Anda di halaman 1dari 2

IKRAR ALUMNI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

Kami, Alumni Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Berikrar : 1. Akan senantiasa menjunjung tinggi moral dan tata susila dalam segala perilaku dan perbuatan 2. Akan senantiasa mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan ummat manusia dan alam serta lingkungan dengan berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran 3. Akan senantiasa bekerja dengan segala kemampuan dilandasi dengan sikap ikhlas, jujur, terbuka, profesional, penuh pengabdian dan tanggung jawab 4. Akan senantiasa menjadi pelopor perdamaian dan penebar semangat Islam rahmatan lil-alamin 5. Akan senantiasa menjunjung kehormatan almamater tinggi nama baik dan

Anda mungkin juga menyukai