Anda di halaman 1dari 23

Asas Cetek (Shallow Foundation)

Asas Cetek/Shallow Foundation


Pengenalan

Asas cetek adalah asas yang dalamnya kurang dari 3m di bawah paras kemasan tanah/finished ground level. (BS 8004:1986) Keperluan JKR kedalaman minima tidak kurang 1.5m daripada finished level. ** keperluan ruang untuk services Terdapat 3 jenis utama:1. Penapak konkrit tetulang (pad footing) 2. Penapak jalur (strip footing) 3. Penapak rakit (raft footing)
3 . 0 m

Asas Penapak

m a x

Asas Cetek/Shallow Foundation


Penapak konkrit tetulang (pad footing)

Untuk bangunan kecil - tiangnya tidak rapat Tebal tidak kurang dari 150mm Berbentuk bulat, segiempat sama atau segiempat tepat. Direkabentuk dengan tanggaan atau sendian untuk menanggung beban tiang yang besar.

Asas Cetek/Shallow Foundation

Penapak jalur (strip footing)

Kebiasaannya untuk dinding menanggung beban (load bearing wall). Juga untuk keadaan di mana kedudukan tiang amat rapat yang mana penapak konkrit bersentuhan. Penapak jalur dengan lebar yang besar digunakan bila keupayaan galas tanah sangat rendah.

Asas Cetek/Shallow Foundation


Penapak rakit (raft footing)

Asas rakit adalah gabungan asas penapak

Terdapat 4 jenis gabungan asas penapak: Segiempat, Trapesoid, Julur dan Rakit Terdapat 4 jenis asas rakit: Plat rata (ketebalan seragam) Plat rata yang ditebalkan di bawah tiang, rasuk dan papak. Rasuk merentang di kedua-dua hala dan tiang terletak di persilangan rasuk. Papak dengan dinding basement sebagai hamparan. Dinding bertindak sebagai pengukuh hamparan.

Asas Cetek/Shallow Foundation


Penapak rakit (raft footing)
Kegunaan: Keupayaan galas tanah adalah rendah Tiang struktur sangat rapat di kedua-dua hala. Mengurangkan kebezaan pemendapatan di atas tanah pelbagai jenis.

Tiang bersebelahan dengan beza beban masingmasing sangat besar

Asas Cetek/Shallow Foundation


Kriteria Rekabentuk

2 jenis kegagalan yang mesti dipertimbangkan:


Kegagalan

ricih/bearing pada tanah yang menanggung asas. Pemendapan ketara yang mengakibatkan pemendapan tidak sekata yang lebih daripada had yang dapat diterima oleh struktur.

Asas Cetek/Shallow Foundation


Terzaghis Bearing Capacity

Qu = ultimate bearing capacity = shear resistance

Asas Cetek/Shallow Foundation


Penentuan Keupayaan Galas Tanah

BEARING CAPACITY THEORY

KAEDAH EMPIRIKAL

Asas Cetek/Shallow Foundation


Keupayaan Galas

Pengiraan keupayaan galas tanah:


Mengira

BEARING CAPACITY THEORY

keupayaan galas tanah maktamad

(Qu) Menentukan faktor keselamatan (FOS)


FOS = 2.5 ke 3.0 Selalunya FOS =3.0 digunakan

Mengira

keupayaan galas tanah yang diizinkan (Qall) di mana:

Qall = Qu/FOS

Asas Cetek/Shallow Foundation


Keupayaan Galas Muktamad (Qall)

Secara umumnya

Qu = CNcSc + DNqSq + 1/2BNS (Terzaghi)


di mana: Qu = keupayaan galas muktamad C = kejelekitan tanah (cohesion of soil) D = kedalaman asas cetek B = kelebaran asas cetek = berat unit tanah Nc, Nq, N = faktor keupayaan galas (rujuk Jadual 1) Sc, Sq, S = faktor bentuk (shape factor)

Asas Cetek/Shallow Foundation


Keupayaan Galas Muktamad (Qall)

Untuk asas jalur (strip footing) Sc = Sq = S = 1.0 qu = CNc + DNq + 1/2BN Untuk asas pad segiempat & bulat (square & circular footing) Sc = 1.3 Sq = 1.0 S = 0.8 qu = 1.3CNc + DNq + 0.4BN Kesan air bawah tanah Sekiranya paras air bawah tanah lebih tinggi daripada paras asas cetek, maka ketumpatan effektif () perlu digunakan dalam rekabentuk. = sat water (water = 10 kN/m2)

Asas Cetek/Shallow Foundation


Keupayaan Galas Muktamad (Qall)

Untuk tanah liat dalam keadaan tepu serta tidak tersalit (saturated clays under undrained condition) ( = 0), keupayaan galas muktamad ialah: Qu = CuNc + D (Skempton) di mana ; Nc = fungsi faktor bentuk dan nisbah dalam/lebar asas pad (rujuk Jadual 2) Nc untuk asas pad segiempat (B>L) = nilai Nc untuk asas pad segiempat sama x (0.84 + 0.16B/L) Contoh

Asas Cetek/Shallow Foundation


Penentuan Kedalaman dan Jarak/Spacing

Must be deep enough to exclude possibility of undermining of the supporting soil by flowing water Mesti mengambil kira faktor kestabilan. Mesti cukup dalam untuk mengelakkan perubahan isipadu akibat pergerakan yang banyak pada musimmusim tertentu, iaitu swelling and shrinkage Praktik JKR, kedalaman minimum = 1.5m atau 3m D 1.5m

Asas Cetek/Shallow Foundation


Penentuan Kedalaman dan Jarak/Spacing

45o
D

Asas Cetek/Shallow Foundation


Anggaran Keupayaan Galas Tanah Yang Diizinkan Dengan Menggunakan Kaedah Empirikal

Daripada keupayaan galas yang dianggarkan melalui Pengalaman yang lama Pembacaan Daripada ujian-ujian di-situ SPT Proba JKR / Mackintosh

RELATIONSHIP BETWEEN SPT,JKR PROBE&UNCONFINED STRENGTH OF CLAY


SPT N BLOW/FT

CONSISTENCY

UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH KN/M

JKR PROBE BLOW/FT

0 - 2 2 - 4 4- 8 8 - 15

Very soft Soft Medium Stiff Very Stiff Hard

0- 25

0 -10 0

25-50
50-100 100-200

- 10 - 20 1 20 - 40 0 40 -70 70 - 100
100

15 - 30
Over 30

200-400
400

RELATIONSHIP BETWEEN SPT,JKR PROBE&UNCONFINED STRENGTH OF SAND


SPT N BLOW/FT

CONSISTENCY

UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH KN/M

JKR PROBE BLOW/FT

0 -4 4 - 10 10-30 30 - 50

Very Loose Loose Medium Dense Dense Very Dense

Not suitable 0 0-80 80 - 280 280 - 470

0 -10

- 10 - 30 1 0 30 - 80 80 -110 110

Over 50

470

Asas Cetek/Shallow Foundation


Mendapan Tanah

Meyerhof Limit to 25mm

Asas Cetek/Shallow Foundation


Kegagalan Asas Cetek
1) Pemendapan berlainan (differential settlements) superstruktur alami keretakan terjadi apabila; asas berada di tanah tambun yang tidak cukup mampat, kedudukan bangunan di tanah yang berlainankekuatan dan kegagalan tanah sendiri

2)

Kegagalan cerun (slope failure) bangunan rosak terjadi apabila; bangunan berada di cerun yang tidak stabil, beban dari bangunan, aliran air tanah (water seepage) dll

Asas Cetek/Shallow Foundation


Perkara Penting Yang Perlu Diambil Perhatian

Jika terdapat tanah lembut pada kedalaman melebihi 3m, asas cetek adalah tidak praktikal kerana akan melibatkan penggalian yang terlalu dalam. Saiz dan jenis penapak adalah bergantung kepada beban tiang dan keupayaan galas tanah. Asas cetek sesuai untuk tanah keras dengan nilai SPT, N melebihi 50. Penapak konkrit tetulang (pad footing) dan Penapak jalur (strip footing) tidak boleh dibina di atas tanah tambun. Penapak konkrit tidak disyorkan bagi kawasan potong dan tambun (cut and fill) untuk mengelakkan masalah kebezaan pemendapan (differential settlement). Penapak konkrit juga tidak disyorkan pada atau dekat cerun.

Asas Cetek/Shallow Foundation


Perkara Penting Yang Perlu Diambil Perhatian

Ujian pengesahan Proba JKR(Confirmatory JKR Probes) perlu dijalankan bagi setiap kedudukan tiang manakala ujian pengesahan plate bearing juga disyor dijalankan sebelum pembinaan bangunan dimulakan. Tiap-tiap proba hendaklah tidak kurang daripada 20hentaman/300 mm pada paras bentukan hingga ke bawah untuk keupayaan tanggung 48 kN/m2 (1000 psf). Tapak asas yang dikorek hendaklah jangan dibiarkan terdedah terlalu lama. Kerja-kerja concrete screeding dan concreting hendaklahdilakukan SEGERA selepas selesai penggalian tapak asas.

Asas Cetek/Shallow Foundation

The Star 1 Dec 2004