Anda di halaman 1dari 14

TRANFORMASI KOORDINAT DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL

TITIK KOORDINAT SEBARANGAN TITIK KOORDINAT BUMI


TITIK
X Y E N
A 632.17 121.45 1100.64 1431.09
B 355.2 -642.07 1678.39 254.15
C 1304.81 596.37 ?? ??

Soalan :

Hitungkan koordinat titik c pada sistem bumi

Penyelesaian :

X = ax – by + TE
Y = ay + bx + TN

Persamaan 1 :

1100.64 = 632.17a – 121.45b + TE


1431.9 = 121.45a + 632.17b + TN

Persamaan 2 :

1678.39 = 355.20a + 642.07b + TE


254.15 = - 642.07a + 355.20b + TN

Persamaan 3 :

?? = 1304.81a – 596.37b + TE
?? = 596.37a + 1304.81b + TN
1) Dari persamaan, nilai yang terdapat pada persamaan disusun dalam bentuk matriks
seperti dalam gambarajah dibawah mengikut susunan yang betul.

2) Untuk mendapatkan AT, ruangan 4x4 disediakan seperti gambarajah dibawah.


3) Kemudian tekan pada ikon “ fx ” dan fungsi “ TRANSPOSE ” dipilih. Selepas itu
tekan butang “ OK ”.

4) Ruangan matriks A dipilih untuk dimasukkan ke dalam menu bar “ array ”.


Kemudian pada papan kekunci, tekan ctrl + shift + enter secara serentak.
5) Jawapan AT diperolehi

6) Ruangan 4x4 dibuat untuk mengira nilai ATA seperti gambarajah dibawah.
7) Kemudian tekan pada ikon “ fx ” dan fungsi “ MMULT ” dipilih. Selepas itu tekan
butang “ OK ”.

8) Ruangan “ array 1 “ di masukkan nilai AT manakala ruangan “ Array 2 “


dimasukkan nilai A. Kemudian pada papan kekunci, tekan ctrl + shift + enter
secara serentak.
9) Jawapan ATA diperolehi.

10) Ruangan 4x1 dibuat untuk mengira nilai ATL seperti gambarajah dibawah.
11) Kemudian tekan pada ikon “ fx ” dan fungsi “ MMULT ” dipilih. Selepas itu tekan
butang “ OK ”.

12) Ruangan “ array 1 “ di masukkan nilai AT manakala ruangan “ Array 2 “


dimasukkan nilai L. Kemudian pada papan kekunci, tekan ctrl + shift + enter secara
serentak.
13) Jawapan ATL diperolehi.

14) Ruangan 4x1 dibuat untuk mengira nilai A-1 seperti gambarajah dibawah.
15) Kemudian tekan pada ikon “ fx ” dan fungsi “ MINVERSE ” dipilih. Selepas itu tekan
butang “ OK ”.
16) Ruangan matriks ATA dipilih untuk dimasukkan ke dalam menu bar “ array ”.
Kemudian pada papan kekunci, tekan ctrl + shift + enter secara serentak.

17) Jawapan A-1 diperolehi.

18) Untuk mendapatkan nilai x, ruangan 4x1 disediakan. Kemudian tekan pada ikon “ fx
” dan fungsi “ MMULT ” dipilih. Selepas itu tekan butang “ OK ”.
19) Ruangan “ array 1 “ di masukkan nilai A-1 manakala ruangan “ Array 2 “
dimasukkan nilai ATL. Kemudian pada papan kekunci, tekan ctrl + shift + enter
secara serentak.
20) Jawapan X diperolehi.

21) Untuk mendapatkan nilai koordinat titik C pada koordinat sistem bumi iaitu EC dan
NC, ruangan 2x4 disediakan dan niliai persamaan 3 dimasukkan kedalam ruangan
tersebut.

22) Untuk mendapatkan nilai EC dan NC, ruangan 2x1 disediakan. Kemudian tekan
pada ikon “ fx ” dan fungsi “ MMULT ” dipilih. Selepas itu tekan butang “ OK ”.
23) Ruangan “ array 1 “ di masukkan nilai matrik EC dan NC manakala ruangan
“Array 2 “ dimasukkan nilai X. Kemudian pada papan kekunci, tekan ctrl + shift +
enter secara serentak.
24) Jawapan EC dan NC diperolehi.