Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA Malaysia

Kelas Mata Pelajaran Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Kemahiran

: 3 Maju :Bahasa Melayu : 22 April 2013-04-21 : 8.40 Pagi 9.40 Pagi : 10 Orang : Membina Suku Kata Terbuka ( Kv)dan Suka Kata Tertutup (Kk) : 4.0 Membaca Suku Kata (KvKk) 4.1 Membina Dan Membaca Suku Kata Terbuka dan Suku Kata

Tertutup Penggabungjalinan Isi Kandungan 4.11 Suku Kata 3.3.1 Bentuk Dan Bunyi Suku Kata Hasil Pembelajaran : Pada Akhir Sesi Pengajaran Dan Pembelajaran Murid Dapat: :1) Menyebut lima suku kata terbuka dan suku kata tertutup berdasarkan gambar dengan betul. 2) Menyalin lima suku kata terbuka dan suku kata tertutup berdasarkan gambar dengan betul. Pengalaman Sedia Ada Murid : Murid pernah menyebut dan membunyikan perkataan dengan suku kata terbuka dan suku kata tertutp seperti harimau.

Kurikulum Penerapan Nilai Unsur Terapi Bahan Bantu Mengajar

: Sains : Keberanian, Mendengar Arahan , Kejujuran : Pertuturan , Cara Kerja , Kemahiran menulis. : Kad Huruf, Carta Suku Kata, Komputer Riba

LANGKAH Set induksi ( 3minit)

ISI KANDUNGAN 1. Guru menunjukkan sebuah kotak ajaib kepada murid-murid. 2. Guru menyuruh murid untuk duduk dalam bentuk semi bulatan. 3. Guru menyuruh enam orang murid dan setiap orang mengambil satu kad daripada kotak ajaib tersebut. 1. Gambar kaku: Harimau 2. Soalan guru : Apakah nama haiwan ini? 3. Memadankan suku kata membentuk perkataan. Contoh 1:

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid ke hadapan kelas membuka kad tersebut dan menunjukkan kepada rakanrakan. 2. Guru meminta muridmurid untuk mengenal pasti huruf yang ditunjukkan. 3. Kemudian, guru meminta semua murid membunyikan huruf-huruf contohnya ha ri mahu, kam bing

CATATAN Teknik: Simulasi Terapi : Pertuturan Nilai : Yakin diri Berani BBB Kad huruf suku kata

Langkah 1 ( 10 minit)

1. Murid menunjukkan kad suku kata terbuka dan tertutup. 2.Murid mengeja suku kata bersama guru. 3.Murid mengeja suku kata secara individu. 4. Murid mengeja suku kata secara beramai-ramai. 5.Murid mencantumkan suku kata menjadi satu perkataan.

Teknik: Latih tubi Terapi: Pertuturan Nilai: Mendengar arahan BBB: Carta gambar

________ ________ ________ ha ri mau

Langkah 2 (10 minit )

1.Mencantumkan lima suku kata: Contoh : Ha ri mau Kam bing Hu tan Gu a Ba tu 2. Membunyikan suku kata

1.Murid menyusun dan memadankan suku kata. 2.Murid memadankan suku kata berpandukan gambar. 3. Murid mengeja suku kata tersebut secara beramairamai.

Teknik: Latih tubi Sumbangsaran Terapi Cara kerja Pertuturan Nilai Kerjasama BBB

Langkah 3

3. memadankan suku kata berpandukan gambar Membaca dan memadankan ayat berpandukan gambar. 1.Membaca ayat demi ayat menggunakan intonasi ayat penyata yang betul. 2. Memadankan ayat dengan gambar yang betul. Menyalin ayat dalam lembaran kerja. 1. Menyalinkan ayat dalam lembaran kerja yang disediakan.

Kad carta

1.Murid membaca ayat yang dipaparkan oleh guru secara mekanis. 2. Murid menyalin ayay dalam lembaran kerja yang disediakan oleh guru dengan betul. 3. Guru memberi galakan dan pujian kepada murid yang berjaya menyiapkan tugasan dengan sempurna.

Teknik : Latih tubi Terapi: Pertuturan Kemahiran menulis Nilai: Kejujuran BBB: Lembaran kerja Slaid tayangan Gambar kaku BBB: Tayangan video Sang Harimau

Penutup (2 minit)

Kognitif: Rumusan isi pelajaran Sosial: Menonton video Sang Harimau.

1. Murid menyatakan isi pelajaran yang telah dipelajari pada hari ini. 2. Murid menonton video Sang Harimau dengan gembiranya.