Universal Surveyors & Mappers

MUHAMMAD ARIF B JAMAL  01PUT07F2017 AZMIR B OTHMAN  01PUT07F2019 MOHD KAMARUDDIN B ATAN  01PUT07F2021 HASIMAH BT HASSAN  01PUT07F2025 NURHAIRUNNISA BT ZAINAL ANUAR  01PUT07F2031 MOHD SHAHRIL REZAL B MOHD ISMAIL  01PUT07F2032 NOR AFIQ B ABD RAZAK  01PUT07F2036 MARYATI BT SAMSUDIN  01PUT07F2037 MARYANI BT SAMSUDIN  01PUT07F2041

Pengenalan

Universal Surveyors & Mappers @ USMap telah ditubuhkan pada 8 Oktober 1993 oleh Tuan Zahirudin bin Mohd Na’aim, seorang Juruukur Tanah Profesional dan mempunyai pengalaman luas dalam kedua-dua sektor swasta dan awam. USMap adalah sebuah firma perunding ukur tanah yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan ditauliah oleh Lembaga Juru Ukur Tanah Semenanjung Malaysia sebagai firma profesional. Pejabat USMap terletak di Kuala Lumpur yang beroperasi untuk membekalkan pengukuran, pemetaan dan khidmat yang berkaitan geomatik yang profesional di seluruh negara. USMap adalah memberi perkhidmatan pengukuran tanah dengan cekap dan lengkap kepada semua jabatan-jabatan, agensi-agensi kerajaan, syarikat-syarikat swasta, pemaju dan juga orang perseorangan.

Pendaftaran syarikat USMap
 

No. Pendaftaran TR 0001308 Status Syarikat Bumiputera 100 % Pendaftaran Profesional Lembaga Juruukur Tanah Semenanjung Malaysia No. Pendaftaran : 162 Kementerian Kewangan Malaysia (Perunding Ukur Tanah) No. Pendaftaran : 465-00000536

 

   

Tuan Zahirudin bin Na’aim Jurukur Tanah Berlesen USMap

En.Nor Afiq Pengurus Operasi

En.Azmir Pengurus Projek

Cik Hasimah Pengurusan& Akauntan

En.Arif Pembantu Operasi

En.Din En.Shahril Rezal Ketua Pegawai kerja luar Ketua Pegawai kerja luar (Bahagian Kadaster & (Bahagian Kejuruteraan) Pemetaan)

Cik Nisa Ketua Teknikal

Cik Maryati Teknikal (kejuruteraan)

Cik Maryani Teknikal (Kadaster & Pemetaan)

LOKASI PEJABAT

PEJABAT

SUASANA RUANG PEJABAT

OBJEKTIF SYARIKAT

Universal Surveyors & Mappers mempunyai VISI dengan menawarkan Perkhidmatan Profesional bagi sama-sama menjanakan pertumbuhan ekonomi negara. Justeru itu, kami berkeyakinan dengan sokongan kumpulan kakitangan yang komited, kreatif dan inovatif serta dengan pengalaman yang sedia ada, kami dapat mencapai hasrat tersebut dengan lebih berkesan serta efektif. Sebagai sebuah firma bumiputra Profesional, kami menekankan pekarapekara berikut dalam perkhidmatan kami : MEMENUHI KEHENDAK DAN KEPERLUAN PELANGGAN DENGAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP DAN TEPAT. MEMASTIKAN KHIDMAT PERUNDINGAN UKUR BERKUALITI TINGGI,EFISYEN DAN BIJAKSANA SELARAS DENGAN KEPERLUAN PROJEK BERKAITAN. MENETUKAN PRODUK, DATA DAN MAKLUMAT YANG DIHASILKAN MENGIKUT SPESIFIKASI TERTENTU PELANGGAN SECARA PROFESIONAL. MEMASTIKAN PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN PENGUKURAN DIBUAT OLEH PEGAWAI YANG TERLATIH DAN MAHIR.

MOTO SYARIKAT USMap
?Kepuasan Anda Keutamaan Kami?

Di firma kami, setiap kakitangan dididik dan supaya motto ini di jadikan panduan dalam melaksanakan sesuatu kerja. Ini akan dapat membentuk suasana kerja yang positif dan komited dengan kerja yang dilakukan. Dalam bidang perniagaan yang semakin mencabar, kami berusaha untuk memberi perkhidmatan terbaik untuk anda semua seiring dengan pelaburan yang anda laburkan kepada firma kami.

Universal Surveyors & Mappers akan berusaha secara berterusan untuk menyediakan khidmat rundingan yang cemerlang, produk dan perkhidmatan yang berkualiti dan maklumat yang tepat dengan mengukur secara berterusan perlaksanaan dan pencapaian dalam perniagaan, produk, perkhidmatan, pemprosesan, organisasi dan pertunjukan pekerja. Visi Untuk menjadi efisien dan boleh menyediakan pembaharuan pengukuran, pemetaan dan khidmat geomatik yang berkaitan Misi Untuk membina kualiti, kecekapan dan nilai dan juga menyediakan pengukuran, pemetaan dan khidmat berkaitan geomatik mengikut kemahuan pelanggan, pekerja, pembekal dan komuniti.

Matlamat

 

  

Profil Jurukur Tanah Berlesen
Nama Tempat Lahir
Kewarganegara an

Tuan Zahirudin bin Na’aim Ipoh Perak Malaysia

Tarikh Lahir Bangsa
 

28 April 1968 Melayu
 

Pendidikan Awal Sekolah Kebangsaan Raja Chulan Ipoh Perak Sekolah Menengah Tuanku Abd. Rahman (STAR), Ipoh, Perak Kelayakan Akademik 2004 MSc. (UTM) 2000 MSc. (UPM) 1980 BSc. Kep (East London) 1976 Dip. Ukur (UTM) Keahlian Agensi Profesional   Institusi Juruukur Malaysia   Institusi Juruukur Australia   Institusi Jurukur Kejuruteraan Awam, United Kingdom   Persatuan Amerika Fotogrametri dan Penderiaan Jauh, USA Kelayakan Profesional Juruukur Tanah Berlesen Di Bawah Akta 458, Tahun 1958 (Disemak 1991)

Profil Pengurus Operasi
Nama Kewarganegara an Nor Afiq Bn abd razak Malaysia Tarikh Lahir Bangsa 02 Januari 1970 Melayu

Kelulusan Akademik Tertinggi

DIPLOMA UKUR TANAH (PUO) Tahun 1995 Pengalaman Kerja Ogos 1993 - Penolong Pengurus Kerja Luar di Universal Ogos 2000 Surveyors & Mappers Ogos 2000 - Pengurus Kerja Luar Bahagian Pentadbiran di Awal Sept. 2005 Universal Surveyors & Mappers Sept. 2005 – Pengurus Operasi di Universal Surveyors & Now Mappers

Profil Pengurus Projek
Nama Kewarganegara an En. Azmir bin Othman Malaysia Tarikh Lahir Bangsa 02 Januari 1975 Melayu

Kelulusan Akademik Tertinggi

DIPLOMA UKUR TANAH (PUO) Tahun 1998 Pengalaman Kerja Ogos 1993 - Penolong Pengurus Kerja Luar di Universal Ogos 2000 Surveyors & Mappers Ogos 2000 - Pengurus Kerja Luar Bahagian Pentadbiran di Awal Sept. 2005 Universal Surveyors & Mappers Sept. 2005 – Pengurus Projek di Universal Surveyors & Now Mappers

Bilangan Kakitangan Syarikat USMap mempunyai kakitangan seperti berikut : Bil.
    

Jawatan -01 Orang -01 Orang -04 Orang -07 Orang -13 Orang -50 Orang

1.Juruukur Tanah Berlesen 2.Pengurus Operasi 3.Pengurus Bahagian 4.Pegawai Kerja Luar 5. Pekerja Luar 6. Kakitangan Sokongan

Unit Kewangan

 

Mengawal dann mengatur perbelanjaan Jabatan Menyediakan gaji kakitangan, elaun dan slip pembayaran perkhidmatan Pengutipan hasil dan hasil tunggakan Menyediakan statement kewangan bagi setiap tiga bulan sekali untuk mengawal perbelanjaan jabatan dan daftar barang stor

Jadual Gaji USMap
NAMA JAWATAN GAJI (RM) ELAUN (RM) KWSP(RM) 9%
NOR AFIQ AZMIR MOHD. SHAHRIL REZAL MOHD. KAMARUDDIN NURHAIRUNNISA HASIMAH MARYANI MARYATI MUHAMMAD ARIF PENGURUS OPERASI PENGURUS PROJEK JURUKUR JURUKUR KETUA TEKNIKAL AKAUNTAN TEKNIKAL TEKNIKAL PEMBANTU OPERASI 4500 3500 2700 2800 2500 3000 1550 1550 2000 2880 780 312 312 150 150 495 275 143 143 110 110 95 73 73

SOCSO (RM)

JUMLAH (RM)

11%
700 300 156 156 120 120 104 80 80 25.75 9.75 6.25 6.25 4.75 4.75 4.25 3.25 3.25 7841.75 3014.75 1475.25 2500.25 2300.25 2500.75 1259.25 1420.25 1554.25

KOS-KOS SESUATU PROJEK
Kawalan ukur kadaster dan lain-lain  (a) bayaran asas / kerja :- Rm 1000.00  (b) untuk trabas tutup bagi azimuth, `connections` dan `controls` :- Rm 4.00 / m  (c) `monumentation of survey traverse mark` :- Rm 300.00 / mark  (d) data survey yang dihantar dalam bentuk `digital format` dikenakan cas 20% dari (b)  cthnya:- 50m x Rm4.00 x 20% = …………………….. Survey bagi kejuruteraan  (a) bayaran asas / kerja :- Rm 1000.00  (b) bayaran yang dikenakan untuk plan pra –hitungan :- Rm 2.00 / lot,  caj minima :- Rm 350.00 / job  (c) bagi tanda untuk bangunan lama yang hilang @ teranjak dari kedudukan :- Rm 170.00  / `refixed or replaced`  (d) saiz lot : Lot kurang dari 0.5 hektar Rm 400.00 / lot  Lot 0.5 hektar tapi kurang dari 2.5 hektar Rm 800.00 / lot  Lot 2.5 hektar tapi kurang dari 5.0 hektar Rm 1200.00 / lot  Lot 5.0 hektar tapi kurang dari 10 hektar Rm 3320.00 / lot  Lot 10 hektar tapi kurang dari 15 hektar Rm 4060.00 / lot  Lot 15 hektar tapi kurang dari 20 hektar Rm4690.00 / lot  Lot 20 hektar tapi kurang dari 25 hektar Rm 5250.00 / lot

Antara Aset-aset USMap
   

TOTAL STATION Wild TC 100 Topcon DMS Nikon LEVEL Nikon & TOPCON

1 SET 3 SET 2 SET 3 SET 2 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 3 UNIT

RM 200000 RM 75000 RM 50000 RM 3500 RM 9000 RM 5760 RM 8800 RM 5500

 

COMPUTER  HP 87676-FX42  Likon Celeron 286 MHz  Acer Pentium  Infowira Pentium III 450 System


PLOTTER
HP Inkjet

2 UNIT

RM 5000


  

PRINTER

Epson EPL 5900L 1 UNIT Lexmark 1000 color jetprinter 1 UNIT HP Deskjet 400 1 UNIT

RM 300 RM 280 RM 230


     

SOFTWARE
CDS AUTOCAD TERRAMODEL CPSWin F2F SYSTEM MAPINFO
• •

2 5 1 1 1 2

SET SET SET SET SET SET

RM 45000 RM 75000 RM 20000 RM 15000 RM 30000 RM 13000
RM 250000 RM 500000

KENDERAAN

Pacuan Empat Roda Helikopter

3 BUAH 1 BUAH

Kejuruteraan

Sebagai umum yang kita tahu, kejuruteraan adalah salah satu bidang sains teknologi. Kejuruteraan lebih kepada salah satu aplikasi sains untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Di samping itu juga, kejuruteraan menggabungkan matematik, pengetahuan dan pengamalan untuk mereka sesuatu proses dan bentuk. Jika dibandingkan dengan profesion yang lain, bidang ini lebih mementingkan cara penyelesaian bagi sesuatu masalah berbanding saintis yang lebih suka mengkaji sesuatu fenomena.

Tugas-tugas Dalam Kejuruteraan

Tugas umum jurutera ialah mereka bentuk sistem industri yang melibatkan sistem aktiviti manusia dan sistem kawalan pengurusan. Sistem-sistem yang dibentuk adalah melibatkan susun atur aktiviti-aktiviti pekerja, menjaga prosedur keselamatan industri dan pekerja, menerangkan tentang kaedah kerja yang lebih konsisten, menyediakan prosedur ramalan, pengurusan dalam belanjawan atau kos bahan mentah, kos pengeluaran(OUPUT), kos masukan (INPUT), dan kos bahan keperluan pekerja, penyediaan skim insentif, MRP dan sebagainya.

Bahagian Kadaster

Untuk mengurangkan masa menunggu bagi prosis permohonan pemecahan dan / atau penyatuan Tanah. (dari permohonan awal hingga rajah geran tanah dihantar ke Pejabat tanah) dalam tempoh 6 bulan, pada tahun 2000. Untuk mengurangkan masa pengambilan dan pemerosisan data ukur ke tempoh masa maksima 3 bulan, pada tahun 2000. Bagi menambah pendapatan Jabatan. Bahagian Kaadaster beroperasi Kementerian Pembangunan di Jabatan Ukur,

Tugas Bahagian Kadaster

Bahagian Kadaster dipertanggungjawabkan keatas sebarang kerja-kerja ukur kadaster diseluruh negara termasuk : Kebenaran Pemecahan /Penyatuan tanah Ukuran Pengambilan Tanah Permohonan Tanah Pewartaan Tanah Lesen Tumpang Sementara dan Ukuran semula

    

ANTARA PROJEK YANG USMap JALANKAN
KERJA BAGI PROJEK KERAJAAN

 

 

  

Projek ukur di Sungai Terap, Sungai Pari bagi Mukim Kulim untuk JKR. Ukur Topografi, Kamosa Gopeng untuk PKNP. Projek Pemetaan jalan-jalan Persekutuan seluruh Perak(JKR). Kerja Ukur di Sungai Kelah, Pendang untuk LPKM. Projek Kg Tersusun Daerah Lambor Kanan, Perak untuk MARDI. Projek pemetaan bagi kawasan hutan simpan seluruh Kedah(PERHILITAN). Projek Tapak PPRT bagi Daerah Perak Tengah. Ukuran Topografi, Tasik Gelugor, Pulau Pinang. Projek Pembinaan Jambatan menghubungkan Jalan Bendahara – Jalan Laksamana, Parit, Perak.

KERJA BAGI PROJEK SWASTA Ukur kejuruteraan untuk sistem perparitan Seberang Perai, perak bagi syarikat Arifkini Sdn. Bhd. Pengukuran Topografi bagi Cadangan Tambahan untuk kelab golf di Batu Gajah. Ukur topografi bagi kawasan UTP, Seri Iskandar untuk Syarikat Teguh Sdn Bhd. Pembinaan UPSI di Tanjung Malim, Perak. Pengukuran Kejuruteraan untuk Loji Taman Anda di Tasek, Ipoh. Pembinaan Jambatan di Langkawi. Cadangan pengukuran di Manjung, Perak untuk Ultimate Builders.

 

 

PERALATAN PEJABAT

PERALATAN UKUR

KENDERAAN SYARIKAT

Kos Projek Pembinaan Bangunan Persekutuan bagi Jabatan-jabatan Kerajaan, Sarawak

Item

Description

Ref

Unit

Qty

Rate (RM)

Amount (RM)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Preparoty work Mobilization & Demobilization Demarcation Of Boundaries, Planimetric Control and Connection. Height Control & connection. Monumenting. Topographical Survey. Processing, Conversion and transation of Digital Data Together with Quality Assurance (20% of total survey fees)

2.2 @ 1.2 2.3 @ 1.3 2.4 @ 1.5 2.5 @ 1.6.2 2.6 @ 1.7.1 2.20.2 2.13

Party – Day Party – Day Km Km Ha 20% of total survey fees

1 1 20.0 20.0 10 1 15.0

10000.00 1000.00

10000.OO 30,000.00 250000.00 50,000.00 140,000.00 20,000.00

JUMLAH 5% Cukai Perkhidmatan
 

505080.00 1OOO 505,070.00

JUMLAH SEBENAR (RM)

PROJEK PEMBINAAN BANGUNAN

 

Ukur topografi Sebelum pembinaan dijalankan ukuran topogarfi dibuat untuk mendapatkan bentuk sebenar paramuka bumi samada aktiviti penimbusan atau pengorekan dapat dijalankan. Ukur penjajaran ( setting out ) - Penandaan titik bagi penanaman cerucuk sokongan bangunan dibuat. - Garisan kawalan dibuat supaya kerja-kerja pembinaan dapat dibuat dengan lebih teratur dengan menggunakan kaedah sistem grid penandaan bagi titik penjuru bangunan dan titik didalamnya. - Lebihan cerucuk yang ditanam tadi dipotong mengikut garisan aras yang ditandakan pada tiang cerucuk mengikut aras yang sama.

Lebihan cerucuk yang telah dipotong tadi dibina tutup cerucuk “ pile cape ” dengan konkrit supaya dapat menyokong kestabilan cerucuk. Tapak lantai dibina dengan konkrit yang menutupi atas pile cape tersebut supaya terbinanya lantai konkrit yang mempunyai kadar aras yang sama. Tiang-tiang bangunan dibina dengan mengikut titik lebihan cerucuk itu dan di ikat dengan cerucuk dawai yang tebal dan di konkritkan supaya menjadi tinag yang kukuh.

Setelah tiang-tiang bangunan dibina lantai tingkat pertama dibina dengan mengikat cerucuk dawai yang tebal yang mengikat keseluruhan permukaan lantai tingkat tersebut dengan berlapiskan kayu dibawahnya bagi menampakkan rangka pembinaan tinkat lantai tersebut. Konkrit simen diletakkan pada cerucuk dawai tebal tersebut dan dikawal dengan aras yang sama menggunakan alar aras supaya permukaannya menjadi rata. Begitulah prosedur pembinaan bagi tingkat yang seterusnya.

 

Monotoring Disamping itu ukur kawalan monotoring dibuat supaya sudut kecerunan “ vertical angle ” dapat dikawal dari setingkat ke setingkat bangunan tersebut supaya tidak condong. Had yang dibenarkan didalam kawalan sudut kecerunan dari aspek keselamatan adalah tidak melebihi 40mm bagi pembinaan bangunan 10 tingkat. Pemasangan kain jarang berwarna hijau juga perlu untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku contohnya bahan-bahan pembinaan jatuh.

Hasil daripada pengukuran daripada syarikat kami untuk pembangunan negara

Kos Projek Pembinaan Jejambat Lebuhraya di Dubai, UAE

Item

Description

Ref

Unit

Qty

Rate (RM)

Amount (RM)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Preparoty work Mobilization & Demobilization Demarcation Of Boundaries, Planimetric Control and Connection. Height Control & connection. Monumenting. Topographical Survey. Processing, Conversion and transation of Digital Data Together with Quality Assurance (20% of total survey fees) Monitoring

2.2 @ 1.2 2.3 @ 1.3 2.4 @ 1.5 2.5 @ 1.6.2 2.6 @ 1.7.1 2.20.2 2.13

Party – Day Party – Day Km Km Ha 20% of total survey fees

1 1 20.0 20.0 10 1 15.0

10000.00 1000.00

50000.OO 30,000.00 350,000.00 100,000.00 300,000.00 20,000.00

200,000.00

JUMLAH 5% Cukai Perkhidmatan
 

1.01 juta 1OOO 1.1 Juta

JUMLAH SEBENAR (RM)

PROJEK PEMBINAAN JAMBATAN

Ini adalah gambar kerja-kerja permulaan dalam membuat pembinaan jambatan Pengukuran topografi dijalankan supaya dapat mengesan kawasan yang permukaannya tinggi atau rendah samada perlu dipotong atau ditimbuskan.

 

Ukur penjajaran Titik-titik penandaan cerucuk ditanam mengikut garisan pembinaan jambatan tersebut supaya dapat menampung beban di atasnya. Lebihan cerucuk dipotong mengikut aras yang sama. Pembinaan penutup cerucuk “ pile cape ” dibina untuk pembinaan tiang pemyokong jambatan yang hendak dibuat.

Tiang jambatan dibina sekurangkurangnya 3 batang tiang supaya lebih kukuh bagi menyokong beban diatasnya. Galang jambatan “ pier ” diletakkan diatas tiang tersebut dan dibuat pengukuran monotoring ke atasnya supaya terletak pada koordinit ditengah-tengah tiang jambatan tersebut.

Ini adalah gambar bagi penyediaan jambatan selepas dibuat tiang jambatan dan meletakkan galang jambatan “ pier ” mengikut koordinitnya

Setelah siap pembinaan oleh kontraktor pembinaan konkrit simen diletakkan pada permukaan jambatan dan dilaraskan arasnya dengan menggunakan alat aras supaya sama sepanjang jambatan mengikut pelan pembinaan. Monotoring dibuat semula pada masa ini supaya garisan kawalan berada pada keadaan yang sama merujuk kepada koordinitnya.

Penutup

Menggunakan sepenuhnya teknologi maklumat di dalam proses pengukuran di padang (field-to-finish) hinggalah kepada penyediaan produk akhir. Di dalam semua aktiviti yang dijalankan, kami menggunakan teknologi terkini agar mutu, ketepatan dan dapat dipertingkatkan bersesuaian dengan peredaran semasa. Menggunakan perkakasan dan perisian yang terkini dan termaju yang ada di pasaran dari peringkat pengumpulan data dan maklumat sehingga kepada penyediaan pelan kerja. Menawarkan Perkhidmatan dengan kepercayaan sumbangan itu pasti dapat membantu Individu atau Organisasi sebagaimana Pelanggan kami mencapai matlamat mereka. www.usmapp.com usmapp@streamyx.com

 

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.