Anda di halaman 1dari 6

Sudut dan garis 1. Sudut ialah ukuran suatu putaran.

Semakin besar putaran, semakin besar sudut yang terbentuk. 2. Sudut terbentuk apabila dua garis lurus bertemu pada satu titik. 3. Sudut boleh dinamakan sebagai BAC, A atau BAC B A C 4. Alat yang digunakan untuk mengukur saiz sesuatu sudut ialah protractor dengan unit darjah ( ) . 5. BAC 30 dibaca sudut BAC atau sudut A sama dengan 30 darjah. 6. Menamakan sudut dan mengukur sudut R a)

b)

P S Q

PQR =
R

Y c) d) J

Z X

M N e)

Melukis sudut a) Lukis ABC 65

b) Lukis PQR 125

Q A B

P c) Lukis LMN 150 d) Lukis XYZ 75

e) Lukis RST 105

f) Lukis JKL 59

S J

R K

1. Mengenal dan mengelaskan sudut berikut a) Sudut tirus (acute angle) Sudut yang kurang daripada 90

Sudut tegak (right angle) Sudut tepat 90

Sudut cakah (obtuse angle) Sudut yang lebih daripada 90 tetapi kurang daripada 180

Sudut reflex (reflex angle) Sudut yang lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 360

2. Cuba lukis a) ABC 220

b) PQR 320

Sudut pada garis lurus 1. Bina satu garis lurus AB

A 2. Kemudian, lukis dua garis yang bertemu pada garis AB.

3. Dengan menggunakan protractor, ukur dan catatkan setiap sudut pada garis AB itu. 4. Cari hasil tambah sudut-sudut itu. 5. Ulangi langkah 1 hingga 3 dengan melukis lebih dari dua garis lurus yang bertemu pada garis lurus AB. RUMUSAN : Contoh 1: Dalam rajah di sebelah, PQR ialah garis lurus. Cari saiz sudut x. T S x R

50 68
P

x 180 50 68 62

Latihan 9.1 m/s 184, No. 7

1. Lukis dua garis lurus melalui titik yang terdapat dalam bulatan

2. Dengan menggunakan protraktor ukur dan catatkan setiap sudut yang terdapat di antara dua garis itu. 3. Cari hasil tambah sudut-sudut tersebut. 4. Lukis dua garis lurus yang bersilang. 5. Ukur setiap sudut yang terdapat di antara dua garis tersebut 6. Cari hasil tambah sudut-sudut tersebut. RUMUSAN :..

Contoh 1: Dalam rajah di sebelah, cari nilai x.

86 x 120

x 360 86 90 120 64
Ltihan 9.1 m/s 184, No. 8.

Garis selari dan garis serenjang 1. Garis selari adalah dua garis lurus yang tidak akan bertemu atau bersilang pada satu titik. 2. Jarak antara dua garis lurus ini adalah sentiasa sama. 3. Simbol digunakan untuk menunjukkan bahawa dua garis berkenaan adalah selari. Contoh : PQ adalah selari dengan RS, boleh ditulis sebagai PQ 4. 5. Garis serenjang adalah dua garis yang bersilang pada sudut 90 . Simbol RS.

digunakan untuk menunjukkan dua garis itu adalah berserenjang.


CD

Contoh: AB berserenjang dengan CD ditulis AB 6. Garis serenjang ditunjukkan dengan sudut tegak. Contoh: PQ dan RS adalah berserenjang.

S Sifat-sifat sudut pada garis bersilang a) Sudut bertentangan bucu Nilai atau saiz sudut bertentangan bucu adalah sama b) Sudut pelengkap Hasil tambahnya ialah 90
a

Pasangan sudut ini dikatakan sudut pelengkap

a + b = 90 c) Sudut penggenap Hasil tambahnya ialah 180 . x

Pasangan sudut ini dikatakan sudut penggenap

x + y = 180 d)

Sudut bersebelahan q p Hasil tambah sudut-sudut bersebelahan pada garis


lurus ialah 180

Latihan 9.3 m/s 192, No. 1, 2, 3, 4, 5, 6