Anda di halaman 1dari 7

Pro Forma Kursus Program ijazah Sarjaan Muda Perguruan Dengan Kepujian (Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan

n Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture ) RBT3120 3 (1+ 2) 75 JAM Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Membandingbezakan jenis dan ciri gentian berdasarkan klasifikasi fabrik. 2. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang dikuasai dalam Teknologi Rumah Tangga dalam penghasilan pakaian. 3. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui pelaksanaan projek pemeliharaan ikan hiasan. 4. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui pelaksanaan projek penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: Teknologi Rumah Tangga, teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Komponen Teknologi Rumah Tangga meliputi tajuk kajian fabrik, pemilihan pakaian, proses jahitan dan membuat pakaian. Komponen teknologi pemeliharaan ikan hiasan pula merangkumi pengetahuan teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika: - pengenalan kepada ikan hiasan; pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan; pengurusan dan penjagaan. Bagi komponen teknologi penghasilan tanaman sayursayuran dan hiasan, tajuk-tajuknya merangkumi pengetahuan teori dan amali mengenai penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek: - Pengenalan kepada tanaman sayur-sayuran dan hiasan; penyediaan batas dan bekas menanam; pembiakan dan penanaman; penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. This course deals with three main components: Home Technology, rearing ornamental fish technology, and vegetable and ornamental crops production technology. Topics covered in the Home Technology component are:- studies on fabric, choice of clothing and sewing and clothes making processes. The rearing ornamental fish technology component covers theory and practices regarding with tropical freshwater ornamental fish:- Overview to the ornamental fish; selection and preparation of equipments and materials; management and care of ornamental fish. The vegetable and ornamental crops production technology component covers theory and practices regarding with short term vegetable and ornamental crops: - Overview to the vegetable and ornamental crops, preparation of planting beds and containers, propagation and planting, plant care; harvesting and use of plants produced.

Sinopsis

B 101

Tajuk 1

Kandungan Teori Kajian fabrik Klasifikasi - Gentian asli: Gentian tumbuhan dan gentian haiwan - Gentian buatan: Sintetik dan selulosa terjana semula Jenis gentian Gentian asli: Kapas, linen, sutera dan benang sayat Gentian buatan: Poliamida/Nilon, poliester, rayon dan asetat/triasetat Ciri gentian - Kekukuhan - Penyerapan lembapan - Keselesaan - Kekonduksian haba - Kekenyalan - Ketahanan: Suhu dan cahaya matahari

Jam 2

Fungsi dan pemilihan pakaian Fungsi asas pakaian Faktor yang mempengaruhi rupa bentuk pakaian - Geografi - Agama dan kepercayaan - Sosial - Politik - Ekonomi - Teknologi Faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian - Bentuk badan - Pekerjaan - Gaya hidup - Masa dan tempat - Pendapatan dan kemampuan Proses jahitan Kelim Fungsi Faktor pemilihan Jenis-jenis kelim: Kelim belah kangkung dan kelim betawi, kelim lipat tindih dan kelim papan mesin dan tangan Proses menjahit Belah - Fungsi - Faktor pemilihan - Jenis-jenis belah: Belah kelepet sama lebar, belah berzip dan belah berkun - Cara menjahit

B 102

Tajuk

Kandungan Kancing - Fungsi - Prinsip - Faktor pemilihan - Jenis-jenis kancing: Butang dan lubang butang, butang katup, cangkuk dan palang/mata dan zip - Cara menjahit Penghilangan Gelembung - Fungsi - Faktor pemilihan - Cara menghilang gelembung: Kedut lepas, lisu: lisu beriring, lisu terbalik, lisu bertentang, lisu hias dan lisu pemadan - Proses menyedia Lengan - Lengan padanan rata - Proses menyedia dan menjahit Penyudah tepi - Fungsi - Jenis-jenis penyudah tepi: Kelepet dan kun - Proses menyedia Garis leher - Jenis-jenis garis leher - Kemasan garis leher: Lapik dan kolar lurus - Proses menyedia dan menjahit

Jam

Teknologi pemeliharaan ikan hiasan Tujuan dan faedah pemeliharaan ikan hiasan - Hobi - Kasih sayang - Pendapatan Ciri-ciri istimewa ikan hiasan - Sifat luar dan dalam - Tabiat dan keperluan kehidupan Jenis dan contoh spesies ikan hiasan Peralatan/kelengkapan dan bahan - Tangki/bekas - Sistem penapis dan pengudaraan - Aksesori - Tumbuhan akuatik - Makanan - Ubat Penyediaan akuarium dan peralatan untuk pemeliharaan - Pemilihan lokasi - Pembersihan dan membasmikuman peralatan - Landskap dalam akuarium - Rawatan air - Teknik melepaskan ikan ke dalam bekas Pengurusan dan penjagaan - Harian (seperti memberi makan, kefungsian

B 103

Tajuk

Kandungan peralatan, perlakuan ikan dsb.) - Mingguan (seperti menukar air, membersih sisa pepejal & alga, kesihatan ikan dsb.) - Bulanan (seperti menguji kualiti air, membersih penapis dsb.) Teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan Sejarah perkembangan teknologi tanaman sayursayuran dan hiasan Kepentingan tanaman sayur-sayuran dan hiasan dalam kehidupan Jenis-jenis tanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan Persediaan untuk penyemaian dan penanaman - Batas / bekas - Medium Pembiakan dan penyediaan anak benih - Pembiakan seks dan aseks - Kekuatan dan kelemahan - Teknik-teknik penyemaian biji benih - Teknik-teknik pembiakan aseks Penanaman - Teknik penanaman terus - Teknik mengubah Pengurusan dan penjagaan - Membuat sungkupan, naungan, sokongan - Menyiram - Menjarang dan menyulam - Membaja - Mengawal makhluk perosak Pengutipan dan penggunaan hasil - Teknik pengutipan hasil - Pemprosesan hasil - Teknik penyusunan dan penghiasan Jumlah Kandungan Amali Kajian fabrik Ujian pembakaran Ujian mikroskopik Proses jahitan Kelim Fungsi Faktor pemilihan Jenis-jenis kelim: Kelim belah kangkung dan kelim betawi, kelim lipat tindih dan kelim papan mesin dan tangan Proses menjahit Belah

Jam

15 jam Jam 2

Tajuk 1

16

B 104

Tajuk -

Kandungan Fungsi Faktor pemilihan Jenis-jenis belah: Belah kelepet sama lebar, belah berzip dan belah berkun - Cara menjahit Kancing - Fungsi - Prinsip - Faktor pemilihan - Jenis-jenis kancing: Butang dan lubang butang, butang katup, cangkuk dan palang/mata dan zip - Cara menjahit Penghilangan Gelembung - Fungsi - Faktor pemilihan - Cara menghilang gelembung: Kedut lepas, lisu: lisu beriring, lisu terbalik, lisu bertentang, lisu hias dan lisu pemadan - Proses menyedia Lengan - Lengan padanan rata - Proses menyedia dan menjahit Penyudah tepi - Fungsi - Jenis-jenis penyudah tepi: Kelepet dan kun - Proses menyedia Garis leher - Jenis-jenis garis leher - Kemasan garis leher: Lapik dan kolar lurus - Proses menyedia dan menjahit

Jam

Membuat pakaian Lakaran stail pakaian Mengambil ukuran badan Tanda-tanda pola Pengubahsuaian pola Mengecil atau membesarkan blaus/kemeja Memanjangkan skirt Memanjangkan lengan Membentang dan menyusun atur pola Peraturan Menggunting - Peraturan Menjahit dan menekan - Tujuan menekan - Teknik menekan Rekod kerja Tujuan Kandungan - Lakaran dan huraian stail pakaian

10

B 105

Tajuk 5

Kandungan Senarai ukuran badan Pola Fabrik dan bahan Pengekosan Susun atur pola Langkah menjahit Refleksi

Jam

Pemeliharaan ikan hiasan Penyediaan rancangan kerja pemeliharaan Penyediaan peralatan dan bahan untuk pemeliharaan - Memilih lokasi - Membersih dan membasmi kuman peralatan - Menghias akuarium - Memasukkan dan merawat air - Melepaskan ikan ke dalam bekas Pengurusan dan penjagaan - Harian (seperti memberi makan, kefungsian peralatan, perlakuan ikan dsb.) - Mingguan (seperti menukar air, membersih sisa pepejal & alga, kesihatan ikan dsb.) - Bulanan (seperti menguji kualiti air, membersih penapis dsb.) Penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan Penyediaan rancangan kerja penanaman Penyemaian biji benih Penyediaan anak benih secara pembiakan aseks (keratan, pembahagian rumpun, markot, cantuman dan sebagainya) Penyediaan batas dan bekas menanam Penyediaan medium memasu Penanaman/pemasuan Penjagaan Pengutipan dan penggunaan hasil Jumlah 1. KERJA KURSUS 2. PEPERIKSAAN (60%) (40%)

12

18

60 jam

Penilaian

Rujukan Asas

Abu Bakar Mat Daud (2006). Variasi tanaman hiasan. Shah Alam: Alaf Duapuluh Satu Sdn. Bhd Azmawati Abd. Aziz, Lamah Abd. Ghani & Zaitun Zakiah Mohd. Noor (2002). Bahan Sumber Pembelajaran Pengajian Pakaian Tingkatan 4. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pendidikan Malaysia Lee Chew Kang (1983). Menanam sayur keperluan sendiri. Kuala

B 106

Tajuk

Kandungan Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jam

Sarimah Abd. Razak & Zahrah Esa (2003). Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan 5. Kuala Lumpur: Blue-T Communications Sdn Bhd. Stadelmann, P. (2000). Setting up an aquarium. New York: Barrons Educational Series, Inc. Wong, S. F., Fatimah Jailani & Sithamparappilai, V. (2002). Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan 4. Kuala Lumpur: Zeti Enterprise Rujukan Tambahan Bailey, M. & Sandford, G. (1999). The Complete guide to aquarium fishkeeping. Oxford: Sebestian Kelly. Bambang Eka Perkasa, Said Abdullah & Nazlah Saharin Amirah Syazwani Affendy. (2006). Kepelbagaian spesies ikan emas. Kuala Lumpur: Synergy Media Books Sandford, G. (1995). Aquarium fish. London: The Apple Press. Teng Ching Sing & Wahiza A. Wahab (2006). Panduan penjagaan ikan hiasan dan akuarium. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. Yasir Mohd. (2006). Penternakan ikan hiasan air tawar di Malaysia. Kuala Lumpur: Synergy Media Books.

B 107