Anda di halaman 1dari 44

j-QAF

KEUNGGULAN PROGRAM J-QAF


( Pengurusan & Audit)

KONSEP j-QAF
Program j-QAF adalah suatu usaha memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus dalam pengajaran Jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain yang dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Pelaksanaan j-QAF menggunakan kurikulum serta model dan modulnya yang tersendiri. Tenaga guru yang khusus digunakan untuk pemulihan, bimbingan, kemahiran, pengukuhan, pengayaan dan penghayatan murid. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual waktu sedia ada.

jQ A F

Model-model j-QAF
Kelas Pemulihan Jawi. Khatam Al-Quran. Tasmik. Perluasan Bahasa Arab. Bestari Solat.

PENGURUSAN UMUM
Mengadakan kerjasama dengan Pihak Pentadbiran ( GB/ GPK Kurikulum, GPK HEM & Ketua Panitia) - Mendapatkan Jadual Waktu ( dibincangkan semula dengan GPI/j-QAF) - Memahami perjalanan modul terkini.
-

PELAKSANAAN MODUL j-QAF 2013


JENIS SEKOLAH
Sekolah kohot 2005 2008

Pelaksanaan Modul j-QAF GURU j-QAF PELAKSANAAN


Guru j-QAF telah ditempatkan di sekolah ini
Program j-QAF dilaksanakan sehingga tahun enam

2013 MODEL j-QAF


Khatam Al-Quran Pemulihan Jawi Bahasa Arab Tasmik Bestari Solat

Sekolah kohot 2009

Guru j-QAF telah ditempatkan di sekolah ini

Pelaksanaan Program ini baru sampai ke tahun lima Bagi tahun enam, boleh dilaksanakan dengan GPI sedia ada kalau tak cukup tenaga Guru j-QAF

Bagi tahun enam, sekiranya tak cukup bekalan Guru jQAF hanya melaksanakan model berikut: Khatam Al-Quran Tasmik Bestari Solat

Sekolah kohot 2011

Guru j-QAF telah ditempatkan di sekolah ini

Bagi tahun empat, lima dan Pelaksanaan Program ini baru enam, sekiranya tak cukup sampai ke tahun tiga bekalan Guru j-QAF hanya Bagi tahun empat, lima dan melaksanakan model enam, boleh dilaksanakan berikut: dengan GPI sedia ada kalau Khatam Al-Quran tak cukup tenaga Guru j-QAF Tasmik Bestari Solat

PELAKSANAAN MODUL j-QAF 2013


JENIS SEKOLAH
GURU j-QAF

Pelaksanaan Modul j-QAF 2013 PELAKSANAAN MODEL j-QAF


Pelaksanaan Program ini baru sampai ke tahun dua Bagi tahun tiga, empat, lima dan enam, boleh dilaksanakan dengan GPI sedia ada kalau tak cukup tenaga Guru j-QAF Bagi tahun tiga, empat, lima dan enam, sekiranya tak cukup bekalan Guru j-QAF hanya melaksanakan model berikut: Khatam Al-Quran Tasmik Bestari Solat

Sekolah kohot 2012

Guru j-QAF telah ditempatkan di sekolah ini

Sekolah kohot 2013 (SK, SABK DLL)

Sekolah yang dihantar guru j-QAF

Pelaksanaan Program di tahun Satu Tetapi kalau bilangan murid dan kelas sedikit boleh diperluaskan terus ke tahun berikutnya

Tahun satu, atau tahun berikut yang sesuai dengan waktu Guru j-QAF boleh melaksanakan kesemua model Tahun yang tiada Guru j-QAF hanya melaksanakan Model Asas Khatam Al-Quran Tasmik Bestari Solat

Sekolah kohot 2013 (SK, SABK DLL)

Sekolah yang tidak dihantar Guru j-QAF Pelaksanaan dengan GPI atau GTPI sedia ada

Pelaksanaan dari tahun 1 hingga tahun 6

Hanya melaksanakan Model Asas Khatam Al-Quran Tasmik Bestari Solat Pelaksanaan B.Arab ditangguh sehingga Guru B.Arab ditempatkan

PELAKSANAAN MODUL j-QAF 2013


JENIS SEKOLAH GURU j-QAF

Pelaksanaan Modul j-QAF 2013 PELAKSANAAN MODEL j-QAF


Pelaksanaan tahun 1 boleh diperluaskan ke tahun seterusnya kalau cukup masa guru Khatam Al-Quran Tasmik Bestari Solat Pemulihan Jawi Pelaksanaan B.Arab ditangguh sehingga Guru B.Arab ditempatkan

SJKC / SJKT Kohot 2013

Dihantar GJQ

SJKC / SJKT kohot 2013

Pelaksanaan dengan GPI atau GTPI sedia ada

Pelaksanaan dari tahun 1 hingga tahun 6

Khatam Al-Quran Tasmik Bestari Solat Pelaksanaan B.Arab ditangguh sehingga Guru B.Arab ditempatkan

SEMESTER 1

SEMESTER 2

TAHUN QURAN
4 3 4 4 4 4

JAWI
2 1 1 1 1 1

ULUM / ADAB
2 1 1 1 1

QURAN
3 3 3 2 2 2

JAWI
1 1 1 1 1 1

ULUM
2 2 2 2 2 2

ADAB

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6

1 1 1

TAHUN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

SEMESTER 1 & 2
QURAN 3 3 3 3 3 JAWI 1 1 1 1 1 ULUM / ADAB 2 2 2 2 2

TAHUN 6

P/S : Agihan Waktu untuk Sekolah Kebangsaan (SK) sahaja

TAHUN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

SEMESTER 1 & 2
QURAN 3 3 3 3 3 JAWI 1 1 1 1 1 ULUM / ADAB 2 2 2 2 2

TAHUN 6

P/S : Agihan Waktu untuk Sekolah Kebangsaan (SK) sahaja. -Pelaksanaan 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua adalah dimansuhkan.

TAHUN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

SEMESTER 1 & 2
QURAN 2 2 2 2 2 JAWI 1 1 1 1 1 ULUM / ADAB 1 1 1 1 1

TAHUN 6

P/S : Agihan Waktu untuk SJKC @ SJKT sahaja. -Pelaksanaan 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua adalah dimansuhkan.

-BAGI YANG MENGAJAR ULUM SYARIAH ( GPI ) TAHUN 1 (KSSR) - BAWA SUKATAN ULUM PADA 6 BULAN KEDUA KE SEMESTER PERTAMA TAHUN 4 HINGGA 6 -BAWA TAJUK / ISI/ KEMAHIRAN YANG MINGGU BERIKUTNYA KE MINGGU

CONTOH RPT TAHUN 1

CONTOH RPT BAHASA ARAB

CONTOH RPT P ISLAM TAHUN 5

A) ULUM SYARIAH HANYA MELIBATKAN GPI SAHAJA YANG MENGAJAR. B) PDP KHATAM AL-QURAN MELIBATKAN GPI BERSAMA SEORANG(1) ATAU DUA (2)GJQ. C) PDP PEMULIHAN JAWI YANG DIKENDALIKAN OLEH GJQ HENDAKLAH DILAKSANAKAN SERENTAK DENGAN PDP JAWI YANG DIKENDALIKAN OLEH GPI BAGI KELAS YANG PERLU SAHAJA.

PANDUAN PELAKSANAAN

MODEL PEMULIHAN JAWI

PEMULIHAN JAWI

kelas pemulihan jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru j-QAF untuk memulihkan murid yang keciciran dalam jawi
kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu jawi sedia ada

mengenalpasti murid lemah jawi melalui ujian khas dan maklumat guru sedia ada. jumlah murid bagi satu kelas pemulihan tidak melebihi 6 10 orang menyediakan tempat yang sesuai untuk melaksanakan pemulihan jawi

Program j-QAF-Pemulihan

Penyediaan bahan bantu belajar Mengikut agihan kemahiran seperti yang ditetapkan dalam modul

P&P akan menekankan kaedah permainan dan nyanyian secara efektif Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian dalam borang khas setiap kali kelas dijalankan. Menjalankan ujian pengesanan sebelum murid dimasukkan semula ke kelas jawi sedia ada

Program j-QAF-Pemulihan

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL KHATAM AL-QURAN

KHATAM AL-QURAN
Program yang menumpukan kepada penguasaan kemahiran membaca Al-Quran (iqra) selama satu tahun bagi tahun satu

Murid yang telah menguasai iqra akan meneruskan bacaan al-quran. Bagi model tasmik pelaksanaannya adalah di luar jadual waktu persekolahan sekurang-kurangnya 2 waktu.

Murid yang belum menguasai Al-Quran akan meneruskan iqra selepas baca ikut guru (BIG). Menepati pendekatan Talaqqi dan Musyafahah (Kaedah pembelajaran secara bersemuka dengan guru bagi mendengar, membetulkan kesalahan dan menyebut semula dengan baik dan lancar).

KEM LITERASI AL-QURAN (KLaQ)


Tujuan dilaksanakan KLaQ adalah untuk mengatasi masalah keciciran murid-murid yang masih berada di Iqra 1 hingga 3

PANDUAN PELAKSANAAN

MODEL TASMIK

TAKRIF TASMIK

Membimbing dan merekod pencapaian bacaan al-Quran murid secara individu berdasarkan program yang diatur bagi membolehkan murid khatam Al-Quran semasa berada di Sekolah Kebangsaan Dilaksanakan di luar jadual waktu dan dikira waktu rasmi mengajar serta perlu membuat catatan dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH).

STRATEGI PELAKSANAAN

Semua murid hendaklah menggunakan Al-Quran Rasm Uthmani /buku Iqra. Guru dicadangkan yang masih iqra mengunakan sukatan Modul Inovasi. Setiap murid diwajibkan menghadiri kelas tasmik. GPI, GTPI, GPI Program j-QAF & GPI Pend. Khas jQAF wajib melaksanakan program tasmik manakala guru Islam yang berkebolehan digalakkan untuk membantu. Guru-guru yang terlibat dengan program tasmik mestilah dilantik secara rasmi oleh pihak sekolah.

MODUL INOVASI IQRA

BUKU IQRA MUKA SURAT BIL M/S IQRA 1 3, 6, 9, 12, 15,19, 21, 25 & 30 9 IQRA 2 1, 4, 5, 6, 8,10, 14, 17, 21, 25 & 30 11 IQRA 3 1, 2, 3, 6, 8,10, 14, 18, 19, 22, 25 & 30 12 IQRA 4 3, 5, 7, 9, 11, 14,16, 18, 21, 25 & 30 11 IQRA 5 ( dicadangkan Al-Quran ) 1, 3, 6, 7, 9,10, 11,12, 15, 18, 20, 22, 25, 28 & 30 15

Guru Kelas Tasmik hendaklah membimbing bacaan dan merekod bacaan murid dalam: Buku Rekod Bacaan. Markah kualiti bacaan 40 markah diisi dihujung semester 1 & 2.
BIL 1 Iqra 1 PERKARA MARKAH 1-3

2 3
4 5 6 7

Iqra 2 Iqra 3
Iqra 4 Iqra 5 Iqra 6 Al-Quran

4-6 7 - 10
11 - 12 13 - 15 16 - 19 20 - 40

Murid-murid yang cemerlang boleh meneruskan bacaan tanpa terikat dengan agihan juzuk yang dicadangkan Murid boleh membaca dan mentasmik bacaan al-Quran pada masa-masa yang sesuai (luar jadual waktu) Waktu Tasmik tidak boleh dianggap sebagai waktu kokurikulum.

PANDUAN PELAKSANAAN

MODEL BAHASA ARAB

STRATEGI PELAKSANAAN Sebagai bahasa elektif iaitu 2 waktu / 5 waktu ( kohort 2009) seminggu kecuali tahun 1,2&3 iaitu sebanyak 3 waktu seminggu. Dimasukkan dalam jadual waktu rasmi persekolahan. (Dicadangkan 2 kali seminggu) Murid Islam dikehendaki memilih Bahasa Arab sekiranya tidak mengambil bahasa elektif yang lain. Diajar oleh guru j-QAF yang dilantik dengan keutamaan kepada guru j-QAF Opsyen Bahasa Arab.

PANDUAN PELAKSANAAN

MODEL BESTARI SOLAT (FARDHU AIN)

PENILAIAN

Mengikut format Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Tahap 1 : PKSR dan ujian bertulis Tahap 2 : Ujian bertulis (Sumatif) * Soalan dimuat turun dalam laman sesawang BPK * Markah e-Laporan berdasarkan PKSR tersebut.

Fardhu Ain
Ibadah solat adalah tiang agama. Benteng untuk mencegah kemungkaran adalah ibadah solat yang sempurna. Membentuk peribadi murid dengan penguasaan dalam hal ibadah khususnya penghayatan dan amalan solat. Melahirkan umat yang berkualiti dari segi aqidah dan mantap pegangan agama.

TAKRIF Dilaksanakan untuk memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan, perbuatan dan penghayatan. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah sekolah. Peruntukan KBS (OS42000) hanya boleh digunakan untuk program KBS sahaja (murid)

KEM BESTARI SOLAT


Model bestari solat dilaksanakan di luar jadual waktu persekolahan.

Ia dilaksanakan 4 kali setahun perlu dimasukkan dalam takwim tahunan sekolah.


KBS Tahap 1 Wuduk Perlakuan solat Bacaan di dalam solat Wuduk Perlakuan solat Bacaan di dalam solat Amali Solat Tambahan KBS Tahap 2

Program ini dilaksanakan empat kali selama (40 jam). Pihak sekolah diberikan pilihan untuk melaksanakan program ini secara separuh hari atau sehari dengan syarat dilaksanakan semua aktiviti dan jumlah masa yang telah ditetapkan dalam model ini.

Borang penilaian disediakan bagi menentukan tahap kebolehan murid dalam mendirikan solat Pengisian aktiviti kem seperti dinyatakan dalam Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat Bestari Solat secara runcit mesti direkodkan tempoh pelaksanaannya. Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali aktiviti dilaksanakan

Rujuk buku Panduan Model

TEMPOH PELAKSANAAN KEM KEM PERTAMA : JANUARI HINGGA MAC KEM KEDUA : APRIL HINGGA MEI KEM KETIGA : JUN HINGGA JULAI KEM KEEMPAT : OGOS HINGGA SEPTEMBER

TARIKH PENGHANTARAN e-PELAPORAN


DARI

SEKOLAH KE PPD ; Minggu ketiga Jun Minggu akhir Oktober PPD KE JPN ; Minggu pertama Julai Minggu pertama November

DARI

PEJABAT PELAJARAN DAERAH NEGERI JOHOR

AUDIT PENCAPAIAN PELAKSANAAN j-QAF

AUDIT PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM j-QAF

Semoga kita mampu menjadi seorang guru yang mampu melaksanakan amanah & tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Insyallah.