Anda di halaman 1dari 5

Copy 2 Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (Pengajaran Aspek Seni Bahasa)

Tarikh/Hari Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk

:12 September 2012/Rabu :3 Seni Bahasa :30 orang :8.10pagi -9.10 pagi :Bahasa Malaysia :Kemasyarakatan :Lagu Hidup Berbudi Standard Pembelajaran 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi imej dalam nyanyian yang dipersembahan secara didik hibur

Standard Kandungan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

Kemahiran Literasi 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran
Objektif pembelajaran: Murid berkeupayaan untuk: Murid Menguasai: i. Menyebutkan setiap patah perkataan dalam lirik lagu dengan sebutan yang betul melalui nyanyian ii. Memberikan maksud perkataan dan frasa yang terkandung dalam lirik lagu. Murid Tidak Menguasai: iii. Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran

Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata

: Morfologi- perkataan berimbuhan awalan dan akhiran :, menampi, dihajati, dikenang,berusaha, cekalkan

Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum Ilmu : Geografi Nilai Murni :Baik hati, rajin, berdikari, semangat bermasyarakat Pendidikan Alam Sekitar: Menghargai alam sekitar Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK

Kreativiti

: Pergerakan kreatif-imaginasi dan visualisasi, mencipta lirik lagu

Strategi Kemahiran berfikir: Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, sebab akibat menjaga alam sekitar Kecerdasan pelbagai: Verbal linguistik, Intrapersonal dan kinestatik Kemahiran belajar cara belajar : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang lirik lagu Pembelajaran kontekstual: Menghubung kait dengan amalan hidup bermasyarakat. Bahan Bantu Belajar/alatan Jenis Komputer riba LCD Lirik Lagu: Hidup Berbudi Lembaran kerja Minus one lagu Rasa Sayang Soalan kuiz

1 2 3 4 5 6

Pengetahuan Sedia Ada: Murid biasa mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian mereka.

Isi Pelajaran Soalan 1. Apakah yang dilakukan oleh pemuda tersebut? 2. Apakah sikap yang patut anda contohi daripada video klip tersebut? 3. Apakah sikap yang tidak wajar dilakukan oleh pemuda dalam iklan tersebut? (KEBAT / HOTS) - PELBAGAI

Langkah dan Aktiviti Set induksi (5 minit) KB Guru menayangkan video klip berkenaan seorang pemuda yang memberikan tempat duduknya kepada warga tua di dalam LRT. (NILAI MURNI / TMK) Guru mengemukakan soalan untuk mengcungkil pendapat murid. BCB

Catatan

Menghubung kait Memproses maklumat

Pembelajaran Kontekstual Menghubungkaitkan dengan pengalaman dalam kehidupan BBB Bahan maujud

ARAS - BRIDGING Lagu: Hidup Berbudi

Langkah 1 (10 minit) Guru mempamerkan lirik lagu Hidup Berbudi Murid mendengar nyanyian guru lagu Hidup Berbudi Murid diminta menyanyi lagu mengikut melodi dan melakukan aksi kreatif (VAK / KEM. BERBAHASA / DIDIK HIBUR) BBB Teks lagu-Hidup berbudi Skrip lagu Lirik lagu

Mari kita menampi padi Padi huma di tanah seberang Kalau hidup rajin berbudi Jasa kita akan dikenang

Ayuh mari kawan semua Tabahkan jiwa cekalkan hati Kalau kita rajin berusaha Dapat semua yang dihajati (BRIDGING)

KB Sebab akibat Teknik Pemerhatian Tunjuk cara Pergerakan kreatif KP Intrapersonal Verbal linguistik Kinestetik Nilai Murni Kerjasama Berbudi bahasa Rajin BBB Soalan kuiz Lembaran kerja KB Sebab akibat Teknik Perbincangan KP Intrapersonal Verbal linguistik Kinestatik Nilai murni kerjasama

Langkah 2 (15 minit) menampi berusaha tabahkan dihajati cekalkan Menguasai Murid dibimbing menyebut perkataan dan frasa yang terkandung dalam lirik lagu Murid diminta memberi maksud perkataan dan frasa dalam lirik lagu. Murid diminta membina ayat berdasarkan perkataan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. (BAHASA / KEM. BAHASA / ANSUR MAJU)

(BRIDGING)

Tidak menguasai Murid dibimbing menyebut semula perkataan. Murid diminta melengkapkan perkataan. (BAHASA / KEM. BAHASA)

Ambilkan saya buah delima Masak sebiji di balik daun

Langkah 3 (25 minit) (berkumpulan) Murid-murid diminta melengkapkan lirik lagu berdasarkan pembayang pantun yang diberi (BAHASA / NILAI MURNI) Murid diminta mempersembahkan nyanyian berdasarkan lirik lagu yang dicipta dengan menggunakan pergerakan kreatif (VAK / DIDIK HIBUR) Murid diminta menyatakan nilainilai murni yang terkandung dalam lirik lagu yang dihasilkan (NILAI MURNI) Tidak menguasai Melengkapkan perkataan berimbuhan awalan dalam ayat berdasarkan gambar

Jangkaan jawapan Budi tuan saya terima Jadi kenangan bertahuntahun Apa guna berkain batik Kalau tidak berbaju kasa

BBB Lirik lagu Pendekatan Didik hibur Teknik Nyanyian Penyoalan KP Intrapersonal Verbal linguistik Nilai murni Berbudi bahasa PAS Bertanggunjawab

Jangkaan jawapan: Apa guna berwajah cantik Kalau tidak berbudi bahasa (BRIDGING)

Penilaian objektif Pemerhatian (lembaran kerja:kata nama dan kata kerja) dalam seni kata lagu

Kognitif Rumusan isi pelajaran Perkataan berimbuhan awalan dan akhiran Sosial Pujian atas hasil kerja murid

Murid dibimbing menyatakan nilainilai murni. Penutup 5 minit Murid diminta menyebut kembali perkataan yang telah dipelajari Guru membuat rumusan isi pelajaran (KEM. BERBAHASA / BAHASA)

BBB LCD Skrin Lirik lagu KB Merumus Nilai Kerajinan Berbudi bahasa PAS Bertanggungjawab KP Verbal linguistik intrapersonal