Anda di halaman 1dari 8

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan Objektif Nilai

: 1. Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50. : 60 minit : Sains dan Teknologi : 1.2 Membilang nombor dalam lingkungan 21 - 50 : 1.2.3 Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik : Komunikasi, Kerohanian, Sikap dan Nilai : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik dalam lingkungan 21 - 30. : Keberanian, bekerjasama dan toleransi.

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Set Induksi

1. Murid mendengar dan menyanyikan lagu kanak-kanak Mari Mengira dengan menggunakan komputer riba. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai lagu tersebut. Cadangan soalan : Apakah nombor selepas nombor 5? Apakah nombor sebelum nombor 8?

Komputer riba VCD lagu Mari Mengira

EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bertujuan mengimbas kembali fakta asas Lagu boleh dimuat turun melalui laman sesawang: http://www.youtube.com/watch?v=IpIIJLRnJUk

Langkah 1

1. Murid membilang nombor secara tertib

Carta Nombor

LANGKAH

AKTIVITI menaik 21 hingga 30 pada carta nombor. 2. Murid menjawab soalan guru berkaitan nombor tertib menaik 21 hingga 30 Cadangan soalan: a. Apakah nombor selepas nombor 21? b. Apakah nombor selepas nombor 25?

BBB Kad-kad nombor

CATATAN

Langkah 2

1. Murid melengkapkan urutan nombor di papan putih secara bergilir-gilir.

Gambar / ilustrasi: Ulat bulu, kereta api, bas dan lainlain

Aktiviti ini diulang beberapa kali dengan urutan nombor yang berbeza.

2.

Murid menyebut semula tertib nombor menaik yang lengkap

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Langkah 3

1. Murid diberi lembaran kerja. 2. Murid menulis urutan nombor pada lembaran kerja.

Lembaran kerja

Penutup

Permainan Kereta Api. a. Setiap murid diberi sekeping kad nombor. b. Murid bergerak mencari kedudukan yang betul mengikut urutan nombor menaik (rujuk catatan *) c. Aktiviti diteruskan sehingga semua murid bergabung seperti sebuah kereta api mengikut urutan nombor menaik. d. Kereta api yang bersambung akan berjalan mengelilingi kelas atau kawasan yang ditetapkan oleh guru.

Kad nombor

EMK: Kreativiti dan Inovatif Cadangan arahan guru: a. Murid yang memegang nombor 23, bergerak ke hadapan b. Murid yang memegang nombor 22, bergerak dan cari kedudukan kamu c. Murid yang memegang nombor 25, bergerak dan cari kedudukan kamu *Bilangan nombor bergantung kepada bilangan murid dalam kelas

Standard Kandungan : 1.2 Standard Pembelajaran : 1.2.3

Membilang nombor dalam lingkungan 21 - 50 Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik

Lembaran kerja 1 Nama : _______________ ___________ Kelas : _________ Tulis nombor mengikut tertib menaik di ruangan yang disediakan. Tarikh : __________

1.

21 21

24

23

25

22

2.

28

25 26

27

29

26

3.

22

21

23 23

25

24

4.

30

26

27

29 29

28

Tajuk :1 Standard Kandungan : 1.2 Standard Pembelajaran : 1.2.3

Nombor Bulat dalam lingkungan 50 Membilang nombor dalam lingkungan 21 - 50 Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik

Lembaran kerja 2 Nama : _______________ ___________ Kelas : _________ Lengkapkan urutan nombor berikut. Tarikh : __________

1.

21

23

25

26

27

24

2.

30

3.

4.

23
Tajuk :1 Standard Kandungan : 1.2 Standard Pembelajaran : 1.2.3

24

25

Nombor Bulat dalam lingkungan 50 Membilang nombor dalam lingkungan 21 - 50 Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik

Lembaran kerja 3 Nama : _______________ ___________ Kelas : _________ Tarikh : __________ Tulis nombor mengikut tertib menaik pada ruang kosong yang disediakan. Contoh :

28

22
1.

30

2.

3.

DRAF

Tajuk :1 Standard Kandungan : 1.2 Standard Pembelajaran : 1.2.3

Nombor Bulat dalam lingkungan 50 Membilang nombor dalam lingkungan 21 - 50 Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik

Lembaran kerja 4 Nama : ________________ ___________ Kelas : _________ Tarikh : __________

Pilih dan warnakan nombor yang sesuai untuk petak kosong yang disediakan. Contoh :

26 27
1.

28 29 30

22 24

23 26

25 24 30 27

26 25

2.

3.

29
4.

30 29

28 27 30 26

26 27

28