Anda di halaman 1dari 2

Nombre etra Adaptado Alfa Beta Gamma Delta psilon Dseta Eta Theta Iota Kappa Lambda Mi Ni Xi Pi Rho

a Lambda Mi Ni Xi Pi Rho Sigma Tau psilon Fi Ji Psi Omega Gr. Clsico Alpha Bta Gamma Delta psilon Dzta ta Thta Iota Kappa Lambda My Ny Xi micron Pi Rho Sigma Tau psilon Phi Chi Psi mega Gr. Moderno Alfa Vta Gama Delta psilon Zta ta Thta Iota Kapa Lamda Mi Ni Xi micron pi Ro Sigma Taf psilon Fi Ji Psi Omega

Sonido AFI Ant.


12

Valor Mod. numrico [a] [v] 1 2 3 4 5 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 700 800

Alfabeto fenicio alp ( ) // bet ( ) /b/ gaml ( ) /g/ delt ( ) /d/ he ( ) /h/ zai ( ) /z/ et ( ) // et ( ) // yod ( ) /j/ kap ( ) /k/ lamd ( ) /l/ mem ( ) /m/ nun ( ) /n/ semk ( ) /s/ ain ( ) // pe ( ) /p/ ro ( ) /r/ in ( ) // tau ( ) /t/ wau ( ), /w/ incierto incierto incierto ain ( ) //

[a] [a] [b] [g] [d] [e] [zd] o [dz] o [z] [] [t] [i] [i] [k] [l] [m] [n] [ks] [o] [p]

[] [] [] [e] [z] [i] [] [i] [k] [c] [l] [m] [n] [ks] [o] [p]

micron

[] [r]; [], [r] [] [r] [s] [t] [u] [u] > [y] [y] [p] [k] [ps] [] [s] [t] [i] [f] [x] [] [ps] [o]

Vocales Alfabeto griego AFI Ant. Ejemplos Mod. Equivalente espaol para el griego moderno par, esp en, coche

a a ai e e i i y y i o o au eu u

a e

si n

o u av, af ev, ef iv, if

borde crudo [a] seguida de [v] / [f] [e] seguida de [v] / [f] [i] seguida de [v] / [f]