Anda di halaman 1dari 3

Nama:________________________________ Kelas:__________________ Markah:________________

Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca pelajar ponteng dan
langkah-langkah menangani masalah pelajar ponteng sekolah. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi
120 patah perkataan.
Kecenderungan sesetengah pihak untuk menuding jari kepada pihak lain apabila pelajar ponteng sekolah
masih wujud. Masalah ponteng ini melibatkan sekolah di seluruh negara yang meliputi kawasan bandar dan luar
bandar. Meskipun pelajar lelakilah yang mendominasi masalah ini, tetapi pelajar perempuan pun tidak terlepas
daripada tempiasnya. Masalah tersebut jika tidak dibendung akan menjerumuskan pelajar terbabit ke kancah
jenayah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bertangguh lagi untuk membanterasnya.
Sekalipun pada mulanya pelajar yang terlibat itu merasakan bahawa mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa
selain untuk bersuka-suka namun lama-kelamaan amalan itu menjadi tabiat kerana mereka mengambil
mudah terhadap kewajipan mereka untuk ke sekolah. Golongan pelajar yang terlibat tidak menyedari bahawa
perbuatan mereka menjadi pembuka jalan kepada kegiatan antisosial. Jika penularan masalah ini tidak ditangani,
sudah tentu akan tercetus pelbagai gejala negatif dalam kalangan pelajar seperti gengsterisme, vandalisme,
merokok, dan kegiatan perjudian. Semasa ponteng sekolah, pelajar-pelajar berasa selesa apabila tidak terikat oleh
peraturan sekolah. Tambahan pula, sehingga saat ini pelajar yang ponteng tidak boleh ditangkap oleh pihak luar
kerana tiada peruntukan undang-undang yang membenarkannya. Oleh sebab itu, sekolah memainkan peranan yang
amat besar untuk membanteras masalah ini hingga ke akar umbinya.
Masalah ponteng sekolah ini tidak terlepas daripada kaitannya dengan peranan ibu bapa. Buktinya jumlah pelajar
yang ponteng sekolah kian meningkat pada hujung tahun. Pada masa tersebut, pelajar ingin bersenang-senang
selepas penat lelah belajar kerana peperiksaan awam sudah tamat. Penularan masalah ini tidak dapat kita nafi kan
dengan wujudnya daya tarikan lain yang kuat berbanding dengan keseronokan bersekolah, umpamanya ibu bapa
sendiri yang merancang untuk membawa anak-anak bercuti walaupun sesi persekolahan belum tamat. Keengganan
anak-anak ke sekolah ini tidak dipedulikan oleh sesetengah ibu bapa. Pada sudut yang lain, masalah ini akan
berterusan sekiranya masyarakat tidak menganggap peranan mereka untuk mengatasi perkara ini sebagai
tanggungjawab sosial dengan memaklumkan kepada pihak sekolah atau Kementerian Pelajaran mengenainya.
Amalan ponteng sekolah yang melibatkan pelajar melepak di pusat beli-belah dengan berpakaian sekolah dan
menghabiskan masa mengunjungi kafe siber atau pergi menonton wayang tidak boleh dipandang ringan. Jika
selama ini mereka terlepas ekoran daripada kurangnya pengawasan oleh pelbagai pihak, tetapi mulai saat ini
masalah ini tidak boleh dibiarkan berterusan dalam kalangan pelajar. Kita tidak mahu bibit-bibit amalan yang tidak
sihat ini berterusan dalam kalangan pelajar yang masih berada di bangku sekolah.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Ponteng Gerbang Aktiviti
Jenayah Serius Pelajar oleh Srihanasham Noordin, Pendidik, Oktober 2008.)
Soalan 2(a) Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.
(i)

Berikan maksud rangkai kata mengambil mudah mengikut penggunaannya dalam petikan.
Maksud rangkai kata mengambil mudah mengikut penggunaannya dalam petikan ialah _________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
[2 markah]

(ii)

Nyatakan tempat-tempat yang menjadi tumpuan pelajar ketika mereka ponteng sekolah.
Tempat-tempat yang menjadi tumpuan pelajar ketika mereka ponteng sekolah ialah ____________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
[3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, mengapakah pelajar perempuan yang ponteng sekolah tidak sebanyak pelajar lelaki?
Pada pendapat saya, pelajar perempuan yang ponteng sekolah tidak sebanyak pelajar lelaki adalah kerana
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
[4 markah]
Jawapan Rumusan

Petikan membincangkan ___________________ yang ___________________ sebilangan pelajar


ponteng sekolah.
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________, setiap pelajar ________________ diberi kesedaran tentang tujuan mereka
ke sekolah ________________ tidak menyesal pada masa __________________.
2

Isi-isi Tersurat [Punca-punca]


1. Ponteng sekolah menjerumuskan pelajar terbabit ke kancah jenayah.
2. Pelajar merasakan bahawa tidak melakukan kesalahan apa-apa selain untuk bersuka-suka.
3. Ponteng sekolah menjadi pembuka jalan kepada kegiatan antisosial.
4. Pelajar berasa selesa apabila tidak terikat oleh peraturan sekolah.
5. Pelajar yang ponteng tidak boleh ditangkap oleh pihak luar.
6. Pelajar beranggapan bahawa sudah tiba masa untuk bersenang-senang selepas penat lelah belajar.
7. Wujudnya daya tarikan lain yang kuat berbanding dengan keseronokan bersekolah.
8. Keengganan anak-anak ke sekolah ini tidak dipedulikan oleh sesetengah ibu bapa.
9. Masyarakat tidak menganggap bahawa kerjasama mengatasi masalah ini sebagai tanggungjawab sosial.
10. Pelajar yang ponteng terlepas ekoran daripada kurangnya pengawasan oleh pelbagai pihak.
Isi-isi Tersirat [Langkah-langkah]
1. Kementerian Pelajaran Malaysia mewujudkan Pasukan Petugas Antiponteng.
2. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah memantau sekolah tentang langkah
antiponteng.
3. Pihak polis diberi kuasa khas untuk menahan pelajar yang ponteng sebelum dibawa ke sekolah.
4. Media massa hendaklah menyiarkan artikel berkaitan dengan kegiatan ponteng sekolah untuk
menyedarkan masyarakat.
5. Ibu bapa kerap menghubungi pihak sekolah untuk mengikuti perkembangan anak-anak mereka di
sekolah.
6. Pihak sekolah menyalurkan maklumat ponteng sekolah kepada jawatankuasa PIBG.
Kesimpulan
Kesimpulannya, setiap pelajar hendaklah diberi kesedaran tentang tujuan mereka ke sekolah agar tidak
menyesal pada masa hadapan.
Soalan 2: Pemahaman
i. ...bermaksud tidak kisah atau memandang ringan tentang sesuatu perkara
ii. ...tempat-tempat yang menjadi tumpuan pelajar termasuklah pusat beli-belah kafe siber panggung
wayang
iii. ...kerana mereka ada matlamat dalam pembelajaran malu pada jiran atau kawan-kawan takut
didenda oleh pihak sekolah tidak mudah termakan ajakan kawan-kawan pengawasan ibu bapa lebih
ketat tidak mahu ketinggalan dalam pelajaran