Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya.

FAIL MEJA KETUA PANITIA

1.

LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan

utama atau “core-bussiness” sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem

kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di SekolahSekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.

1

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti. 2. OBJEKTIF KETUA PANITIA

2.1.

OBJEKTIF UMUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

2.2.

OBJEKTIF KHAS 2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Sains yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran Sains.

2

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya.

2.2.4

Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains (i) (ii) (iii) Lulus 100% mata pelajaran Sains PMR dan SPM Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang. (iv) Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains. (v) Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 5.1

: : : :

Ketua Panitia Ketua Panitia Menengah Rendah Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia) Semua Guru Mata Pelajaran Sains

KURIKULUM 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini Penyediaan rancangan pengajaran tahunan Penyediaan rancangan pengajaran bersama Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran Kepelbagai teknik mengajar 3

1.1 5.26965 SK.Asajaya.YBE 1327.2. 5.10 Menyelaras soalan ujian bulanan 5.2 PENGURUSAN 5.2.2.4 5.Junaidi Bin Haji Jom S.2.8 5.14 Memberi kursus dalaman 5.13 Menyemak buku latihan pelajar 5.1.1.2.1.Beliong.1.1.2.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 5.1.7 5.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 5.7 5.1.8 5.2.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 5.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 5.2.2.5 5.9 Penggunaan BBM dalam P & P Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 5.3 5.17 Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains. 5.9 Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan (Sekolah Gred B) Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem” Penyediaan anggaran belanjawan tahunan 5.2.6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan 5.1.6 5.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) 4 .1.1.2 5.

4.Junaidi Bin Haji Jom S. 5.3 KO-KURIKULUM 5.4 5.6 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah Mengadakan Minggu / Bulan Sains 5.5 5.Beliong.26965 SK.Asajaya.2.5 5.4.4.4.1 5.2.3.2 5. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik gerakan sekolah Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains Penyediaan dan pengawalan belanjawan Pengawalan stok dan iventori Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar 5 .6 5.4.2 5.4 TUGAS-TUGAS LAIN 5.3.11 Penyeliaan PEKA Sains 5.4.12 Membantu penyeliaan pengurusan makmal 5.3 5.3.7 5.1 5.4.3.4.3.8 Mewujudkan kerjasama dengan PKG.YBE 1327.4 5.3.3 5.

5.6.5 KO-KURIKULUM 5.YBE 1327.6.5.5.5.6.3 5.4 5.5.2 5. 5.4 Mewujudkan kerjasama dengan PKG.6.1 5.6 TUGAS-TUGAS LAIN 5.2 5.Junaidi Bin Haji Jom S.3 5.26965 SK.5 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah 5. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik PPSMI Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia 6 .Beliong.Asajaya.1 5.

Asajaya.26965 SK. PENGURUSAN iii. 7. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i.Junaidi Bin Haji Jom S. TUGAS-TUGAS LAIN 7 .YBE 1327.Beliong. KO-KURIKULUM iv. KURIKULUM ii.

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Pengetua 2.Asajaya.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. 4. Penolong Kanan/GKMP GKMP 3.1 KURIKULUM 8. 8.26965 SK.1.Beliong. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8. 8 .1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1.

Beliong.YBE 1327.Asajaya.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S. CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 9 .

6.Junaidi Bin Haji Jom S. 3.Beliong. Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 10 . 2.YBE 1327. SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN (/) CATATAN 1.26965 SK. 5.Asajaya. 4.

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran 30 min 2. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar 15 min 6 11 .Junaidi Bin Haji Jom S. Mengagihkan sukatan pelajaran 10 min 6 4.YBE 1327.Beliong. Fotostat sukatan (jika perlu) 60 min 6 3.26965 SK.Asajaya. NORMA KERJA BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 1.

8.Junaidi Bin Haji Jom S. .Asajaya.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1.26965 SK. Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku 12 Ketua Panitia 2.1.YBE 1327. 3.Beliong. Mastikan guru-guru mengadakan Pengetua/Penolong mesyuarat penyelarasan untuk Kanan menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar.

Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S. Ketua Panitia 5.26965 SK. 4. Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan. rekod pengajaran guru. Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan Perbincangan antara guru-guru yang mengajar Tingkatan yang sama Menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga Tidak Arah buat pindaan Puashati? 13 .YBE 1327.Beliong.

Junaidi Bin Haji Jom S. Tindakan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan Tandakan (/) Catatan 14 .Beliong. 6. 2.26965 SK. Guru mengajar ikut rancangan Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan SENARAI SEMAK Bil 1.Asajaya.YBE 1327. 4. 5. 3.

Beliong.26965 SK.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S. NORMA KERJA 15 .YBE 1327.

240 min 20 min 1 6 5.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1 1.1. 4. 6. 2. Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa 120 min 60 min 3.26965 SK. Berterusan Jika ada 8.Asajaya.3 PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA 16 .Beliong.

4.26965 SK. Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3. Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli 6.YBE 1327.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu 2.Beliong. 3.Asajaya.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3. PROSES KERJA BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN 1. 17 .1 Menyusun rancangan pengajaran 5.Junaidi Bin Haji Jom S. Mengadakan mesyuarat 4.

Junaidi Bin Haji Jom S. CARTA ALIRAN Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat .Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia 18 .Asajaya.26965 SK.Beliong.Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat .YBE 1327.Membawa bersama rancangan pengajaran lepas .

Beliong.menaip . 3.mencetak 6.Junaidi Bin Haji Jom S. 4.26965 SK. SENARAI SEMAK Bil 1. 2. Tindakan Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat .masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 3.rancangan pengajaran lepas .Asajaya. Mengedarkan Rancangan Pengajaran Tandakan (/) Catatan 19 .YBE 1327. Mengadakan mesyuarat Percetakan .

26965 SK. 6. 4.1.YBE 1327. 5. 3. 20 . 8. 7.Junaidi Bin Haji Jom S.4 KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA BIL PROSES KERJA Kenal pasti kaedah-kaedah P &P Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan Penolong Kanan/GKMPMP PEGAWAI YANG MELULUSKAN Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/ GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia SEKSYEN PERATURAN 1.Beliong. 2.Asajaya.

26965 SK.Beliong.Asajaya.YBE 1327. CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P & P Menyenaraikan semua kaedah Tidak Minta bantuan Guru Cemerlang Ya Lengkap? Memilih kaedah Menjalankan kaedah Buat penilaian Berkesan Sediakan laporan keberkesanan Hantar laporan kepada GPK & GKMP 21 .Junaidi Bin Haji Jom S.

5. 3.Junaidi Bin Haji Jom S. 4. SENARAI SEMAK Bil 1. 5. 2.Beliong. Tindakan Senarai Kaedah P & P Pilih kaedah Laksanakan kaedah Penilaian kaedah Buat laporan Edar Laporan: a) b) c) Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P & P Tandakan (/) Catatan 22 .26965 SK.YBE 1327.Asajaya.

Asajaya.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. 23 .26965 SK.YBE 1327.

Beliong. 6.26965 SK. 5. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan/GKMP/Guru Cemerlang UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1. Guru Kanan Mata Pelajaran 3.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P & P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran.Asajaya. Penolong Kanan dan Pengetua 2. 24 . Penolong Kanan/GKMP/Ketua Panitia 4.

CARTA ALIRAN Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan Menetapkan tarikh mesyuarat Memanggil mesyuarat panitia Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik Membina modul Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan? Memurnikan Modul Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan Laporan kepada Ketua Panitia. Penolong Kanan dan Pengetua 25 .Beliong.Asajaya.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327.

3. 5.26965 SK. SENARAI SEMAK Bil 1.Junaidi Bin Haji Jom S. Tindakan Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan/membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan selepas guru melaksanakan modul Membuat/menghantar laporan Tandakan (/) Catatan 26 .Beliong. 4.YBE 1327. 6. 2.Asajaya.

laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 120 min 120 min 180 min 1 minggu 120 min 1 hari 27 . 2. 3. 5.Junaidi Bin Haji Jom S. 6. Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar .YBE 1327.Beliong.Asajaya. 4. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.26965 SK.

6. Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan.26965 SK. Penilaian. Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan. 28 . Guru Kanan Mata Pelajaran 8.YBE 1327. 9. 8.1. 7.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3.Asajaya.5 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1. Penolong Kanan/Guru Kanan Guru Kanan Penetua. Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat program-program yang telah dijalankan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkangan 5. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Penolong Kanan 3. Mengedarkan laporan 2. Penolong Kanan / Guru Kanan 4. 5. Penolong Kanan.

Bagi Tingkatan 3 .Bagi Tingkatan 5 Jadual pelaksanaan program Melaksanakan program. CARTA ALIRAN - Mesyuarat Memilih pelajar untuk pemulihan/pengkayaan Mesyuarat menyusun jadual program .26965 SK. Menilai keberkesanan program Tidak Ubahsuai Nilai Semula Program diteruskan Berkesan? 29 .YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.Beliong.

Beliong. Pengetua. 6. 2.26965 SK. Program-program : a.Junaidi Bin Haji Jom S. 6. Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan Buat Laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru. Penolong Kanan. Tindakan Mesyuarat Khas Panitia Senarai nama pelajar : a. Guru Kanan pelajaran Fail dan rekod laporan dalam fail panitia 30 .YBE 1327.Asajaya. b. 8. b. Cemerlang Lemah Tandakan (/) Catatan 3. SENARAI SEMAK Bil 1. Pengkayaan Pemulihan 4. 5.

4.Beliong. 3.26965 SK.Asajaya.YBE 1327. 5. 2. 6. Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 & 6Atas Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan 60 minit 30 minit 31 .Junaidi Bin Haji Jom S. 7. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit 60 minit 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.

Beliong.26965 SK.YBE 1327. 8.6 PENGGUNAAN BBM DALAM P & P PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-Undang Meluluskan/Dirujuk & Peraturan Guru PSS & Guru Kanan Pekeliling Kementerian Pendidikan 1.Junaidi Bin Haji Jom S. 4.Asajaya.Penolong bahan yang sesuai kepada Kanan/Guru Kanan guru-guru Memberikan galakan kepada guru-guru menggunakan bahanbahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod 32 Penolong Kanan 5. Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia 2. 6. Penolong Kanan/Guru Kanan .1. Hebahkan senarai bahan. 3.

4. Tindakan Dapatkan senarai inventori Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan Tandakan (/) Catatan 6. tempatan penggunaan bahan PSS SENARAI SEMAK Bil 1.Beliong. 33 . 2. 3. 5.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Asajaya.

CARTA ALIRAN Dapatkan inventori bahan PSS Semak bahan yang sesuai dengan panitia Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan 34 .Asajaya.26965 SK.Beliong.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.

NORMA KERJA Bil 1. 30 minit 3. Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S. Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber. 10 minit 35 .Beliong. 10 minit 4. Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai.YBE 1327.Asajaya. Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia. Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah 2. Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia. 10 minit 5.

3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru.YBE 1327.Asajaya. 3. 8.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai (guna borang BI).26965 SK. 3.Beliong. 3.7 MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang & Peraturan 1. Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guruguru panitia. . 3. 36 2. Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS Menerima borang meningkatkan koleksi BBM.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia.1.Junaidi Bin Haji Jom S.

Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan. 3.1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3.3. Kanan/:Penyelaras PSS/Ketua Bidang.3 Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain). Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia.3. 7.YBE 1327. 5.3. 37 6.Junaidi Bin Haji Jom S.2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu.Asajaya.4 3. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang & Peraturan 3. Bemgkel diadakan seperti dirancang.5 4.26965 SK. .Beliong.3. 3. Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel. Salinan diberi kepada Pengetua/Pen. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM.3.

Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman. 9.Beliong.26965 SK. Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing. 8. Borang B1 & B2 susah difahami bengkel BBM Tentukan jenis BBM yang perlu Dibuat Tentukan fasilitator Memanggil guru mengadakan bengkel Perbengkelan BBM siap dibina 38 . CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan Mesyuarat 10 Guru Menerima Senaraikan Tentukan Senarai stok dan tajuk-tajuk tarikh.YBE 1327.

2.Beliong.2 3. 6. Tindakan Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3.Asajaya. 5.4 3. tempat dan masa bengkel Tandakan (/) Catatan Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap 39 . 3.5 4.YBE 1327. Mengisi Borang B1 Mengisi Borang B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh.26965 SK. 7.Junaidi Bin Haji Jom S. Masukkan BBM dalam daftar stok BBM Mengedarkan senarai BBM yang baru Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil 1.3 3.1 3.

tempat masa bengkel 5 minit 2.3 3.4 Mengisi Borang B1 & B2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.Junaidi Bin Haji Jom S. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 10. 9. kepada guru panitia 8. 60 minit 4. Meminta. 5 minit 3.Asajaya. Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3. menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS.26965 SK. 5.Beliong.2 3. Perbengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM 2 – 3 jam 10 minit 40 .YBE 1327.1 3.

Pita Video Transparensi Slaid Lain Sedia Target Sedia Target Sedia Target Sedia Target Ada Ada Ada Ada 41 . Unit BBM Sedia ada Tajuk Tajuk Ting. Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia 7. 9.Beliong. 8.YBE 1327. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM P & P menggunakan BBM 10 minit 10 minit Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :……………………………………………………. 6.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.26965 SK.

Beliong. 3. Penolong Kanan Penolong Kanan . Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia.Junaidi Bin Haji Jom S. 2.YBE 1327.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Guru Kanan Mata Pelajaran.1. Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3.Asajaya.8 MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI PROSES KERJA Bil 1. 42 Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Saksi UndangUndang/Peraturan 2.26965 SK. 8.

7.k: Ketua Bidang) Senaraikan jenis yang akan BBM yang perlu dibeli Senaraikan BBM dibeli mengikut keutamaan Berjumpa Pengetua untuk kelulusan membeli Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Pengetua 43 .Beliong. Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor. ALIRAN KERJA Mendapatkan peruntukan wang Pengetua/PK 5. Menerima BBM yang dibeli. K.YBE 1327. 3. 4. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan. Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM (s. Bidang dan semua guru panitia.Asajaya. 6.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S. Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah.

Junaidi Bin Haji Jom S.1 3. Tajuk BBM yang perlu Tajuk BBM yang diberi keutamaan Tindakan Tandakan ( / ) 2. 3. Menerima BBM yang dibeli Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil Catatan 1. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang pembelian BBM.Asajaya. Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli 44 . Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada.YBE 1327. Menyediakan senarai 3.26965 SK.2 4.Beliong. 5.

Mengedarkan salinan stok BBM yang baru 30 minit 45 .Asajaya. Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia 30 minit 3.YBE 1327. 7. 6.Beliong. Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/ Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan 7. Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM 1 jam 2.Junaidi Bin Haji Jom S. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.26965 SK. 9.

Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong.YBE 1327. Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : ………………………………………… Unit BBM Sedia Ada Tajuk-Tajuk Terpilih Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid 46 .

Asajaya.1.YBE 1327.26965 SK.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S.8 MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN PROSES KERJA 47 . 8.

YBE 1327.Beliong. 5.Asajaya. Penolong Kanan Guru Kanan 48 . Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan UndangUndang /Peraturan a) Ujian Bulanan 1. 7. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. Pengetua Penolong Kanan 2. Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis.26965 SK. 4.Junaidi Bin Haji Jom S. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU (Jadual Penentu Ujian) Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guruguru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama. Penolong Kanan Guru Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Pengetua 3.

YBE 1327.26965 SK.Asajaya. menaip dan membina skima dan soalan) Menggubal soalan mengikut kaedah JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Menjalankan ujian ikut jadual 49 .Junaidi Bin Haji Jom S. CARTA ALIRAN Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas (menggubal.Beliong.

6.26965 SK. Tindakan Panggilan mesyuarat Pengagihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Menjalankan peperiksaan Tandakan ( / ) Catatan 50 .Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. 4. 5. SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 7.Asajaya. 3.Beliong.

4.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya. 5. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 6.Beliong.YBE 1327.26965 SK. 3. 2. Panggilan mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf Menaip soalan Menyemak soalan 51 .

YBE 1327. 6. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. 8.Junaidi Bin Haji Jom S. 4. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA) Bil Proses Kerja b) Peperiksaan Penggal 1.Asajaya.9. 5. . Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan. Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP 3. Mesyuarat untuk menyediakan skima jawapan untuk semua kertas soalan subjektif. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki. 7. 52 Pengetua Penolong Kanan Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan 2.Beliong. Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas.1.26965 SK.

Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan – kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat. 9.Beliong. 10.26965 SK.YBE 1327.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan 8. Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan. 53 .

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.YBE 1327.Beliong.Asajaya. CARTA ALIRAN Mesyuarat : Guru Subjek di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas – menggubal menaip dan membina skima Menggubal soalan mengikut JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Mencetak Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan 54 .

Ujian bulanan Ujian Semester Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Tandakan ( / ) Catatan Jadual kerja peperiksaan dalaman Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan Jalankan ujian 55 .Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. 2. 5.Asajaya. 3. Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan SENARAI SEMAK Bil 1. 7. 8. Tindakan Panggilan Mesyuarat Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan Membentuk panel penggubal soalan Peraturan/panduan peperiksaan dalaman Jawatankuasa peperiksaan dalaman a) b) c) d) 6.26965 SK. 9. 10. 4.YBE 1327.

4. NORMA KERJA Bil 1. 6.Beliong. 5. Jenis Kerja Panggilang mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak staf Menaip soalan Menyemak soalan Masa Yang Diambil 7 hari sebelum 1 hari 5 hari 1 hari 2 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 56 .Asajaya.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. 2.26965 SK. 3.

4.YBE 1327. 8. Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 57 Guru Kanan Guru Kanan .1 Guru membuat pelan bertindak 5. 3.1. Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia. 8. 7. Menjalankan program pemulihan : 5.Junaidi Bin Haji Jom S. Pengetua/PK Pengetua/PK Pengetua/PK 6. Proses Kerja Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji.26965 SK.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Undang-Undang/ Peraturan 2.9 POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN PROSES KERJA Bil 1.Asajaya. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru.Beliong. Guru Kanan Pengetua Penolong Kanan 5.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5.

CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan Menerima laporan analisis peperiksaan Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua Memuaskan Ya Buat laporan Hantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 58 .Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327.Asajaya.26965 SK.Beliong.

6. 5. 3.Beliong.Asajaya. 2. 9. 10. 8.26965 SK. SENARAI SEMAK Bil 1. 4.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. 7. Tindakan Terima keputusan peperiksaan Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan Keputusan memuaskan Keputusan tidak memuaskan Mesyuarat dengan guru-guru Program pemulihan Ujian semula Analisis semula Laporan Edaran laporan kepada Tandakan ( / ) Catatan 59 .

14. 7. 5.YBE 1327. Terima keputusan peperiksaan Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan (10 kali) Ujian semula Analisis semula 60 3 jam 2 jam 1 hari 3. 13. 8.Beliong.Asajaya.26965 SK. 10 jam 1 ½ jam 2 jam . Pengetua 12. Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Failkan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Junaidi Bin Haji Jom S. 6. 4. 11. 2.

1.Asajaya.26965 SK. 5. Ketua Panitia menyemak buku-buku Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan 61 . 10 . Laporan kepada Ketua Panitia Laporan kepada Pengetua. Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan makluman untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan 2.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. 9.YBE 1327.13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan UndangUndang/ Peraturan 1. Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 5 minit 8. 3. 4.

Beliong. 6.Asajaya.YBE 1327.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S. Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) (Bahagian 8) CARTA ALIRAN Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Membuat dokumen dan laporan Memuaskan 62 .

Beliong.Asajaya.26965 SK. 4.Junaidi Bin Haji Jom S. Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku SENARAI SEMAK Bil 1. 6. 7. 2. 5. 3.YBE 1327. Tindakan Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Rekodkan laporan dalam fail panitia Tandakan ( / ) Catatan 63 .

26965 SK. Mengedarkan jadual kepada guru-guru 3.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan 4. Menyemak buku latihan 5. Menyediakan laporan 6.Beliong. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Menyampaikan salinan laporan 64 .Asajaya. Menyediakan jadual pemeriksaan 2.

kepada guru-guru 7.Beliong.YBE 1327.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : ………………………… Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan 65 .26965 SK.

Tandatangan Penyemak : ………………………….Beliong.. ……………………………. . 4.Junaidi Bin Haji Jom S. Jawatan:…………………………………………….1..) …………………………… Disahkan oleh : (Nama: Jawatan: 8. 3.26965 SK.14 MEMBERI KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang Peraturan 1. Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan 66 2. Nama:……………………………………………….Asajaya.YBE 1327.

CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guruguru dalam panitia Menjadualkan kursus dalaman Menjalankan kursus dalaman Membuat laporan 67 .26965 SK. Pengetua dan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf 7. Membuat laporan kursus Hantar laporan kepada Penolong Kanan.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. 5.Asajaya. 6.

Beliong. Tindakan Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru Menjadualkan kursus Tandakan ( / ) Catatan 2. Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia SENARAI SEMAK Bil 1. 3. 68 .26965 SK.Asajaya.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. 4. Menjalankan kursus 5. 6. Menulis laporan Menghantar laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran

7.

Fail dan rekod panitia

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia

1 hari

69

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. 3. Menjadualkan kursus dalaman bagi guruguru lain dalam panitia 1 hari

4.

Menjalankan kursus dalaman

2 jam

5.

Membuat laporan kursus dalaman

2 jam

6.

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

7.

Fail dan rekod panitia

1 hari

BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : ……………………………………. 1. 2. 3. Nama Guru : ………………………………………………….. Mata Pelajaran Diajar : ………………………………………. Kursus yang dihadiri :

70

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Bil Nama Kursus

Tarikh

Anjuran

Tempat

4.

Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) ……………………………………………………………………………………… ……….. b) ……………………………………………………………………………………… ………... c) ……………………………………………………………………………………… ……….. d) ……………………………………………………………………………………… ……….

8.1.15

BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Penolong

UndangUndang/ Peraturan

1.

Berbincang dengan guru berkenaan 71

buku rekod.YBE 1327.Beliong. rancangan tahunan. tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran. 6. GKMP 5. pengurusan kelas dan lain-lain 2. Penolong Kanan CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan 72 .26965 SK. Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Kanan GKMP GKMP 3.Junaidi Bin Haji Jom S. GKMP 4.Asajaya.

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Mencerap

Perbincangan selepas pencerapan

Berkesan TIDAK Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua

YA

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan ( / )

Catatan

73

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. 1. Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod,rancangan tahunan, pengurusan kelas dan lain- lain Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Melihat P & P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan

2. 3. 4. 5. 6.

8.1.16

PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN PROSES KERJA

BELAJAR

74

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Bil Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Menerima pendedahan awal KB secara teori daripada guru kanan mata pelajaran Bengkel Amali KB bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran Membuat persediaan untuk penggunaan KB dalam P & P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KB dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KB dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KB Membuat laporan pelaksanaan KB Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB kepada Pengetua dan Penolong Kanan

Pengetua

2.

Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan

3.

4.

5. 6 7. 8.

Pengetua Pengetua

CARTA ALIRAN

Menerima kursus dalaman KB umum 75

26965 SK.YBE 1327. Penolong Kanan dan GKMP NORMA KERJA 76 .Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S. Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran Persediaan KB Panitia Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua.Beliong.

Mesyuarat Panitia – KB dan bengkel 5. Bil Tugas Kerja Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Penilaian dan Pencerapan 30 jam 6.Beliong.26965 SK.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. Bengkel KB (KP) 3 jam 3.Asajaya. Penyediaan bahan KB panitia 2 jam 4. Kursus Dalam KB (KP) 2 jam 2 jam 2. Membuat laporan pelaksanaan KB 77 .

Beliong. Menghadiri kursus dalaman KB Menghadiri Bengkel Amali KB Menyediakan bahan penggunaan KB panitia Mengadakan mesyuarat panitia KB Mencerap dan membimbing guru melaksana KB Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia Pertengahan Tahun Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia Akhir Tahun Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia kepada Pengetua.YBE 1327. Penolong Kanan dan GKMP 7. 5.26965 SK. 8.Asajaya. 3.Junaidi Bin Haji Jom S. 2. SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. 4. 6. 78 .

Pengetua 5.2 PENGURUSAN 8.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 1.26965 SK. Mengadakan mesyuarat panitia untuk Pengetua menentukan keperluan buku teks dan Penolong buku rujukan tambahan guru serta buku Kanan kerja pelajar Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelaskelas berkenaan Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P Pengetua 2. 8. Pengetua 4. Pengetua 79 .YBE 1327.2. 3.Asajaya.

YBE 1327. Guru 2. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan Memesan buku daripada pembekal Memungut wang daripada pelajar Agihkan buku-buku kepada : 1.26965 SK. CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks. Pelajar - Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja 80 .Beliong.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.

Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua. SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku. 3. Mendapatkan contoh buku teks.26965 SK. 5. rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar.Asajaya. Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar. Memungut wang daripada pelajar. Memesan buku daripada pembekal. 6 7.Junaidi Bin Haji Jom S. 4. 81 . 2.YBE 1327.Beliong.

Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks. 1minggu 2. Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar Berterusan sepanjang tahun 4.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong.26965 SK.Asajaya.YBE 1327. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 82 . 3. 20 minit Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku.

Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat.Junaidi Bin Haji Jom S.2 PENCERAPAN PROSES KERJA Bil. 4. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1.26965 SK. Mencerap guru berkenaan – melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. 2. 7.Beliong. . Membuat jadual waktu pencerapan. Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan. 8. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula. Guru Kanan Pengetua 5. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan.YBE 1327. 83 3. 8. Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata pelajaran dalam panitia. 10. 9. Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan.Asajaya. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Pengetua Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan 6.2.

Beliong.Asajaya.26965 SK. CARTA ALIRAN Mendapatkan jadual waktu guru Merangka jadual pencerapan Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan Pencerapan Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula Tidak Memuaskan? Ya Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan 84 .YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.

SENARAI SEMAK Bil 1. 85 . Tindakan Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian) Perbincangan pasca-pencerapan Pengajaran guru memuaskan Pengajaran guru kurang memuaskan a. 7. Pencerapan semula Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 2. 5 6. 9.26965 SK. 8.Beliong.YBE 1327.Asajaya. 4. 3.Junaidi Bin Haji Jom S.

10. 6. Simpan rekod pencerapan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.26965 SK. 7. ½ jam 1 jam 1 jam 20 minit 86 . Terima jadual waktu guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan Perbincangan pasca-pencerapan Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK 2. 5. 3.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.YBE 1327.Beliong. 2 jam 1 hari 4.

2 Bil MESYUARAT BULANAN PANITIA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1. Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran 5.Junaidi Bin Haji Jom S. Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan MP Guru Kanan MP 3. 8.Beliong. PK/PK HEM iii.26965 SK. Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah 2. Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan. Pengetua ii. Salinan kepada:i. Memastikan tindakan susulan dilakukan 87 Penolong .2.Asajaya.YBE 1327. Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan Setiausaha Panitia 4.

YBE 1327.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S. Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat Membuat surat panggilan mesyuarat Mesyuarat Siapkan minit dalam satu minggu Ketua Panitia sahkan minit Edarkan minit kepada:1.Asajaya. Guru-guru 2. Penolong Kanan 4.Beliong. Guru Kanan Mata Pelajaran 3. mengikut kehendak minit. Pengetua 88 .

Tindakan hasil mesyuarat SENARAI SEMAK Bil 1.Asajaya. Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit 89 .26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S. 6. 5. 4. Tindakan Menerima jadual mesyuarat panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 3.YBE 1327. 2.Beliong.

Asajaya.26965 SK. Menerima jadual mesyuarat panitia 1 minggu selepas penggal persekolahan bermula 2.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. Menghantar surat panggilan mesyuarat 2 hari 3. Mesyuarat 2 jam 4. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Menyediakan minit mesyuarat 2 hari 5. Menghantar minit mesyuarat kepada 90 1 hari .YBE 1327.

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:91 . ………………………………. Tempat: ………………………. ……………………………….YBE 1327.. Tel: ………………… ___________________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan ………………………………… Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ………………………………………. Tuan/Puan Mesyuarat Panitia ………………………………kali ke…………………… Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas. ……………………………….Junaidi Bin Haji Jom S. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : ……………………….. Pemantauan/tindakan susulan Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama……………. 2. Masa : ………………………. 3. Hari : ……………………….26965 SK. Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran 6...Asajaya.Beliong..

... 3................... 3.200 Tarikh : …………………….......YBE 1327.... Yang benar …………………………………….. .2 3......... 4.26965 SK.............4 3... ………………………………………………………..... Tarikh ____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN ……………………………………………...........6 Hal-hal lain Kehadiran adalah diwajibkan..........Beliong................... ...... (Pengerusi) (Setiausaha) Tidak Hadir: 1.. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ............. terima kasih............ (Sebab) Minit Mesyuarat 92 . ………………………………………………………........ ( ) Ketua Panitia ……………………....... KALI KE ……………………………….......3 3..1...... Sekian.........Junaidi Bin Haji Jom S........ ………………………………………………………. 3..... 2. ………………………………………………………....5 3..Asajaya...... Hari : ……………………… Masa : ……………………… Tempat: ……………………… Kehadiran: 1............... ……………………………………………………….. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ...

1 1.Beliong. Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh dibuat team teaching Penolong Kanan 3.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S. Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia 2.2.Asajaya.YBE 1327.1 Agenda 3 Perkara Berbangkit 3. Menentukan kelas/waktu 4.2 Agenda 2 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2. Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1. Menyusun jadual kelas team teaching 93 Penolong Kanan .4 PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang / Peraturan 1 .1 Perkara Tindakan 8.

Junaidi Bin Haji Jom S. Penolong Kanan 5. Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan CARTA ALIRAN Mengenalpasti kemahiran guru Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan dengan rakan 94 .YBE 1327. Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP 6.Beliong.Asajaya.26965 SK.

Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327.26965 SK.Beliong. Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching 95 Tandakan ( / ) Catatan . SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Mengenalpasti kemahiran Menentukan Waktu Kelas Tajuk 3.Asajaya. 2. 4.

YBE 1327.Beliong. 5. Penolong Kanan 3. Perbincangan keberkesanan 8.2.5 MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1.26965 SK. Penolong Kanan .Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya. Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Merangka jadual ganti 96 Penolong Kanan 2.

Asajaya. 4. 7.YBE 1327. Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua Penolong Kanan guru panitia Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod Penolong Kanan 6.26965 SK. CARTA ALIRAN Terima maklumat keosongan dari Penolong anan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju Rujuk Pengetua SETUJU? Merangka jadual waktu guru ganti 97 .Junaidi Bin Haji Jom S. Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Pengetua 5.Beliong.

Tindakan Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu Merangka jadual waktu ganti Memperolehi perakuan Pengetua/ Penolong Kanan 98 Tandakan ( / ) Catatan 2.Beliong. .Asajaya. 4.26965 SK. Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti Tidak Betulkan Ya Fail dan rekod Berjalan dengan betul? SENARAI SEMAK Bil 1.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. 3.

YBE 1327. 5. 7.2.Asajaya.6 MENGADAKAN KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1.Junaidi Bin Haji Jom S. 3.Beliong. Mengedarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas 99 .26965 SK. 6. Menetapkan tarikh mesyuarat Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan 2. Mengedarkan jadual waktu kepada guru Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod 8.

4.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. 8.26965 SK. 9. Terima minit/keputusan mesyuarat Menerima senarai semak persediaan kursus Menyediakan bahan kursus Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat Edarkan surat pangilan mesyuarat Adakan mesyuarat Terima minit/keputusan mesyuarat 100 . 5.Asajaya. 6.Beliong. 7.

26965 SK. Tindakan Tetap tarikh mesyuarat Surat panggilan mesyuarat Tempahan bilik mesyuarat Mesyuarat Persediaan kursus 101 Tindakan ( / ) Catatan . 3. 2.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. 4. 5. Menerima senarai semak perseidaan kursus Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai Sesuai/Relevan? Jalankan kursus Terima penilaian kursus Tidak Adakan ‘PostMortem’ Berkesan? Ya Hantar laporan SENARAI SEMAK Bil 1.YBE 1327.Asajaya.

26965 SK. Mesyuarat 1 jam 2. Penyediaan minit mesyuarat 102 1 jam .Junaidi Bin Haji Jom S. a) b) c) d) e) f) g) h) 6.YBE 1327.Beliong.Asajaya. 7. 8. Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan Menyediakan bahan Pelaksanaan kursus Laporan dan penilaian NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Diambil Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu 1.

26965 SK.YBE 1327.6 GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG) PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1. Kursus 2 jam 4. 3.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.Beliong. Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan 103 Penolong Kanan . Laporan dan penilaian 1 jam 8.2.

2.26965 SK. 6.YBE 1327. 5. Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat Memastikan jadual ganti dipatuhi Simpan dalam fail dan rekod Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP 3. 104 . 4.Asajaya.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S.