Anda di halaman 1dari 130

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN
BAHASA TAMIL
(Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil)

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan
cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

1
,

1.4 ; .

1.4.6


1. .

1
,

:
1.

1:
1.
.
2.
.
2 :
1.

.
2.

.
3 :
1. ,.
:
1.
.

:
1.
.
:
1.

.

2.6 .

2.6.12

1.

:
1.

1:
1.

2:
1.

.
2.
.
3:
1.

:
1.

.
:
1.

.

:
1.

.

3.5 .

3.5.6


1.
.

:
1.

1:
1.


.
2:
1.

3:
1.
.

:
1.

.


:
1.

.


:
1.
.

4.4

4.4.2
; .

:
1.

; .

; .

:
1.

1:
1.

.
2.

.
2:
1.
.
2.

.
3.
.

3:
1.

.
2.
.
:
1.
;
.

:
1.
.

:
1.
.

,
.

5.3 .

5.3.16 ,
.

:
1. ,
.

:
1.

1:
1. ,

.
2.
.
3. ,


.
2:
1.

.

3:
1.


.
2.
,

.
:
1. ,

.
:
1.
,

.
:
1. ,

.

10

1

1

.
.
.
. .


.
.

.

; .

.
. ,
.

.
.

.
.

. ,

,
.

..

. ,


.

.

, , .
?

, ..

.

11

2
,

1.5 , ,
.
1.5.8
.


:1.
.

12

2
,

:
1.

.

1:
1.

.
2:
1.
.
2.
.
:
1.

.

1
1

::
1.

.
::
1.

.

13


, ,
.

2.3

,
,
.

2.3.6 ,
,
.

:1. ,
,
.

14

1:
1.
.
2.

.

2:
1.
, ,

.


:
1.

3:
1.
, ,

.
2.
.
:
1.
, ,

.

::
1.
,
,
.


:
1.

, ,

.

15

3.5 .

3.5.4 .


:1. .

16

:
1.

1:
1.
.
2:
1.
.

3:
1.

.
2. .

:
1.
.

::
1.

.
::
1.

.

17


.
.

4.6

; .

4.6.4
; .


:1. . . .
; .

18

:
1.

1:
1.
.
2.
.
2::
1.


.
2.

.

3:
1.
.
2.
.

1.

; .

::
1.

.
::
1.
.

19

,
.

5.6

5.6.4 ,


:1. , .

20

:
1.

1:
1.
.
2.
.

2:
1. ,


.
2.

.

3:
1.
.
2. ;
.

:
1. ,
.

:
1.
,
.
::
1.
,
.

21

2

1

1.

2.

3.

22

2

2

1.

2.

23

2

3

, , ,

24

25

3
,

,

.

1.6 , ,
.

1.6.20 ,
.


:1. ,
.

26

3
,

:
1.

1:
1.
.
2.
,
.
2:
1. ,
.
2. ,
.
3:
1. ,


.
2.
.
:
1. ,

.
::
1 ,

.

1. ,

.

27

2.5

2.5.2 .


:1. .

28

:


.
1:
1.
.
2:
1.

.
:
1.
.

::
1.

.
::
1.

29

3.3 .

3.3.27 .


:1. .

30

:
1.

1:
1.
2.


..

2:
1.


.
2.
.
3:
1.

.
:
1.
.
::
1.

.

::
1.

.

31

4.12 .

4.12.4
.


:1.
.

32

:
1.

1:
1.
.
2.
.
2:
1.
.
2.

.
3 :
1.
.
2.
.

:
1.

.
:

1.


.
:
1.
.

33

, ,
.

5.3 .

5.3.20 .


:1. , ,
.

34

1.

1:
1.

.
2.
.
3.

.

2:
1. , ,
;
.

3:
1. , ,

.

:
1. , ,
.

:
1.

.

:
1. , ,

.

35

3
,
1. , ,

.

.
.

.

.
.

.


. ,
.

36

4
,

1.5

1.5.8

,
.

:-

1.
.

37

4
,

:
1.

1 :
1.
.
2.

.
3.
.
2:
1.


.
3:
1.
.
:
1.
.

:
1.
.
:
1.

.

38

2.8 .

2.8.3 .

:-

1. .

39

:
1.

1:
1.
.
2.

.

2:
1.
.
2.
.
3.
.

3:
1.
.

:
1.
.

:
1.
.
:
1.
.

40

3.5 .

3.5.3 .

:-

1. .

41

:
1.

1:
1.

.
2:
1.
.
2.
; .
3:
1.
.
:
,
.

:
1.
.


( )

:
1.
.

:
1.
.

42

,

.

4.11

4.11.4

:-

1. ,
.

43

:
1.

1
1.
.
2.
.
2
1.

2. .

3
1.

.
4
1.
.

:
1. ,

.

1. ,::
1.
.

44

5.8 .

5.8.1 ,
.

:-

1. ,
.

45


:
1.

1::
1. ,

.
2::
1.
,
.
3::
1. ,

.
2.
.
3.
.
4::
1.
,

.
:
1. ,

.

:
1. ,

.
:
1. ,


.

46

4
,
1

8.00- . , ,
, , .

.
.

. ,

. , ,

12.00 .

1. ?
2.

3. ?
4. . ?
5. ?

47

4

2

- , .

.:
.

.:

48

( ) , , ,
.
.:

( ) , , ,
.

49

5
,

1.4 ; .

1.4.7 .


:1. .

50

5
,

:
1.

1:
1.

.
2:
1.
.
2.

.
3:
1.
.
2. .
3.

.
:
1.
.

:
1.

.
:
1.
.

51

2.8 .

2.8.3 .


:1.
.

52

:
1.

1:
1.

.
2.
.
2:
1.

.
2.
.
3 :
1.
.
2. .
:
1.
.

:
1.

.
:
1.

.

53

3.5 .

3.5.5 .


:1. .

54

:
1.

1:
1.
.
2.
.

2:
1.

.
2.
.
3:
1.

.
2.
;
.
:
1.
.

:
1.

.
:
1.
.

55

4.5

; .

4.5.1
; .


:1.

; .

56

:
1.

1:
1.
.
2.
.

2:
1.
.
2.

.
3 :
1.

.
2. .
:
1.


; .
:
1.


; .

:
1.

.

57

, ,
.

5.3 .

5.3.19 ,, , , ,
.


:1. , ,
.

58

1.

1:
1. .
2.
.

2:
1.
.
2.

.

3:
1.
.
2. ;
.

:
1. , ,

.

:
1.

.
:
1.

.

59

5
,
1

.

.

.

.

.

.


.

60

5

3

61

-
- - .
- .
- - .

- .


1. .
, .
2. . ,
.
3. . ,
.

62

6
,

, ,
.

1.6

, ,
.

1.6.19 , ,
.

:-

1. , ,
.

: ,

63

6
,

:
1.

1 :
1.
.
2. , ,

.
2 :
1.

, ,
.
3 :
1. , ,

.

:
1. , ,

.

:
1. , ,
.

:
1. , ,
.

64


, ,
.

2.3 ,
, .

2.3.5 , ,
.

1. , ,
.

:-

65

:
1.

1 :
1.
.
2.
.
2 :
1.
.
2. , ,

.
3 :
1.
, ,
.

:
1.
, ,

.
:
1.
,
,
.


:
1.
, ,

.

66

, ,
.

3.4 .

3.4.15

, ,

:-

1. , ,

67

:
1.

1:
1. , ,

.
2:
1.

.
2.
.

3:
1. ,

.

:
1. , ,
.

:
1.
, ,
.

:
1. , ,

.

68

4.13 .

4.13.4
.

:-

1.
.

69

:
1.

1:
1.
.
2.
.
3.
.
2:
1. .
2.
.
3:
1.
.
:
1.

.

3
6

:
1.

.

:
1.
.

70

5.5 .

5.5.7 ; .

:-

1. ; .

71

:
1.

1:
1.

.
2.
.
3. ,
.
2:
1. .
2.
.
3:
1.

.
:
1. ;
.

:
1.
.

:
1.
.

72

6

1
.
..400 . .200

.

.
.
.
,

,

,

.

,

. , , , ,

.
,
.
. ,
.

73

6

2

, , .

74

6

3

75

7
,

7
,


, ,
.

1.11 , , .

1.11.4 ,
, .

1. ,
, .

:-

76

7
,

:
1.

1
1. ,
.

2
1.
; .

3
1.

, ,
.

1.
, ,
.

:
1.
,
, .


:
1.
, ,
.

77

2.6 .

2.6.14 .

:-

1.
.

: ,

78

:
1.

1:
1.
.
2.

2:
1.
.
2.
.

:
1.

.

:
1.
.

:
1.
.

79

80
.

3.10
.

3.10.6 80 .

:-

1. 80 .

80

:
1.

1:
1.
.
2. .
2:
1.
.

3:
1.
; .

:
1. 80
.
:
1.
.

:
1. 80
.

81

4.12 .

4.12.4
.

1.
.

:-

82

:
1.

1:
1. ,
.

2:
1.
.
2.
.
3. .
3:
1.
.

:
1.
.
:
1.
.

:
1.
.

83

, ,
.

5.3 .

5.3.19 , , , , ,
.

:-

1. , ,
.

84

:
1. 1.

1:
1.
.

2:
1.
.
2.

.

3::
1.

.
2. .

:
1. , ,

.

:
1.
.

:
1.
.

85

86

7

2

.
.

.
.

87

7

3

88

8
,

,,
.

1.6 ,,
.

1.6.21 , ,
.

:-

1. , ,
.

89

8
,

:
1.

1
1. , ,
.
2. , ,

.

2
1. , ,
; .
2.
.
3
1. , ,

.

1. , ,

.

:
1. , ,

.
:
1. , ,


.

90

2.4 .

2.4.3 .

:-

1. .

91

:
1.

1:
1.
.
2.
.
2:
1.
.
2.
.

3:
1.
; .

:
1.
.

:
1.

.
:
1.

.

92

, ,
.

3.4

3.4.17 , , .

:-

1. , ,
.

93

:
1.

1::
1. , ,
;
.
3:
1. , ,

.
2. ;
.

:
1. , ,
.

:
1. , ,

.

:
1. , ,

.

94

4.6 ; .

4.6.4 ;
.

1.

; .

:-

95

:
1.

1:
1.
.
2. .
3.
.

2:
1.
.
2.
.
3.
.

3:
1.
;
.

:
1.


; .

:
1.
;
.
:
1. .

96

5.7 .

5.7.1 .

:-

1. .

97

:
1.

1:
1.
.
2.

.
2:
1.

.
2. .

:
1.
.
:
1.
.

:
1.
.

98

8
,
1

!

!

!
!
:

99

8
,
2

100

8

3

.
.

.
.

101

9
,

9
,

1.8 .

1.8.2 .

:-

1. .

102

9
,

:
1.

1 :
1.
;
.

2 :
1.
.
2.
.

3:
1. .

:
1. .

:
1.
.
:
1.
.

103

2.8 .

2.8.1 .

:-

1. .

104

:
1.

1:
1.
.
2.
.
2:
1.
.
2.
.
3:
1.
.
2.
:
.
:
1.
.

:
1.
.

:
1.
.

105

3.8 .

3.8.3 .

:-

1. .

106

1::
1. .
2.
.

2::
1.
.
2. .


:
1.

:
1.
.

:
1.

.

:
1.
.

107

4.6 ; .

4.6.4 ;
.

:-

1.
; .

108

:
1.

1:
1. , ,
.
2.
.
2:
1.


.
.
2.

3:
1.
.
2.
.

:
1.
; .

:
1.
.
:
1.
.

109

5.9

5.9.2
.

:-

1.
.

110

:
1.

1:
1.
.

2:
1.
.
2.

.
3.
.

3:
1.

.
:
1.
.

:
1.

.

:
1.
.

111

1.
.

2.
34
.

3.
,
.
4.

5. .
6.
60
.

112

9

2,
.

113

.:

1. +

2. +

3. +

4.

5. +

6. +

114

10
,

10
,

, ,
.

1.6 , ,
.

1.6.21 , ,
.


:1. , ,
.

115

10
,

:
1.

1:
1.


.
2.
, ,
.
2 :
1. , ,


.
2.
.
:
1. , ,

.

::
1. , ,

.
::
1. , ,

.

116

10

2.4 .

2.4.4 .

:-

1. .

117

10

1:
1.
.
2.
.

2:
1.
.
2.
.


:
1.

3:
1.
.
2.
.
:
1.
.


:
1.
.


:
1.

.

118

10

3.5 .

3.5.5 .


:1. .

119

10

:
1.

1:
1.
.
2. .

2:
1.

;
.
3:
1.

.
2.
.

:
1.
.

::
1.

.

::
1.
.

120

10

4.6

; .

4.6.4
; .


:1.
;
.

121

10

:
1.

1:
1.
.
2.
.

2:
1.
.

3:
1.


.
2.


.


1.

; .
::
1.
.

::
1.
.

122

10

,
.

5.3 .

5.3.17 ,
.

:-

1. ,
.

123

10

:
1.

1:
1.
.
2. ,

.
2:
1. ,

; .

3:
1.
.

:
1. ,

.

::
1. ,

.

::
1.

.

10

124