Anda di halaman 1dari 99

1 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

B1D1E1 & B2D1E1

Kelas: _________________________

Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

AGAMA ASAS KESEJAHTERAAN MANUSIA

UNIT 1
B1D1E1

Boleh memberi contoh agama atau kepercayaan yang terdapat di Malaysia.

A Berdasarkan gambar, namakan agama atau kepercayaan yang terdapat di Malaysia.

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan beragama atau kepercayaan.

B Jelaskan kepentingan beragama atau kepercayaan bagi manusia.


Kepentingan Beragama atau Kepercayaan bagi Manusia

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

2 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

B3D1E1 & B4D1E1

Kelas: _________________________

Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

AGAMA ASAS KESEJAHTERAAN MANUSIA

UNIT 1
B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan mengikut ajaran agama atau kepercayaan.

C Namakan agama atau kepercayaan berdasarkan gambar tersebut.

B4D1E1

Boleh melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan dengan tertib.

D Namakan perayaan yang diraikan oleh setiap kaum yang terdapat di Malaysia
berdasarkan gambar.

Dilaksanakan oleh,
3 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D2E1 & B2D2E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 2
B1D2E1

AMANAH MENCERMINKAN PERIBADI MULIA


Boleh menyenaraikan ciri amanah.

A Senaraikan ciri-ciri amanah yang perlu diamalkan oleh seseorang.


Ciri-ciri Amanah

B2D2E1

Boleh menjelaskan cara bersikap amanah.

B Jelaskan tindakan anda apabila diberikan amanah tersebut.


Situasi
Tolong jangan
beritahu rakan yang
lain tentang cerita
ini.
Cikgu Rini berpesan
bahawa beliau tidak
dapat hadir ke
sekolah esok.
Guru kelas meminta
saya menyimpan
wang kutipan rakan
sekelas.

4 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Tindakan

Saya telah
meminjam pen
rakan.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D2E1 & B4D2E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 2
B3D2E1

AMANAH MENCERMINKAN PERIBADI MULIA


Boleh menunjukkan cara bersikap amanah dengan pihak lain.

C Nyatakan tindakan anda apabila menghadapi situasi berikut.


Situasi 1

Situasi 2

Situasi 3

Anda menjumpai dompet di tepi


diminta menyimpan
jalan.
rakan baik anda.
Tindakan anda
Tindakan anda

B4D2E1

Anda telah dilantik sebagai

Anda

ketua pengawas.
Tindakan anda

Boleh bersikap amanah dengan pihak lain.

D Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.
Saya memulangkan kembali buku yang saya pinjam daripada rakan
sekelas.

Saya telah membocorkan rahsia rakan sekelas kepada guru kelas.

5 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

rahsia

Saya akan menyampaikan pesanan yang diberikan oleh guru kepada


rakan sekelas.
Saya sebagai seorang pengawas mengambil tindakan terhadap rakan
baik saya yang datang lewat ke sekolah.

Saya akan menjaga barang yang diamanahkan oleh bapa dengan baik.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 3
B1D3E1

REMAJA HARAPAN NEGARA


Boleh menyatakan perbuatan yang boleh menjejaskan maruah diri.

A Nyatakan perbuatan yang boleh menjejaskan maruah diri.

Perbuatan yang Boleh Menjejaskan Maruah Diri

B2D3E1

Boleh menjelaskan perbuatan yang boleh menjejaskan maruah diri.

B Apakah tindakan anda apabila melihat perkara berikut?

6 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D3E1 & B2D3E1


Tarikh: ___________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D3E1 & B4D3E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 3
B3D3E1

REMAJA HARAPAN NEGARA


Boleh menunjukkan perlakuan menjaga maruah diri apabila disuruh.

C Terangkan empat perlakuan menjaga maruah diri sebagai seorang murid.


Perlakuan Menjaga Maruah Diri

B4D3E1

Boleh menjaga maruah diri tanpa disuruh.

D Tandakan ( ) atau ( ) pada perkara berikut. (Diisi oleh guru)

Murid ini sangat berdisiplin ketika berada di kawasan


sekolah.

7 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Murid ini pernah dikenakan tindakan disiplin kerana


merokok di kawasan sekolah.

Murid ini sangat taat pada perintah agama.

Murid ini sentiasa menjaga penampilan diri.

Murid ini pernah terlibat dalam aktiviti penagihan dadah.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D4E1 & B2D4E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 4
B1D4E1

BERTANGGUNGJAWAB AMALAN TERPUJI


Boleh menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah atau di sekolah atau dalam masyarakat.

A Senaraikan tanggungjawab diri ketika di rumah, sekolah dan dalam masyarakat.


Tanggungjawab Diri

Di Rumah

B2D4E1

Di Sekolah

Dalam Masyarakat

Boleh menerangkan tanggungjawab diri di rumah atau di sekolah atau dalam masyarakat.

B Terangkan tanggungjawab diri ketika di rumah, sekolah dan dalam masyarakat.


Di rumah

8 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

(i)

___________________________________________________

(ii) ___________________________________________________

Di sekolah
(i)

___________________________________________________

(ii) ___________________________________________________

Dalam masyarakat
(i)

___________________________________________________

(ii) ___________________________________________________
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D4E1 & B4D4E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 4
B3D4E1

BERTANGGUNGJAWAB AMALAN TERPUJI


Boleh menunjukkan perlakuan menunaikan tanggungjawab diri di rumah atau di sekolah atau dalam masyarakat.

C Bagaimanakah anda menunjukkan perlakuan menunaikan tanggungjawab diri ketika di


rumah, sekolah atau
masyarakat dalam situasi berikut?
Ibu bapa anda
meminta anda
menjaga adik
sementara mereka
pergi ke pasar.

Guru kelas meminta


anda menyiapkan
semua latihan dan
tugasan yang
diberikan.

Jiran anda
mengadakan majlis
perkahwinan
anaknya.
9 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B4D4E1

Boleh menjalankan tanggungjawab diri di rumah atau di sekolah atau dalam masyarakat dengan rela hati.

D Jawab soal selidik di bawah dengan jujur. Tandakan ( ) atau ( ) pada perkara yang
anda lakukan.
Datang awal ke sekolah setiap hari.

Membantu ibu mengemas rumah.

Menyiapkan semua tugasan dan latihan yang diberikan oleh


guru.
Menyertai gotong-royong yang dianjurkan oleh persatuan
penduduk di kawasan tempat tinggal.
Mengemas tempat tidur setiap kali selepas bangun daripada
tidur.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B5D1E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 4
B5D1E1

BERTANGGUNGJAWAB AMALAN TERPUJI


Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal sertal memupuk nilai dalam kalangan masyarakat.

Aktiviti Gotong-royong

Catatan Pemerhatian Guru Bertugas

Nama

: ________________________________________________

10 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Tingkatan :
Tarikh

________________________________________________

: ________________________________________________

Butiran:
Sekolah ____________________________________________ telah mengadakan
aktiviti gotong-royong untuk membersihkan kawasan sekolah. Murid ini
_____________________
_________________________________ telah disahkan oleh guru tingkatan dalam
senarai nama bahawa dia bekerjasama untuk membersihkan kawasan
sekolah seperti mencabut rumput, membersihkan longkang, menghias
papan notis, mengutip sampah di padang dan menyusun kerusi dan meja di
kantin.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

B6D1E1

Kelas: _________________________

Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 4
B6D1E1

BERTANGGUNGJAWAB AMALAN TERPUJI


Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi.

Catatan Pemerhatian Guru Pendidikan Moral

Nama: ______________________________________
________________
11 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Tarikh:

Butiran:
Berdasarkan aktiviti gotong-royong sekolah B5D1E1, didapati murid ini dapat
melakukan tugas membersihkan kawasan sekolah dengan baik. Tindakan
murid ini dapat dicontohi oleh rakan lain yang bernama
____________________________________________________ yang turut dapat
mengamalkan perlakuan bertanggungjawab dengan membersihkan kawasan
sekolahnya.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D5E1 & B2D5E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 5
B1D5E1

HEMAH TINGGI MENCERMINKAN KEPERIBADIAN INDIVIDU


Boleh menyenaraikan pertuturan dan tingkah laku yang sopan.

A Senaraikan pertuturan dan tingkah laku yang sopan.


Pertuturan yang Sopan

12 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Tingkah Laku yang Sopan

B2D5E1

Boleh menjelaskan pertuturan dan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi.

B Jelaskan pertuturan dan tingkah laku yang sopan dalam situasi berikut.
Rakan anda memberikan
hadiah sempena hari lahir
anda.

Ketika hendak menaiki bas


sekolah.

Anda telah melakukan


kesalahan terhadap rakan
anda.
Anda telah diumumkan
sebagai pelajar contoh
semasa perhimpunan di
sekolah.
Rakan anda telah
memperkenalkan ibu dan
bapanya kepada anda.
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 5
B3D5E1

HEMAH TINGGI MENCERMINKAN KEPERIBADIAN INDIVIDU


Boleh menunjukkan pertuturan dan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi.

13 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B3D5E1 & B4D5E1


Tarikh: ___________________

C Berdasarkan gambar, nyatakan sama ada pertuturan atau tingkah laku yang
sopan.

B4D5E1

Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalam masyarakat dengan tertib.

D Tandakan ( ) pada perkara yang anda amalkan dan ( ) pada perkara yang anda tidak
amalkan.

Bercakap kasar dengan orang yang lebih tua.

Membuang sampah daripada tingkap kereta ketika berada di jalan raya.

Menggunakan jejantas dan lintasan zebra yang disediakan apabila melintas.

Tidak bercakap apabila berada di meja makan.

Suka membuat fitnah terhadap rakan.

Mengucapkan salam atau selamat sejahtera apabila bertemu seseorang.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

14 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B5D2E1
Tarikh: ___________________

HEMAH TINGGI MENCERMINKAN KEPERIBADIAN INDIVIDU

UNIT 5
B5D2E1

Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalam masyarakat dengan tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat.

E Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.

Beratur ketika menaiki bas.

Boleh berebut-rebut ketika memasuki lif.

Tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu.

Menggunakan jejantas yang disediakan apabila hendak


melintas jalan.

Tidak memberi isyarat apabila hendak membelok kereta.


Menggunakan intonasi dan bahasa yang sopan apabila
bercakap dengan orang yang lebih tua.
Mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan
orang lain.

Segera memohon maaf apabila melakukan kesalahan.

Tidak memakai tali pinggang keledar ketika memandu.

Suka membuang sampah daripada tingkap kereta ketika


memandu.

Memotong barisan ketika menunggu giliran di kaunter.

Bersalaman apabila berjumpa dengan orang yang lebih tua.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


15 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B6D2E1

Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

HEMAH TINGGI MENCERMINKAN KEPERIBADIAN INDIVIDU

UNIT 5
B6D2E1

Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalam masyarakat dengan tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan
dicontohi.

Catatan Pemerhatian Guru Pendidikan Moral

Nama

: ________________________________________________

Tingkatan : ________________________________________________
Tarikh

: ________________________________________________

Murid ini yang bernama _____________________________________________ selalu


bercakap dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika
berhadapan dengan guru di sekolah. Murid ini juga selalu mengucapkan
terima kasih kepada kawan yang membantunya. Perlakuannya ini dapat
dicontohi oleh rakannya yang bernama ________________________
__________________________________ yang turut bertutur dan berkelakuan
sopan terhadap guru dan rakannya di sekolah.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

16 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D6E1 & B2D6E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 6
B1D6E1

TOLERANSI MENJALIN KEMESRAAN


Boleh memberi contoh perlakuan bertolak ansur atau mengawal diri atau sabar.

A Nyatakan contoh perlakuan bertolak ansur.

Perlakuan
Bertolak
Ansur

B2D6E1

Boleh menjelaskan perlakuan bertolak ansur atau mengawal diri atau sabar dengan orang lain.

B Jelaskan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat
dari aspek berikut:

Agama

Bangsa

17 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Budaya

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D6E1 & B4D6E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 6
B3D6E1

TOLERANSI MENJALIN KEMESRAAN


Boleh menunjukkan perlakuan bertolak ansur atau mengawal diri atau sabar dengan orang lain.

C Terangkan cara anda menunjukkan perlakuan bertolak ansur dalam masyarakat.

Dengan rakan

B4D6E1

Dengan guru

Dengan ibu bapa

Boleh bersikap bertolak ansur atau mengawal diri atau bersabar secara tertib dengan orang lain.

D Tandakan ( ) atau ( ) pada perkara yang anda lakukan.


Berterus terang sekiranya tidak bersetuju dengan pendapat orang
lain.

Menerima pendapat dan pandangan orang lain dengan hati yang


terbuka.
Selalu mengutamakan kepentingan sendiri dan bertindak sesuka
hati tanpa memikirkan orang lain.
Memberi peluang kepada orang yang melakukan kesilapan untuk
memperbaiki diri.
18 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Menyimpan dendam dan berhasrat untuk membalas dendam.


Menolak dengan baik sekiranya tidak bersetuju dengan sesuatu
pendapat dan pandangan orang lain.
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B5D3E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 6
B5D3E1

TOLERANSI MENJALIN KEMESRAAN


Boleh bersikap tolak ansur atau mengawal diri atau sabar secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat.

E Terangkan tindakan anda bagi situasi berikut:


Situasi

Rakan anda yang berlainan


agama telah memberi manisan
kepada anda.

Jiran anda telah mengadakan


majlis perkahwinan anaknya.
Majlis itu dimeriahkan lagi
dengan nyanyian karaoke.

Seorang lelaki tua sedang


berbaris di belakang anda untuk
membeli tiket bas. Lelaki itu
membawa barang yang banyak.

Jiran anda yang berlainan


agama telah kematian seorang
ahli keluarganya. Upacara
19 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Tindakan Anda

kematian itu telah diiringi


dengan bunyi gendang yang
bising.

Rakan anda mempunyai


masalah penglihatan yang
kurang jelas ingin duduk di
tempat duduk hadapan anda.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D7E1 & B2D7E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 7
B1D7E1

BERDIKARI MENCERMINKAN KEDEWASAAN


Boleh menyatakan contoh aktiviti berdikari.

A Nyatakan contoh aktiviti berdikari.


Contoh Aktiviti Berdikari

B2D7E1

Boleh menjelaskan kebaikan berdikari di rumah atau di sekolah.

B Nyatakan contoh aktiviti berdikari. Jelaskan kebaikan berdikari di rumah atau di


sekolah.
Kebaikan Berdikari di Rumah

20 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Kebaikan Berdikari di Sekolah

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D7E1 & B4D7E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 7
B3D7E1

BERDIKARI MENCERMINKAN KEDEWASAAN


Boleh menunjukkan sikap berdikari dalam menyelesaikan masalah.

C Terangkan tindakan anda apabila berhadapan dengan situasi berikut:


Guru tidak masuk
ke kelas ketika
waktu mata
pelajaran
Pendidikan Moral.

Ibu bapa anda


pulang ke
kampung. Anda
tinggal
bersendirian di
rumah.

Anda tidak dapat


hadir ke sekolah
kerana demam.

B4D7E1

Boleh bersikap berdikari dengan tertib dalam menyelesaikan masalah.

21 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

C Tandakan ( ) pada perkara yang sering anda lakukan dan ( ) pada perkara yang tidak
pernah anda lakukan.
Membasuh sendiri pakaian sekolah setiap hari.

Menggosok pakaian sekolah sendiri setiap hari.

Mencuci pinggan setiap kali selepas digunakan.

Mengulang kaji pelajaran apabila guru tidak masuk ke dalam kelas.


Membuat rujukan di perpustakaan untuk menyelesaikan tugasan yang
diberikan oleh guru.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B5D4E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

BERDIKARI MENCERMINKAN KEDEWASAAN

UNIT 7
B5D4E1

Boleh bersikap berdikari dengan tertib dan tekal dalam menyelesaikan masalah serta memupuk nilai dalam kalangan rakan.

Pemerhatian Guru

Nama :

________________________________________________

Tarikh :

________________________________________________

Butiran:
Berdasarkan pemerhatian, didapati murid ini boleh bersikap berdikari
dalam melakukan tugas yang diberikan kepadanya tanpa bergantung pada
orang lain. Tindakan murid ini dapat memupuk nilai murni dalam kalangan
rakan-rakannya.

22 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D8E1 & B2D8E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 8
B1D8E1

USAHA TANGGA KEJAYAAN


Boleh memberi contoh individu yang mencapai kejayaan kerana gigih berusaha.

A Nyatakan contoh individu yang telah mencapai kejayaan di Malaysia mengikut bidang
yang diceburi.
Pembangunan

23 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Ekonomi

Sains

Sukan

B2D8E1

Boleh menghuraikan perlakuan individu yang mencapai kejayaan kerana gigih berusaha.

B Huraikan perlakuan individu yang mencapai kejayaan kerana gigih berusaha.


Perlakuan Individu yang Mencapai Kejayaan kerana Gigih Berusaha

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D8E1 & B4D8E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 8
B3D8E1

USAHA TANGGA KEJAYAAN


Boleh menunjukkan sikap gigih untuk mencapai kejayaan diri atau keluarga atau sekolah.

C Terangkan tindakan anda untuk mencapai kejayaan dalam perkara berikut:


Berjaya dalam
peperiksaan

Lulus dalam
ujian memandu

Menang dalam
acara sukan

24 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Menang dalam
pertandingan
reka cipta
B4D8E1

Boleh bersikap gigih dengan rela hati untuk mencapai kejayaan diri atau keluarga atau sekolah.

D Jawab soal selidik di bawah dengan jujur. Tandakan ( ) atau ( ) pada pernyataan
berikut.
Belajar bersungguh-sungguh untuk menyambung pelajaran
hingga ke peringkat universiti.
Bijak menguruskan masa ketika mengulang kaji pelajaran.
Tidak mudah berputus asa ketika berlatih dalam bidang sukan.

Sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk memenangi


sesuatu pertandingan.

Sentiasa berfikiran positif untuk mendapatkan kejayaan yang


besar.

Tidak berdisiplin ketika mengadakan perbincangan dalam


kumpulan.
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B5D5E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

USAHA TANGGA KEJAYAAN

UNIT 8
B5D5E1

Boleh mengamalkan sikap gigih dengan rela hati dan tekal untuk mencapai kejayaan diri, keluarga dan sekolah serta memupuk nilai
dalam kalangan masyarakat.

E Cari maklumat daripada Internet atau surat khabar tentang tokoh-tokoh dalam
kalangan orang kurang upaya
(OKU) yang berjaya dalam hidup mereka hasil daripada kegigihan mereka. Tugas ini
merupakan tugasan
individu.

Laporan Tugasan Individu


Tokoh 1

25 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

(i) Nama tokoh

: ________________________________________________________

(ii) Bidang kejayaan :


(iii) Kejayaan

________________________________________________________

: ________________________________________________________

(iv) Tahun dilahirkan :

________________________________________________________

(v) Tempat dilahirkan


:
________________________________________________________
(vi) Pendidikan

: ________________________________________________________

Tokoh 2

(i) Nama tokoh

: ________________________________________________________

(ii) Bidang kejayaan :


(iii) Kejayaan

________________________________________________________

: ________________________________________________________

(iv) Tahun dilahirkan :

________________________________________________________

(v) Tempat dilahirkan


:
________________________________________________________
(vi) Pendidikan

: ________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B6D3E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 8
B6D3E1

USAHA TANGGA KEJAYAAN


Boleh mengamalkan sikap gigih dengan rela hati dan tekal untuk mencapai kejayaan diri atau keluarga atau sekolah serta memupuk nilai
dalam kalangan masyarakat dan dicontohi.

F Merujuk kepada tugasan yang anda lakukan di B5D5E1, tuliskan laporan ringkas
tentang langkah-langkah yang anda lakukan untuk menjayakan tugasan ini dan
perlakuan yang boleh dicontohi oleh murid lain untuk membuat tugasan tersebut.
Laporan Ringkas

26 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

(1) Langkah-langkah saya untuk menjalankan tugasan B5D5E1:


(i)

___________________________________________________________________

(ii)

___________________________________________________________________

(iii) ___________________________________________________________________

(2) Perlakuan yang boleh dijadikan contoh kepada murid yang bernama
_________________
______________________________________ untuk membuat tugasan tersebut.
(i)

___________________________________________________________________

(ii)

___________________________________________________________________

(iii) ___________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D9E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 9
B1D9E1

KASIH SAYANG MEMBAWA KEBAHAGIAAN


Boleh menyatakan cara menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna.

Nyatakan cara menyayangi sesama manusia.


Cara Menyayangi Sesama Manusia

27 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Nyatakan cara menyayangi antara manusia dengan flora.


Cara Menyayangi antara
Manusia dengan Flora

Nyatakan cara menyayangi antara manusia dengan fauna.


Cara Menyayangi antara Manusia dengan Fauna

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B2D9E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 9
B2D9E1

KASIH SAYANG MEMBAWA KEBAHAGIAAN


Boleh menjelaskan cara menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna.

Jelaskan cara menyayangi sesama manusia.


Cara Menyayangi Sesama Manusia

28 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Jelaskan cara menyayangi antara manusia dengan flora.

Cara Menyayangi
antara Manusia dengan
Flora

F Jelaskan cara menyayangi antara manusia dengan fauna.

Cara
Menyayangi
antara Manusia
dengan Fauna

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D9E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 9
B3D9E1

KASIH SAYANG MEMBAWA KEBAHAGIAAN


Boleh menunjukkan cara menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna.

G Tandakan ( ) pada gambar yang menunjukkan sikap positif dan ( ) pada gambar yang
menunjukkan sikap negatif.
29 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 9

KASIH SAYANG MEMBAWA KEBAHAGIAAN

30 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B4D9E1
Tarikh: ___________________

B4D9E1

Boleh bersikap menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna dengan ikhlas.

H Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.
Peperangan boleh menyebabkan banyak nyawa terkorban.

Aktiviti penjualan organ manusia sangat digalakkan.

Tumbuhan hijau penting untuk membekalkan oksigen kepada


manusia.

Penerokaan hutan yang dilakukan secara tidak terancang boleh


mengakibatkan bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir
kilat.
Pembakaran hutan boleh dilakukan untuk mempercepatkan
aktiviti meratakan tanah.

Nelayan boleh menuba ikan untuk mendapatkan hasil tangkapan


yang banyak.

Kita tidak boleh memburu binatang sesuka hati.

Kita perlu menanam lebih banyak pokok untuk mengurangkan


suhu panas di bumi.

Negara yang berlaku peperangan tidak perlu diberikan bantuan.

Pemeliharaan dan pemuliharaan flora dan fauna dapat


dilaksanakan jika semua pihak berganding bahu melakukannya.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

31 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Kelas: _________________________

B5D6E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

KASIH SAYANG MEMBAWA KEBAHAGIAAN

UNIT 9
B5D6E1

Boleh mengamalkan sikap menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna secara tertib dan tekal
serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat.

I Terangkan tindakan anda berpandukan gambar di bawah.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________
32 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Kelas: _________________________

B6D4E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

KASIH SAYANG MEMBAWA KEBAHAGIAAN

UNIT 9
B6D4E1

Boleh mengamalkan sikap menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna secara tertib dan tekal
serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat.

J Guru mengisi borang laporan murid.


Laporan Guru

Nama: ______________________________________

Tarikh:

________________

Saya, ______________________________________ guru kepada


________________________________________________ dari Tingkatan 2
____________________ mengesahkan bahawa murid ini telah mengamalkan
sikap menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia
dengan fauna serta dapat dicontohi oleh masyarakat dengan melakukan
perkara-perkara berikut:
(i) Menghantar rakan yang sakit ke klinik.
(ii) Menyertai aktiviti penanaman pokok di sekolah.
(iii) Menyiram pokok bunga di sekolah.
(iv) Memberi makan kepada haiwan peliharaan.
(v) Menyertai persatuan memelihara hidupan liar.

Tandatangan guru:

_________________________________________

Dilaksanakan oleh,

33 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

KEADILAN HAK SEMUA

UNIT 10
B1D10E1

Boleh menyatakan prinsip keadilan yang diamalkan di sekolah.

A Nyatakan prinsip keadilan yang diamalkan di sekolah.

Prinsip
Keadilan yang
Diamalkan di
Sekolah

B2D10E1

Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan prinsip keadilan di sekolah.

B Jelaskan kepentingan melaksanakan prinsip keadilan di sekolah.


Kepentingan
Melaksanakan
Prinsip
Keadilan di
Sekolah

34 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D10E1 & B2D10E1


Tarikh: ___________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D10E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 10
B3D10E1

KEADILAN HAK SEMUA


Boleh menunjukkan perlakuan yang adil di sekolah.

C Tandakan ( ) pada gambar yang menunjukkan perlakuan yang adil dan ( ) pada
perlakuan yang tidak adil.
Memuji semua murid yang berkelakuan
berdasarkan bukti
baik.
nyata.

Menghukum tidak
yang

Menentukan pemenang sesuatu


berdasarkan bukti yang
pertandingan berdasarkan perhubungan
nyata.
yang rapat.

Menghukum

Memuji semua murid yang pandai


pemenang sesuatu
sahaja.
berdasarkan kualiti hasil

Menentukan
pertandingan
kerja.

35 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D11E1 & B2D11E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 11
B1D11E1

REMAJA BERDISIPLIN NEGARA AMAN


Boleh menyatakan faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat sesuatu keputusan.

A Nyatakan faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat sesuatu keputusan.

Faktor yang Perlu


Diambil Kira Sebelum
Membuat Sesuatu
Keputusan

B2D11E1

Boleh menerangkan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor.

B Terangkan kebaikan membuat keputusan setelah mengambil kira pelbagai faktor.

36 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D12E1 & B2D12E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 12
B1D12E1

KESEDERHANAAN ASAS PERHUBUNGAN HARMONI


Boleh menyenaraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain.

A Senaraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain.
Ciri Orang yang Bersikap Sederhana
dalam Hubungan dengan Orang Lain

B2D12E1

Boleh menghuraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain.

B Huraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain.

37 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D11E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


UNIT 12
B3D11E1

KESEDERHANAAN ASAS PERHUBUNGAN HARMONI


Boleh menunjukkan perlakuan yang sederhana dalam hubungan dengan orang lain.

C Berdasarkan gambar, jelaskan perlakuan sederhana yang ditunjukkan.

38 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 13
B1D13E1

KASIH SAYANG TERAS KELUARGA BAHAGIA


Boleh menyatakan ciri-ciri keluarga bahagia.

A Nyatakan ciri-ciri keluarga bahagia.

Ciri-ciri
Keluarga
Bahagia

B2D13E1

Boleh menjelaskan ciri-ciri keluarga bahagia.

39 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D13E1 & B2D13E1


Tarikh: ___________________

B Jelaskan ciri-ciri keluarga bahagia.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B4D10E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 13
B4D10E1

KASIH SAYANG TERAS KELUARGA BAHAGIA


Boleh menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga dengan ikhlas.

C Tandakan ( ) pada perkara yang menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga
dan ( ) pada perkara yang tidak menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga.

Sentiasa hormat dan taat kepada ibu bapa.

Sentiasa menggembirakan hati ibu bapa.

Meninggikan suara ketika bercakap dengan ibu bapa.

Menjaga ibu atau bapa yang sakit.

Sering mengajak ibu bapa pergi beriadah.

Membantu ibu bapa melakukan kerja di rumah.

Membantah arahan ibu bapa.


40 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Sering bergaduh dengan adik-beradik yang lain.

Membantu ibu membeli barangan dapur di kedai atau pasar raya.

Membantu adik dalam pelajaran.

Sentiasa mengingati hari lahir ibu atau bapa atau adik-beradik yang lain.

Sering menimbulkan masalah dengan rakan.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B5D7E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 13
B5D7E1

KASIH SAYANG TERAS KELUARGA BAHAGIA


Boleh mengamalkan sikap kasih sayang terhadap keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga.

D Anda diminta untuk menyediakan sekeping kad ucapan untuk diberikan kepada ibu
bapa anda yang akan menyambut hari ulang tahun perkahwinan mereka tidak lama
lagi. Ucapan anda mesti menunjukkan kasih sayang terhadap mereka. Tuliskan ucapan
tersebut di ruangan yang disediakan.

41 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B6D5E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

KASIH SAYANG TERAS KELUARGA BAHAGIA

UNIT 13
B6D5E1

Boleh mengamalkan sikap kasih sayang terhadap keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota
keluarga dan dicontohi.

Pengesahan ibu/bapa/penjaga:

Saya, _______________________________________________ ibu/bapa/penjaga


kepada

________________________________________________ dengan ini

mengesahkan bahawa murid ini telah mengamalkan sikap kasih sayang


terhadap keluarganya. Antara amalan tersebut ialah:
1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

42 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

__________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D13E2 & B2D13E2


Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 14
B1D13E2

MEMULIAKAN DAN MENTAATI IBU BAPA


Boleh menyatakan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada ibu bapa.

A Nyatakan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada ibu bapa.
Perlakuan yang Menunjukkan Sikap Hormat dan Taat kepada Ibu Bapa

B2D13E2

Boleh menjelaskan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada ibu bapa mengikut agama atau kepercayaan masingmasing.

43 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B Apakah agama yang menyuruh penganutnya menghormati ibu bapa seperti


pernyataan berikut?
Hormati ibu bapa kamu, dan kamu akan hidup lama di
bumi yang Aku berikan kepada kamu.
Beri perhatian kepada bapa kamu; dan jangan abaikan
ibu kamu apabila tua.
Taat perintah mereka selagi mereka tidak menyuruh
membuat perkara yang dilarang oleh Allah SWT.
Sentiasa memelihara dan merawat apabila mereka
sakit. Jangan sampai melakukan sesuatu yang
melanggar keredhaan mereka baik menerusi sikap,
perkataan ataupun perbuatan.
Jangan mengabaikan pengorbanan dan tanggungjawab
terhadap Tuhan-tuhan dan bapa-bapa! Kamu
anggapkanlah ibu kamu seperti Tuhan! Kamu
anggapkanlah bapa kamu seperti Tuhan! Kamu
anggapkanlah guru kamu seperti Tuhan!
Anak, mengapakah kamu berkelahi dengan bapa kamu?
Adalah kerana beliau kamu besar sehingga sekarang.
Adalah berdosa untuk bertengkar dengannya.
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D12E1 & B4D10E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

MEMULIAKAN DAN MENTAATI IBU BAPA

UNIT 14
B3D12E1

Boleh menunjukkan perlakuan menghormati anggota keluarga.

C Bagaimanakah anda dapat menunjukkan perlakuan menghormati anggota keluarga?

Terhada
p bapa

Terhada
p ibu

Terhada
p adikberadik

44 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Terhada
p orang
yang
lebih
tua
B4D10E1

Boleh menghormati anggota keluarga dengan ikhlas.

D Tuliskan Betul atau Salah bagi pernyataan di bawah.


Menggunakan bahasa yang sopan apabila bercakap
dengan anggota keluarga.
Sentiasa menjaga hati dan perasaan anggota keluarga.

Mengambil barang anggota keluarga tanpa kebenaran


daripada mereka.

Menghormati hak peribadi setiap anggota keluarga.

Mengeluarkan kata-kata kesat kepada anggota keluarga.


Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B5D7E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 14
B5D7E1

MEMULIAKAN DAN MENTAATI IBU BAPA


Boleh mengamalkan sikap menghormati anggota keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga.

E Terangkan tindakan anda berdasarkan situasi berikut.


Situasi 1
Ibu dan bapa saudara anda pergi melawat anaknya yang tinggal di asrama.
Selepas melawat anaknya, mereka bercadang untuk bermalam di rumah anda.
Ibu bapa anda telah memberikan bilik anda sebagai tempat mereka berehat dan
tidur.
Tindakan anda:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
45 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Situasi 2
Rakan sekelas anda merancang ingin menonton wayang selepas peperiksaan
akhir tahun selesai. Anda meminta kebenaran daripada bapa untuk menonton
wayang bersama rakan-rakan anda. Bapa tidak membenarkan anda pergi.
Tindakan anda:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B6D5E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 14
B6D5E1

MEMULIAKAN DAN MENTAATI IBU BAPA


Boleh mengamalkan sikap menghormati anggota keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga
dan dicontohi.

Pengesahan ibu/bapa/penjaga:

Saya, _______________________________________________ ibu/bapa/penjaga kepada


________________________________________________ dengan ini mengesahkan
bahawa amalan menghormati anggota keluarga yang diamalkannya boleh
dijadikan contoh. Antara amalan tersebut ialah:

46 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D14E1 & B2D14E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 15
B1D14E1

ADAT TRADISI MENGERATKAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN


Boleh memberi contoh adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga.

A Nyatakan tiga adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga anda. Pilih salah satu
untuk dijawab.
Untuk Murid Cina

Untuk Murid India

i. ___________________________________

i. ___________________________________

ii. ___________________________________

atau ii. ___________________________________

iii. ___________________________________

iii. ___________________________________

47 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B2D14E1

Boleh menerangkan adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga.

B Terangkan adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga anda.

1. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D13E1 & B4D11E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 15
B3D13E1

ADAT TRADISI MENGERATKAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN


Boleh menunjukkan perlakuan adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga.

C Terangkan tindakan anda apabila diminta turut serta dalam menjayakan adat atau
tradisi berikut.
Malam sebelum perayaan
Tahun Baru Cina

48 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Menyambut perayaan
Ponggal

B4D11E1

Boleh melaksanakan adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga dengan tertib.

D Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.
Setiap kaum hendaklah mengamalkan adat atau tradisi yang diwarisi
secara turun-temurun.
Ibu bapa atau orang yang lebih tua perlu mendidik golongan muda
tentang adat atau tradisi yang menjadi amalan dalam keturunan
mereka.
Generasi muda tidak perlu mengambil berat tentang adat atau tradisi
yang menjadi amalan keluarga.

Adat atau tradisi yang diamalkan oleh generasi terdahulu tidak boleh
diamalkan lagi sekarang.
Adalah menjadi kerugian kepada orang yang tidak mahu mengekalkan
adat atau tradisi keluarga.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 16
B1D13E3

KELUARGA PENDORONG KEJAYAAN


Boleh memberi contoh tanggungjawab diri terhadap keluarga.

A Nyatakan contoh tanggungjawab diri terhadap keluarga.


Contoh Tanggungjawab Diri Terhadap Keluarga

49 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D13E3 & B2D13E3


Tarikh: ___________________

B2D13E3

Boleh menerangkan kebaikan melaksanakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.

B Terangkan kebaikan melaksanakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.

1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B4D10E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 16
B4D10E1

KELUARGA PENDORONG KEJAYAAN


Boleh melaksanakan kewajipan terhadap keluarga dengan ikhlas.

C Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.

Anak bertanggungjawab menggembirakan hati ibu bapa.

50 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Anak perlu mendengar teguran ibu bapa.

Anak hendaklah membantu ibu atau bapa membuat kerja rumah.

Ibu bapa tidak perlu memberi kasih sayang kepada anak.

Anak-anak berhak mendapat pendidikan yang sempurna.

Anak yang lebih tua hendaklah menjaga adik-adiknya.

Ibu bapa tidak perlu menegur atau menasihati anak.

Perbuatan yang dilakukan oleh ibu bapa akan menjadi ikutan kepada anak-anak.

Ibu bapa boleh memberi layanan yang berbeza kepada anak-anak.

Peraturan yang ada dalam keluarga mestilah dipatuhi.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B5D7E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 16
B5D7E1

KELUARGA PENDORONG KEJAYAAN


Boleh melaksanakan kewajipan terhadap keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga.

D Andaikan anda merupakan anak sulung dalam keluarga. Pada suatu hari ibu anda telah
jatuh sakit dan terpaksa ditahan di wad selama beberapa hari. Bapa anda telah
menemani ibu anda selama dia berada di dalam wad. Bapa anda telah memberi
beberapa tugas yang perlu anda lakukan. Tuliskan tindakan yang akan anda lakukan
terhadap tugasan tersebut.
Memasak makanan untuk adik-adik
51 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Membasuh pakaian
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Mengemas rumah
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Memastikan adik telah menyiapkan kerja sekolah


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B6D5E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


UNIT 16
B6D5E1

KELUARGA PENDORONG KEJAYAAN


Boleh melaksanakan kewajipan terhadap keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga dan
dicontohi.

Pengesahan ibu/bapa/penjaga:

52 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Saya, _______________________________________________ ibu/bapa/penjaga


kepada ________________________________________________ dengan ini
mengesahkan bahawa kewajipan terhadap keluarga yang dilaksanakannya
boleh dijadikan contoh. Antara amalan tersebut ialah:
1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D15E1 & B2D15E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


UNIT 17
B1D15E1

SEKOLAH CERIA MURID GEMILANG


Boleh memberi contoh cara memelihara atau memulihara persekitaran sekolah.

A Nyatakan contoh cara memelihara atau memulihara persekitaran sekolah.


Cara Memelihara atau Memulihara Persekitaran Sekolah

53 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B2D15E1

Boleh menjelaskan kepentingan memelihara atau memulihara persekitaran sekolah.

B Jelaskan kepentingan memelihara atau memulihara persekitaran sekolah.

1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D14E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


UNIT 17
B3D14E1

SEKOLAH CERIA MURID GEMILANG


Boleh menunjukkan perlakuan memelihara atau memulihara persekitaran sekolah.

C Jelaskan tindakan anda bagi memelihara atau memulihara kawasan berikut:


Bilik Darjah
(i) ___________________________________________________

54 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

(ii) ___________________________________________________

Perpustakaan
(i) ___________________________________________________
(ii) ___________________________________________________

Kantin
(i) ___________________________________________________
(ii) ___________________________________________________

Tandas
(i) ___________________________________________________
(ii) ___________________________________________________

Kawasan Sekolah
(i) ___________________________________________________
(ii) ___________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B4D12E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


UNIT 17
B4D12E1

SEKOLAH CERIA MURID GEMILANG


Boleh memelihara atau memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati.

D Di dalam tong warna apakah anda perlu membuang sampah berikut?

55 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Coklat

Biru

Dilaksanakan oleh,

Oren

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B5D8E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


UNIT 17
B5D8E1

SEKOLAH CERIA MURID GEMILANG


Boleh memelihara atau memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan rakan.

E Anda mendapati kawasan sekolah anda kotor akibat dilanda banjir. Sebagai murid yang
bertanggungjawab dan menyayangi sekolah, terangkan tindakan yang perlu anda
lakukan untuk mengembalikan keceriaan sekolah.

56 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Tindakan yang perlu dilakukan:


1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B6D6E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


UNIT 17
B6D6E1

SEKOLAH CERIA MURID GEMILANG


Boleh mengamalkan memelihara atau memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan
rakan dan dicontohi.

F Berdasarkan jawapan di B5D8E1, anda telah mengajak rakan dan ibu bapa masingmasing untuk membersihkan kawasan sekolah yang kotor akibat banjir. Sertakan
pengesahan ibu bapa sebagai bukti anda melakukan aktiviti tersebut.
57 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Pengesahan ibu/bapa/penjaga:

Nama: _________________________

Tingkatan: _____________

Tarikh:

____________

Saya, ______________________________________ ibu/bapa/penjaga kepada murid


yang bernama________________________________________________, mengesahkan
bahawa anak/anak jagaan saya telah melaksanakan aktiviti memelihara atau
memulihara persekitaran sekolah. Hal ini menunjukkan anak/anak jagaan
saya mengamalkan memelihara atau memulihara persekitaran sekolah
dengan rela hati. Tindakannya dapat dijadikan contoh dalam kalangan rakan.

Tandatangan ibu bapa:

_________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


UNIT 18
B1D16E1

HARGAI AIR
Boleh menyatakan cara menjaga kebersihan sumber air.

58 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D16E1 & B2D16E1


Tarikh: ___________________

A Nyatakan cara menjaga kebersihan sumber air.


Cara Menjaga Kebersihan Sumber Air

B2D16E1

Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan sumber air.

B Jelaskan kepentingan menjaga kebersihan sumber air.


Kepentingan Menjaga Kebersihan Sumber Air

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


UNIT 18
B3D15E1

HARGAI AIR
Boleh menggunakan air secara berhemah apabila disuruh.

59 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B3D15E1
Tarikh: ___________________

C Jawab pernyataan di bawah dengan jujur. Nyatakan Ya atau Tidak pada pilihan
jawapan anda.

Menutup pili air setelah digunakan.

Merancang aktiviti membasuh pakaian.

Menggunakan air yang banyak ketika membasuh kereta.

Melaporkan kebocoran paip air dengan segera.

Menggunakan pam tandas yang menjimatkan air.

Menggunakan sumber air hujan untuk menyiram pokok


bunga.

Menggunakan air yang banyak ketika mandi.

Memberikan pendidikan kepenggunaan air kepada ahli


keluarga.

Membuang sampah ke dalam sungai yang menyalurkan air


kepada penduduk.

Menggunakan air yang berlebihan ketika memasak.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


60 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B4D13E1
Tarikh: ___________________

HARGAI AIR

UNIT 18
B4D13E1

Boleh menggunakan air secara berhemah dengan rela hati.

D Berdasarkan situasi di bawah, nyatakan tindakan anda.


Situasi 1
Kawasan perumahan anda telah mengalami gangguan bekalan air selama
beberapa minggu. Anda mendapati terdapat beberapa orang penduduk telah
menggunakan bekalan air yang dihantar oleh syarikat bekalan air untuk mencuci
kenderaan mereka.

(i) ________________________________________________________________________________
(ii) ________________________________________________________________________________

Situasi 2
Ketika pulang dari sekolah, anda mendapati jalan raya menuju ke rumah anda
digenangi air. Apabila menghampirinya anda melihat telah berlaku kebocoran
paip air.

(i) ________________________________________________________________________________
(ii) ________________________________________________________________________________

Situasi 3
Setiap bulan bil air di rumah anda mencatatkan jumlah yang tinggi. Anda sering
mendapati kepala paip tidak ditutup dengan kemas selepas digunakan.

(i) ________________________________________________________________________________
(ii) ________________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


61 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D17E1 & B2D17E1

Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

Tarikh: ___________________

BIDANG 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


UNIT 19
B1D17E1

PANTAI INDAH NEGARA PERMAI


Boleh mengenal pasti punca pencemaran persisiran pantai.

A Nyatakan punca-punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran persisiran pantai.

Punca
Pencemaran
Persisiran
Pantai

B2D17E1

Boleh menjelaskan kepentingan menjaga persisiran pantai.

B Jelaskan kepentingan menjaga persisiran pantai.

62 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D18E1 & B2D18E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

MENANGANI BENCANA ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMA

UNIT 20
B1D18E1

Boleh memberi contoh bencana alam.

A Nyatakan contoh bencana alam.


Contoh Bencana Alam

B2D18E1

Boleh menjelaskan persediaan yang perlu diambil bagi menghadapi bencana alam.

B Jelaskan persediaan yang perlu diambil bagi menghadapi bencana alam.

Persediaan
yang Perlu
Diambil Bagi
Menghadapi
Bencana Alam

63 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D19E1 & B2D19E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


UNIT 21
B1D19E1

NEGARA MAKMUR RAKYAT SEJAHTERA


Boleh menyatakan contoh kemudahan awam atau perkhidmatan sosial.

A Nyatakan contoh kemudahan awam atau perkhidmatan sosial.


Contoh Kemudahan Awam atau Perkhidmatan Sosial

B2D19E1

Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kemudahan awam atau perkhidmatan sosial.

B Jelaskan kepentingan menjaga kemudahan awam atau perkhidmatan sosial.

1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
64 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

5. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B4D14E1 & B5D9E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


UNIT 21
B4D14E1

NEGARA MAKMUR RAKYAT SEJAHTERA


Boleh menggunakan kemudahan awam atau perkhidmatan sosial dengan tertib.

C Jelaskan tindakan anda apabila melihat situasi berikut.

(i) __________________________________________________
(ii)__________________________________________________

(i) __________________________________________________
(ii)__________________________________________________

(i) __________________________________________________
(ii)__________________________________________________

B5D9E1

Boleh menggunakan kemudahan awam atau perkhidmatan sosial dengan berhemah secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam
kalangan masyarakat.

D Anda telah mengikuti lawatan sambil belajar ke Putrajaya. Jelaskan keadaan


kemudahan awam yang terdapat di Putrajaya.

1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________

65 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B6D7E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


UNIT 21
B6D7E1

NEGARA MAKMUR RAKYAT SEJAHTERA


Boleh menggunakan kemudahan awam atau perkhidmatan sosial dengan berhemah secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam
kalangan masyarakat dan dicontohi.

E Berdasarkan gambar foto di bawah, bagaimanakah anda dapat mengekalkan dan


menghargai kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan bagi keselesaan rakyat?

1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

66 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D20E1 & B2D20E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


UNIT 22
B1D20E1

RAJA PAYUNG NEGARA


Boleh menyenaraikan aktiviti sambutan Hari Kebangsaan.

A Senaraikan antara aktiviti yang terdapat sempena sambutan Hari Kebangsaan.


Aktiviti Sempena Sambutan Hari Kebangsaan

B2D20E1

Boleh menjelaskan kepentingan sambutan Hari Kebangsaan.

B Jelaskan kepentingan sambutan Hari Kebangsaan.

Kepentingan
Sambutan Hari
Kebangsaan
67 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D16E1 & B4D15E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


UNIT 22
B3D16E1

RAJA PAYUNG NEGARA


Boleh melibatkan diri dalam sambutan Hari Kebangsaan apabila disuruh.

C Jawab pernyataan berikut dengan jujur. Nyatakan Ya atau Tidak pada pernyataan
berikut.
Sambutan Hari Kebangsaan diadakan pada setiap 31 Ogos.

Saya bangun awal pagi untuk melihat acara perarakan.

Saya berdiri apabila lagu kebangsaan dinyanyikan.

Saya menyertai perbarisan mewakili sekolah.

Saya terlibat dalam acara persembahan kebudayaan.

B4D15E1

Boleh melibatkan diri dalam sambutan Hari Kebangsaan dengan rela hati.

D Sekolah anda telah dipilih untuk menjayakan sambutan Hari Kebangsaan peringkat
negeri. Apakah tindakan anda untuk memastikan anda dipilih dalam menjayakan
sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri?

1. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
68 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

3. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


UNIT 23
B1D20E1

BERBAKTI UNTUK NEGARA


Boleh menyenaraikan aktiviti kemasyarakatan.

A Senaraikan aktiviti kemasyarakatan yang boleh dilakukan.


Aktiviti Kemasyarakatan

B2D20E1

Boleh menjelaskan kepentingan aktiviti kemasyarakatan.

B Jelaskan kepentingan aktiviti kemasyarakatan.

69 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D20E1 & B2D20E1


Tarikh: ___________________

Kepentingan
Aktiviti
Kemasyarakatan

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D16E1 & B4D15E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


UNIT 23
B3D16E1

BERBAKTI UNTUK NEGARA


Boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan apabila disuruh.

C Jawab soal selidik di bawah dengan jujur. Nyatakan Ya atau Tidak pada pilihan
jawapan anda.
Gembira apabila terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan.

Membantu doktor merawat pesakit.

Menggantikan tempat guru mengajar untuk sementara waktu.

Membantu mengagihkan makanan dan pakaian kepada mangsa bencana alam.

Membantu ahli bomba memadam api yang memusnahkan rumah rakan.

B4D15E1

Boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan dengan rela hati.

D Sekolah anda ingin mengadakan aktiviti kemasyarakatan di beberapa buah kampung


di pedalaman. Anda merupakan salah seorang murid yang terpilih untuk menjayakan
aktiviti kemasyarakatan tersebut. Jelaskan tindakan yang perlu anda lakukan.

1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
70 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

2. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D21E1 & B2D21E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


UNIT 24
B1D21E1

IBU BAPA PELINDUNG KANAK-KANAK


Boleh menyatakan hak kanak-kanak yang wajar dipenuhi oleh ibu bapa atau penjaga.

A Nyatakan hak seorang kanak-kanak yang wajar dipenuhi oleh ibu bapa atau penjaga.
Hak Seorang Kanak-kanak

B2D21E1

Boleh menjelaskan kepentingan memenuhi hak kanak-kanak.

B Jelaskan kepentingan memenuhi hak kanak-kanak.

71 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Kepentingan
Memenuhi Hak
Kanak-kanak

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


UNIT 25
B1D22E1

MENGHORMATI HAK WANITA TANGGUNGJAWAB SEMUA


Boleh menyatakan hak wanita.

A Nyatakan hak wanita yang perlu dititikberatkan.


Hak Wanita

B2D22E1

Boleh menjelaskan hak wanita.

B Jelaskan hak wanita yang perlu dititikberatkan.

72 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D22E1 & B2D22E1


Tarikh: ___________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


UNIT 26
B1D23E1

UTAMAKAN KEBAJIKAN PEKERJA


Boleh menyatakan tanggungjawab majikan terhadap pekerja.

A Nyatakan tanggungjawab majikan terhadap pekerja.


Tanggungjawab Majikan terhadap Pekerja

B2D23E1

Boleh menerangkan tanggungjawab majikan terhadap pekerja.

B Terangkan tanggungjawab majikan terhadap pekerja.

73 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D23E1 & B2D23E1


Tarikh: ___________________

1. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


UNIT 27
B1D24E1

KEISTIMEWAAN GOLONGAN KURANG UPAYA


Boleh menyatakan jenis kecacatan golongan kurang berupaya.

A Nyatakan jenis kecacatan golongan kurang berupaya.

Jenis Kecacatan Golongan Kurang Berupaya

B2D24E1

Boleh menjelaskan cara memberi layanan kepada golongan kurang berupaya.

74 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D24E1 & B2D24E1


Tarikh: ___________________

B Jelaskan cara memberi layanan kepada golongan kurang berupaya.

Cara Memberi
Layanan kepada
Golongan Kurang
Berupaya

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D17E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


UNIT 27
B3D17E1

KEISTIMEWAAN GOLONGAN KURANG UPAYA


Boleh menunjukkan cara memberi layanan terhadap golongan kurang berupaya.

C Jelaskan tindakan anda apabila berhadapan dengan situasi berikut.


Situasi 1
Ada seorang lelaki yang cacat penglihatan ingin melintas jalan. Keadaan jalan
raya pada waktu itu agak sibuk.
Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Situasi 2
Anda mempunyai rakan yang cacat anggota akibat kemalangan jalan raya. Dia
terpaksa menggunakan kerusi roda ke sekolah.

75 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Situasi 3
Anda mempunyai seorang adik yang mempunyai masalah pendengaran. Ibu bapa
anda meminta anda membantu adik anda dalam pelajaran.
Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


UNIT 28
B1D25E1

PENGGUNA YANG BIJAKSANA


Boleh mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna.

A Nyatakan hak sebagai pengguna.


Hak Sebagai Pengguna

76 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D25E1
Tarikh: ___________________

B Apakah tanggungjawab anda sebagai pengguna?


Tanggungjawab Sebagai Pengguna

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


UNIT 28
B2D25E1

PENGGUNA YANG BIJAKSANA


Boleh menjelaskan hak dan tanggungjawab pengguna.

C Jelaskan hak anda sebagai pengguna.


Hak Sebagai Pengguna

D Jelaskan tanggungjawab anda sebagai pengguna.

77 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B2D25E1
Tarikh: ___________________

1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D18E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


UNIT 28
B3D18E1

PENGGUNA YANG BIJAKSANA


Boleh menunjukkan cara menjaga hak dan tanggungjawab pengguna.

E Berdasarkan situasi di bawah, jelaskan tindakan yang perlu anda lakukan.


Situasi 1
Anda telah membeli beberapa jenis barang makanan dalam tin di sebuah pasar raya.
Apabila sampai di rumah, anda menyedari bahawa terdapat beberapa jenis barang
makanan itu telah tamat tempoh.
Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Situasi 2

78 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Anda telah membeli sebuah televisyen di sebuah kedai barangan elektrik. Anda
telah cuba memasangnya di kedai tersebut dan ia didapati berfungsi dengan baik.
Selepas dua hari, televisyen tersebut mempunyai masalah pada sistem bunyinya.
Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Situasi 3
Ketika anda sedang memilih barang makanan di sebuah pasar raya, anda
mendapati salah satu barang itu mengandungi bahan yang boleh membahayakan
kesihatan.
Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B4D16E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


UNIT 28
B4D16E1

PENGGUNA YANG BIJAKSANA


Boleh melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai pengguna yang bijak.

F Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.
Membuat perbandingan harga sebelum membeli sesuatu
barang.

Memeriksa tarikh luput sesuatu barang terutamanya barang


makanan.

Membeli barangan yang tidak mempunyai cop pengesahan


daripada SIRIM.
79 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Membeli barangan tiruan untuk mendapatkan harga yang


murah.

Memastikan barang yang hendak dibeli mempunyai tanda


harga.

Memastikan sukatan atau timbangan pada barangan


mencukupi seperti yang dilabelkan.

Melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab apabila


melihat peniaga menyorok barang keperluan.

Membuat aduan kepada persatuan pengguna apabila


menyedari telah ditipu oleh peniaga yang menjual produk
tiruan.

Tidak meneliti terlebih dahulu bahan-bahan yang terkandung


dalam sesuatu makanan sebelum membeli.

Tidak membuat tuntutan apabila sesuatu barang yang dibeli


mempunyai masalah.
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D26E1 & B2D26E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


UNIT 29
B1D26E1

KESELAMATAN DI JALAN RAYA TANGGUNGJAWAB KITA


Boleh menyenaraikan peraturan dan undang-undang jalan raya.

A Senaraikan peraturan dan undang-undang jalan raya yang mesti dipatuhi.


Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya yang Mesti Dipatuhi

80 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B2D26E1

Boleh menjelaskan kebaikan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya.

B Jelaskan kebaikan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya.

Kebaikan
Mematuhi
Peraturan dan
Undangundang
Jalan Raya

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D19E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


UNIT 29
B3D19E1

KESELAMATAN DI JALAN RAYA TANGGUNGJAWAB KITA


Boleh menunjukkan perlakuan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya.

C Berdasarkan gambar-gambar di bawah, terangkan kesan yang mungkin akan berlaku.


Situasi 1

81 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Situasi 2

Situasi 3

Situasi 4

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D27E1 & B2D27E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


UNIT 30
B1D27E1

KEBEBASAN BERSUARA MENJAMIN KEHARMONIAN KELUARGA


Boleh menyatakan cara berbincang sesama anggota keluarga.

A Nyatakan cara berbincang sesama anggota keluarga.

82 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Cara Berbincang
Sesama Anggota
Keluarga

B2D27E1

Boleh menerangkan kebaikan berbincang sesama anggota keluarga.

B Terangkan kebaikan berbincang sesama anggota keluarga.


1. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________

____________________________________

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D20E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


UNIT 30
B3D20E1

KEBEBASAN BERSUARA MENJAMIN KEHARMONIAN KELUARGA


Boleh menunjukkan perlakuan berbincang sesama anggota keluarga.

C Jawab soal selidik di bawah dengan jujur. Nyatakan Ya atau Tidak pada pernyataan
tersebut.

83 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Anda tidak pernah mengawal emosi ketika menyuarakan


pendapat.

Anda sentiasa membantah pendapat ahli keluarga yang lain.

Anda akan menggunakan bahasa yang sopan ketika


menyuarakan pendapat.

Anda tidak meninggikan suara apabila berbincang dengan


ahli keluarga yang lebih tua.

Anda sentiasa menerima pendapat ahli keluarga yang lain


dengan hati yang terbuka.

Anda tidak ikhlas dalam memberikan pendapat.

Anda memilih masa yang sesuai untuk memberikan teguran


kepada ahli keluarga yang melakukan kesalahan.

Anda selalu menyindir jika ada ahli keluarga yang


melakukan kesalahan.

Anda sentiasa berterus terang dalam menyuarakan


pendapat ketika berbincang dengan ahli keluarga.

Anda sering memburuk-burukkan orang lain sewaktu


berbincang dengan ahli keluarga.
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

84 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D28E1 & B2D28E1


Tarikh: ___________________

KEBEBASAN BERAGAMA DI MALAYSIA

UNIT 31
B1D28E1

Boleh menyenaraikan perayaan keagamaan sendiri atau orang lain.

A Berdasarkan kepelbagaian agama di Malaysia, senaraikan satu perayaan bagi setiap


agama di bawah.

Islam
Hindu

Buddha

Kristian
Sikh

B2D28E1

Boleh menerangkan kepentingan menghormati perayaan keagamaan sendiri atau orang lain.

B Terangkan kepentingan menghormati perayaan keagamaan sendiri atau orang lain.

1.

______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


85 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B3D21E1

Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

Tarikh: ___________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

KEBEBASAN BERAGAMA DI MALAYSIA

UNIT 31
B3D21E1

Boleh menunjukkan perlakuan meraikan perayaan keagamaan sendiri atau orang lain.

C Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan cara semasa meraikan perayaan keagamaan


masing-masing.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(
86 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

B4D17E1

Kelas: _________________________

Tarikh: ___________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

KEBEBASAN BERAGAMA DI MALAYSIA

UNIT 31
B4D17E1

Boleh menceritakan pengalaman selepas meraikan perayaan keagamaan sendiri atau orang lain.

D Ceritakan secara ringkas pengalaman anda selepas pulang dari kampung untuk
beraya.

Dilaksanakan oleh,
87 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D29E1 & B2D29E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


UNIT 32
B1D29E1

PENGLIBATAN DIRI DALAM AKTIVITI KEMASYARAKATAN


Boleh menyenaraikan aktiviti luar sekolah bersama masyarakat setempat.

A Senaraikan aktiviti luar sekolah bersama masyarakat setempat.


Aktiviti Luar Sekolah Bersama Masyarakat Setempat

B2D29E1

Boleh menjelaskan kepentingan aktiviti luar sekolah bersama masyarakat setempat.

B Jelaskan kepentingan aktiviti luar sekolah bersama masyarakat setempat.

1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________

88 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D22E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


UNIT 32
B3D22E1

PENGLIBATAN DIRI DALAM AKTIVITI KEMASYARAKATAN


Boleh menyertai aktiviti luar sekolah bersama masyarakat setempat.

C Apakah tindakan anda dalam situasi-situasi berikut?


Situasi 1
Persatuan Pendidikan Moral sekolah anda ingin menganjurkan kempen
membersihkan kawasan pantai. Aktiviti tersebut turut disertai oleh penduduk
kampung. Anda telah dilantik menjadi salah seorang ahli jawatankuasa.
Tindakan anda:
i.
_________________________________________________________________________________
ii.
_________________________________________________________________________________
Situasi 2
Majlis Daerah di kawasan perumahan anda ingin menganjurkan aktiviti
menangkap tikus. Penduduk setempat dan beberapa sekolah yang terdapat di
kawasan tersebut telah dijemput untuk menjayakan aktiviti tersebut. Anda serta
beberapa rakan sekolah telah turut serta.
Tindakan anda:
i.
_________________________________________________________________________________
ii.
_________________________________________________________________________________
Situasi 3

89 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Pihak sekolah dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) ingin
mengadakan kempen memerangi nyamuk Aedes. Beberapa orang murid yang
tinggal di asrama dirawat di hospital kerana demam denggi.
Tindakan anda:
i.
_________________________________________________________________________________
ii.
_________________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D30E1 & B2D30E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

KEMATANGAN BERFIKIR PENTING UNTUK KEBAIKAN BERSAMA

UNIT 33
B1D30E1

Boleh menyatakan cara menerima pandangan dan teguran orang lain.

A Nyatakan cara menerima pandangan dan teguran orang lain.

Cara
Menerima
Pandangan
dan Teguran
Orang Lain

B2D30E1

Boleh menjelaskan kebaikan menerima pandangan dan teguran orang lain.

90 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B Jelaskan kebaikan menerima pandangan dan teguran orang lain.


Kebaikan Menerima Pandangan
dan Teguran Orang Lain

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D23E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


UNIT 33
B3D23E1

KEMATANGAN BERFIKIR PENTING UNTUK KEBAIKAN BERSAMA


Boleh menunjukkan perlakuan menerima pandangan dan teguran orang lain.

C Jelaskan tindakan anda apabila menghadapi situasi berikut.


Situasi 1
Rakan anda telah menegur anda kerana sering melanggar disiplin sekolah. Rakan
anda menasihati anda supaya berubah jika tidak mahu dipanggil oleh guru disiplin.
Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________________

Situasi 2
Anda diminta berjumpa dengan guru kaunseling sekolah kerana tidak menumpukan
perhatian ketika guru mengajar. Anda sering termenung dan bersedih di dalam
kelas. Guru kaunseling menasihati anda dan meminta anda menilai diri serta
mengambil tindakan untuk memperbaiki diri anda.
91 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________________

Situasi 3
Anda telah ditegur oleh ibu anda kerana tidak mengemas bilik selepas bangun
daripada tidur. Ibu anda seorang yang cerewet.
Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B4D18E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


UNIT 33
B4D18E1

KEMATANGAN BERFIKIR PENTING UNTUK KEBAIKAN BERSAMA


Boleh menerima pandangan dan teguran orang lain dengan rela hati.

D Nyatakan Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah. Sila jawab dengan jujur.
Berasa tercabar apabila ditegur oleh rakan sebaya.

Sentiasa menerima teguran orang lain dengan baik.

Hanya boleh menerima pandangan atau teguran daripada ibu


bapa sahaja.

Mengucapkan terima kasih apabila ada orang memberikan


pandangan atau teguran.

92 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Marah apabila ada orang lain menegur akan kesilapan.

Sentiasa memperbaiki kelemahan diri dan kesilapan yang


dilakukan apabila ada orang menegur dan memberikan
pandangan.

Akan membuat refleksi kendiri terhadap teguran yang diberikan.

Mudah berasa sedih dan tersinggung apabila ada orang menegur


kesilapan.

Bersedia mengakui kesilapan diri apabila menerima teguran.

Sering menyalahkan orang lain kerana tidak sanggup menerima


kritikan.
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 7: NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


UNIT 34
B1D31E1

SEMANGAT KEJIRANAN ASAS PERPADUAN


Boleh menyatakan ciri-ciri jiran yang baik.

Nyatakan ciri-ciri jiran yang baik.


Ciri-ciri Jiran yang Baik

93 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D31E1 & B2D31E1


Tarikh: ___________________

B2D31E1

Boleh menerangkan ciri-ciri jiran yang baik.

Terangkan ciri-ciri jiran yang baik.

1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B3D24E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 7: NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


UNIT 34
B3D24E1

SEMANGAT KEJIRANAN ASAS PERPADUAN


Boleh menunjukkan interaksi dengan jiran.

C Berdasarkan situasi di bawah, nyatakan tindakan anda yang menunjukkan interaksi


dengan jiran.
Situasi 1
Jiran anda mengadakan majlis perkahwinan anaknya. Anda dan keluarga telah
dijemput untuk memeriahkan lagi majlis tersebut.
Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________

94 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

ii. _________________________________________________________________________________

Situasi 2
Jiran anda telah kehilangan seorang anak akibat kemalangan. Anda dan keluarga
merupakan antara
orang yang terawal mengetahui berita tersebut.
Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________________

Situasi 3
Anda tinggal berjiran dengan seorang yang kurang upaya. Dia tinggal sebatang kara.

Tindakan anda:
i. _________________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B4D19E1
Tarikh: ___________________

BIDANG 7: NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


UNIT 34
B4D19E1

SEMANGAT KEJIRANAN ASAS PERPADUAN


Boleh menunjukkan interaksi dengan jiran secara rela hati.

D Nyatakan Ya atau Tidak pada pernyataan berikut. Sila jawab dengan jujur.

Anda sering menegur jiran dengan mesra.

Anda membantu jiran mengangkat barang masuk ke dalam


rumah.
95 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Anda tidak pergi menziarahi jiran yang sakit.

Anda sering membuat bising apabila bermain di rumah


jiran.

Anda memahami agama dan cara hidup jiran.

Anda sering memasang radio dengan kuat.

Anda sering melibatkan diri dalam majlis yang diadakan


oleh jiran.

Anda sering bercakap dengan lemah lembut terhadap jiran.

Anda mengajak jiran anda menyertai aktiviti riadah di


taman.

Anda menjadi orang pertama membantu jiran yang


mengalami masalah kecemasan.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

B1D32E1 & B2D32E1


Tarikh: ___________________

BIDANG 7: NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


UNIT 35
B1D32E1

PERMUAFAKATAN MEMBAWA BERKAT


Boleh menamakan badan sukarela yang terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan.

Senaraikan nama badan sukarela yang terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan.


Badan Sukarela
yang Terlibat
dalam Aktiviti

96 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

Kemasyarakatan

B2D32E1

Boleh menerangkan aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh badan sukarela.

Terangkan aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh badan sukarela.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 7: NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


UNIT 35
B3D25E1

PERMUAFAKATAN MEMBAWA BERKAT


Boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan.

Jelaskan tindakan anda berdasarkan situasi berikut.


Situasi 1

97 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B3D25E1
Tarikh: ___________________

Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) sekolah anda ingin mengadakan majlis
jualan amal bagi membantu beberapa orang murid yang ditimpa kesusahan.
Murid-murid tersebut telah kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.
Tindakan anda:
i.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ii.

_____________________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________________

Situasi 2
Malaysia Medical Relief Society (MERCY Malaysia) ingin menghantar misi bantuan
ke beberapa buah negara yang menghadapi bencana. MERCY Malaysia telah
mempelawa orang awam atau murid sekolah untuk menyertai misi tersebut. Anda
sangat berminat dengan misi tersebut.
Tindakan anda:
i.

_____________________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________________

ii.

_____________________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

____________________________________
)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


Nama: ________________________________

Kelas: _________________________

BIDANG 7: NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


UNIT 36
B1D33E1

KESEPAKATAN MENJAMIN PEMBANGUNAN SERANTAU


Boleh menyatakan contoh kerjasama antara negara.

98 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

B1D33E1 & B2D33E1


Tarikh: ___________________

Nyatakan contoh kerjasama antara negara.(3 markah)

B2D33E1

Boleh menerangkan kepentingan bekerjasama antara negara.

Terangkan kepentingan bekerjasama antara negara. (3 markah)

1. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

____________________________________
(

99 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd

____________________________________
)