Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 6 Nama Sekolah Tarikh Kelas Bilangan Murid

Umur Mata Pelajaran Tajuk Kemahiran Pengetahuan sedia ada Objektif : : : : : : : : : Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Hwa Min 24 Mac 2008 Tahun 6 Cekap 12 tahun Pendidikan Jasmani Bola Tampar Hantaran atas dinamik Pelajar telah diajar dengna kemahiran mengangkap bola pada pelajaran lepas. Pelajar telah diadakan tentang eprmainan bola baling di kejohanan bola baling peringkat sekolah. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat: Psikomotor, melakukan kemahiran hantaran aras dada dan aras kepala dengan tepat dan pantas kesasaran rakan pada jarak 5 meter dan 7 meter. (perbuatan) Kognitifmemahami prinsip imbangan, penggunaan daya kekuatan dan siitem tuas sewaktu menjalankan aktiviti kemahiran ini,(selepas mereka melakukan aktiviti ini, apa mereka akan dapat) Afektif: merasa seronok, puas dan ingin mencuba aktiviti diajar. 1. Mengenali kemahiran asas dalam permainan Bola Tampar. 2. Melakukan kemahiran asas permainan Bola Tampar dengan betul dan selamat. 3. Mengenali ukuran padang permainan Bola Tampar. 4. Mengenali keperluan permainan Bola Tampar seperti peralatan. Kemahiran berfikir HPU : : Membanding dan membeza,mengumpul dan megkelas, menganalisis, menghubungkaitkan dan membuat gambaran mental. 2.1.3 Kemahiran asas permainan Bola Tampar. Aras 1 i. Menyatakan jenis-jenis kemahiran asas permainan Bola Tampar dan aspek-aspek keselamatan yang perlu dititikberatkan dalam permainan Bola Tampar.

HPK

2.1.3 Mengenalkan satu kepelbagaian kemahiran asas dalam permainan Bola Tampar . Aras 1 i. Memberikan pendapat yang jelas dan betul tentang permainan Bola Tampar.

Masa

30 minit

Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai

: :

Murid pernah menonton permainan Bola Tampar melalui rancangan sukan di televisyen dan surat khabar. 1. 2. 3. 4. Bekerjasama Bertolak ansur Mematuhui peraturan Berdisiplin Persembahan Elektronik Guru ( CD- Rom dan Powerpoint) Gambar-gambar permainan Bola Tampar Bola Tampar (2 biji) Aktiviti P&P Catatan Nilai: Hormat Guru mempamerkan menghormati. persembahan powerpoint dan video permainan Ragbi Sentuh. Guru menunjukkan bola tampar BBM: Bola Ragbi. yang mempunyai saiz yang Gambar betul dan sesuai untuk pelajar permainan kepada pelajar. Ragbi Sentuh. Pelajar disuruh Guru menunjukkan bola Ragbi. Guru menunjukkan gambargambar permainan Ragbi Sentuh kepada murid.

BBM

Langkah Set Induksi (5 minit)

Kandungan Pengenalan Permainan Bola Tamapr

Langkah 1 (10 minit)

Pengenalan Permainan Ragbi Sentuh

Nilai : HormatGuru menunjukkan peralatan dan pakaian Ragbi menghormati. Sentuh dalam bentuk powerpoint. BBM: Set Komputer Guru menjelaskan cara pakaian pemain Ragbi Sentuh dan peralatan yang diperlukan. Guru menjelaskan kepada para pelajar tentang permainan Ragbi Sentuh seperti ukuran padang.

Langkah 2 (17minit )

Kerja kumpulan

Guru membahagikan para pelajar kepada beberapa kumpulan. Guru mempamerkan kemahiran-kemahiran asas permainan Ragbi dalam bentuk powerpoint. Secara berkumpulan, murid meneliti dan menyalin maklumat yang diperolehi dalam slaid powerpoint.

Nilai : Mematuhi arahan. KBKK: Mengumpul maklumat.

Penutup (3 minit )

Sesi Soaljawab secara lisan

Guru mengemukakan beberapa soalan kepada murid. (a) Berapakah ukuran padang permainan Ragbi Sentuh? (b) Berapakah bilangan pemain dalam satu kumpulan Ragbi Sentuh? (c) Apakah bentuk bola Ragbi? (d) Apakah pakaian pemain Ragbi Sentuh? (e) But dipakai untuk tujuan

Nilai: Bekerjasama BBM: Set Komputer

apa?