Anda di halaman 1dari 21

Bersyukur saya kahadrat ilahi dengan

limpah kurnianya berjaya saya menyiapkan


kerja kajian sejarah tempatan yang tidak
seberapa ian.Disini saya ingin mengucapkan
setinggi penghargaan kepada semua
mereka yang terlibat dalam menghasilkan
kerja kajian sejarah tempatan ini
terutamanya guru matapelajaran sejarah
iaitu Cikgu Ghazali Bin Salleh yang banyak
memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada
saya.Tidak lupa juga kepada ibubapa serta
saudara mara saya yang banyak
memberikan dorongan serta sokongan
kepada saya.Selain itu,saya juga ingin
mengucapkan terima kasih kepada kawan-
kawan yang turut bekerjasama dan
memberi pandangan yang bernas dalam
penghasilan kerja kajian sejarah ini.
Objektif
Kajian
➢ Mengenali dan memahami sejarah perkembangan
sekolah

➢ Mengenali nama lambang-lambang,misi,visi


sekolah

➢ Memupuk rasabangga dan cinta terhadap


sekolah

➢ Memupuk nilai murni yang diwarisi dikalangan


warga bersama warga sekolah

➢ Menguasai kamahiran mencari


,mengumpul,merekod dan menganalisis maklumat
tentang sekolah.
Kaedah
Kajian
Dalam menghasilkan kajian sejarah
tempatan ini,pelbagai kaedah kajian yang
telah saya gunakan dan rancangan bagi
memperolehi maklumat ini berjalan lebih
teratur dan sistematik

Pemerhatian:
Saya dengan penuh teliti berusaha melukis
pelan sekolah ini.Pemerhatian pula dijalankan
untuk mengenal pasti atau lokasi tempat-
tempat yang ingin dikaji.
LATAR

BELAKANG

SEKOLAH
Temuramah:
Saya juga telah menemuramah beberapa orang
Guru disekolah saya,termasuk Tuan Pengetua,
serta beberapa orang tokoh pelajar sekolah ini.
Selain itu,saya juga telah mewawacara bekas
Pelajar.Selain itu,saya juga mewawacara
penduduk kampung yang berdekatan sekolah
dan para pekerja sekolah bagi mendapatkan
maklumat yang lebih terperinci bagi melengkapkan
maklumat bagi kajian sejarah ini.

HALA TUJU DAN


KEPIMPINAN SEKOLAH
FALSAFAH SEKOLAH
Pelajar yang berada di sekolah ini berpotensi untuk
mencapai perkembangan yang seimbang dari segi
intelek,emosi,rohani dan jasmani.Dengan itu,pelajar di
sekolah ini diberi peluang untuk mengembangkan
keempat-empat aspek tersebut.Sekolah Menengah
Kebangsaan Long Gafar mempunyai pendidikan yang
memiliki kebolehan ikhtisas dan keupayaan untuk
memberi pendidikan yang lengkap dan berkualiti bagi
memejukan pelajar di sekolah ini.

VISI SEKOLAH
Menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Long Gafar
sebagai institusi berstatus “Sekolah Gemilang”
menjelang tahun 2010.

MISI SEKOLAH
@Menyediakan pendidikan yang berkualiti merangkumi
akademik,sahsiah dan kokurikulum selaras dengan
perkembangan teknologi terkini.
@Mewujud iklim sekolah yang harmoni dan
persekitaran yang kondusif.
@Memastikan “Budaya Negatif Sifar”dalam kalangan
warga sekolah.
@Memupuk kerjasama warga sekolah dan masyarakat
setempat untuk sama-sama membudayakan konsep
5K[kebersihan, keceriaan, kesihatan, ke selamatan dan
kemesraan].

MOTTO SEKOLAH

“TOGETHER WE ACHIEVE GREATNESS”


PIAGAM PELANGGAN

Kami guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Long


Gafar gengan penuh tekad dan iltuzam berikra dan
berjanji dan berusaha memberi perkhidmatan yang
bermutu seperti berikut:

@Menyampaikan ilmu pengetahuan dan mendidik


secara adil.
@Mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni
dan menarik
@Meningkatkan kualiti dalam pencapaian kurikulum.\
@Menyediakan keperluan pengajaran dan
pembelajaran dengan segera dan bermutu.
@Bertindak segera terhadap segela arahan
Kementerian,JPN dan PPD.
@Layanan mesra kepada ibu bapa yang berurusan
dengan sekolah.
@Berusaha memantapkan disiplin pelajar ke tahap
sifar.
@Membimbing dan menerapkan nilai-nilai murni
kepada pelajar ke tahap optimum.
@Mewujudkan hubungan mesra dan kasih sayang di
antara guru dengan guru,guru dengan pelajar dan
pelajar dengan pelajar.
@Memberi peluang kepada semua pelajar yang terlibat
dengan aktiviti kokurikulum ke peringkat kebangsaan
dan antarabangsa.
@Menjalin hubungan mesra dengan masyarakat
sekitar.

• Memperkembangkan pengaruh sekolah agar
dapat menarik minat masyarakat setempat.
• Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti
berkesan ke arah kecemerlangan akademik
pelajar.
• Meningkatkan kecemerlangan kokurikulum
pelajar dengan motto”Penyertaan Untuk
Kecemerlangan”.
• Memantapkan sahsiah pelajar melalui
pelbagai Program Pembangunan Insan
Pelajar.
• Mewujudkan iklim persekolahan yang
kondusif dan harmoni agar menarik minat
pelajar untuk sentiasa hadir ke sekolah.
• Mewujudkan taraf profesionalisma keguruan
barisan pendidikan khususnya dalam bidang
pedagogi dan pengurusan personaliti pelajar.
• Melahirkan pelajar yang cergas dan
berwibawa serta memperkembangkan
potensi kepimpinan pelajar.
• Menjalinkan kerjasama dan permuafakatan
yang utuh dalam kalangan staf sebagai satu
pasukan.
• Menjadikan sekolah sebagai satu institusi
yang selesa dan selamat.
• Mewujudkan perhubungan dan kerjasama
dengan komuniti sekitar dan pihak lain yang
berkaitan.
Lagu Sekolah
Menjulang namamu
SMK Long Gafar
Meniti usia
Mendidik anak bangsa
Mencapai wawasan perdana

Seiring kita berusaha


Yakinkan kejayaan
Penuh semangat dan bertakwa
Menyahut arus cabaran
Taat ibu bapa
Hormati guru
Sayangi teman
Patuhi ajaran

Together We Achieve Greatness


Terpancar megah di hati
Tuhan kurniakan rahmat-Mu
Agar kami terus gemilang
Agar kami terus terbilang
Sejarah Sekolah
Sekolah Menengah Kebangsaan Long Gafar
[SMKLG] telah ditubuhkan pada januari 1965 dengan
nama Sekolah Menengah Rendah Kubang Keranji
.SMKLG terletak di Kubang Keranji , 16150 Kota Bharu ,
Kelantan.
Pada peringkat awal penubuhan SMKLG tidak
mempunyai bangunan sendiri dan terpaksa
menumpang di Sekolah Rendah Long Gafar [Sek. Ren.
Kubang Keranji] .Bilangan pelajar seramai 90 orang
yang semuanya tingkatan satu dan waktu
pembelajarannya pada sebelah petang.

Pada tahun 1970, SMKLG telah mendapat


bangunan sendiri yang mengandungi sebuah makmal
sains,sebuah bilik jahitqan,bilik darjah dan pejabat
pengetua.Pada 17 hb. Julai 1974, sekolah ini ditukar
nama kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Long
Gafar . Nama ini disempena nama Long Gafar seorang
raja sekitar tahun 1670an.Baginda merupakan seorang
raja yang warak ,adil,berani,tangkas bermain
senjata,disegani dan digeruni.Baginda mangkat ketika
berusia 110 tahun .Jenazah baginda dimakamkan di
Kampung Limbat, kira-kira 1 kilometer dari
SMKLG.Jesteru ,sifat-sifat terpuji yang dimiliki baginda
itulah yang mendorong sekolah ini diberi nama
sedemikia .Harapan sekolah ini juga mempunyai
keistimewaan,masyhur dan terkenal sebagaimana Raja
Long Gafar.
Semasa penubuhannya pada tahun
1965,SMKLGhanya mempunyai seramai 4 orang tenaga
pengajar sahaja .Walaubagaimanapu ini sentiasa
bertambah dari semasa ke semasa selaras dengan
pertambahan pelajar.Kini SMKLG mempunyai 94 orang
guru dengan bilangan pelajar seramai 1460 orang.
Sesi pembelajaran di SMKLG adalah dalam dua
sesi iaitu sesi pagi dan sesi petang.Bilangan bilik darjah
yang ada sebanyak 28 buah tidak dapat menampung
bilangan kelas sebanyak 44 kelas.Oleh itu, pelajar
tingkatan 1 dan 2 terpaksa belajar pada sesi petang.
Sejak penubuhan 43 tahun lalu, SMKLG telah
mengorak langkah setanding dengan sekolah-sekolah
harian yang lain di negeri Kelantan sama ada dalam
bidang akademik atau bidang-bidang lain. Jika dilihat
kepada rekod pencapaian dan kejayaan yang diraih,
memang tidak dapat dinafikan

bahawa SMKLGialah sebuah institusi pendidikan yang


berpotensi dalam semua bidang.Jesteru,mulai sekarang
SMKLG sedang bersiap sedia untuk menjadi sebuah
sekolah yang berwatak dan berwibawa demi memburu
kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan.
PRESTASI

DAN

KEJAYAAN
AKEDEMIK

CATATAN

PERISTIWA

SMKLG
RUMUSAN

DAN

RUJUKAN

RUMUSAN
Alhamdulillah,akhirnya dapat juga
saya menyiapkan kajian sejarah
tempatan ini dengan sempurna pada
masa yang telah ditetapkan.Saya
berasa sangat bangga dan berpuas
hati dengan apa yang telah saya
lakukan untuk kajian sejarah
tempatan ini walaupun pada
mulanya saya tidak mempunyai
bahan-bahan yang mencukupi dalam
penghasilan kajian sejarah
rtempatan ini.
Sepanjang proses menyiapkan
kajian sejarah tempatan ini,saya
mendapat banyak pengalaman baru
dan pengetahuan mengenai SMKLG
lebih lanjut dan mendalam.

Disamping itu, saya juga


mendapat banyak pengajaran yang
akan saya jadikannya sebagai
iktyibar dan pengajaran.Saya
berharap agar SMKLG terus berjaya
,sebaris dengan sekolah ternama
dalam memperkasa pendidikan
negara bertaraf dunia.
RUJUKAN
Bagi menyiapkan kajian sejarah
tempatan ini saya telah membuat
beberapa rujukan.Syukur
Alhamdullilah apa yang saya
lakukan ini telah membuahkan
hasil diantara rujukan dibuat ialah
:

@Majalah Bakti 2005,2006,2007,dan


2008

@Menemuramah Pengetua Sekolah


iaitu Tuan Haji Mohamad Bin Yang.

@Info Sekolah

@Pusat Sumber Sekolah


Isi Kandungan
@Biodata

@Penghargaan

@Objektif kajian

@Kaedah kajian

@Laporan kajian

@Lampiran

@Rumusam

@Rujukan
Elemen 1 :

Mengumpul

Fakta

Sejarah

Elemen 2 :
Merekod

Fakta

Sejarah

Elemen 3 :

Penerapan
Unsur

Patriotisme

BIODATA
NAMA:MOHD FIRDAUS
BIN YUSOF

TINGKATAN:2 BESTARI

I\C:951018-03-5337

Tarikh Lahir:18|10|1995

Tempat Lahir:H.U.S.M
Hobi:Bermain Babminton

Cita-cita:Jurutera

Nama Ibu:Siti Rokiah Bt Hassan

Pekerjaan:Suri rumah