Anda di halaman 1dari 1

Nama: _______________________

Saya Bersikap Adil Dalam Keluarga

_________________________________

Ibu tikus hendak ke pasar untuk (1) ___________________


makanan.

Dia (2) _________________ kepada semua anak tikus

supaya (3) ________________ rumah bersama-sama.

Apbila ibu

tikus keluar, semua anak tikus mulai (4) _____________ kecuali Cit
Cit, anak tikus bongsu.

Cit Cit tidak mahu bekerja kerana dia

lebih suka (5) _______________. Kakak Cit Cit (6) _______________nya


supaya dia bersikap (7) ____________________. Dia berkata mereka
perlu (8) ________________ kerja rumah dengan adil dan (9)
_______________. Cit Cit tidak (10) _____________ teguran kakaknya.
Dia terus tidur.
Apabila ibu tikus pulang, dia (11) ________________melihat
keadaan rumah yang bersih.

Kakak Cit Cit (12) _______________

kepada ibu tentang sikap Cit Cit. Semasa waktu makan, semua
anaktikus duduk menunggu (13) _________________.

Ibu tikus

hanya (14) ______________ makanan kepada anak-anak yang


membuat kerja rumah.

Cit Cit tidak mendapat makanan.

Ibu

berkata adalah tidak adil Cit Cit mendapat makanan keranan dia
tidak bekerja.

Cit-Cit (15) _______________ kepada ibu dan adik-

beradiknya atas perangainya yang tidak adil.