Anda di halaman 1dari 1

Matapelajaran: Bahasa Melayu Tema: Keluargaku Sayang Tajuk: Keluarga Bahagia Tarikh: 3 Januari 2013 (Rabu 0930-1100) Tahun:

4 Fokus Utama: 1.1 Aras 1(i) Fokus Sampingan: 5.2 Aras 1(i) Objektif: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Membaca lancar petikan yang diberi dengan intonasi yang betul. 2. Menyatakan peranan anggota keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia. 3. Menyatakan ciri keluarga bahagia. Aktiviti P&P 1. Guru memperdengarkan lagu Keluarga bahagia. 2. Murid dipilih bagi membaca petikan yang diberi dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. Secara berpasangan murid berbincang tentang peranan anggota keluarga bagi mewujudkan keluarga bahagia. 4. Beberapa murid tampil ke depan bagi menceritakan keluarga idaman mereka. Bahan bantu Mengajar: petikan, laptop, pembesar suara. Refleksi:___________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________