Anda di halaman 1dari 1

( KEPALA SURAT POLITEKNIK KOTA KUALA TERENGGANU ) Ruj. Kami Tarikh Nama No. Pend.

Kelas/Kelab : ________________________ : ________________________ : _____________________________________________ : _____________________________________________ : _____________________________________________

Jabatan/Unit : _____________________________________________

SURAT TUNJUK SEBAB BAGI KEHADIRAN KULIAH/AMALI KURANG 80%


Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas. 2. Berdasarkan kepada Borang Kehadiran Kursus ke kuliah / amali sehingga akhir semester sesi _______________ bagi kursus ______________________________ didapati kehadiran anda setakat ini tidak menepati keperluan minima 80% seperti yang ditetapkan di dalam Arahan-arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaian. 3. Sehubungan dengan itu, anda diminta mengemukakan surat / jawapan tunjuk sebab dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh surat ini. Jika surat tunjuk sebab tidak dikemukakan, anda dianggap tidak hadir tanpa sebab di mana anda tidak layak menduduki peperiksaan akhir dan pelajar akan diberi Gred F dengan Nilai Mata 0.00 bagi kursus berkenaan.

Sekian dimaklumkan, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

( ) Ketua Jabatan b.p. Pengarah Politeknik Kota Kuala Terengganu s.k. 1. Penjaga Pelajar 2. Penasihat Akademik 3. Fail Peribadi Pelajar

PLSP-02(4)(01-01-10)