Anda di halaman 1dari 1

Tugasan adalah dalam bentuk esei ilmiah.

Maka cadagan pecahan topik adalah seperti berikut (Cotoh untuk Soalan 1); a) Pendahuluan tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Tujuan, Matlamat dan Objekltif. b) Pengetahuan c) Kemahiran D) Nilai e) EMK f) lain-lain yang berkaitan. (CTH: Penggabungjalinan/penerapan/pengajaran tatabahasa) g) Penilaian g) Cadangan f) Rumusan. Tujuan tugasan ini adalah supaya anda menerangkan bagaimana anda sebagai seorang guru melaksanakan pengajaran dalam bilik darjah dan setiap aspek pengajaran itu ada kaitan dengan FPK dalam bentuk ESEI ILMIAH dalam Bahas Melayu atau English. Oleh itu, setiap subtopik diatas perlu merujuk kepada dokumen seperti Buku Teks, Sukatan Pelajaran dan Huraian sukatan pelajaran. Misalnya dalam HSP ada maklumat tentang bagaimana guru perlu mengorganisasikan kemahiran. Maka ambil maklumat tentang pengetahuan/Kemahiran/nilai yang perlu diterapkan dan huraikannya serta hubungan/perkaitannya dengan FPK Anda boleh menyediakan satu RPH Mata Pelajaran yang anda ajar di sekolah (sebagai Lampiran) bagi membantu anda menjelaskan bagaimana kemahiran/pengetahuan/nilai/EMK itu diterapkan dalam bilik darjah.Penerangan anda tetang setiap subtopik itu perlu dibantu/dijelaskan dengan beberapa rajah yang berkaitan bagi memudahkan pemahaman anda (sama ada grafik atau peta minda) jika anda fikirkan perlu.