Anda di halaman 1dari 15

LAMPIRAN A Borang Maklumat Responden

Nama Umur Jantina Kelas Alamat

:__________________________________________________ :__________________________________________________ :__________________________________________________ :__________________________________________________ :__________________________________________________ __________________________________________________

No.Telefon Berat Tinggi Nama Bapa Pekerjaan Bapa Nama Ibu Pekerjaan Ibu

:__________________________________________________ :__________________________________________________ :__________________________________________________ :__________________________________________________ :__________________________________________________ :__________________________________________________ :__________________________________________________

LAMPIRAN B SK KANGKAR PULAI 2, 83100 BANDAR BARU KANGKAR PULAI, JOHOR BAHRU, JOHOR. TEL & FAKS: 07 558 3661

Ruj.Tuan

Ruj.Kami : Tarikh Mohamad Yazid bin Selamat, SK Kangkar Pulai 2, 81300 Bandar Baru Kangkar Pulai, Johor. :

Melalui, Guru Besar, SK Kangkar Pulai 2, 81300 Bandar Baru Kangkar Pulai, Johor.

Kepada, _____________________________ _____________________________ _____________________________ Tuan / Puan, PERMOHONAN KEBENARAN UNTUK MELIBATKAN PELAJAR SEBAGAI SAMPEL KAJIAN Merujuk kepada perkara di atas, saya Mohamad Yazid bin Selamat (800621-01-5463), penuntut Program Pensiswazahan (Pendidikan Jasmani) Open Universiti Malaysia, Johor Bahru, ingin memohon kebenaran untuk melibatkan anak / anak jagaan tuan / puan sebagai sampel dalam kajian saya. Kajian tindakan ini dijalankan sebagai memenuhi kehendak Program Pensiswazahan (Pendidikan Jasmani). Kajian saya bertajuk Sejauh Mana Pembelajaran Koperatif Dapat Meningkatkan Tahap Penguasaan Murid Terhadap Kemahiran Servis Bawah Tangan Bola Tampar Murid Tahun 6. Kajian akan dijalankan semasa kelas pada sesi petang. 3. Kajian ini akan bermula pada 4 Jun 2013 dan berakhir pada 29 Jun 2013. Ujian pra dan ujian pos menggunakan Bateri Ujian Kemahiran Servis Bola Tampar AAHPERD. Ujian ini tidak akan mendatangkan bahaya kepada sampel kajian. Semua maklumat yang diperoleh dalam kajian ini adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan ini sahaja. 4. Kerjasama dari pihak tuan / puan amatlah diharapkan dan diucapkan jutaan terima kasih. Sekian. Yang benar, ____________________________ (Mohamad Yazid bin Selamat) 1 Jun 2013

2.

PERAKUAN KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA Saya .................................................................. membenarkan / tidak membenarkan anak / anak jagaan saya ................................................... tahun .............................................. untuk menyertai kajian ini. 2. Saya sedar bahawa penyelidik dan pihak sekolah akan mengambil segala langkah keselamatan sepanjang kajian dijalankan. Oleh itu, saya mengaku bahawa pihak sekolah tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas sebarang kejadian yang tidak diingini yang mungkin berlaku. 3. Anak / anak jagaan saya pernah / sedang mengidap penyakit

........................................................................ Tandatangan ibu bapa / penjaga : ............................................. Tel : ............................ Alamat ibu bapa / penjaga :

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... No. Kad pengenalan : ........................................ Tarikh : ..........................

LAMPIRAN C

Borang Skor Ujian Kemahiran Servis Bola Tampar AAHPERD

Percubaan Bil Nama Jumlah

Percentile (%)

10

Responden 1

Responden 2

Responden 3

Responden 4

Responden 5

Responden 6

LAMPIRAN D Zon markah Ujian Kemahiran Servis Bola Tampar AAHPERD 30

3 1 20 (6.069m) 5

Net

LAMPIRAN E Norma Pemarkahan AAPHERD Volleyball Test BOYS

Age Percentile (%) 10-11 12 13 14 15 16 17-18

95

29

31

32

34

36

37

37

75

22

23

24

25

28

29

30

50

16

16

19

20

22

24

24

25

11

11

13

15

16

17

17

10

11

LAMPIRAN F Kad Aktiviti 1


AKTIVITI 1 ARAHAN : Anda semua dikehendaki untuk melakukan latihan pukulan servis bawah tangan kearah dinding. Teknik melakukan servis bawah tangan yang betul adalah seperti di bawah. Setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong sekiranya ada ahli yang mengalami masalah semasa latihan dijalankan.

TEKNIK SERVIS BAWAH TANGAN : 1. Berdiri dalam keadaan selesa dengan 1 kaki dihadapan ( bukan dominan) dan 1 kaki dibelakang (kaki dominan). 2. Pegang bola dengan tapak tangan di hadapan badan selari dengan tangan yang akan memukul bola (kanan / kiri). 3. Lutut dibengkokkan sedikit (bend your knee) 4. Condongkan badan sedikit kehadapan. 5. Lambung sedikit bola. 6. Hayun tangan yang memukul dari belakang kehadapan dan kontak bola disisi badan. 7. Mata pandang bola semasa tangan kontak dengan bola.

LAMPIRAN G Kad Aktiviti 2

AKTIVITI 1 ARAHAN :

Anda semua dikehendaki untuk melakukan latihan pukulan servis bawah tangan kearah dinding melepasi tanda berukuran 2 meter. Teknik melakukan servis bawah tangan yang betul adalah seperti di bawah. Setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama dan saling tolongmenolong sekiranya ada ahli yang mengalami masalah semasa latihan dijalankan.

TEKNIK SERVIS BAWAH TANGAN :

1. Berdiri dalam keadaan selesa dengan 1 kaki dihadapan ( bukan dominan) dan 1 kaki dibelakang (kaki dominan). 2. Pegang bola dengan tapak tangan di hadapan badan selari dengan tangan yang akan memukul bola (kanan / kiri). 3. Lutut dibengkokkan sedikit (bend your knee) 4. Condongkan badan sedikit kehadapan. 5. Lambung sedikit bola. 6. Hayun tangan yang memukul dari belakang kehadapan dan kontak bola disisi badan. 7. Mata pandang bola semasa tangan kontak dengan bola.

LAMPIRAN H Kad Aktiviti 3

AKTIVITI 1 ARAHAN :

Anda semua dikehendaki untuk melakukan latihan pukulan servis bawah tangan di gelanggang bola tampar SKKP2. Anda dikehendaki melakukan melepasi jaring bola tampar. Teknik melakukan servis bawah tangan yang betul adalah seperti di bawah. Setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong sekiranya ada ahli yang mengalami masalah semasa latihan dijalankan.

TEKNIK SERVIS BAWAH TANGAN :

1. Berdiri dalam keadaan selesa dengan 1 kaki dihadapan ( bukan dominan) dan 1 kaki dibelakang (kaki dominan). 2. Pegang bola dengan tapak tangan di hadapan badan selari dengan tangan yang akan memukul bola (kanan / kiri). 3. Lutut dibengkokkan sedikit (bend your knee) 4. Condongkan badan sedikit kehadapan. 5. Lambung sedikit bola. 6. Hayun tangan yang memukul dari belakang kehadapan dan kontak bola disisi badan

7. Mata pandang bola semasa tangan kontak dengan bola.

LAMPIRAN I Kad Aktiviti 4

AKTIVITI 1 ARAHAN :

Anda semua dikehendaki untuk melakukan latihan pukulan servis bawah tangan di gelanggang bola tampar SKKP2. Anda dikehendaki untuk melakukan servis ke arah manamana kawasan sasaran yang disediakan. Teknik melakukan servis bawah tangan yang betul adalah seperti di bawah. Setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong sekiranya ada ahli yang mengalami masalah semasa latihan dijalankan.

TEKNIK SERVIS BAWAH TANGAN :

1. Berdiri dalam keadaan selesa dengan 1 kaki dihadapan ( bukan dominan) dan 1 kaki dibelakang (kaki dominan). 2. Pegang bola dengan tapak tangan di hadapan badan selari dengan tangan yang akan memukul bola (kanan / kiri). 3. Lutut dibengkokkan sedikit (bend your knee). 4. Condongkan badan sedikit kehadapan. 5. Lambung sedikit bola. 6. Hayun tangan yang memukul dari belakang kehadapan dan kontak bola disisi badan. 7. Mata pandang bola semasa tangan kontak dengan bola.

LAMPIRAN J

BATERI UJIAN KEMAHIRAN BOLA TAMPAR


UJIAN SERVIS (SERVICE)
1. Definisi : Servis adalah satu aksi memukul bola dari kawasan servis kea rah pihak lawan menggunakan sebelah tangan.

2.

Rasional

: Keupayaan melakukan sevis yang baik dapat memastikan pasukan itu memenangi perlawanan.

3.

Objektif

: Untuk menilai / menguji keupayaan melakukan kemahiran servis

4.

Peralatan

: 15 biji bola tampar, 2 buah troli, 1 pita pengukur, pita penanda, tali, kad skor dan pensil.

5.

Persediaan

: a) Stesen ujian untuk ujian servis disediakan seperti dalam rajah 1. Nilai-nilai mata ditandakan pada lantai. b) Seorang pencatat diperlukan untuk mencatat skor pada kad skor.

6.

Prosedur

: a) Peserta berdiri bersedia untuk melakukan servis di kawasan servis. b) Peserta melakukan servis sebanyak 10 kali (servis underhand atau overhand) c)Markah dikira berdasarkan bola jatuh dikawasan markah yang telah ditetapkan.

Permakahan

: Skor adalah jumlah mata dari 10 cubaan servis. Skor sempurna adalah 50 mata dan berdasarkan norma pemarkahan AAPHERD.

LAMPIRAN K Borang Pemerhatian Berstruktur


Bil 1. Aspek Bola di hadapan badan sebelah kanan/ kiri, selari dengan tangan kanan/ kiri 2. Berdiri dengan satu kaki di hadapan (kaki bukan dominan) dan satu kaki di belakang (kaki dominan) 3. Lutut kedua-dua belah kaki Sila Tandakan ( / ) Ya Tidak Catatan

dibengkokkan sedikit

4. 5. 6.

Badan dicondongkan sedikit Bola dilambungkan sedikit Hayunkan tangan yang memukul dari belakang hingga menyentuh bola.

7.

Sentuh / kontak bola disisi badan

8.

Mata pandang bola semasa tangan kontak dengan bola serta ikut lajak

LAMPIRAN L
Minggu 1 Tarikh Masa 15-20 minit Aktiviti Memanaskan badan dan regangan. Penerangan tentang kaedah pembelajaran koperatif. Menjalankan kad aktiviti 1 dalam kumpulan Menjalankan kad aktiviti 2 dalam kumpulan Menyejukkan badan Membuat rumusan latihan Catatan

30-45 minit 30-45 minit 15-20 minit

Pemerhatian berstruktur 8 kriteria Pemerhatian berstruktur 8 kriteria

Kad Aktiviti 1: Anda semua dikehendaki untuk melakukan latihan pukulan servis bawah tangan kearah dinding. Teknik melakukan servis bawah tangan yang betul adalah seperti di bawah. Setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong sekiranya ada ahli yang mengalami masalah semasa latihan dijalankan.

Minggu 2 Tarikh Masa 15-20 minit Aktiviti Memanaskan badan dan regangan. Penerangan tentang kaedah pembelajaran koperatif. Menjalankan kad aktiviti 1 dalam kumpulan Menjalankan kad aktiviti 2 dalam kumpulan Menyejukkan badan Membuat rumusan latihan Catatan

30-45 minit 30-45 minit 15-20 minit

Pemerhatian berstruktur 8 kriteria Pemerhatian berstruktur 8 kriteria

Kad Aktiviti 2: Anda semua dikehendaki untuk melakukan latihan pukulan servis bawah tangan kearah dinding melepasi tanda berukuran 2 meter. Teknik melakukan servis bawah tangan yang betul adalah seperti di bawah. Setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama dan saling tolongmenolong sekiranya ada ahli yang mengalami masalah semasa latihan dijalankan.

Minggu 3 Tarikh Masa 15-20 minit Aktiviti Memanaskan badan dan regangan. Penerangan tentang kaedah pembelajaran koperatif. Menjalankan kad aktiviti 3 dalam kumpulan Menjalankan kad aktiviti 4 dalam kumpuan Menyejukkan badan Membuat rumusan latihan Catatan

30-45 minit 30-45 minit 15-20 minit

Penegasan terhadap sasaran Penegasan terhadap sasaran

Kad Aktiviti 3:

Anda semua dikehendaki untuk melakukan latihan pukulan servis bawah tangan di gelanggang bola tampar SKKP2. Anda dikehendaki melakukan melepasi jaring bola tampar. Teknik melakukan servis bawah tangan yang betul adalah seperti di bawah. Setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong sekiranya ada ahli yang mengalami masalah semasa latihan dijalankan. Minggu 4 Tarikh Masa 10-15 minit Aktiviti Memanaskan badan dan regangan. Penerangan tentang kaedah pembelajaran koperatif. Menjalankan kad aktiviti 3 dan 4 dalam kumpulan Melakukan ujian pos Menyejukkan badan Membuat rumusan latihan Catatan

30-40 minit 35-50 minit 15-20 minit

Penegasan terhadap sasaran Mencatat markah pada borang skor

Kad Aktiviti 4: Anda semua dikehendaki untuk melakukan latihan pukulan servis bawah tangan di gelanggang bola tampar SKKP2. Anda dikehendaki untuk melakukan servis ke arah manamana kawasan sasaran yang disediakan. Teknik melakukan servis bawah tangan yang betul adalah seperti di bawah. Setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong sekiranya ada ahli yang mengalami masalah semasa latihan dijalankan.