Anda di halaman 1dari 7

Nama-Nama Surga Dan Neraka Beserta Penghuninya Dan Dalilnya (Lengkap)

Masuk-islam.com Artikel ini adalah lanjutan dari artikel sebelumnya yang membahas tentang pengertian surga dan neraka secara lengkap, jika anda belum membacanya silahkan baca di sini http://www.masuk-islam.com/pengertian-surga-dan-neraka-lengkap.html, pada pembahsan kali ini masuk-islam.com akan mengupas mengenai nama-nama surga beserta dalilnya, langsung saja mari kita simak bersama-sama!

A. Macam-Macam Nama Surga


Dibawah ini adalah beberapa nama-nama surga beserta calon penghuninya dan dalilnya

1. Surga Firdaus
Mengenai surga firdaus ini, dalam Al Quran, surat Al Kahfi, ayat 107, Allah swt. telah menegaskan:

.
sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal. Juga penegasanya dalam Al Quran, surat Al Muminuun, ayat 9-11.

. . .
Dan orang-orang yang memelihara shalat: Mereka itu adalah orang orang yang akan mewarisi (yaitu) yang bakal mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya.

2. Surga Adn
Surga Adn ini telah banyak sekali dijelaskan dalam Al Quran. yaitu sebagai berikut: Firman Allah swt. di dalam surat Thaaha, tepatnya ayat 76.

(Yakni) surga Adn yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, didalamnya mereka kekal. dan itulah (merupakan) balasan bagi orang yang ( dalam keaddan ) bersih ( saat didunianya

dari berbagai dosa ). Firman-nya lagi didalam surat Shaad, ayat 50 :

.
3. Surga Naiim

(Yaitu) surgaAdn yang pintu pintunya terbuka bagi mereka. Dalam Al Quran surat al Hajj, ayat 56. Allah swt. telah menegaskan :

.
Maka orang orang beriman dan mengerjakan amal shaleh ada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Firman-nya lagi dalam surat Al Luqman, ayat 8 :

.
4. Surga Mawa
Banyak sekali didalam Al Quran dijelaskan, antara lain : Surat As Sajdah, ayat 19 Allah swt. menegaskan:

Sesungguhnya orang orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, bagi mereka bakal mendapat surga yang penuh kenikmatan.

.
Adapun orang orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. maka bagi mereka mendapat surga surga tempat kediaman, merupakan pahala pada apa yang telah mereka:kerjakan. Firman-nya lagi didalam surat An Naaziaat, ayat 41:

.
5. Surga Darussalam

Maka sesungguhnya surga mawalah tempat tinggal(nya).

Mengenai surga Darussalam ini, telah banyak dijelaskan didalam Al Quran, diantaranya ialah : Dalam surat Yunus, ayat 25 :

.
Dan allah meriyeru (manusia) ke Darussalam (yakni surga), dan memimpin orang yang dikhendaki-nya kepada jalan yang lurus.

6. Surga Daarul Muqoomah


Sesuai dengan penegasan allah swt. di dalam Al Quran, surat Faathir, ayat 34-35:

. .
Dan berkatalah mereka : Segala puji bagi allah yang telah mengapus (rasa) duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengmpun lagi Maha Mensyukuri: Yang memberi tempat kami di dalam tempat yang kekal (surga) dan karunia-nya.

7. Surga maqoomul Amiin


Sesuai dangan penegasan Allah swt. didalam Al Quran, surat Ad Dukhan, ayat 51:

.
8. Surga Khuldi

sesungguhnya orang orang yang bertawakal tinggal didalam tempat yang aman (surga).

Di dalam Al Quran tepatnya surat Al Furqaan, ayat 15, Allah swt. telah menegaskan :

.
B. Nama Macam-Macam Neraka
Berikut adalah beberapa nama-nama Neraka beserta dalilnya dan calon penghuninya

Katakanlah : Apa (siksa) yang seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dan kediaman kembali mereka.

1. Neraka Huthamah

Nama ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Humazah (104) ayat 4-5. didalamya ditempati orang-orang yahudi.

. .
2. Neraka Hawiyah

sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qoriah (101) ayat 9-10.

. .

maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? didalamnya ditempati orang-orang munafik dan orang-orang kafir.Inilah neraka yang berada dibawah sekali.neraka yang paling keras, yaitu tempat orang yang ketika matinya tidak membawa iman dan islam, apinya hitam dan sudah dibakar 1000tahun lamanya, Alas atau kerak-kerak neraka. Disinilah tempat orang-orang yang berdosa berat, Mereka yang menjadi musuh nabi-nabi, seperti Firaun. Firman Allah SWT : Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka dia dilemparkan ke neraka hawiyah. Tahukah engkau apakah Neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.(Q.S. Al-Qoriah : 8-11) sahabat Abu Hurairoh terdengar suara yang mengelegar lalu bertanyalah ke rosulullah dan rosulullah menjawab itu adalah suara batu yang jatuh dari neraka jahanam ke teleng sekitar dada jatuhnya 1000 tahun.

3. Neraka Jahannam
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat al-hijr (15) ayat 43.


4. Neraka Jahim

. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran surat As-Syuaraa (26) ayat 91.

.
5. Neraka Saqar

dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat, didalamnya ditempati orang-orang musyrik.

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muddatstsir (26) ayat 26-27,

. . .
6. Neraka Sair

Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu? Al-Quran Surat Al-Muddatstsir (26) ayat 42

Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? didalamnya ditempati orang-orang penyembah berhala.

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa (4) ayat 10;

.
Surat Al-Mulk (67) ayat 5,

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api menyalanyala (Neraka).

.
Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk (67) ayat 10,11 dan lain-lain.

Dan mereka berkata: Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.

.
Di dalamnya ditempati orang-orang Nasrani.

Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.

7. Neraka Wail
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muthaffifin, ayat 1-3.

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang


8. Neraka Lazza

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Neraka yang bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepalanya. [QS:70. Al Maaarij] 15-18 Demikianlah Bab Lengkap mengenai nama-nama surga dan neraka lengkap beserta calon penghuninya dan dalilnya.

Peristiwa Setelah Hari Kiamat 1. Yaumul Barzah, adalah hari penantian seluruh umat manusia yang telah nanti masa mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan ketika di dunia. 2. Yaumul Ba'as, adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. 3. Yaumul Mahsyar, adalah hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur, untuk menunggu pengadilan dari Allah SWT. 4.Yaumul Hisab, adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama selama hidup di dunia. 5.Yaumul Mizan, adalah penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya selama hidup di dunia. meninggal. Yaitu dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk menhadap kepada Allah guna

6. Sirat, adalah jalur atau jalan penentu dari masing-masing manusia stelah dihisab dan ditimbang amal baik buruknya. Pada tahap ini manuisa akan ditentukan msuk neraka atau masuk surga . Hal ini tergantung amal baik dan amal buruk. 7. Syafaat, adalah pertolongan yang diperoleh umat manusia yang beriman, Islam dan ihsan. Pertolongan tersebut berasal dari amal perbuatan yang baik ketika di dunia. Bagi orang beriman dan beramal saleh kelak pada hari Kiamat akan mendapat syafaat berupa kemudahan dan keringanan dari berbagai kesulitan yang dihadapi. 8.Surga dan Neraka, adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka.

Anda mungkin juga menyukai