Anda di halaman 1dari 1

PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI Pemikiran Al-Ghazali melalui kitabnya Ihya Ulumuddin membentangkan islam adalah satu, tidak dapat

dibahagi-bahagikan, sebagaimana manusia terdiri daripada tubuh, roh dan akal, demikian juga Islam bertindak balas dengan manusia pada tiga aspeknya dalam koordinasi yang menakjubkan. Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bagaimana beliau bole mencapai pemikiran menyeluruh ini yang merangkumi perkara-perkara Islam, yang menyatakan: Ilmu Zahir: Yang dimaksudkan ilmu mengenai amalan-amalan anggota Ilmu Batin: Yang dimaksudkan ilmu mengenai hati. yang terjadi pada anggota-anggota sama ada ia berupa adat atau ibadah. Yang terjadi pada hati sama ada terpuji atau tercela. Makan dengan wajib, ilmu ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu; zahir dan batin. Bahagian zahir yan berkaitan dengan anggota terbahagi kepada adat dan ibadah, dan bahagian batin yang berkaitan dengan keadaan-keadaan hati dan akhlak-akhlak diri terbahagi kepada tercela dan terpuji, maka semuanya ada empat bahagian dan tidak mencatatkan pemikiran dan pandangan dalam ilmu muamalah dari pembahagian ini. Dengan pembahagia, Al-Ghazali mampu memahami secara umum perkaraperkara Islam, dengan demikian kita itu menghuraikan pemyusunan dalam metod pemikirannya.