Anda di halaman 1dari 113

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN MASA KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH KED MATA CATATAN SARINGAN 1 113 Acara: 100 METER *L / P P10 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU MASA KED MATA CATATAN 114 8.30AM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan SARINGAN 2 Acara: 100 METER *L / P P10 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 1 115 Acara: 100 METER *L / P L10 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 2 116 Acara: 100 METER *L / P L10 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 1 117 Acara: 100 METER *L / P L9 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 2 118 Acara: 100 METER *L / P L9 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 1 119 Acara: 100 METER *L / P P9 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 2 120 Acara: 100 METER *L / P P9 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A" Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 1 121 Acara: 100 METER *L / P P11 TAHUN

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 2 122 Acara: 100 METER *L / P P11 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A" Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 1 123 Acara: 100 METER *L / P L11 TAHUN

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 2 124 Acara: 100 METER *L / P L11 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 1 125 Acara: 100 METER *L / P P12 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 2 126 Acara: 100 METER *L / P P12 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A" Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 1 127 Acara: 200 METER *L / P P10 TAHUN

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 2 128 Acara: 200 METER *L / P P10 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 1 129 Acara: 200 METER *L / P L10 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa Pertandingan : *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 2 130 Acara: 200 METER *L / P L10 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 1 131 Acara: 200 METER *L / P P12 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 2 132 Acara: 200 METER *L / P P12 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU MASA KED MATA CATATAN SARINGAN 1 133 Acara: 200 METER *L / P L12 TAHUN

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH MASA KED SARINGAN 2 MATA CATATAN 134 Acara: 200 METER *L / P L12 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MASA KED SARINGAN 1 MATA CATATAN 135 Acara: 200 METER *L / P L9 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU MASA KED SARINGAN 2 MATA CATATAN 136 Acara: 200 METER *L / P L9 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH MASA KED SARINGAN 1 MATA CATATAN 137 Acara: 200 METER *L / P P9 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU MASA KED SARINGAN 2 MATA CATATAN 138 Acara: 200 METER *L / P P9 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU MASA KED SARINGAN 1 MATA CATATAN 139 Acara: 200 METER *L / P L11 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MASA KED SARINGAN 2 MATA CATATAN 140 Acara: 200 METER *L / P L11 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN BIRU HIJAU KUNING MERAH BIRU HIJAU MASA KED SARINGAN 1 MATA CATATAN 141 Acara: 200 METER *L / P P11 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA SKKP 2 2010 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN KUNING MERAH BIRU HIJAU KUNING MERAH MASA KED SARINGAN 2 MATA CATATAN 142 Acara: 200 METER *L / P P11 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 143 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA #N/A SKSU SCSE SCPL SKKP SKKP2 SCWH #N/A NO. PESERTA PASUKAN #N/A SKSU SKSU SCSE SCSE SCPL SCPL SKKP SKKP SKKP2 SKKP2 SCWH SCWH #N/A MASA KED SARINGAN 1 MATA CATATAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Acara: 4X100 METER *L / P L12 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 144 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA #N/A #N/A SCSL SKTSP SCSN STKP SKSN #N/A NO. PESERTA PASUKAN #N/A #N/A SCSL SCSL SKTSP SKTSP SCSN SCSN STKP STKP SKSN SKSN #N/A MASA KED SARINGAN 2 MATA CATATAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Acara: 4X100 METER *L / P L12 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 145 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN NOR ADILAH MOHD NOR 104 SKKP Nor Aznieza bt Nor Azhar 606 SKKP2 NUR FARAHIN BT. SALMAN 502 SKTSP FATIN NORSHAFIQA JASERY 101 SKKP NUR HIDAYAH BTE MOHAMAD SHARIF 501 SKTSP Qamarina 196 SCPL SITI JAMILAH SAHLAN 550 SKSU TAN KAI SIN 149 SCSL MASA KED AKHIR MATA CATATAN #N/A #N/A 5 2 3 1 #N/A #N/A Acara: 100 METER *L / P P10 TAHUN

1 3 2 4

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 146 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN AMIRUL AZRI 462 SKSN M. LOKMAN NORHAKIM 542 SKSU Mohd Raihan b M. Rashid 610 SKKP2 MUHD MURSYID ZULKHAIRI 108 SKKP M. RAMDAN ABDULLAH 541 SKSU MUHAMAD FITRI MUHARAM 107 SKKP S.Sharvin Raj 422 STKP MOHD FAIZ ZAKWAN 461 SKSN MASA KED AKHIR MATA CATATAN #N/A #N/A 5 1 3 2 #N/A #N/A Acara: 100 METER *L / P L10 TAHUN

1 4 2 3

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 147 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN NURATIRA KHASBI 490 SKSN NORAZIRA MOHD YATIM 113 SKKP NUR FATHIAH NAJAA BTE ZOLKEPLI 507 SKTSP LEW HUI YEE 321 SCCY FATIN NUR AZWA BT. AZIZ 509 SKTSP Mardhiah Lubis 596 SKKP2 KONG HUI MEI 291 SCSE P.Mogana 451 STKP MASA KED AKHIR MATA CATATAN #N/A #N/A 1 5 3 2 #N/A #N/A Acara: 100 METER *L / P P12 TAHUN

4 1 2 3

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 148 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN MUHAMAD AZWAN B. SULAIMAN505 SKTSP MEOR MOHD SYAZARIL B. MD RAJEH 506 SKTSP MOHAMAD SYAIFUDDIN BIN SUWANTO 154 SCSL MOHD NAQUDIN HAQ 479 SKSN EMIR RIZAL 559 SKSU MOHD PUTERA ZAINAL 124 SKKP Izzat Naqiuddin b Razli 584 SKKP2 Muhd Arbain b A. Wahid 591 SKKP2 MASA KED 3 AKHIR MATA CATATAN 2 #N/A #N/A 5 3 1 #N/A #N/A Acara: 100 METER *L / P L12 TAHUN

1 2 4

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 149 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN CHONG YEW MIN 248 SCSN Nor Aznieza bt Nor Azhar 606 SKKP2 FATIN NORSHAFIQA JASERY 101 SKKP NUR FARAHIN BT. SALMAN 502 SKTSP NURAIN NAFISSA BTE MUSA 503 SKTSP CHONG PEI QI 150 SCSL YONG WAI TING 148 SCSL DAMIA DIYANA SAZALI 474 SKSN MASA KED AKHIR MATA CATATAN #N/A #N/A 1 3 5 2 #N/A #N/A Acara: 200 METER *L / P P10 TAHUN

4 2 1 3

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 150 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN MUHAMAD FITRI MUHARAM 107 SKKP S.Sharvin Raj 422 STKP M. RAMDAN ABDULLAH 541 SKSU Mohd Raihan b M. Rashid 610 SKKP2 AZAN ASHRAF RAHMAT 544 SKSU Mohd Sabiq Afiq b Othman 609 SKKP2 CHONG YOU XUAN 236 SCSN YONG ZI CHING 235 SCSN MASA KED AKHIR MATA CATATAN #N/A #N/A 2 5 3 1 #N/A #N/A Acara: 200 METER *L / P L10 TAHUN

3 1 2 4

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 151 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN ROSE SYAZWANI BT. HUSSIN 508 SKTSP NORAZIRA MOHD YATIM 113 SKKP KONG HUI MEI 291 SCSE FATIN NUR AZWA BT. AZIZ 509 SKTSP Mardhiah Lubis 596 SKKP2 SIN BI XUAN 168 SCSL Lai Sook Meng 212 SCPL CHAI SHUANG YU 226 SCSN MASA KED 3 AKHIR MATA CATATAN 2 #N/A #N/A 5 3 1 #N/A #N/A Acara: 200 METER *L / P P12 TAHUN

1 2 4

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 152 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA NO. PESERTA PASUKAN MOHD PUTERA ZAINAL 124 SKKP MOHD FAEZ KAMARUZAMAN 125 SKKP MUHAMAD AZWAN B. SULAIMAN505 SKTSP EMIR RIZAL 559 SKSU PANG CHEE SENG 286 SCSE MEOR MOHD SYAZARIL B. MD RAJEH 506 SKTSP M.Kartik 436 STKP Yeo Yong Sheng 202 SCPL MASA KED 4 3 2 1 AKHIR MATA CATATAN 1 #N/A 2 3 5 #N/A #N/A #N/A Acara: 200 METER *L / P L12 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 153 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA SCPL SKKP2 SCSN SKTSP SKKP STKP SCSE SKSU NO. PESERTA PASUKAN SCPL SCPL SKKP2 SKKP2 SCSN SCSN SKTSP SKTSP SKKP SKKP STKP STKP SCSE SCSE SKSU SKSU MASA 1.1824 1.1293 1.1103 1.065 1.1206 1.1934 1.1368 1.1894 KED 6 4 3 1 2 8 5 7 AKHIR MATA CATATAN 0 1 2 5 3 0 0 0 Acara: 4x100 METER *L / P P10 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 154 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA SCSE STKP SKKP SKKP2 SKSU SKSN SCSL SCPL NO. PESERTA PASUKAN SCSE SCSE STKP STKP SKKP SKKP SKKP2 SKKP2 SKSU SKSU SKSN SKSN SCSL SCSL SCPL SCPL MASA 1.143 1.1181 1.0615 1.0322 1.0357 1.085 1.1153 1.1395 KED 8 6 3 1 2 4 5 7 AKHIR MATA CATATAN 0 0 2 5 3 1 0 0 Acara: 4x100 METER *L / P L10 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 155 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA SKKP2 SCSE SCSN SKTSP SCSL SKKP STKP SCPL NO. PESERTA PASUKAN SKKP2 SKKP2 SCSE SCSE SCSN SCSN SKTSP SKTSP SCSL SCSL SKKP SKKP STKP STKP SCPL SCPL MASA 1.0725 1.1038 1.0506 1.0175 1.0584 1.0566 1.0887 1.1244 KED 5 7 2 1 4 3 6 8 AKHIR MATA CATATAN 0 0 3 5 1 2 0 0 Acara: 4x100 METER *L / P P12 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN KULAI 2007 BORANG "A"

KEPUTUSAN RASMI (BALAPAN)


No. Acara: Masa REKOD LRG 1 2 3 4 5 6 7 8 156 12.00 PM *AKHIR/Separuh Akhir / Saringan NAMA PESERTA SCSN SKKP2 SCSL SKTSP SKSN SKKP SKSU SCPL NO. PESERTA PASUKAN SCSN SCSN SKKP2 SKKP2 SCSL SCSL SKTSP SKTSP SKSN SKSN SKKP SKKP SKSU SKSU SCPL SCPL MASA 1.0118 1.0059 1.0106 0.595 0.5978 0.5975 1.0107 1.0984 KED 7 4 5 1 3 2 6 8 AKHIR MATA CATATAN 0 1 0 5 2 3 0 0 Acara: 4x100 METER *L / P L12 TAHUN

Tarikh: Ketua Hakim Referi Balapan

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: _______________________ 101 TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA ILYANA IBRAHIM LEW HUI YEE Nurul Syazmira Edora CHIN LI JING Phonthip A/P Huatchai MOO SHI YIN LOO MEI YAN NORSYAHIRAH SUM PEI LING Yong Shi Ying IVY KONG CHEE LING Nur Nadia bt Yatim Mustafa Jeevana A/P Manimaran NURUL AQILAH OMAR WENG SHIH YING NUR AMALINA BTE ALIAS SULAIHA ROSMAN ALYA IZZATI ABU BAKAR Lai Sook Meng KIEW KEYIN #N/A #N/A #N/A #N/A ACARA: LOMPAT TINGGI LELAKI / WANITA P12 TAHUN

NO. 117 321 594 295 642 221 166 567 323 213 294 601 649 118 167 510 491 563 212 254

TINGGI PASUKAN SKKP SCCY SKKP2 SCSE SCWH SCSN SCSL SKSU SCCY SCPL SCSE SKKP2 SCWH SKKP SCSL SKTSP SKSN SKSU SCPL SCSN #N/A #N/A #N/A #N/A

Jumlah Gagal

Jumlah Lompat

TEMPAT

KEPUTUSAN
TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI : NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A KETUA HAKIM: HAKIM-HAKIM: TINGGI CATATAN

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 105 ACARA: LOMPAT TINGGI LELAKI / WANITA L12 TAHUN

BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA CHAN CHUN JYET KOH JING LUN WAN MOHAMAD REDHUAN MOHD ZULHELMI A.Satish Rao Izzat Naqiuddin b Razli LIM WEI ZIANG EDWIN CHIAW CHEE JYE CHAN CHUN JYET MOH ASYRAF MAULA MOHD YUSRI ZULHAIMI Lee Zhee Jei NOONG ZI KANG TAI THONG YEE M.Kartik MOHD HAFIZ ANUAR ISMAIL Loh Xian Wei KOAY MING YEING #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

NO. 331 287 554 484 440 584 156 223 331 558 127 188 336 162 436 123 195 224

TINGGI PASUKAN SCCY SCSE SKSU SKSN STKP SKKP2 SCSL SCSN SCCY SKSU SKKP SCPL SCCY SCSL STKP SKKP SCPL SCSN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Jumlah Gagal

Jumlah Lompat

TEMPAT

KEPUTUSAN
TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI : NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A TINGGI CATATAN

KETUA HAKIM:

HAKIM-HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 108 ACARA: LOMPAT TINGGI LELAKI / WANITA L10 TAHUN

BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA KIA JIUN HAW CHONG YOU XUAN A.Kohgilan Lai Kar Ming MUHAMAD ANAS ZAINAL MOHD HELMI MOHD ASHRAF IKMAL SUM CHOON HONG CHAN PEI CHENG Chong Ying Hai R.Navin Kumar WONG KAH CHUN HEW SEONG TAT Mohd Zuhairi b M. Rosli MOHD SHAFIQ DANIAL Lee Zhee Jei Mohd Akmal b Amir Lim Ming Lun CHANG WEI LI MOHD RAZI MOHD AZRAI RAZAK #N/A #N/A #N/A

NO. 303 236 424 189 109 469 543 305 269 625 423 147 142 582 111 188 581 626 266 470 545

TINGGI PASUKAN SCCY SCSN STKP SCPL SKKP SKSN SKSU SCCY SCSE SCWH STKP SCSL SCSL SKKP2 SKKP SCPL SKKP2 SCWH SCSE SKSN SKSU #N/A #N/A #N/A

Jumlah Gagal

Jumlah Lompat

TEMPAT

KEPUTUSAN
TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI : NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A TINGGI CATATAN

KETUA HAKIM:

HAKIM-HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 111 ACARA: LOMPAT TINGGI LELAKI / WANITA P10 TAHUN

BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA CHEN HUI XIN NORFAKHIRA ROSLI NURADILA AFIQAH NORHAZIQAH ZULKIFLI CHEN HUI XIN LIM JIA XIN Vinitha A/P Krishnan CHEE YEONG SHEN Lee Jia En G.Sharmila Shen SIAH KAH CHIEN AISYAH MURAD Nurul Hidayah bt kamaruzaman NURHANIM YUSOFF PANG XIAO XUAN TAN QIU HUI Yap Shin Yih Chai Pei Chi CHIAN YANG HUI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

NO. 278 551 476 105 278 308 628 152 197 428 282 106 583 552 309 151 631 200 249

TINGGI PASUKAN SCSE SKSU SKSN SKKP SCSE SCCY SCWH SCSL SCPL STKP SCSE SKKP SKKP2 SKSU SCCY SCSL SCWH SCPL SCSN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Jumlah Gagal

Jumlah Lompat

TEMPAT

KEPUTUSAN
P10 LOMPAT TINGGI TEMPAT NAMA PERTAMA TAN QIU HUI KEDUA Nurul Hidayah bt kamaruzaman KETIGA NURHANIM YUSOFF KEEMPAT #N/A KELIMA #N/A KEENAM #N/A KETUJUH #N/A KELAPAN #N/A REFERI : NO. 151 583 552 PASUKAN SCSL SKKP2 SKSU #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A TINGGI CATATAN

KETUA HAKIM:

HAKIM-HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ACARA: LELAKI / WANITA TAHUN

NO.

TINGGI PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Jumlah Gagal

Jumlah Lompat

TEMPAT

KEPUTUSAN
TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI : NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A TINGGI CATATAN

KETUA HAKIM:

HAKIM-HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: _______________________ 102 TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA NO. Herman Shah b Md Sedek AZRALL MUKSIN LEE JING SENG Jeffry Wong Shou Yi CHAI CHON LIM MOHD YUSRI ZULHAIMI Liew Jing Kang Teng Ren Ze Wong Jing Kai LUQMAN HAKIM M ZAHRIN MAASOM PANG CHEE SENG PHANG WEI KONG OOI KOK CHUAN MOHD HAFIZ ANUAR ISMAIL T.Surender R.Suresh Jeffry Wong Shou Yi CHONG ZI JIAN PANG YAN HUEI NOONG ZI KANG Muhd Hazri b M. Zaim MOH ASYRAF MAULA #N/A 586 480 260 632 285 127 204 637 207 483 555 286 228 159 123 438 439 632 334 160 336 587 558 Jarak 2 Terbaik (3 percubaan) Jarak 5 Terbaik TEMPAT (keseluruhan) ACARA: LOMPAT JAUH LELAKI / WANITA L12 TAHUN

PASUKAN SKKP2 SKSN SCSN SCWH SCSE SKKP SCPL SCWH SCPL SKSN SKSU SCSE SCSN SCSL SKKP STKP STKP SCWH SCCY SCSL SCCY SKKP2 SKSU #N/A

KEPUTUSAN TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI : NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A KETUA HAKIM: JARAK CATATAN

LAPORAN ACARA PADANG

NO.ACARA: TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

103

ACARA:

REJAM LEMBING

LELAKI / WANITA L12

TAHUN

BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA NO. CHAN JIA WEI 158 P.Sudhan 435 CHEN CHEE LIONG 289 Yit Jie Xuan 640 MOHD. IKRAM B. RAHIM 516 CHIN CHUN HAO 332 CHEN XIANG LIN 288 WONG KIM CHENG 161 EDWIN CHIAW CHEE JYE 223 ABDUL LATIF PATIMIN 556 CHEN XIANG LIN 288 DISMOND 485 SAZREEN NAIM 130 R.Joseph 432 TANG CHING HONG 337 M. ASMUDIN JAMALUDDIN 553 Choo Jing Kang 209 MOHD. SAFWAN B. FADZIL 514 AZAHARI JAMIL 128 Yet Ming Hui 203 CHEONG ZHI BIN 256 Yit Jie Xuan 640 NURHERMAN ROZAN 481 #N/A

PASUKAN SCSL STKP SCSE SCWH SKTSP SCCY SCSE SCSL SCSN SKSU SCSE SKSN SKKP STKP SCCY SKSU SCPL SKTSP SKKP SCPL SCSN SCWH SKSN #N/A

Jarak 2

Terbaik (3 percubaan)

Jarak 5

Terbaik TEMPAT (keseluruhan)

KEPUTUSAN TEMPAT NAMA NO. PASUKAN JARAK CATATAN

PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI :

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A KETUA HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 104 ACARA: REJAM LEMBING LELAKI / WANITA P12 TAHUN BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA NO. CHEAN CAI YUN 339 HEW JIA JIA 171 GOH HUI YEE 250 FATIN NADIA BT. ABDULLAH 513 Lim Hong Ting 648 Kellind Lai 210 R.Kanageswary 450 PANG LIH XIN 322 KOH JING RONG 270 NURAMALINA BT. ISMAIL 512 JUMIATI BT M. AMIN WONG 173 HALIMATON SA'ADIAH 571 NADIA ATAN 120 KOAY MING YEING 224 S.Thirumalar 452 NORSYAZWANI 489 NATASYA HIDAYATULLAH 121 Lim Chia Tin 647 AIMAN FARHANA AZADDIN 562 GOH HUI YEE 250 Choo Jing Kang 209 #N/A #N/A #N/A Jarak 2 Terbaik (3 percubaan) Jarak 5 Terbaik TEMPAT (keseluruhan)

PASUKAN SCCY SCSL SCSN SKTSP SCWH SCPL STKP SCCY SCSE SKTSP SCSL SKSU SKKP SCSN STKP SKSN SKKP SCWH SKSU SCSN SCPL #N/A #N/A #N/A

KEPUTUSAN

TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI :

NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

NO.

PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

JARAK CATATAN

KETUA HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: TARIKH: Giliran 106 ACARA: LOMPAT JAUH LELAKI / WANITA P12 TAHUN

BUTIR-BUTIR PESERTA

Jarak

Terbaik

Jarak

Terbaik

TEMPAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NAMA Lai Sook Meng NUR AMALINA BTE ALIAS HALIMATON SA'ADIAH Nor Aidel bt Abd Malik SIN BI XUAN KIA WHI LU S.Puvaneswari ILYANA IBRAHIM NOR AZREEN OTHMAN WONG SIEW JING Oi Ann Jie Nur Raihan NURUL HIDAYAH BINTI AFRIZAL M.Sharmila CHAI SZE LENG NOR HAZIQAH OMAR SULAIHA ROSMAN ALYA IZZATI ABU BAKAR SUM PEI LING TOH SIOW WEI Choo Kah Poh Kwong Pei Yin WOON SI HUI NUR SALWANA BT. SALMAN

NO. 212 510 571 600 168 340 448 117 488 253 650 612 170 442 244 122 491 563 323 293 215 643 296 511

PASUKAN SCPL SKTSP SKSU SKKP2 SCSL SCCY STKP SKKP SKSN SCSN SCWH SKKP2 SCSL STKP SCSN SKKP SKSN SKSU SCCY SCSE SCPL SCWH SCSE SKTSP

(3 percubaan)

(keseluruhan)

KEPUTUSAN TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A JARAK CATATAN

KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI :

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A KETUA HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: TARIKH: Giliran 1 2 3 107 ACARA: LONTAR PELURU LELAKI / WANITA P12 TAHUN

BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA Lim Hong Ting NADIA ATAN Ain Fatihah bt Abd Ghani

NO. 648 120 597

PASUKAN SCWH SKKP SKKP2

Jarak 1

Terbaik (3 percubaan)

Jarak 4

Terbaik TEMPAT (keseluruhan)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

HALIMATON SA'ADIAH IVY KONG CHEE LING GOH HUI YEE S.Thirumalar TUANG WAN HEE Lee Jin Fong Ng Wai See NURAMALINA BT. ISMAIL Andek Nur Haziqah PANG LIH XIN KOAY MING YEING FATIN NADIA BT. ABDULLAH M.Sangeetha NUR SHAFIQA ATAN Kellind Lai NORSYAZWANI K ESWARI HEW JIA JIA IVY KONG CHEE LING CHEAN CAI YUN #N/A

571 294 250 452 172 211 651 512 602 322 224 513 453 119 210 489 570 171 294 339

SKSU SCSE SCSN STKP SCSL SCPL SCWH SKTSP SKKP2 SCCY SCSN SKTSP STKP SKKP SCPL SKSN SKSU SCSL SCSE SCCY #N/A

KEPUTUSAN TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A JARAK CATATAN

REFERI :

KETUA HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 109 ACARA: LOMPAT JAUH LELAKI / WANITA P10 TAHUN

BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA NURSAKINAH ISMAIL ASYHWINI INTAN NUR AMYRA Chong Pei Ying Nor Aliya Syaffa bt Bahrim

NO. 102 477 243 627 604

PASUKAN SKKP SKSN SCSN SCWH SKKP2

Jarak 1

Terbaik (3 percubaan)

Jarak 4

Terbaik TEMPAT (keseluruhan)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lee Jia En NURAIN NAFISSA BTE MUSA M.Sugasri Khor Ching Man KOH JING RONG NURMAISARA OMAR Qamarina NOR ADILAH MOHD NOR CHEE YEONG SHEN Sabila bt Zamri NUR FARIHAN BTE. ABD. RAHIM WONG NIN XING SITI JAMILAH SAHLAN SITI NUR RAUDHAH G.Sharmila Shen SARAH WONG SING YEE CHONG PEI QI #N/A #N/A

197 503 455 630 270 548 196 104 152 605 504 272 550 475 428 242 150

SCPL SKTSP STKP SCWH SCSE SKSU SCPL SKKP SCSL SKKP2 SKTSP SCSE SKSU SKSN STKP SCSN SCSL #N/A #N/A

KEPUTUSAN TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI : NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A JARAK CATATAN

KETUA HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 110 ACARA: LONTAR PELURU LELAKI / WANITA L12 TAHUN

BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA Yet Ming Hui M. ASMUDIN JAMALUDDIN Siew Zi Xian AZAHARI JAMIL NURHERMAN ROZAN Muhd Nabil Hakim b Anuar CHIN CHUN HAO WONG KIM CHENG

NO. 203 553 639 128 481 588 332 161

PASUKAN SCPL SKSU SCWH SKKP SKSN SKKP2 SCCY SCSL

Jarak 1

Terbaik (3 percubaan)

Jarak 4

Terbaik TEMPAT (keseluruhan)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

CHONG JIA CHEN 233 S.Jivarajan 446 Lu Hong Cheong 638 MOHD. DANIEL B. SHAHAR 515 CHEN CHEE LIONG 289 Mohd Nazir b M. Nizam 589 Yeo Yong Sheng 202 DISMOND 485 SAZREEN NAIM 130 CHONG SOON YE 333 MOHAMAD SYAIFUDDIN BIN SUWANTO 154 TSEU TZE YEAN 252 ABDUL LATIF PATIMIN 556 CHEN XIANG LIN 288 MOHD. IKRAM B. RAHIM 516 Rakesh 444

SCSN STKP SCWH SKTSP SCSE SKKP2 SCPL SKSN SKKP SCCY SCSL SCSN SKSU SCSE SKTSP STKP

KEPUTUSAN TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A JARAK CATATAN

KETUJUH KELAPAN REFERI :

#N/A #N/A

#N/A #N/A KETUA HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 ACARA: LOMPAT JAUH LELAKI / WANITA L10 TAHUN

BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA WONG NJING HAO DANIEL HAKIM MOHD ASHRAF IKMAL TAI TIEN HOW Lee Zhee Jei YUNASRAJ A/L S RAMESH MOHD NAIM B. ROSLAI Mohd Sabiq Afiq b Othman NG YONG KOK NUR HADI KHAIRUDDIN AZAN ASHRAF RAHMAT

NO. 255 467 543 267 188 247 500 609 145 468 544

PASUKAN SCSN SKSN SKSU SCSE SCPL SCSN SKTSP SKKP2 SCSL SKSN SKSU

Jarak 1

Terbaik (3 percubaan)

Jarak 4

Terbaik TEMPAT (keseluruhan)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lee Kar Heng CHENG CHEE JIAN ANG JUN HUI R.Navin Kumar Muhd Rifhan Aiman LIOW GUO GUANG MUHAMAD AZIZI ISMAIL TOH JUN HAO Lim Kien Min A.Kohgilan Tan Ming Xuan MOHD SHAFIQ DANIAL #N/A

192 268 302 423 607 146 110 306 621 424 624 111

SCPL SCSE SCCY STKP SKKP2 SCSL SKKP SCCY SCWH STKP SCWH SKKP #N/A

KEPUTUSAN TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A JARAK CATATAN

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: TARIKH: Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA Lai Sook Meng ILYANA IBRAHIM S.Puvaneswari NORSYAHIRAH LEW HUI YEE LOO MEI YAN Nurul Syazmira Edora Phonthip A/P Huatchai CHIN LI JING SUM PEI LING Yong Shi Ying KIEW KEYIN NURUL AQILAH OMAR R.Kanageswary WENG SHIH YING 101 ACARA: LOMPAT TINGGI LELAKI / WANITA P12 TAHUN

NO. 212 117 448 567 321 166 594 642 295 323 213 254 118 450 167

PASUKAN SCPL SKKP STKP SKSU SCCY SCSL SKKP2 SCWH SCSE SCCY SCPL SCSN SKKP STKP SCSL

Jarak 1

Terbaik (3 percubaan)

Jarak 4

Terbaik TEMPAT (keseluruhan)

16 17 18 19 20 21 22 23 24

NUR AMALINA BTE ALIAS Nur Nadia bt Yatim Mustafa Jeevana A/P Manimaran IVY KONG CHEE LING ALYA IZZATI ABU BAKAR MOO SHI YIN SULAIHA ROSMAN #N/A #N/A

510 601 649 294 563 221 491

SKTSP SKKP2 SCWH SCSE SKSU SCSN SKSN #N/A #N/A

KEPUTUSAN TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI : NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A JARAK CATATAN

KETUA HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: _______________________ 105 TARIKH: _______________ Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA LIM WEI ZIANG Izzat Naqiuddin b Razli CHAN CHUN JYET EDWIN CHIAW CHEE JYE M.Kartik Tan King Wei WAN MOHAMAD REDHUAN MOHD ZULHELMI KOH JING LUN MOHD HAFIZ ANUAR ISMAIL Mohd. Syahmi A.Satish Rao SCSN Khairul Anwar b Salim TAI THONG YEE NOONG ZI KANG MOHD YUSRI ZULHAIMI AMIRUL SYAFIQ HAZIQ #N/A #N/A #N/A ACARA:LOMPAT TINGGI LELAKI / WANITA :L12 TAHUN

NO. 156 584 331 223 436 636 554 484 287 123 634 440 SCSN 590 162 336 127 560

PASUKAN SCSL SKKP2 SCCY SCSN STKP SCWH SKSU SKSN SCSE SKKP SCWH STKP SCSN SKKP2 SCSL SCCY SKKP SKSU #N/A #N/A #N/A

Jarak 1

Terbaik (3 percubaan)

Jarak 4

Terbaik TEMPAT (keseluruhan)

22 23 24

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

KEPUTUSAN TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI : NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A JARAK CATATAN

KETUA HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA:108 _______________________ TARIKH: _______________ Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ACARA:LOMPAT TINGGI LELAKI / WANITA L10 TAHUN

NO.

PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Jarak 1

Terbaik (3 percubaan)

Jarak 4

Terbaik TEMPAT (keseluruhan)

16 17 18 19 20 21 22 23 24

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

KEPUTUSAN TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI : NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A JARAK CATATAN

KETUA HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: _______________________ 111 TARIKH: _______________ Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA #N/A #N/A CHEN HUI XIN Nurul Hidayah bt kamaruzaman Qamarina TAN QIU HUI LIM JIA XIN #N/A NORHAZIQAH ZULKIFLI Vinitha A/P Krishnan Lee Jia En CHEE YEONG SHEN PANG XIAO XUAN SIAH KAH CHIEN #N/A #N/A AISYAH MURAD Yap Shin Yih #N/A ACARA: LOMPAT TINGGI LELAKI / WANITA P10 TAHUN

NO. 476 551 278 583 196 151 308 428 105 628 197 152 309 282 552 429 106 631

PASUKAN SKSN SKSU SCSE SKKP2 SCPL SCSL SCCY STKP SKKP SCWH SCPL SCSL SCCY SCSE SKSU STKP SKKP SCWH #N/A

Jarak 1

Terbaik (3 percubaan)

Jarak 4

Terbaik TEMPAT (keseluruhan)

20 21 22 23 24

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

KEPUTUSAN TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI : NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A JARAK CATATAN

KETUA HAKIM:

LAPORAN ACARA PADANG


NO.ACARA: _______________________ TARIKH: _______________ Giliran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BUTIR-BUTIR PESERTA NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ACARA: LELAKI / WANITA TAHUN

NO.

PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Jarak 1

Terbaik (3 percubaan)

Jarak 4

Terbaik TEMPAT (keseluruhan)

18 19 20 21 22 23 24

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

KEPUTUSAN TEMPAT PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN REFERI : NAMA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A NO. PASUKAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A JARAK CATATAN

KETUA HAKIM:

SK KANGKAR PULAI SJK(C) SALENG SJK(C) PULAI SJK(C) SEELONG SJK(C) CHING YEH SK SENAI SK TMN SRI PULAI SK SENAI UTAMA SJK(C)SENAI SK KANGKAR PULAI 2 SJK(T) KANGKAR PULAI SJK(C) WOON HWA

KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD KULAI ZON SELATAN TAHUN 2007 PENCAPAIAN MARKAH
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ACARA PASUKAN SK KANGKAR PULAI SJK(C) SALENG SJK(C) PULAI SJK(C) SEELONG SJK(C) CHING YEH SK SENAI SK TMN SRI PULAI SK SENAI UTAMA SJK(C)SENAI SK KANGKAR PULAI 2 SJK(T) KANGKAR PULAI SJK(C) WOON HWA 5 3 5 4 5 4 9 5 3 4 4 7 9 3 4 8 4 3 4 5 5 3 5 5 4 3 2 3 4 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3 4 4 5 L10 3 100M P10 L12 3 3 P12 L10 200M P10 L12 P12 L10 3 4 x 100 M P10 L12 4 4 P12 3 7 5 5 LOMPAT TINGGI L10 P10 L12 P12 4 7 L10 LOMPAT JAUH P10 L12 P12 4 4 4 3 5 5 4 3 LONTAR PELURU L12 P12 REJAM LEMBING L12 P12 3 5 8 L10 6 0 0 0 0 5 3 24 3 19 0 0 JUMLAH MARKAH BAHAGIAN P10 L12 P12 3 17 0 0 0 0 33 0 3 0 0 0 11 9 8 15 0 8 11 8 9 3 0 0 11 3 8 5 9 0 27 10 4 7 0 0 JUMLAHKEDUDUKAN

35 29 16 20 9 13 74 42 19 29 0 0

KEPUTUSAN
KEDUDUKAN JOHAN L10 JOHAN P10 JOHAN L12 JOHAN P12 PESERTA TERBAIK L10 PESERTA TERBAIK P10 PESERTA TERBAIK L12 PESERTA TERBAIK P12 JOHAN KESELURUHAN NAIB JOHAN KETIGA PASUKAN SKSU SKTSP SCSE SKTSP Mohd Raihan NUR FARAHIN BT. SALMAN PANG CHEE SENG NUR AMALINA SKTSP SKKP2 SCSE MARKAH 24 33 15 27 SKKP2 SKTSP SCSE SKTSP MATA 1 2 3 4 5 6 7 8 5 3 2 1 0 0 0 0 PGT E P G PASUKAN SK KANGKAR PULAI SJK(C) SALENG SJK(C) PULAI SJK(C) SEELONG SJK(C) CHING YEH SK SENAI SK TMN SRI PULAI SK SENAI UTAMA SJK(C)SENAI SK KANGKAR PULAI 2 SJK(T) KANGKAR PULAI SJK(C) WOON HWA 4 2 2 4 1 2 9 1 2 7 3 3 1 1 1 5 3 3 1 E P 4 2 G 5 4 2 JMLH 9 8 4 4 3 3 16 11 6 8

DUDUKAN

KED. 9 4 5 3 8 6 1 7 10 2

KEJOHANAN OLAHRAGA SK KANGKAR PULAI 2 KALI KE -10 2013 BORANG PENYAMPAIAN HADIAH
Bahagian L 12

No. Acara

Acara :

LONTAR PELURU

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI HIJAU KUNING MERAH 10.02 M 8.00 M 7.98 M

CATATAN

JOHAN

SHARAFUDIN LOQMAN

NAIB JOHAN ROSHAZRUL KETIGA ALIF FAZRUL

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LONTAR PELURU

Bahagian P 12

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI BIRU HIJAU KUNING 6.35 M 6.14 M 5.60 M

CATATAN

JOHAN

SARAH YASMIN

NAIB JOHAN MAISARAH KETIGA PUTERI AIN

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LONTAR PELURU

Bahagian L 11

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI MERAH BIRU MERAH 6.24 M 6.00 M 5.97 M

CATATAN

JOHAN

AHMAD IZZUL IDLAN

NAIB JOHAN NAUFAL KETIGA HAIKAL

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LONTAR PELURU

Bahagian P 11

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI BIRU KUNING KUNING 5.42 M 5.39 M 4.37 M

CATATAN

JOHAN

PUTERI NUR DARWISYAH

NAIB JOHAN NURUL NADIA KETIGA SYARIFAH NAJIHAH

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT JAUH

Bahagian L 12

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI MERAH MERAH BIRU 3.96 M 3.79 M 3.73 M

CATATAN

JOHAN

MOHD AFIQ AZHAR

NAIB JOHAN NUR HAZIQ KETIGA MOHD AIZAT SYAIRAZI

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT JAUH

Bahagian P 12

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI BIRU MERAH KUNING 3.66 M 3.38 M 3.11 M

CATATAN

JOHAN

NUR FARAHIN

NAIB JOHAN NUR EMYLIA NATASHA KETIGA NURUL NATASHA

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT JAUH

Bahagian L 11

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI HIJAU HIJAU MERAH 3.52 M 3.37 M 3.35 M

CATATAN

JOHAN

RIYAN

NAIB JOHAN MOHD FAREEZ KETIGA M. IZZUL IDLAN

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT JAUH

Bahagian P 11

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI HIJAU KUNING HIJAU 2.71 M 2.64 M 2.64 M

CATATAN

JOHAN

ELIYANA

NAIB JOHAN NUR ATHIRA KETIGA FATIN AYUNI

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT JAUH

Bahagian L 10

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI HIJAU MERAH KUNING 3.68 M 3.45 M 3.45 M

CATATAN

JOHAN

NABIL ASRAF

NAIB JOHAN MOHD AKMAL KETIGA M. FARISH ISNIN

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT JAUH

Bahagian P 10

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI HIJAU HIJAU KUNING 2.91 M 2.72 M 2.71 M

CATATAN

JOHAN

NAZATUL AMIRA

NAIB JOHAN AZWIDAH SOFFIYA KETIGA NUR FAEZAH

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT JAUH

Bahagian L9

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI BIRU KUNING BIRU 3.07 M 2.80 M 2.67 M

CATATAN

JOHAN

HAY IKMAL

NAIB JOHAN NAZMIN KETIGA FARIZ JAMAL

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT JAUH

Bahagian P9

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI MERAH BIRU HIJAU 2.44 M 2.27 M 2.09 M

CATATAN

JOHAN

HANAA SYAFIRA

NAIB JOHAN NURUL AIN HAZIRA KETIGA NOR AZLEZA

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT TINGGI

Bahagian L 12

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI BIRU KUNING MERAH 130 CM 130 CM 115 CM

CATATAN

JOHAN

M. AIZAT SYAIRAZI

NAIB JOHAN MOHD LUTFIRAHMAN KETIGA NUR HAZIQ

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT TINGGI

Bahagian P 12

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI BIRU KUNING HIJAU 113 CM 109 CM 106 CM

CATATAN

JOHAN

NUR AMIRA ELYANA

NAIB JOHAN NURUL NATASHA KETIGA WARDATUL JANNAH

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT TINGGI

Bahagian L 11

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI HIJAU MERAH KUNING 115 CM 113 CM 113 CM

CATATAN

JOHAN

IRFAN HAKIM

NAIB JOHAN MOHD IZHAM KETIGA ADAM IBRAHIM

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT TINGGI

Bahagian P 11

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI HIJAU KUNING KUNING 103 CM 101 CM 99 CM

CATATAN

JOHAN

ARNITA NABELA

NAIB JOHAN FITRI NIAZ KETIGA TIARA ALIYAH

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT TINGGI

Bahagian L 10

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI MERAH BIRU HIJAU 110 CM 108 CM 108 CM

CATATAN

JOHAN

HARITH DARWISH

NAIB JOHAN MOHD ANIQ KETIGA THIROSHAN

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT TINGGI

Bahagian P 10

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI MERAH KUNING KUNING 98 CM 95 CM 95 CM

CATATAN

JOHAN

NUR ALYAA NATASHA

NAIB JOHAN NUR AFREENA KETIGA NUR FAEZAH

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT TINGGI

Bahagian L9

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI MERAH KUNING MERAH 98 CM 92 CM 90 CM

CATATAN

JOHAN

MOHD HAZIQ DANISH

NAIB JOHAN MOHD AMIRUL ZAFRAN KETIGA AHMAD NAJMI

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

LOMPAT TINGGI

Bahagian P9

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI HIJAU HIJAU BIRU 88 CM 88 CM 88 CM

CATATAN

JOHAN

NAJWA AQIDAH

NAIB JOHAN NOR AZLEZA KETIGA NOR NADA SYAFIA

Penyampai Hadiah : _________________________________

KEJOHANAN OLAHRAGA SK KANGKAR PULAI 2 KALI KE -10 2013 BORANG PENYAMPAIAN HADIAH
Bahagian L 12

No. Acara

Acara :

REJAM LEMBING

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI HIJAU BIRU KUNING 17.89 M 15.42 M 13.44 M

CATATAN

JOHAN

SHARAFUDIN LOQMAN

NAIB JOHAN MOHD EIZRUL NAIM KETIGA ROSHAZRUL

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

REJAM LEMBING

Bahagian P 12

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI HIJAU BIRU BIRU 11.42 M 10.76 M 9.84 M

CATATAN

JOHAN

SITI SYUHADA

NAIB JOHAN NUR AMIRA ELYANA KETIGA SARAH YASMIN

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

REJAM LEMBING

Bahagian L 11

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI KUNING HIJAU MERAH 11.66 M 11.57 M 10.89 M

CATATAN

JOHAN

AIZAT RAMIN

NAIB JOHAN MUHD AFIQ DANIAL KETIGA HAIQAL

Penyampai Hadiah : _________________________________

No. Acara

Acara :

REJAM LEMBING

Bahagian P 11

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR MASA/JARAK PESERTA PASUKAN /TINGGI KUNING BIRU KUNING 10.24 M 6.75 M 6.55 M

CATATAN

JOHAN

FITRI NIAZ

NAIB JOHAN MERLISA NELY KETIGA TIARA ALIYAH

Penyampai Hadiah : _________________________________

ATURCARA MAJLIS KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN 7.30 pagi Pegawai Kejohanan melapor diri di urusetia 8.00 pagi Taklimat Pegawai 8.30 pagi Acara Sukan bermula Majlis Penyampaian Hadiah Majlis Penutup Bersurai No. Acara Masa 101 8.30 am 102 8.30 am 103 8.30 am 104 9.30 am 105 9.30 am 106 9.30 am 107 10.30 am 108 10.30 am 109 10.30 am 110 11.30 am 111 11.30 am 112 11.30 am Acara Lompat Tinggi Lompat Jauh Rejam Lembing Rejam Lembing Lompat Tinggi Lompat Jauh Lontar Peluru Lompat Tinggi Lompat Jauh Lontar Peluru Lompat Tinggi Lompat Jauh Bahagian P12 L12 L12 P12 L12 P12 P12 L10 P10 L12 P10 L10 Peringkat Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir

ATURCARA MAJLIS KEJOHANAN OLAHRAGA ZON SELATAN 7.30 pagi Pegawai Kejohanan melapor diri di urusetia 8.00 pagi Taklimat Pegawai 8.30 pagi Acara Sukan bermula Majlis Penyampaian Hadiah Majlis Penutup Bersurai No. Acara 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Masa 8.30 am 8.30 am 8.30 am 8.45 am 8.45 am 8.45 am 9.00 am 9.00 am 9.00 am 9.15 am 9.15 am 9.15 am 9.30 am 9.30 am 9.30 am 9.45 am 9.45 am 9.45 am 10.00 am 10.00 am 10.00 am 10.15 am 10.15 am 10.15 am Acara 100 Meter 100 Meter 100 Meter 100 Meter 100 Meter 100 Meter 100 Meter 100 Meter 100 Meter 100 Meter 100 Meter 100 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 4X100 Meter 4X100 Meter 4X100 Meter 4X100 Meter 4X100 Meter 4X100 Meter 4X100 Meter 4X100 Meter 100 Meter 100 Meter 100 Meter 100 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 4X100 Meter 4X100 Meter 4X100 Meter 4X100 Meter Bahagian P10 P10 P10 L10 L10 L10 P12 P12 P12 L12 L12 L12 P10 P10 P10 L10 L10 L10 P12 P12 P12 L12 L12 L12 P10 P10 L10 L10 P12 P12 L12 L12 P10 L10 P12 L12 P10 L10 P12 L12 P10 L10 P12 L12 Peringkat Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3 Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3 Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3 Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3 Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3 Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3 Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3 Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3 Saringan 1 Saringan 2 Saringan 1 Saringan 2 Saringan 1 Saringan 2 Saringan 1 Saringan 2 Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir

11.00 am 11.00 am 11.00 am 11.00 am 12.00 pm 12.00 pm 12.00 pm 12.00 pm

SENARAI NAMA PESERTA KESELURUHAN Nombor 107 108 109 110 111 112 101 102 103 104 105 106 123 124 125 126 127 128 129 130 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 607 608 609 610 611 581 582 613 603 604 605 606 583 612 584 585 586 Bah L10 L10 L10 L10 L10 L10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 L12 L12 L12 Sekolah SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 Nama MUHAMAD FITRI MUHARAM MUHD MURSYID ZULKHAIRI MUHAMAD ANAS ZAINAL MUHAMAD AZIZI ISMAIL MOHD SHAFIQ DANIAL MOHD AL-FIRDAUS FATIN NORSHAFIQA JASERY NURSAKINAH ISMAIL ZURAIDAH MESBAH NOR ADILAH MOHD NOR NORHAZIQAH ZULKIFLI AISYAH MURAD MOHD HAFIZ ANUAR ISMAIL MOHD PUTERA ZAINAL MOHD FAEZ KAMARUZAMAN MOHD HAFIZUDIN LAILEE MOHD YUSRI ZULHAIMI AZAHARI JAMIL MOHD DANIAL KORNAIN SAZREEN NAIM NORAZIRA MOHD YATIM SITI HAZIQAH MUHAMAD FATHANAH ZULKHAIRI SITI NAZIHA ATAN ILYANA IBRAHIM NURUL AQILAH OMAR NUR SHAFIQA ATAN NADIA ATAN NATASYA HIDAYATULLAH NOR HAZIQAH OMAR Muhd Rifhan Aiman Nu'Aim Hadri b Md Nazer Mohd Sabiq Afiq b Othman Mohd Raihan b M. Rashid Mohd Syafiee b Md Jais Mohd Akmal b Amir Mohd Zuhairi b M. Rosli Muhd Syafiq Anis Nabilah bt Razali TarikhLahir NoS/B

SKKP2 Nor Aliya Syaffa bt SKKP2 Sabila bt Zamri SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2

Bahrim

Nor Aznieza bt Nor Azhar


Nurul Hidayah bt kamaruzaman Nur Raihan Izzat Naqiuddin b Razli Ahmad Izzuddin b Norhizam Herman Shah b Md Sedek

587 588 589 590 591 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 612 500 501 502 503 504 505 506 514 515 516 517 518 507 508 509 510 511 512 513 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635

L12 L12 L12 L12 L12 L12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 L10 P10 P10 P10 P10 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 L10 L10 L10 L10 L10 L10 P10 P10 P10 P10 P10 L12 L12 L12 L12

SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKKP2 SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP SKTSP

Muhd Hazri b M. Zaim Muhd Nabil Hakim b Anuar Mohd Nazir b M. Nizam Khairul Anwar b Salim Muhd Arbain b A. Wahid Aminur Hakim b A. Wahid Nurul Syazmira Edora Nur Amalina bt Abd Manan Mardhiah Lubis Ain Fatihah bt Abd Ghani Maisara bt Tusiran Nur Aina Farhana Nor Aidel bt Abd Malik Nur Nadia bt Yatim Mustafa Andek Nur Haziqah Nur Amalia MOHD NAIM B. ROSLAI NUR HIDAYAH BTE MOHAMAD SHARIF NUR FARAHIN BT. SALMAN NURAIN NAFISSA BTE MUSA NUR FARIHAN BTE. ABD. RAHIM MUHAMAD AZWAN B. SULAIMAN MEOR MOHD SYAZARIL B. MD RAJEH MOHD. SAFWAN B. FADZIL MOHD. DANIEL B. SHAHAR MOHD. IKRAM B. RAHIM MOHD FAREEZ B. ANUAR MOHD FIRDAUS B. BAHARUDIN NUR FATHIAH NAJAA BTE ZOLKEPLI ROSE SYAZWANI BT. HUSSIN FATIN NUR AZWA BT. AZIZ NUR AMALINA BTE ALIAS NUR SALWANA BT. SALMAN NURAMALINA BT. ISMAIL FATIN NADIA BT. ABDULLAH SCWH Lim Kien Min SCWH Chong Shun Jie SCWH Teo Shuan Wei SCWH Tan Ming Xuan SCWH Chong Ying Hai SCWH Lim Ming Lun SCWH Chong Pei Ying SCWH Vinitha A/P Krishnan SCWH Teo Hui Ting SCWH Khor Ching Man SCWH Yap Shin Yih SCWH Jeffry Wong Shou Yi SCWH Yam Chee Wei SCWH Mohd. Syahmi SCWH Kung Shun Yee

636 637 638 639 640 641 642 643 646 647 648 649 650 651 302 303 304 305 306 307 308 309 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 321 322 323 324 326 239 259 257 223 256 233 260 228 252 255 236 240

L12 L12 L12 L12 L12 L12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 L10 L10 L10 L10 L10 P10 P10 P10 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L10 L10 L10

SCWH SCWH SCWH SCWH SCWH SCWH SCWH SCWH SCWH SCWH SCWH SCWH SCWH SCWH SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCCY SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN

Tan King Wei Teng Ren Ze Lu Hong Cheong Siew Zi Xian Yit Jie Xuan Yeoh Wei How Phonthip A/P Huatchai Kwong Pei Yin Chang Sin Wai Lim Chia Tin Lim Hong Ting Jeevana A/P Manimaran Oi Ann Jie Ng Wai See ANG JUN HUI KIA JIUN HAW LEE SI YING SUM CHOON HONG TOH JUN HAO CHOON YUI JING LIM JIA XIN PANG XIAO XUAN CHAN CHUN JYET CHIN CHUN HAO CHONG SOON YE CHONG ZI JIAN LAU CHIH HUI NOONG ZI KANG TANG CHING HONG THAM XIONG WENG CHEAN CAI YUN KIA WHI LU LEW HUI YEE PANG LIH XIN SUM PEI LING TAN JIA EN TOH WAN YEE TIEN KIONG FOOK CHEW MIN SHENG TAN WEI PING EDWIN CHIAW CHEE JYE CHEONG ZHI BIN CHONG JIA CHEN LEE JING SENG PHANG WEI KONG CHAI KAI KIAN TSEU TZE YEAN WONG NJING HAO CHONG YOU XUAN WONG YUNG CHIA

238 235 247 241 242 237 248 249 243 251 201 221 244 225 226 250 224 253 254 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

L10 L10 L10 L10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12

SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSN SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL SCSL

LIM ZHE MING YONG ZI CHING YUNASRAJ A/L S RAMESH THE YU JUN SARAH WONG SING YEE JUEY CHONG YEW MIN CHIAN YANG HUI INTAN NUR AMYRA GAN SWEE HONG CHEN CHIN YEE MOO SHI YIN CHAI SZE LENG CHIN MEI SHE CHAI SHUANG YU GOH HUI YEE KOAY MING YEING WONG SIEW JING KIEW KEYIN MOHAMAD NOR HADI HEW SEONG TAT CHAN JIA MAN VIGNESWARAN A/L RAMAN NG YONG KOK LIOW GUO GUANG WONG KAH CHUN YONG WAI TING TAN KAI SIN CHONG PEI QI TAN QIU HUI CHEE YEONG SHEN TAN HUI LOO
MOHAMAD SYAIFUDDIN BIN SUWANTO

NG YONG CAI LIM WEI ZIANG CHANG CHEN SENG CHAN JIA WEI OOI KOK CHUAN PANG YAN HUEI WONG KIM CHENG TAI THONG YEE WONG YUH CHERNG LAU SEE YIN LIM YOKE WOON LOO MEI YAN WENG SHIH YING SIN BI XUAN CHIN GEOK YAN
NURUL HIDAYAH BINTI AFRIZAL

171 172 173 267 269 268 266 270 272 278 282 283 289 285 286 287 288 295 291 293 294 296 300 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 200 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

P12 P12 P12 L10 L10 L10 L10 P10 P10 P10 P10 L12 L12 L12 L12 L12 L12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 P10 P10 P10 P10 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 P12 P12 P12 P12 P12 P12

SCSL SCSL SCSL SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCSE SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL SCPL

HEW JIA JIA TUANG WAN HEE JUMIATI BT M. AMIN WONG TAI TIEN HOW CHAN PEI CHENG CHENG CHEE JIAN CHANG WEI LI KOH JING RONG WONG NIN XING CHEN HUI XIN SIAH KAH CHIEN TAY WEN HAO CHEN CHEE LIONG CHAI CHON LIM PANG CHEE SENG KOH JING LUN CHEN XIANG LIN CHIN LI JING KONG HUI MEI TOH SIOW WEI IVY KONG CHEE LING WOON SI HUI WONG YAN CE Lee Zhee Jei Lai Kar Ming Yet Meng Jun Chong Tian Xiang Lee Kar Heng Lee Yan Kuan Loh Boon Kang Loh Xian Wei Qamarina Lee Jia En Boon Yoke Ling Chai Pei Chi Yeo Yong Sheng Yet Ming Hui Liew Jing Kang Wong Heng Soon Lee Kar Yong Wong Jing Kai Boon Soon Yap Choo Jing Kang Kellind Lai Lee Jin Fong Lai Sook Meng Yong Shi Ying Leong Shu Ying Choo Kah Poh

216 217 218 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553

P12 P12 P12 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 P12 P12 P12 P12 P12 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 P10 P10 P10 P10 P10 L12

SCPL SCPL SCPL SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSN SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU

Lee Kar Yi Fong Mei Kei TAN PEI LING MOHD FAIZ ZAKWAN AMIRUL AZRI ALMUGHNI SUCIARDI HAMIRUL HADI EMIR HAQ AFIF SUKONO DANIEL HAKIM NUR HADI KHAIRUDDIN MOHD HELMI MOHD RAZI SHAHIDA NATASHA NAZIHA RABIATUL DAMIA DIYANA SAZALI SITI NUR RAUDHAH NURADILA AFIQAH ASYHWINI NUR BARIAH ROSLAN MOHD NAQUDIN HAQ AZRALL MUKSIN NURHERMAN ROZAN ZAKI AR ROFI LUQMAN HAKIM MOHD ZULHELMI DISMOND MOHD SHAHRIDAN MOHD HARISS HAIQAL NOR AZREEN OTHMAN NORSYAZWANI NURATIRA KHASBI SULAIHA ROSMAN MIZA FARISHAH M. RAMDAN ABDULLAH M. LOKMAN NORHAKIM MOHD ASHRAF IKMAL AZAN ASHRAF RAHMAT MOHD AZRAI RAZAK M. FAKHRUN NAZMI M LIJAM M AMIRUL FAIZ ROSLI NURMAISARA OMAR NAYLI ATIQAH SITI JAMILAH SAHLAN NORFAKHIRA ROSLI NURHANIM YUSOFF M. ASMUDIN JAMALUDDIN

554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 421 422 423 424 427 431 425 426 428 429 455 430 432 436 438 439 435 446 444 440 433 434 440 448 442 450 451 452 453 454 520

L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 L10 L10 L10 L10 L10 L10 P10 P10 P10 P10 P10 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 L12

SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU SKSU STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP STKP SKTSP

WAN MOHAMAD REDHUAN

M ZAHRIN MAASOM
ABDUL LATIF PATIMIN AMIR FIRDAUS AZLIN MOH ASYRAF MAULA EMIR RIZAL AMIRUL SYAFIQ HAZIQ DASHMAN AIMAN FARHANA AZADDIN ALYA IZZATI ABU BAKAR FATIN SHAHIRAH M HAFIZ NADIATUL NAJIHA OMAR NUR IZNY SYUHADA HASERI NORSYAHIRAH FAIZATUL HASANA SUMADI NURAISYAH MOHD ROSLAN K ESWARI

HALIMATON SA'ADIAH NABILA ROSLI


M.Prosothaman S.Sharvin Raj R.Navin Kumar A.Kohgilan A.Lishalan L.Logeswaran R.Thurga Devi R.Pavitra G.Sharmila Shen R.Theivasri M.Sugasri V.Thirumuniandy R.Joseph M.Kartik T.Surender R.Suresh P.Sudhan S.Jivarajan Rakesh A.Satish Rao I.Gururaj R.Ebenezer A.Aishwini S.Puvaneswari M.Sharmila R.Kanageswary P.Mogana S.Thirumalar M.Sangeetha T.Priyananthini MUHAMAD FADLI

612 131 SCCY SKSN SKSU SCSE SKKP SKTSP SCSL SCSN SKKP2 SCWH SCPL STKP

P10

SKKP2 NURFARAHIN SKKP KHAIRUL AZHAR SCCY SKSN SKSU SCSE SKKP SKTSP SCSL SCSN SKKP2 SCWH SCPL STKP SCCY SKSN SKSU SCSE SKKP SKTSP SCSL SCSN SKKP2 SCWH SCPL STKP

100M X X

200M X X

4x100M X X

Lompat Tinggi

Lompat Jauh

Lontar Peluru

Rejam Lembing

Jumlah 3 3

X X X X X X X

1 1 3 1 X X 3 3 1 3 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 3 2 2 3 1 1 3 1 1

X
X

X
X X X X X X

X X

X X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X(S) X X X X X X X (S) X X X X X

X X

X X

X(S)

X X X X

X X X

X X X X

X X X(S) X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X

X X X X X X X X X X

2 1 1 1 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2

X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X X X X

2 2 3 3 1 2 2 3 2 1

3 1 1

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X 3 2 3 2

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1

X X

X X

X X X ` X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 X X X 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 3 1 1

X X X

X X

X X X X X X RX

X X X

X X

X X

X X X X RX

X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X

X X

RX X RX X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2

X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 3 2 3 3 2 2

X X X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 2 1 1

X X X X X

X X

X X X

X X X X X X X

X X X X X X

X X

X X X X X X

X X

X X X

LAPORAN KETUA PENJAGA MASA


NO. ACARA: _________ AKHIR / SARINGAN ( ) ACARA: ________________________

REKOD: _______________________

TEMPAT 1 2 3 4 5 6 7 8

JAM 1

JAM 2

JAM 3

MASA RASMI

Ketua Penjaga Masa

Tarikh

Tarikh

LAPORAN HAKIM BALAPAN

NO. ACARA: _________ ACARA: ________________________ Saringan ( ) S-Akhir ( )

Tarikh

LAPORAN HAKIM BALAPAN


NO. ACARA: _________ ACARA: ________________________ Saringan ( ) S-Akhir ( )

Tarikh

LAPORAN HAKIM BALAPAN


NO. ACARA: _________ ACARA: ________________________ Saringan ( ) S-Akhir ( )

LAPORAN HAKIM BALAPAN


NO. ACARA: _________ ACARA: ________________________ Saringan ( ) S-Akhir ( )

1
Tarikh Hakim

1 2
Tarikh Hakim

LAPORAN HAKIM BALAPAN


NO. ACARA: _________ ACARA: ________________________ Saringan ( ) S-Akhir ( )

LAPORAN HAKIM BALAPAN


NO. ACARA: _________ ACARA: ________________________ Saringan ( ) S-Akhir ( )

2 3
Tarikh Hakim

3 4
Tarikh Hakim

LAPORAN HAKIM BALAPAN

LAPORAN HAKIM BALAPAN

NO. ACARA: _________ ACARA: ________________________ Saringan ( ) S-Akhir ( )

NO. ACARA: _________ ACARA: ________________________ Saringan ( ) S-Akhir ( )

4 5
Tarikh Hakim

5 6
Tarikh Hakim

LAPORAN HAKIM BALAPAN


NO. ACARA: _________ ACARA: ________________________ Saringan ( ) S-Akhir ( )

LAPORAN HAKIM BALAPAN


NO. ACARA: _________ ACARA: ________________________ Saringan ( ) S-Akhir ( )

6 7
Tarikh Hakim

7 8
Tarikh Hakim

1 2 3 4 5 6 7 8

5E 3P 2G 1 0 0 0 0

Nombor

Bah

Sekolah

Nama

TarikhLahir

NoS/B

100M

200M

Lompat Tinggi

Lompat Jauh

Lontar Peluru

Rejam Lembing

Jumlah

Bah

Sekolah

Nama

Nombor TarikhLahir NoS/B

100M

200M

Lompat Tinggi

Lompat Jauh

Lontar Peluru

Rejam Lembing

Jumlah