Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya.

FAIL MEJA KETUA PANITIA

1.

LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan

utama atau “core-bussiness” sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem

kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di SekolahSekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.

1

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti. 2. OBJEKTIF KETUA PANITIA

2.1.

OBJEKTIF UMUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

2.2.

OBJEKTIF KHAS 2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Sains yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran Sains.

2

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya.

2.2.4

Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains (i) (ii) (iii) Lulus 100% mata pelajaran Sains PMR dan SPM Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang. (iv) Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains. (v) Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 5.1

: : : :

Ketua Panitia Ketua Panitia Menengah Rendah Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia) Semua Guru Mata Pelajaran Sains

KURIKULUM 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini Penyediaan rancangan pengajaran tahunan Penyediaan rancangan pengajaran bersama Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran Kepelbagai teknik mengajar 3

2.YBE 1327.7 5.1.1.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 5.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 5.1.26965 SK.9 Penggunaan BBM dalam P & P Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 5.5 5.2.8 5.1.2.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 5.13 Menyemak buku latihan pelajar 5.Junaidi Bin Haji Jom S.1.7 5.10 Menyelaras soalan ujian bulanan 5. 5.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 5.Beliong.8 5.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) 4 .17 Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains.6 5.2.1.3 5.2 5.2.1.2.1.2 PENGURUSAN 5.Asajaya.2.1.4 5.1.6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan 5.1. 5.9 Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan (Sekolah Gred B) Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem” Penyediaan anggaran belanjawan tahunan 5.2.2.1 5.2.14 Memberi kursus dalaman 5.

8 Mewujudkan kerjasama dengan PKG.3 KO-KURIKULUM 5.7 5.Junaidi Bin Haji Jom S.2.3 5.4 5.2 5.3.3.26965 SK.4.3.4.12 Membantu penyeliaan pengurusan makmal 5.4 TUGAS-TUGAS LAIN 5.Beliong.11 Penyeliaan PEKA Sains 5. 5.5 5.4 5.4.YBE 1327.4.1 5.2 5.4.4. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik gerakan sekolah Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains Penyediaan dan pengawalan belanjawan Pengawalan stok dan iventori Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar 5 .Asajaya.3 5.3.3.6 5.3.4.2.1 5.5 5.4.6 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah Mengadakan Minggu / Bulan Sains 5.

26965 SK.2 5.5.5.5 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah 5.4 5.3 5.5 KO-KURIKULUM 5.6.6. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik PPSMI Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia 6 .Asajaya.1 5. 5.5.2 5.3 5.6.6 TUGAS-TUGAS LAIN 5.6.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong.1 5.4 Mewujudkan kerjasama dengan PKG.5.5.

26965 SK. TUGAS-TUGAS LAIN 7 .YBE 1327.Asajaya.Beliong. PENGURUSAN iii. KURIKULUM ii. 7. KO-KURIKULUM iv. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i.Junaidi Bin Haji Jom S.

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Pengetua 2. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8.26965 SK.1 KURIKULUM 8. Penolong Kanan/GKMP GKMP 3.Beliong. 4. 8.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.1. 8 .YBE 1327.

YBE 1327.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S. CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 9 .26965 SK.Beliong.

26965 SK.Asajaya. 3. 4. Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 10 . 2.YBE 1327.Beliong. 6. SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN (/) CATATAN 1.Junaidi Bin Haji Jom S. 5.

NORMA KERJA BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 1.Asajaya.26965 SK.YBE 1327.Beliong. Mengagihkan sukatan pelajaran 10 min 6 4.Junaidi Bin Haji Jom S. Fotostat sukatan (jika perlu) 60 min 6 3. Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran 30 min 2. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar 15 min 6 11 .

Asajaya. Mastikan guru-guru mengadakan Pengetua/Penolong mesyuarat penyelarasan untuk Kanan menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku 12 Ketua Panitia 2. Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. .Beliong.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1. 8.1.26965 SK. 3.

rekod pengajaran guru. Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan.Beliong.Asajaya. 4. Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan. Ketua Panitia 5.26965 SK. Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan Perbincangan antara guru-guru yang mengajar Tingkatan yang sama Menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga Tidak Arah buat pindaan Puashati? 13 .YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.

Junaidi Bin Haji Jom S. 6.26965 SK.Asajaya. 5.Beliong. Guru mengajar ikut rancangan Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan Tandakan (/) Catatan 14 . 3. 4.YBE 1327. 2.

NORMA KERJA 15 .26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327.Beliong.Asajaya.

Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1 1.YBE 1327. 4. Berterusan Jika ada 8. Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa 120 min 60 min 3.Beliong.26965 SK.3 PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA 16 . 2. 6. 240 min 20 min 1 6 5.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.1.

Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli 6.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu 2.26965 SK.YBE 1327.1 Menyusun rancangan pengajaran 5. 4. Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3.Beliong. 17 .Junaidi Bin Haji Jom S. PROSES KERJA BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN 1. 3. Mengadakan mesyuarat 4.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.Asajaya.

CARTA ALIRAN Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat .Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat .YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.Membawa bersama rancangan pengajaran lepas .Beliong.Asajaya.Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia 18 .26965 SK.

Asajaya. Mengedarkan Rancangan Pengajaran Tandakan (/) Catatan 19 .mencetak 6. 4.YBE 1327.menaip .Junaidi Bin Haji Jom S. 3.26965 SK. Mengadakan mesyuarat Percetakan .masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 3. Tindakan Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat . 2.Beliong.rancangan pengajaran lepas . SENARAI SEMAK Bil 1.

Junaidi Bin Haji Jom S. 3. 4. 20 . 2. 8.Asajaya. 7.YBE 1327.4 KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA BIL PROSES KERJA Kenal pasti kaedah-kaedah P &P Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan Penolong Kanan/GKMPMP PEGAWAI YANG MELULUSKAN Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/ GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia SEKSYEN PERATURAN 1.1.Beliong. 6.26965 SK. 5.

YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.26965 SK. CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P & P Menyenaraikan semua kaedah Tidak Minta bantuan Guru Cemerlang Ya Lengkap? Memilih kaedah Menjalankan kaedah Buat penilaian Berkesan Sediakan laporan keberkesanan Hantar laporan kepada GPK & GKMP 21 .Beliong.

26965 SK. 2. Tindakan Senarai Kaedah P & P Pilih kaedah Laksanakan kaedah Penilaian kaedah Buat laporan Edar Laporan: a) b) c) Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P & P Tandakan (/) Catatan 22 . SENARAI SEMAK Bil 1.YBE 1327. 4. 3. 5.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. 5.Asajaya.

26965 SK.Asajaya.Beliong. 23 .YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.

Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Penolong Kanan/GKMP/Ketua Panitia 4. Penolong Kanan dan Pengetua 2. Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P & P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran.Junaidi Bin Haji Jom S. 24 . 5.Asajaya.YBE 1327. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan/GKMP/Guru Cemerlang UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1.26965 SK.Beliong. 6.

YBE 1327.Beliong. CARTA ALIRAN Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan Menetapkan tarikh mesyuarat Memanggil mesyuarat panitia Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik Membina modul Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan? Memurnikan Modul Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan Laporan kepada Ketua Panitia.Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Asajaya. Penolong Kanan dan Pengetua 25 .

4.26965 SK. 5. 3.Asajaya. Tindakan Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan/membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan selepas guru melaksanakan modul Membuat/menghantar laporan Tandakan (/) Catatan 26 . 2.YBE 1327.Beliong. 6. SENARAI SEMAK Bil 1.Junaidi Bin Haji Jom S.

Asajaya. Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar .Beliong. 4.Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 6. 5. 2. 3.YBE 1327.laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 120 min 120 min 180 min 1 minggu 120 min 1 hari 27 .

Penolong Kanan/Guru Kanan Guru Kanan Penetua. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkangan 5. 6. 9. 7.1. Penilaian.5 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Penolong Kanan / Guru Kanan 4. Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Penolong Kanan 3. 8. 5.26965 SK. Mengedarkan laporan 2. Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan. Guru Kanan Mata Pelajaran 8. Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3. 28 .YBE 1327. Penolong Kanan.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat program-program yang telah dijalankan.Asajaya.

YBE 1327. Menilai keberkesanan program Tidak Ubahsuai Nilai Semula Program diteruskan Berkesan? 29 .Beliong.Bagi Tingkatan 3 .26965 SK. CARTA ALIRAN - Mesyuarat Memilih pelajar untuk pemulihan/pengkayaan Mesyuarat menyusun jadual program .Bagi Tingkatan 5 Jadual pelaksanaan program Melaksanakan program.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.

YBE 1327. 2. b. Pengetua. 8.Junaidi Bin Haji Jom S. Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan Buat Laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru.Beliong. Pengkayaan Pemulihan 4.26965 SK. Penolong Kanan.Asajaya. Tindakan Mesyuarat Khas Panitia Senarai nama pelajar : a. b. 6. Cemerlang Lemah Tandakan (/) Catatan 3. Guru Kanan pelajaran Fail dan rekod laporan dalam fail panitia 30 . SENARAI SEMAK Bil 1. 5. Program-program : a. 6.

6.26965 SK. 2. 4. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit 60 minit 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 3.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 & 6Atas Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan 60 minit 30 minit 31 .Asajaya. 7.YBE 1327. 5.

YBE 1327. 6. Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia 2. 4.6 PENGGUNAAN BBM DALAM P & P PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-Undang Meluluskan/Dirujuk & Peraturan Guru PSS & Guru Kanan Pekeliling Kementerian Pendidikan 1. 8.Penolong bahan yang sesuai kepada Kanan/Guru Kanan guru-guru Memberikan galakan kepada guru-guru menggunakan bahanbahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod 32 Penolong Kanan 5.1.Asajaya. Hebahkan senarai bahan. 3. Penolong Kanan/Guru Kanan .Beliong.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.

YBE 1327. 2. 3. 5. tempatan penggunaan bahan PSS SENARAI SEMAK Bil 1. 4. Tindakan Dapatkan senarai inventori Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan Tandakan (/) Catatan 6. 33 .26965 SK.Beliong.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.

26965 SK.YBE 1327.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. CARTA ALIRAN Dapatkan inventori bahan PSS Semak bahan yang sesuai dengan panitia Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan 34 .

Junaidi Bin Haji Jom S. 10 minit 35 .Beliong. 10 minit 4. Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah 2. 10 minit 5.26965 SK. Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai.YBE 1327.Asajaya. Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia. 30 minit 3. Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia. Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia. NORMA KERJA Bil 1. Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber.

7 MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang & Peraturan 1. . Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS Menerima borang meningkatkan koleksi BBM.26965 SK.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. 3. 3.1.3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru. 8.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai (guna borang BI).Beliong. 36 2. 3. 3. Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guruguru panitia.Asajaya.

Salinan diberi kepada Pengetua/Pen.YBE 1327.3.3. Kanan/:Penyelaras PSS/Ketua Bidang. 7.3.Beliong.2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu. Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM.3. 3. Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang & Peraturan 3.1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3.3. Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia.3 Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain). Bemgkel diadakan seperti dirancang.Junaidi Bin Haji Jom S.4 3.5 4.Asajaya. 37 6. . 3.26965 SK. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia. 5.

26965 SK. Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. Borang B1 & B2 susah difahami bengkel BBM Tentukan jenis BBM yang perlu Dibuat Tentukan fasilitator Memanggil guru mengadakan bengkel Perbengkelan BBM siap dibina 38 . 9. Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman. CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan Mesyuarat 10 Guru Menerima Senaraikan Tentukan Senarai stok dan tajuk-tajuk tarikh.YBE 1327. 8.Asajaya.

5 4. 7. Masukkan BBM dalam daftar stok BBM Mengedarkan senarai BBM yang baru Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil 1.Junaidi Bin Haji Jom S. Mengisi Borang B1 Mengisi Borang B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh.26965 SK.2 3. 6.Beliong.4 3. tempat dan masa bengkel Tandakan (/) Catatan Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap 39 . Tindakan Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3.3 3.YBE 1327. 5. 2. 3.1 3.Asajaya.

3 3. kepada guru panitia 8. 60 minit 4. 5 minit 3.2 3.26965 SK. menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS. tempat masa bengkel 5 minit 2. Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 5.Junaidi Bin Haji Jom S. Meminta.1 3. 10. Perbengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM 2 – 3 jam 10 minit 40 .Asajaya.4 Mengisi Borang B1 & B2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.Beliong. 9.YBE 1327.

Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia 7.Asajaya. 6. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM P & P menggunakan BBM 10 minit 10 minit Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :…………………………………………………….Junaidi Bin Haji Jom S. Unit BBM Sedia ada Tajuk Tajuk Ting. 8.YBE 1327.Beliong. 9.26965 SK. Pita Video Transparensi Slaid Lain Sedia Target Sedia Target Sedia Target Sedia Target Ada Ada Ada Ada 41 .

YBE 1327. 42 Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Saksi UndangUndang/Peraturan 2.8 MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI PROSES KERJA Bil 1.Junaidi Bin Haji Jom S. Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli. Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia. 3. Penolong Kanan Penolong Kanan . 8.1.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Guru Kanan Mata Pelajaran.26965 SK. 2.Beliong.Asajaya.

Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. ALIRAN KERJA Mendapatkan peruntukan wang Pengetua/PK 5.Asajaya. K. Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor.Beliong. Menerima BBM yang dibeli. Bidang dan semua guru panitia.k: Ketua Bidang) Senaraikan jenis yang akan BBM yang perlu dibeli Senaraikan BBM dibeli mengikut keutamaan Berjumpa Pengetua untuk kelulusan membeli Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Pengetua 43 . 4.26965 SK. 3. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS. 6.Junaidi Bin Haji Jom S.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan. 7. Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM (s.YBE 1327.

Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada. Tajuk BBM yang perlu Tajuk BBM yang diberi keutamaan Tindakan Tandakan ( / ) 2. Menyediakan senarai 3.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327.2 4. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang pembelian BBM.Beliong.26965 SK. 3. Menerima BBM yang dibeli Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil Catatan 1.1 3.Asajaya. Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli 44 . 5.

Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM 1 jam 2. Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia 30 minit 3.Asajaya.Beliong. Mengedarkan salinan stok BBM yang baru 30 minit 45 . NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/ Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan 7.YBE 1327. 7.26965 SK. 9. 6.Junaidi Bin Haji Jom S.

Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : ………………………………………… Unit BBM Sedia Ada Tajuk-Tajuk Terpilih Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid 46 .YBE 1327.Asajaya.26965 SK.

YBE 1327. 8.8 MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN PROSES KERJA 47 .Asajaya.Beliong.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.1.

YBE 1327. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan UndangUndang /Peraturan a) Ujian Bulanan 1. 5. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar. 4.26965 SK.Asajaya. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. Penolong Kanan Guru Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Pengetua 3.Beliong. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guruguru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama. Pengetua Penolong Kanan 2.Junaidi Bin Haji Jom S. Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU (Jadual Penentu Ujian) Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. 7. Penolong Kanan Guru Kanan 48 .

Beliong.26965 SK.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. CARTA ALIRAN Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas (menggubal. menaip dan membina skima dan soalan) Menggubal soalan mengikut kaedah JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Menjalankan ujian ikut jadual 49 .

Asajaya. Tindakan Panggilan mesyuarat Pengagihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Menjalankan peperiksaan Tandakan ( / ) Catatan 50 . 5.YBE 1327. 6. 7.Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK. 2. SENARAI SEMAK Bil 1.Beliong. 4. 3.

4. 2. Panggilan mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf Menaip soalan Menyemak soalan 51 . 6.Beliong. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 5.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.YBE 1327. 3.26965 SK.

YBE 1327. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan.Asajaya. 6.1. 5. MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA) Bil Proses Kerja b) Peperiksaan Penggal 1.26965 SK. 52 Pengetua Penolong Kanan Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan 2.Junaidi Bin Haji Jom S. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama.9. . Mesyuarat untuk menyediakan skima jawapan untuk semua kertas soalan subjektif. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP 3. 4. 8. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki.Beliong. Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas. 7.

10. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan 8.26965 SK. 53 .Asajaya.Beliong. 9.YBE 1327. Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan – kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat. Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan.Junaidi Bin Haji Jom S.

CARTA ALIRAN Mesyuarat : Guru Subjek di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas – menggubal menaip dan membina skima Menggubal soalan mengikut JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Mencetak Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan 54 .Asajaya.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong.26965 SK.

Beliong. 3.YBE 1327. 4. Ujian bulanan Ujian Semester Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Tandakan ( / ) Catatan Jadual kerja peperiksaan dalaman Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan Jalankan ujian 55 . Tindakan Panggilan Mesyuarat Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan Membentuk panel penggubal soalan Peraturan/panduan peperiksaan dalaman Jawatankuasa peperiksaan dalaman a) b) c) d) 6. Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan SENARAI SEMAK Bil 1. 2.26965 SK. 10. 7.Junaidi Bin Haji Jom S. 5.Asajaya. 9. 8.

26965 SK. 6. NORMA KERJA Bil 1. 5. Jenis Kerja Panggilang mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak staf Menaip soalan Menyemak soalan Masa Yang Diambil 7 hari sebelum 1 hari 5 hari 1 hari 2 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 56 . 3.Asajaya.YBE 1327. 4.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. 2.

Pengetua/PK Pengetua/PK Pengetua/PK 6.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5.26965 SK.Asajaya.YBE 1327. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah. Proses Kerja Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji. 8. 7. 8.1 Guru membuat pelan bertindak 5. 4.9 POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN PROSES KERJA Bil 1. Guru Kanan Pengetua Penolong Kanan 5.Beliong. Menjalankan program pemulihan : 5. 3. Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Undang-Undang/ Peraturan 2. Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 57 Guru Kanan Guru Kanan .1.Junaidi Bin Haji Jom S. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru.

Asajaya.26965 SK.Beliong. CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan Menerima laporan analisis peperiksaan Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua Memuaskan Ya Buat laporan Hantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 58 .YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.

4. 10.Beliong. 6. 8. 7.26965 SK. Tindakan Terima keputusan peperiksaan Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan Keputusan memuaskan Keputusan tidak memuaskan Mesyuarat dengan guru-guru Program pemulihan Ujian semula Analisis semula Laporan Edaran laporan kepada Tandakan ( / ) Catatan 59 . 9. 3. SENARAI SEMAK Bil 1.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327.Asajaya. 5. 2.

11.26965 SK. Pengetua 12.Beliong. 2. 6. 7.YBE 1327.Asajaya. 5. 8.Junaidi Bin Haji Jom S. Terima keputusan peperiksaan Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan (10 kali) Ujian semula Analisis semula 60 3 jam 2 jam 1 hari 3. 4. 10 jam 1 ½ jam 2 jam . Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Failkan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 14. 13.

Beliong. 5. 9. 4. Ketua Panitia menyemak buku-buku Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan 61 .1. 10 .13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan UndangUndang/ Peraturan 1. Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan makluman untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan 2.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.26965 SK. Laporan kepada Ketua Panitia Laporan kepada Pengetua.YBE 1327. 3. Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 5 minit 8.

YBE 1327.26965 SK.Asajaya.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. 6. Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) (Bahagian 8) CARTA ALIRAN Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Membuat dokumen dan laporan Memuaskan 62 .

Asajaya. 2. Tindakan Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Rekodkan laporan dalam fail panitia Tandakan ( / ) Catatan 63 . 3.YBE 1327.26965 SK.Beliong. 7. 4. 5. 6. Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku SENARAI SEMAK Bil 1.Junaidi Bin Haji Jom S.

YBE 1327.Beliong. Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan 4. Menyediakan laporan 6.Asajaya. Menyediakan jadual pemeriksaan 2. Mengedarkan jadual kepada guru-guru 3. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Junaidi Bin Haji Jom S. Menyemak buku latihan 5. Menyampaikan salinan laporan 64 .26965 SK.

Junaidi Bin Haji Jom S. kepada guru-guru 7.Asajaya.Beliong. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : ………………………… Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan 65 .26965 SK.YBE 1327.

Junaidi Bin Haji Jom S. Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan 66 2.1. 3.Asajaya. 4.. . Jawatan:……………………………………………. …………………………….14 MEMBERI KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang Peraturan 1.26965 SK.Beliong. Nama:………………………………………………. Tandatangan Penyemak : ………………………….YBE 1327.) …………………………… Disahkan oleh : (Nama: Jawatan: 8..

26965 SK.YBE 1327. Pengetua dan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf 7. 5. Membuat laporan kursus Hantar laporan kepada Penolong Kanan. CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guruguru dalam panitia Menjadualkan kursus dalaman Menjalankan kursus dalaman Membuat laporan 67 .Junaidi Bin Haji Jom S. 6.Beliong.Asajaya.

YBE 1327. Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia SENARAI SEMAK Bil 1. 68 .Beliong. Tindakan Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru Menjadualkan kursus Tandakan ( / ) Catatan 2. 3.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. 4. Menjalankan kursus 5. 6. Menulis laporan Menghantar laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran

7.

Fail dan rekod panitia

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia

1 hari

69

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. 3. Menjadualkan kursus dalaman bagi guruguru lain dalam panitia 1 hari

4.

Menjalankan kursus dalaman

2 jam

5.

Membuat laporan kursus dalaman

2 jam

6.

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

7.

Fail dan rekod panitia

1 hari

BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : ……………………………………. 1. 2. 3. Nama Guru : ………………………………………………….. Mata Pelajaran Diajar : ………………………………………. Kursus yang dihadiri :

70

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Bil Nama Kursus

Tarikh

Anjuran

Tempat

4.

Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) ……………………………………………………………………………………… ……….. b) ……………………………………………………………………………………… ………... c) ……………………………………………………………………………………… ……….. d) ……………………………………………………………………………………… ……….

8.1.15

BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Penolong

UndangUndang/ Peraturan

1.

Berbincang dengan guru berkenaan 71

buku rekod.26965 SK. 6.Beliong. rancangan tahunan. GKMP 4. Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Kanan GKMP GKMP 3. Penolong Kanan CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan 72 .Asajaya. pengurusan kelas dan lain-lain 2.YBE 1327. tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran.Junaidi Bin Haji Jom S. GKMP 5.

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Mencerap

Perbincangan selepas pencerapan

Berkesan TIDAK Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua

YA

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan ( / )

Catatan

73

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. 1. Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod,rancangan tahunan, pengurusan kelas dan lain- lain Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Melihat P & P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan

2. 3. 4. 5. 6.

8.1.16

PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN PROSES KERJA

BELAJAR

74

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Bil Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Menerima pendedahan awal KB secara teori daripada guru kanan mata pelajaran Bengkel Amali KB bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran Membuat persediaan untuk penggunaan KB dalam P & P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KB dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KB dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KB Membuat laporan pelaksanaan KB Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB kepada Pengetua dan Penolong Kanan

Pengetua

2.

Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan

3.

4.

5. 6 7. 8.

Pengetua Pengetua

CARTA ALIRAN

Menerima kursus dalaman KB umum 75

YBE 1327.Beliong. Penolong Kanan dan GKMP NORMA KERJA 76 .Asajaya.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S. Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran Persediaan KB Panitia Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua.

Mesyuarat Panitia – KB dan bengkel 5. Bil Tugas Kerja Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.YBE 1327. Kursus Dalam KB (KP) 2 jam 2 jam 2.Junaidi Bin Haji Jom S. Bengkel KB (KP) 3 jam 3.Asajaya. Penyediaan bahan KB panitia 2 jam 4.Beliong. Membuat laporan pelaksanaan KB 77 . Penilaian dan Pencerapan 30 jam 6.26965 SK.

YBE 1327. 78 . 8. Penolong Kanan dan GKMP 7. 2. 4. SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1.Beliong. 3. 5. 6.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya. Menghadiri kursus dalaman KB Menghadiri Bengkel Amali KB Menyediakan bahan penggunaan KB panitia Mengadakan mesyuarat panitia KB Mencerap dan membimbing guru melaksana KB Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia Pertengahan Tahun Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia Akhir Tahun Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia kepada Pengetua.26965 SK.

Pengetua 5.Junaidi Bin Haji Jom S.2. Pengetua 4. Pengetua 79 .2 PENGURUSAN 8.Asajaya. 3. 8. Mengadakan mesyuarat panitia untuk Pengetua menentukan keperluan buku teks dan Penolong buku rujukan tambahan guru serta buku Kanan kerja pelajar Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelaskelas berkenaan Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P Pengetua 2.YBE 1327.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 1.Beliong.26965 SK.

Guru 2.Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327.Beliong.26965 SK. Pelajar - Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja 80 . CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan Memesan buku daripada pembekal Memungut wang daripada pelajar Agihkan buku-buku kepada : 1.

5. 81 . 2. Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar.Beliong.Asajaya. Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua. Mendapatkan contoh buku teks. Memesan buku daripada pembekal. SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1.Junaidi Bin Haji Jom S. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku. Memungut wang daripada pelajar. 3.YBE 1327. 4.26965 SK. rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. 6 7. Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar.

Beliong. Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks.26965 SK. Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar Berterusan sepanjang tahun 4. 20 minit Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Junaidi Bin Haji Jom S. 3.Asajaya.YBE 1327. 82 . 1minggu 2.

8. Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran.Junaidi Bin Haji Jom S.2 PENCERAPAN PROSES KERJA Bil. Membuat jadual waktu pencerapan. Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan.26965 SK. 83 3. 2. Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan. Pengetua Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan 6. 7. Mencerap guru berkenaan – melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. 8. 4. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1.2. 10. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan. Guru Kanan Pengetua 5.Beliong. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata pelajaran dalam panitia. .Asajaya. Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat. 9. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula.YBE 1327.

26965 SK.YBE 1327.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. CARTA ALIRAN Mendapatkan jadual waktu guru Merangka jadual pencerapan Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan Pencerapan Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula Tidak Memuaskan? Ya Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan 84 .Asajaya.

26965 SK. 9. 7. 3.Junaidi Bin Haji Jom S. 8.YBE 1327. Tindakan Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian) Perbincangan pasca-pencerapan Pengajaran guru memuaskan Pengajaran guru kurang memuaskan a. Pencerapan semula Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 2.Beliong. SENARAI SEMAK Bil 1. 4.Asajaya. 85 . 5 6.

3. 6. 2 jam 1 hari 4.26965 SK. 7. ½ jam 1 jam 1 jam 20 minit 86 . Terima jadual waktu guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan Perbincangan pasca-pencerapan Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK 2.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong.YBE 1327. 5.Asajaya. Simpan rekod pencerapan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 10.

Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan.YBE 1327. Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan Setiausaha Panitia 4. Memastikan tindakan susulan dilakukan 87 Penolong .Asajaya. Salinan kepada:i. PK/PK HEM iii.26965 SK. 8.2.Junaidi Bin Haji Jom S.2 Bil MESYUARAT BULANAN PANITIA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1. Pengetua ii. Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran 5.Beliong. Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah 2. Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan MP Guru Kanan MP 3.

Guru Kanan Mata Pelajaran 3.Asajaya. Penolong Kanan 4. Pengetua 88 .Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. Guru-guru 2. Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat Membuat surat panggilan mesyuarat Mesyuarat Siapkan minit dalam satu minggu Ketua Panitia sahkan minit Edarkan minit kepada:1. mengikut kehendak minit.YBE 1327.26965 SK.

Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S. Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit 89 . 2. 5. 6. Tindakan Menerima jadual mesyuarat panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 3.Beliong.YBE 1327.26965 SK. Tindakan hasil mesyuarat SENARAI SEMAK Bil 1. 4.

Menghantar surat panggilan mesyuarat 2 hari 3. Menerima jadual mesyuarat panitia 1 minggu selepas penggal persekolahan bermula 2.26965 SK.Asajaya.YBE 1327. Menyediakan minit mesyuarat 2 hari 5. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Junaidi Bin Haji Jom S. Mesyuarat 2 jam 4. Menghantar minit mesyuarat kepada 90 1 hari .Beliong.

. Tuan/Puan Mesyuarat Panitia ………………………………kali ke…………………… Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas. 2.YBE 1327. Tel: ………………… ___________________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan ………………………………… Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ……………………………………….. ………………………………. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:91 . Hari : ………………………. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : ……………………….Asajaya.. Pemantauan/tindakan susulan Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama……………. Tempat: ……………………….. Masa : ……………………….26965 SK. Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran 6.Beliong. ……………………………….Junaidi Bin Haji Jom S. 3.. ……………………………….

....200 Tarikh : …………………….....5 3........ 3.......26965 SK.............. ………………………………………………………...................4 3.... 3.......Beliong...........Asajaya......... Yang benar ……………………………………...YBE 1327... .........2 3. (Pengerusi) (Setiausaha) Tidak Hadir: 1........ 4. ( ) Ketua Panitia …………………….. ………………………………………………………... 2.. ……………………………………………………….....Junaidi Bin Haji Jom S.. ………………………………………………………............... .... Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ...... KALI KE ………………………………. ……………………………………………………….. 3...............6 Hal-hal lain Kehadiran adalah diwajibkan......1........ Tarikh ____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN …………………………………………….. Hari : ……………………… Masa : ……………………… Tempat: ……………………… Kehadiran: 1. (Sebab) Minit Mesyuarat 92 ............. Sekian........... terima kasih....3 3...... Sekolah Menengah Kebangsaan Agama .......

Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh dibuat team teaching Penolong Kanan 3. Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1. Menentukan kelas/waktu 4.YBE 1327.1 Perkara Tindakan 8.Asajaya.2. Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia 2.Beliong.26965 SK.2 Agenda 2 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2.Junaidi Bin Haji Jom S. Menyusun jadual kelas team teaching 93 Penolong Kanan .1 Agenda 3 Perkara Berbangkit 3.4 PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang / Peraturan 1 .1 1.

Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. Penolong Kanan 5.26965 SK. Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP 6.YBE 1327. Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan CARTA ALIRAN Mengenalpasti kemahiran guru Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan dengan rakan 94 .

Beliong. 2.Junaidi Bin Haji Jom S. Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching 95 Tandakan ( / ) Catatan . Tindakan Mengenalpasti kemahiran Menentukan Waktu Kelas Tajuk 3.Asajaya.26965 SK. SENARAI SEMAK Bil 1.YBE 1327. 4.

5 MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1.Asajaya. 5.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. Penolong Kanan .26965 SK.Beliong. Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Merangka jadual ganti 96 Penolong Kanan 2. Penolong Kanan 3.2. Perbincangan keberkesanan 8.

Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Pengetua 5.Beliong.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. CARTA ALIRAN Terima maklumat keosongan dari Penolong anan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju Rujuk Pengetua SETUJU? Merangka jadual waktu guru ganti 97 . Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua Penolong Kanan guru panitia Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod Penolong Kanan 6. 4. 7.26965 SK.Asajaya.

26965 SK. Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti Tidak Betulkan Ya Fail dan rekod Berjalan dengan betul? SENARAI SEMAK Bil 1.Asajaya.YBE 1327.Beliong. . 4. Tindakan Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu Merangka jadual waktu ganti Memperolehi perakuan Pengetua/ Penolong Kanan 98 Tandakan ( / ) Catatan 2. 3.Junaidi Bin Haji Jom S.

6 MENGADAKAN KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. 5.2. 3.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. 6. Menetapkan tarikh mesyuarat Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan 2.Beliong. Mengedarkan jadual waktu kepada guru Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod 8. 7. Mengedarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas 99 .Asajaya.

26965 SK. 9. 7. 4. Terima minit/keputusan mesyuarat Menerima senarai semak persediaan kursus Menyediakan bahan kursus Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat Edarkan surat pangilan mesyuarat Adakan mesyuarat Terima minit/keputusan mesyuarat 100 .Junaidi Bin Haji Jom S. 6.Asajaya.YBE 1327. 5.Beliong. 8.

Tindakan Tetap tarikh mesyuarat Surat panggilan mesyuarat Tempahan bilik mesyuarat Mesyuarat Persediaan kursus 101 Tindakan ( / ) Catatan . Menerima senarai semak perseidaan kursus Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai Sesuai/Relevan? Jalankan kursus Terima penilaian kursus Tidak Adakan ‘PostMortem’ Berkesan? Ya Hantar laporan SENARAI SEMAK Bil 1. 3. 5.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK. 2. 4.YBE 1327.Asajaya.

Penyediaan minit mesyuarat 102 1 jam . Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan Menyediakan bahan Pelaksanaan kursus Laporan dan penilaian NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Diambil Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu 1. 7.Asajaya.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. a) b) c) d) e) f) g) h) 6.26965 SK. 8. Mesyuarat 1 jam 2.Beliong.

Laporan dan penilaian 1 jam 8. Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan 103 Penolong Kanan .Beliong.26965 SK.6 GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG) PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1.2.Junaidi Bin Haji Jom S. Kursus 2 jam 4.Asajaya.YBE 1327. 3.

Beliong.YBE 1327. 104 . Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat Memastikan jadual ganti dipatuhi Simpan dalam fail dan rekod Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP 3. 4. 5. 6. 2.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful