Anda di halaman 1dari 2

CARTA ALIRAN PROSES KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN PERKARA TINDAKAN

Ketua Jabatan mengemaskini maklumat PPP (sepanjang masa) dalam Sistem ePangkat
Menyiarkan Surat Siaran Urusan Kenaikan Pangkat PPP Dalam epangkat (Makluman secara hardcopy ke JPN/Bahagian)

KETUA JABATAN

BPSM

Mengenalpasti PPP yang layak dan menyerahkan borang penilaian kepada PPP PPP melengkapkan Borang Penilaian Tahap Kecemerlangan dan menyertakan dokumen sokongan Tidak Merayu Merayu KC
TIDAK DIPERAKU

KETUA JABATAN

PPP

Membuat Penilaian

PANEL PENILAI

Ya DIPERAKU Panel Rayuan Menyerahkan Borang Penilaian Tahap kecemerlangan kepada Ketua Jabatan

URUS SETIA PANEL PENILAI

Ditolak

Keputusan Rayuan

Membuat perakuan dan mengesahkan maklumat PPP dalam Sistem epangkat atau manual bagi PPP yang gagal/ berjaya rayuan

KETUA JABATAN

Diterima

Menyemak perakuan dan menyediakan Kertas Perakuan Kenaikan Pangkat untuk pertimbangan dan kelulusan LKPPP

BPSM

Menimbang dan meluluskan kertas perakuan kenaikan pangkat

LKPPP

CARTA ALIRAN PROSES KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN

Memuat naik keputusan kenaikan pangkat dalam Sistem Kenaikan Pangkat Secara Online Menyediakan Surat Penyiaran Keputusan Kenaikan Pangkat

BPSM

BPSM

Mengedarkan Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Kepada Ketua Jabatan

BPSM

Selesai