Anda di halaman 1dari 9

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan Objektif Nilai LANGKAH

: 3. Operasi Tolak dalam lingkungan 50. : 60 minit : Sains dan Teknologi : 3.2 Menolak sebarang dua nombor dalam lingkungan 50. : 3.2.1 Menolak 1 digit daripada 2 digit tanpa mengumpul semula. : Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menolak 1 digit daripada 2 digit tanpa mengumpul semula dalam lingkungan 30. : Keberanian, bekerjasama dan toleransi. AKTIVITI BBB CATATAN

Set Induksi

Permainan boling. a. Murid mendengar penerangan tentang cara permainan boling b. Murid bermain boling secara individu. c. Murid mengira pin boling yang telah jatuh. d. Murid mengulangi fakta asas tolak mengikut pin boling yang dijatuhkan. Contoh : 10 3 = 10 2 =

Bola Botol mineral

EMK: Kreativiti dan Inovatif

*Guru mengimbas kembali fakta asas tolak.

Langkah 1

1. Murid ditunjukkan gambar pembilang yang dipaparkan pada skrin putih.

Komputer riba Skrin putih

EMK: Teknologi Maklumat dan

LANGKAH

AKTIVITI 2. Murid diminta mengira bilangan pembilang dalam gambar tersebut. Contoh: LCD

BBB

CATATAN Komunikasi

3. Murid dibimbing melakukan operasi tolak dengan teknik memangkah gambar pembilang yang dipaparkan. Cadangan soalan: a. Pangkah 5 batang pensel. b. Berapakah baki pensel yang tidak dipangkah?

Contoh:

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

4. Aktiviti diulang dengan nombor yang lain. Langkah 2 1. Murid diberi kad gambar pembilang secara berpasangan atau berkumpulan. 2. Murid ditunjuk cara memangkah gambar pensel mengikut arahan guru. Contoh soalan: Pangkah 4 batang pensel Kad Gambar Pembilang

3. Murid diminta mengira baki jumlah pensel yang tidak dipangkah. 4. Aktiviti ini diulang dengan soalan lain.

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Langkah 3

1. Murid menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 30 secara rawak menggunakan kad gambar pembilang secara individu. Cadangan soalan: 27 5 =

Kad gambar Pembilang

2. Aktiviti diulang dengan menggunakan ayat matematik. Cadangan soalan : a. 25 3 = b. 29 2 = c. 28 7 = Langkah 4 1. Murid diberi lembaran kerja. 2. Murid menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 30 tanpa mengumpul semula pada lembaran kerja. Lembaran kerja

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Penutup

Murid menjawab soalan kuiz secara bergilir-gilir menggunakan gambar pembilang. Cadangan soalan kuiz : a. 29 7 = b. 27 5 = c. 28 6 = d. 24 3 =

Kad gambar Pembilang

Tajuk :3 Standard Kandungan : 3.2 Standard Pembelajaran : 3.2.1

Operasi tolak dalam lingkungan 50 Menolak sebarang dua nombor dalam lingkungan 50 Menolak 1 digit daripada 2 digit tanpa mengumpul semula

Lembaran kerja 1 Nama : _______________________________ Kelas : _________ Selesaikan operasi tolak berikut. Tarikh : __________

1.

19 2 =

2.

26 4 =

3.

28 5 =
4.

27 3 =
5.

29 6 =

Tajuk :3 Standard Kandungan : 3.2 Standard Pembelajaran : 3.2.1

Operasi tolak dalam lingkungan 50 Menolak sebarang dua nombor dalam lingkungan 50 Menolak 1 digit daripada 2 digit tanpa mengumpul semula

Lembaran kerja 2 Nama : ____________________ Selesaikan operasi tolak berikut. _________ Kelas : _________ Tarikh : __________

1.

2.

3.

4.

5.