Anda di halaman 1dari 20

KEM BESTARI SOLAT 2013 SJK (C) ROMPIN, 26800 KUALA ROMPIN PAHANG 1.

PENDAHULUAN: Program j-QAF di laksanakan untuk bertindak memperkasa pengajaran dan pembelajaran Pengajian Islam bermula diperingkat Sekolah Rendah. Program ini bertepatan dengan matlamat Pendidikan Islam itu sendiri untuk menghasilkan muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh, dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Untuk pelaksanaan 2013, bagi program j-QAF ini, 5 model telah dikenalpasti iaitu model Jawi, Khatam A-Quran, Bahasa Arab, Tasmik dan Kem Bestari Solat. 4 Model yang dilaksanakan di SJKC termasuklah Kem Bestari Solat (KBS). Model ini adalah model kokurikulum yang dikenali sebagai Model Kem Bestari Solat yang wajib dilaksanakan di semua sekolah. 2. MATLAMAT Kem Bestari Solat adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memastikan muridmurid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan, perbuatan, ilmu pengetahuan dan penghayatan bermula dari Tahun Satu. 3. OBJEKTIF 3.1 3.2 3.3 3.4 Murid dapat berwudhuk dengan sempurna Murid dapat mengetahui bilangan rakaat Solat Fardhu Murid dapat melaksanakan semua perbuatan serta bacaan solat dengan betul dan lancar Murid dapat melaksanakan solat dengan sempurna sama ada secara bersendirian atau berjemaah

4. TEMA KESEMPURNAAN SOLAT, KECEMERLANGAN AKHLAK 5. KUMPULAN SASARAN Semua murid Tahun 1yang beragama Islam 6. TARIKH Lampiran 1 7. TEMPAT SJK ( C ) Rompin. 8. STRATEGI DAN KAEDAH PERLAKSANAAN Lampiran 2 9. JAWATANKUASA PELAKSANA Lampiran 3

10. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA Lampiran 4 11. PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA Lampiran 5 12. LDK Lampiran 6 12. ANGGARAN PERBELANJAAN Lampiran 7 13. BORANG-BORANG ANALISA Lampiran 8 15. PENUTUP Matlamat Pendidikan Islam akan tercapai sekiranya ada kemantapan rohani dan jasmani. Seseorang yang mantap rohaninya dapat menghindarkan diri dari melakukan kemungkaran. Sehubungan dengan ini, maka wajarlah Model Bestari Solat ini dapat dilaksanakan untuk menerap dan mengukuhkan aspek solat kepada murid-murid seawal peringkat sekolah rendah memandangkan solat merupakan ciri terpenting bagi seorang muslim. Diharapkan perlaksanaan Kem Bestari Solat ini akan memberi kesan kepada murid-murid dalam meningkatkan kemahiran, kesungguhan dan rasa tanggungjawab untuk melaksanakan Fardhu Ain yang diperintahkan Allah.

Disediakan oleh, .. (Cik Farah Liyana Binti Nazaruddin) Penyelaras Kem Bestari Solat 2013, SJKC Rompin

Disemak Oleh, .. ( Puan Fatipah Binti Ismail ) Ketua Panitia, Pendidikan Islam, SJK(C)Rompin

Disahkan oleh, .. ( Puan Chong Fui Lin ) Guru Besar, SJK(C) Rompin

Lampiran 1

Tarikh cadangan
Bil Tahun Tarikh Catatan

Tahun 1

i. ii. iii. iv.

16/03/2013 22/06/2013 070/9/2013 09/11/2013

Lampiran 2 STARATEGI DAN KAEDAH PERLAKSANAAN 1. Panitia Pendidikan Islam bermesyuarat bagi memutuskan perkara berikut: a) Membentuk Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah b) Menetapkan tempat dan masa untuk mengadakan kem bestari solat c) Menyelaras jadual aktiviti Kem Bestari Solat d) Menentukan guru yang akan berperanan sebagai fasilitator e) Mengagihkan murid-murid yang akan mengikuti Kem Bestari Solat 2. Taklimat ringkas kepada fasilitator perlu diadakan sebagai paduan tenaga mengajar di kem ini. 3. Aktiviti ini dilaksanakan dalam bentuk latih tubi sama ada didalam atau diluar kawasan sekolah. 4. Antara pengisian aktiviti kem Bestari Solat ini ialah latihan amali wudhuk, amali solat, solat berjemaah, ujian pra dan pasca program, ujian bacaan dalam solat. 5. Pengisian aktiviti kem dinyatakan seperti dalam jadual aktiviti kem bestari solat di lampiran 4. 6. Borang penilaian disediakan bagi menentukan tahap kebolehan murid dalam mendirikan solat. 7. Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali aktviti dilaksanakan. 8. Berdasarkan rekod pencapaian murid-murid yang belum mencapai objektif selepas tamat kem bestari solat perlu diambil tindakan susulan.

9. Melaporkan rekod pencapaian murid kepada guru yang mengajar, ibubapa, ketua panitia, guru besar, dan JPN. 10. Merekodkan catatan perlaksanaan solat. Penggunaannya adalah seperti berikut: Borang catatan perlaksanaan solat di edar kepada ibubapa dan penjaga Ibubapa atau penjaga hendaklah mencatat pelaksanaan amalan solat murid dirumah. Borang yang telah lengkap hendaklah dikembalikan kepada pihak sekolah untuk di analisa. Pihak sekolah akan menyediakan laporan untuk setiap perlaksanaan kem

11. Setiap aktiviti amali wudhuk dan solat hendaklah dijalankan dalam kumpulan dan merekodkannya dalam borang individu. 12. Guru besar perlu meneliti dan mengemukakan laporan perlaksanaan kepada PPD dan sektor pendidikan Islam dan Moral dan JPN. 13. Kem Bestari Solat yang seterusnya akan diadakan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kem yang telah diadakan sebelumnya.

Lampiran 3 JAWATANKUASA PELAKSANA KEM BESTARI SOLAT 2013 SJK (C) ROMPIN, KUALA ROMPIN. PENASIHAT Pn Choi Fui Lin (Guru Besar) PENGERUSI Cik Chu ChoonEng ( PK Kokurikulum) Penyelaras Program Pn Fatipah Binti Ismail (Ketua Panitia Agama) SETIAUSAHA & BENDAHARI Cik Farah Liyana Binti Nazaruddin (Guru j-Qaf) Ahli Jawatankuasa 1. URUSETIA , PENDAFTARAN, DOKUMENTASI En Ahmad Nur Aiman Bin Burhanudin 2. DISIPLIN / MAKANAN DAN MINUMAN Pn Noraini Binti Abdul Manaf 3. FASILITATOR DAN PENCERAMAH Semua Guru Pendidikan Islam, Guru j-QAF, Guru Islam, 4. PERSIAPAN TEMPAT DAN KEBERSIHAN / CENDERAHATI Cik Norzatil Aqmar Binti Mansor

Lampiran 4

PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA KEM BESTARI SOLAT


1. PENGERUSI 1.1 1.2 Membentuk Jawatankuasa Pelaksana Mempengerusikan dan mengendali mesyuarat pelaksana

2. SETIAUSAHA 2.1 2.2 2.3 2.4 Menguruskan surat menyurat Menyelaras dan menyelia persiapan Jawatankuasa Program Membentuk Jawatankuasa Kecil, mencatat dan menyediakan minit mesyuarat Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program

3. BENDAHARI 3.1 3.2 3.3 3.4 Menyediakan anggaran perbelanjaan Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada jawatankuasa Mengurus dan menyelia perolehan perbelanjaan Menyediakan laporan kewangan

4. URUSETIA , PENDAFTARAN & BUKU PROGRAM DOKUMENTASI 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Menyediakan keperluan program Mendapatkan senarai nama fasilitator & penceramah Menentukan pengerusi majlis Mengagihkan kumpulan peserta Menyediakan borang-borang Menyediakan dan menerbitkan laporan penuh aktiviti Menyelaras agenda post moterm program Menyediakan buku program - menentukan isi kandungan, bentuk & saiz - mendapatkan senarai nama jawatankuasa pelaksana - mendapatkan senarai nama fasilitator & penceramah Mengedarkan buku program Menyediakan banner dan sepanduk publisiti

4.9 4.10

5. DISIPLIN / KESELAMATAN/ KEBAJIKAN MURID 5.1 5.2 5.3 5.4 Memberi taklimat kepada peserta sebelum aktiviti bermula Menyelaras dan mengelolakan setiap arahan kepada peserta Memastikan program berjalan mengikut jadual Menyediakan peralatan bantuan dan kecemasan

5.5 Menyediakan senarai barang keperluan peserta 6. FASILITATOR & PENCERAMAH 6.1 6.2 Menyediakan bahan dan tajuk ceramah yang sesuai Membimbing dan memudahcara peserta melaksanakan aktiviti dan latihan dalam kumpulan (LDK)

7. MAKANAN & MINUMAN 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Membentuk jawatankuasa kecil Menyediakan menu kepada peserta Menyediakan anggaran perbelanjaan makan dan minum Menentukan tempat, masa dan bentuk jamuan Memastikan bekalan makanan dan minuman mencukupi sepanjang program Menguruskan bil pembayaran tempahan makan dan minum melalui bendahari

8. PERSIAPAN TEMPAT & KEBERSIHAN 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat aktiviti Menyediakan 88lternative tempat, alatan dan bahan jika ada gangguan Menyediakan keperluan alatan siaraya Menyediakan kelengkapan P.A system

9. HADIAH & CENDERAMATA 9.1 9.2 9.3 Menyediakan hadiah kepada semua peserta Menyediakan cenderamata untuk semua fasilitator dan penceramah Menyediakan cenderamata untuk perasmi penutup

Lampiran 5

Latihan _latihan Dalam Kumpulan LDK 1( Anggota,niat dan cara berwuduk) LDK 2 (Amali Wuduk) LDK 3 (Niat Solat) LDK 4(Bacaan pendek dalam solat) LDK 5 (perlakuan Solat) LDK 6(Amali solat/ujian perlakuan dan bacaan dalam solat)

Lampiran 6 (ANGGARAN PERBELANJAAN )

1) PERBELANJAAN
BIL 1 2 PERKARA Makanan Ringan (kuih) Dokumentasi Jumlah Keseluruhan 40 orang RM 2.00 x 4 kem Rm50 x 4kem JUMLAH RM 320.00 RM 200.00 RM 520.00

JUMLAH KESELURUHAN :

RM 520.00

2) PEROLEHAN KEWANGAN
BIL PERKARA JUMLAH

Perutukan KBS tahun 2013 (anggaran)

Jumlah

Lampiran 7

SENARAI ALATAN YANG PERLU DIBAWA OLEH PESERTA KEM BESTARI SOLAT 2013
LELAKI Pakaian Pakaian harian ( Baju Melayu ) Selipar Alatan solat Pakaian yang sesuai Songkok Alat tulis Buku catatan Pensel Lain-lain Cawan & Sudu

PEREMPUAN Pakaian Pakaian harian ( Baju Kurung) Selipar Alatan solat Pakaian yang sesuai Telekong Alat tulis Buku catatan Pensel Lain-lain Cawan & Sudu

Lampiran 8 PROGRAM j-QAF 2013 KEM BESTARI SOLAT


SOAL SELIDIK NAMA SEKOLAH : SJKC ROMPIN, 26800 KUALA ROMPIN PAHANG NAMA TAHUN KEM : : . : 1/ 2/ 3/ 4* YA TIDAK

BIL SOALAN 1 Saya dapat menyebut anggota wuduk 2 Saya dapat menghafaz niat wuduk 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Saya dapat mengambil wuduk dengan sempurna dan tertib Saya dapat menyebut lafaz niat solat 5 waktu dengan betul Saya dapat membaca surah Al-Fatihah . Saya dapat melakukan Takbiratulihram dengan betul. Saya dapat melakukan perlakuan rukuk dengan betul. Saya dapat melakukan perlakuan iktidal dengan betul. Saya dapat membaca bacaan iktidal dengan lancer. Saya dapat melakukan perlakuan sujud dengan betul. Saya dapat membaca bacaan sujud dengan lancer. Setiap kali menunaikan solat, saya berwuduk. Sebelum menyentuh Al-Quran , saya berwuduk. Saya menunaikan solat apabila disuruh oleh ibubapa. Saya dapat menunaikan solat dengan betul. *Potong mana yang tidak berkenaan Tandakan (/ ) pada ruang yang berkenaan

PROGRAM j-QAF 2013 KEM BESTARI SOLAT


UJIAN LISAN PASCA KEM BESTARI SOLAT NAMA TAHUN SKOR 1. : : : Sila sebut lafaz niat solat fardhu seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. 2. Solat Subuh Solat Zuhur Solat Asar Solat Maghrib Solat Isya

Beri erti lafaz-lafaz solat di atas: i. ii. iii. iv. v. Solat Subuh Solat Zuhur Solat Asar Solat Maghrib Solat Isya

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sila baca Doa Iftitah Sila baca Surah Al-Fatihah Sila sebut bacaan ketika Rukuk Sila sebut bacaan ketika Iktidal Sila sebut bacaan ketika Sujud Sila sebut bacaan ketika duduk antara dua sujud Sila sebut bacaan Tahiyyat Awal dan Akhir

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT


SLOT WUDHUK NAMA FASILITATOR NAMA KUMPULAN : .. : ..

BIL

NAMA MURID

T A H U N

Bacaan Basmalah ( s )

Membasuh 2 tangan ( s )

Berkumur ( s )

Memasukkan air ke hidung ( s )

Niat ( r )

Membasuh muka ( r )

Basuh 2 tangan ke siku ( r )

Menyapu air ke kepala ( r )

Menyapu 2 telinga ( s )

Membasuh 2 kaki ke buku lali ( r )

Bacaan Doa Lepas Wudhuk ( s 0

Catatan

Jumlah menguasai Jumlah tidak menguasai

Petunjuk : ( / ) Betul Jumlah menguasai

( x ) Salah

( r ) Rukun

( s ) Sunat Jumlah tidak menguasai

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT


SLOT SOLAT( BACAAN) NAMA FASILITATOR NAMA KUMPULAN NAMA MURID T A H U N : :.. Niat

BIL

Pergerakan Bacaan Doa Qunut Salam 2 Salam Bacaan Tahiyyat Akhir Bacaan Tahiyyat Awal Bacaan Antara 2 sujud Bacaan Sujud (s) Bacaan Iktidal Bacaan Rukuk (s) Dua Surah (s) Surah Al-Fatihah Doa Iftitah (s) Takbiratul Ihram Isya Maghrib Asar Zuhur Subuh

Catatan

Jumlah menguasai Jumlah tidak menguasai

Petunjuk : ( / ) Betul Jumlah menguasai

( x ) Salah

( r ) Rukun

( s ) Sunat Jumlah tidak menguasai

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT


SLOT SOLAT( PERLAKUAN) NAMA FASILITATOR : NAMA KUMPULAN :.. BIL NAMA MURID T A H U N Berdiri dengan betul Kedudukan tangan ketika takbir Rukuk Itidal Sujud Duduk antara dua Sujud Duduk semasa tahyat awal Duduk semasa tahyat akhir Salam Perlakuan Qunut Tamakninah

Jumlah menguasai Jumlah tidak menguasai

Petunjuk : ( / ) Betul Jumlah menguasai

( x ) Salah

( r ) Rukun

( s ) Sunat Jumlah tidak menguasai

REKOD CATATAN PELAKSANAAN SOLAT FARDHU


NAMA SEKOLAH : SJKC ROMPIN 26800 KUALA ROMPIN PAHANG NAMA MURID TAHUN BULAN KEM TARIKH SUBUH ZUHUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 : . : : :1 / 2 / 3 / 4 SOLAT ASAR MAGHRIB

ISYA

PENGESAHAN IBUBAPA

ANALISA REKOD PENCAPAIAN MURID AMALI WUDHUK KEM BESTARI SOLAT


NAMA SEKOLAH KEM BILANGAN MURID : SJKC ROMPIN, 26800 KUALA ROMPIN PAHANG : :

BIL

PERKARA

TAHAP PENCAPAIAN BILANGAN BILANGAN MURD MURID BELUM MENGUASAI MENGUASAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bacaan Basmalah ( s ) Membasuh dua tangan ( s ) Berkumur ( s ) Memasukkan air ke hidung ( s ) Niat wudhuk ( r ) Membasuh muka ( r ) Basuh dua tangan hingga ke siku ( r ) Menyapu air ke kepala ( r ) Menyapu kedua-dua belah telinga (s ) Membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali ( r ) Bacaan doa lepas wudhuk ( s )

Disahkan oleh,

( PN CHOI FUI LIN ) Guru Besar, SJKC ROMPIN

REKOD PENCAPAIAN MURID KEM BESTARI SOLAT


NAMA SEKOLAH : SJKC ROMPIN, 26800 KUALA ROMPIN PAHANG NAMA MURID TAHUN BULAN TAJUK : .. : . : . : SOLAT

TAHAP PENCAPAIAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N Niat Solat Subuh i Niat Solat Zuhur a Niat Solat Asar t Niat Solat Maghrib ( r ) Niat Solat Isya Takbiratul Ihram ( r ) Membaca Doa Iftitah ( s ) Membaca Surah Al- Fatihah ( r ) Membaca Dua Surah ( s ) Bacaan Rukuk ( s ) Bacaan Iktidal ( s ) Bacaan Sujud ( s ) Bacaan Duduk Antara Dua Sujud ( s ) Bacaan Tahiyyat Awal ( s ) Bacaan Tahiyyat Akhir ( r ) Salam Pertama ( r ) Salam Kedua ( s ) Bacaan Doa Qunut ( s ) Pergerakan MENGUASAI BELUM MENGUASAI

Disahkan oleh, ( PN CHOI FUI LIN ) Guru Besar, SJKC ROMPIN, 26800 KUALA ROMPIN PAHANG

KERTAS KERJA KEM BESTARI SOLAT 2013

SEKOLAH: SJK ( C ) ROMPIN 26800 KUALA ROMPIN PAHANG

KUMPULAN SASARAN :

Semua Pelajar Islam Tahun Satu

TEMA :

Kesempurnaan Solat, Kecemerlangan Akhlak

TEMPAT:

DEWAN SJK ( C ) ROMPIN

ANJURAN:

PANITIA AGAMA ISLAM SJK ( C ) ROMPIN 26800 KUALA ROMPIN PAHANG