FORMAT PENULISAN ILMIAH a) b) c) d) e) 1 Jenis huruf Margin : Times New Roman ; Saiz 12 : i. Atas : 1 inci (2.5cm) ii.

Bawah : 1 inci

iii. Kiri : 1.25 inci iv. Kanan : 1 inci Langkau baris : 1.5 Panjang : 15 – 20 muka surat. Bentuk penulisan ilmiah mestilah mengandungi: Maklumat yang perlu ada Kulit Depan Rujuk Format – Guna Kertas Keras/tebal depan dan belakang

2

Isi kandungan & muka surat

Kandungan 1. Topik utama Mengandungi subtopik berikut; 1.1. Pengenalan 1.2 ……………. 1.3 ……………. 1.4 ……………. 1.5 Penutup

Muka surat

3

Isi kandungan (16 – 18 muka surat)

i. Pengenalan, isi dan ulasan berkaitan tajuk ii. Subtopik, isi dan huraian iii. Subtopik, isi dan huraian iv. Subtopik, isi dan huraian v. Penutup (Semua perbincangan di atas hendaklah disokong dengan pandangan sekurang-kurangnya 9 hasil pembacaan) i. Sumber rujukan (sekurang-kurangnya) a) 3 buah buku rujukan b) 3 buah journal c) 3 sumber internet ii. Rujukan disusun mengikut abjad berdasarkan nama penulis. iii. Gunakan format penulisan bibliografi oleh APA i. ii. Salinan bahan yang diambil dalam online CD MESTI mempunyai print tajuk yang mengandungi perkara-perkara seperti format kulit depan tugasan. Bahagian tajuk sepenuhnya soalan penulisan ilmiah yang dipilih/diberikan oleh pensyarah

4

Bibliografi

5

Lampiran

Ismail Abdul Raoh

6 Julai 2009

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.