Anda di halaman 1dari 22

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA

PENGGAL PERTAMA
Minggu 1 Nilai 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Kandungan Akademik Kesejahteraan hidup dinikmati anugerah Tuhan disyukuri. Kewajipan mensyukuri nikmat Tuhan Kehidupan yang sedia ada diterima dengan mensyukuri anugerah Tuhan dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. - Kesihatan yang sempurna. - Keluarga yang bahagia. - Alam sekitar yang bersih. - Negara yang aman damai. Hasil Pembelajaran Menjaga apa yang dianugrerahkan oleh Tuhan dengan baik. ii. Berusaha untuk meningkatkan apa yang dianugerahkan oleh Tuhan ke tahap yang lebih baik. i. Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Sumbang saran yang berkaitan dilemma moral. - Perbezaan hidup antara individu yang miskin dan yang kaya. - Kepayahan individu yang kurang upaya dan akhirnya berjaya mencapai kejayaan. ii. Perbincangan Cara menunjukkan kesyukuran atas nikmat Tuhan. i. Sumbang saran yang berkaitan dilemma moral. Perbezaan hidup antara individu yang miskin dan yang kaya. Kepayahan individu

1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Kesejahteraan hidup dinikmati anugerah Tuhan disyukuri. Kewajipan mensyukuri nikmat Tuhan Kehidupan yang sedia ada diterima dengan mensyukuri anugerah Tuhan dan sentiasa

i.

ii.

Menjaga apa yang dianugrerahkan oleh Tuhan dengan baik. Berusaha untuk meningkatkan apa yang

berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kesihatan yang sempurna. Keluarga yang bahagia. Alam sekitar yang bersih. Negara yang aman damai.

dianugerahkan oleh Tuhan ke tahap yang lebih baik.

yang kurang upaya dan akhirnya berjaya mencapai kejayaan. ii. Perbincangan Cara menunjukkan kesyukuran atas nikmat Tuhan. i. Syarahan atau perbahasan bertajuk Berbaik Sangka membawa Kesejahteraan Hidup. Senarai semak tentang perasaan baik sangka terhadap rakan / anggota keluarga.

1.2 Kebersihan Fizikal dan Mental.

Berbaik sangka mencerminkan fikiran dan jiwa yang bersih. Kebersihan pemikiran dan jiwa menjamin hubungan yang sihat. Amalan berbaik sangka dan sentiasa berfikiran positif terhadap orang lain.

Berbaik sangka dan berfikiran positif terhadap orang lain.

ii.

1.2 Kebersihan Fizikal dan Mental.

Berbaik sangka mencerminkan fikiran dan jiwa yang bersih. Kebersihan pemikiran dan jiwa menjamin hubungan yang sihat. Amalan berbaik sangka dan sentiasa berfikiran positif terhadap

Berbaik sangka dan berfikiran positif terhadap orang lain.

iii.

iv.

Syarahan atau perbahasan bertajuk Berbaik Sangka membawa Kesejahteraan Hidup. Senarai semak

orang lain.

2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga

Agama menuntut kehidupan keluarga bahagia. Kasih sayang terhadap keluarga amalan suci. Kasih sayang terhadap keluarga mengikut perspektif agama.

Menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut agama.

i.

ii.

tentang perasaan baik sangka terhadap rakan / anggota keluarga. Mengumpulkan kata-kata hikmat tentang amalan kasih sayang terhadap anggota keluarga mengikut perspektif agama dan mempamerkan di kelas. Mengumpul maklumat/ cerita dan berbincang tentang amalan kasih sayang terhadap anggota keluarga mengikut pelbagai agama.

1.3 Harga Diri

Perancangan masa depan menjamin kecemerlangan. Hala tuju hidup membina maruah diri. Hala tuju hidup yang positif. - Pegangan agama yang kukuh. - Usaha memajukan diri ke arah cita-cita yang ditentukan. - Hobi yang sihat.

Menjaga maruah diri dengan menentukan hala tuju hidup yang positif.

i.

ii.

Membincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menentukan hala tuju hidup. Menyediakan satu kontrak diri / aku janji tentang hala tuju kehidupan.

iii.

1.3 Harga Diri

Perancangan masa depan menjamin kecemerlangan. Hala tuju hidup membina maruah diri. Hala tuju hidup yang positif. - Pegangan agama yang kukuh. - Usaha memajukan diri ke arah cita-cita yang ditentukan. - Hobi yang sihat.

Menjaga maruah diri dengan menentukan hala tuju hidup yang positif.

i.

ii.

iii.

2.2 Hormat dan Saling menghormati mengukuhkan taat kepada keakraban keluarga. anggota Keluarga. Bermusyawarah meningkatkan hubungan kekeluargaan. Penyelesaian masalah secara musyawarah. - Berbincang dan berterus terang dengan anggota keluarga. 2.2 Hormat dan Saling menghormati mengukuhkan taat kepada keakraban keluarga. anggota Keluarga. Bermusyawarah meningkatkan hubungan kekeluargaan. Penyelesaian masalah secara musyawarah. - Berbincang dan berterus terang dengan anggota keluarga.

Menyelesaikan masalah secara musyawarah dengan anggota keluarga.

i.

ii.

Menyelesaikan masalah secara musyawarah dengan anggota keluarga.

i.

ii.

Senarai semak tentang usaha yang dilakukan untuk menentukan hala tuju hidup. Membincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menentukan hala tuju hidup. Menyediakan satu kontrak diri / aku janji tentang hala tuju kehidupan. Senarai semak tentang usaha yang dilakukan untuk menentukan hala tuju hidup. Peta minda tentang kebaikan menyeleasaikan masalah bersama keluarga. Main peranan tentang penyelesaian maalah dengan anggota keluarga. Peta minda tentang kebaikan menyeleasaikan masalah bersama keluarga. Main peranan tentang penyelesaian maalah dengan

10

3.1 tanggungjawab Terhadap Masyarakat

Rajyat cemerlang Negara gemilang. Permuafakatan antara rakyat dan pemimpin menjamin kesejahteraan masyarakat. Sokongan kepada pemimpin dalam memajukan masyarakat dan Negara.

Menyokong usaha pemimpin memajukan masyarakat dan Negara.

i.

ii.

anggota keluarga. Mencipta sajak bertemakan sokongan rakyat kepada pemimpin. Buku skrap mengumpul gambar/ risalah tentang tanggungjawab rakyat bekerjasama dengan pemimpin memajukan Negara.

11

1.4 Kerajinan

Amalan kerajinan tanda penganut yang baik. Agama menuntut amalan kerajinan. Kerajinan mengikut perspektif pelbagai agama.

Mengamalkan sikap kerajinan sebagaimana yang dituntut oleh agama.

i.

ii.

Mengumpul maklumat dan berbincang tentang amalan kerajinan mengikut perspektif pelbagai agama. Mengumpul kata-

12

1.4 Kerajinan

Amalan kerajinan tanda penganut yang baik. Agama menuntut amalan kerajinan. Kerajinan mengikut perspektif pelbagai agama.

Mengamalkan sikap kerajinan sebagaimana yang dituntut oleh agama.

i.

ii.

kata hikmat tentang amalan kerajinan mengikut perspektif agama dan mempamerkan di papan kenyataan kelas. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang amalan kerajinan mengikut perspektif pelbagai agama. Mengumpul katakata hikmat tentang amalan kerajinan mengikut perspektif agama dan mempamerkan di papan kenyataan kelas. Mengumpul maklumat tentan Jabatan Alam Sekitar/ WWF/ Agensi swasta dalam memelihara alam sekitar. Permainan alam sekitar._ Menara

13

4.1 Kebersihan dan keindahan persekitaran

Kebersihan kea rah kesejahteraan bersama. Penjagaan alam sekitar tanggungjawab bersama. Peranan pelbagai pihak dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. - Anggota masyarakat.

Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha-usaha memelihara alam sekitar.

i.

ii.

Agensi kerajaan. Agensi swasta dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO)

iii. i.

14

4.1 Kebersihan dan keindahan persekitaran

Kebersihan kea rah kesejahteraan bersama. Penjagaan alam sekitar tanggungjawab bersama. Peranan pelbagai pihak dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. - Anggota masyarakat. - Agensi kerajaan. - Agensi swasta dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO)

Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha-usaha memelihara alam sekitar.

ii. iii. -

Haloba. Program kesedaran alam sekitar. Lawatan. Perkhemahan. Mengumpul maklumat tentan Jabatan Alam Sekitar/ WWF/ Agensi swasta dalam memelihara alam sekitar. Permainan alam sekitar._ Menara Haloba. Program kesedaran alam sekitar. Lawatan. Perkhemahan.

15

3.2 Toleransi Dalam masyarakat

Toleransi asas perpaduan. Kepelbagaian kebudayaan mencerminkan perpaduan masyarakat. Fahami dan hormati kebudayaan pelbagai kaum.

Memahami dan menghormati kebudayaan pelbagai kaum.

i.

ii.

membuat persiapan menyambut sesuatu perayaan/ hari kebesaran pelbagai kaum di bilik darjah. Syarahan bertajuk

iii.

16

1.5 Hemah Tinggi Amalan berhemah memupuk keharmonian. Kesopanan menjamin perkhidmatan berkualiti. Amalan bersopan dalam perkhidmatan kerajaan dan swasta.

i.

ii.

Mencontohi amalan bersopan dalam perkhidmatan kerajaan dan swasta. Menunjukkan tingkah laku bersopan dalam perhubungan dengan orang lain.

i.

ii.

Kebudayaan Pelbagai kaum Di Malaysia. Buku skrap tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Mengumpul moto/ slogan/ tema kempen tentang amalan kesopanan di jabatan kerajaan dan swasta dan membincangkann ya. Main peranan sebagai kakitangan sebuah agensi dalam memberi perkhidmatan bersopan kepada pelanggan.

17

1.5 Hemah Tinggi Amalan berhemah memupuk keharmonian. Kesopanan menjamin perkhidmatan berkualiti. Amalan bersopan dalam perkhidmatan kerajaan dan swasta.

i.

ii.

Mencontohi amalan bersopan dalam perkhidmatan kerajaan dan swasta. Menunjukkan tingkah laku

i.

Mengumpul moto/ slogan/ tema kempen tentang amalan kesopanan di jabatan kerajaan dan swasta dan membincangkann

bersopan dalam perhubungan dengan orang lain.

ii.

18

1.6 Kasih sayang

Kasih saying menjamin kesejahteraan hidup. Gaya hidup sihat amalan hidup yang baik. Sokongan kepada penghidap dan keluarga penghidap HIV/AIDS.

Memberi sokongan moral dan kebendaan kepada penghidap dan keluarga penghidap HIV/AIDS.

i.

ii.

ya. Main peranan sebagai kakitangan sebuah agensi dalam memberi perkhidmatan bersopan kepada pelanggan. Mengumpul maklumat tentang punca dan akibat HIV dan AIDS dan mempamerkan dalam bilik darjah. Simulasi tentang memberi sokongan kepada penghidap/ keluarga penghidap HIV/AIDS

19

5.1 Hormat dan setia kepada pemimpin, raja dan Negara.

Kesetiaan rakyat mengukuhkan kedaulatan Negara. Rukun Negara mengukuh kesetiaan rakyat kepada Negara. Hayati dan patuhi prinsip-prinsip rukun Negara.

Mengamalkan prinsipprinsip Rukun Negara dan menjadi warganegara yang baik.

i. ii.

iii.

Menulis prinsip rukun Negara secara kreatif. Bercerita caracara mematuhi prinsip-prinsip rukun Negara. Berbincang

20

5.2 Patuh kepada peraturan dan undang-undang

Undang-undang menjamin kesejahteraan bersama. Patuhi undang-undang keamanan terpelihara. Patuhi undamg-undang yang dikuat kuasakan di dalam dan di luar Negara.

Mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan di semua tempat.

i.

ii.

21

5.2 Patuh kepada peraturan dan undang-undang

Undang-undang menjamin kesejahteraan bersama. Patuhi undang-undang keamanan terpelihara. Patuhi undamg-undang yang dikuat kuasakan di dalam dan di luar Negara.

Mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan di semua tempat.

i.

ii.

tentang kepentingan prinsip Rukun Negara terhadap masyarakat. Mendapat maklumat tentang undang-undang / akta di dalam / luar Negara dan membuat perbandingan. Perbincangan tentang fungsi undang-undang dalam sesebuah Negara. Mendapat maklumat tentang undang-undang / akta di dalam / luar Negara dan membuat perbandingan. Perbincangan tentang fungsi undang-undang dalam sesebuah Negara. Mendapat maklumat tentang undang-undang / akta di dalam / luar Negara dan membuat perbandingan. Perbincangan

22

5.2 Patuh kepada peraturan dan undang-undang

Undang-undang menjamin kesejahteraan bersama. Patuhi undang-undang keamanan terpelihara. Patuhi undamg-undang yang dikuat kuasakan di dalam dan di luar Negara.

Mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan di semua tempat.

i.

ii.

tentang fungsi undang-undang dalam sesebuah Negara.

PENGGAL KEDUA
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Mencari

Minggu 1

Nilai 4.2 Menyayangi

Kandungan Akademik Kemapanan alam sekitar untuk generasi

Hasil Pembelajaran Menyayangi alam sekitar

Alam Sekitar

masa depan. Sayangi alam sekitar untuk masa depan. Perlindungan terhadap spisies haiwan dan tumbuhan yang hamper pupus.

dengan melindungi haiwan dan tumbuhan yang hamper pupus.

ii.

iii.

maklumat berkenaan haiwan dan tumbuhan yang hamper pupus dan mempamerkan di papan kenyataan. Menghasilkan buku skrap tentang haiwan dan tumbuhan yang hamper pupus. Menyediakan kertas cadangan tentang cara melindungi haiwan yang hampir pupus.

2.3 Tanggungjawab Terhadap Keluarga

Keluarga bahagia impian semua. Kehidupan keluarga bahagia kewajipan anggotanya. Kehidupan keluarga yang berkualiti. - Berkongsi masa suka duka.

Bertanggungjawab mengekalkan kehidupan keluarga yang berkualiti.

i.

ii.

menulis essei tentang cara meningkatkan perpaduan dalam hubungan keluarga. Bercerita tentang cara berkongsi

Perpaduan. iii.

2.3 Tanggungjawab Terhadap Keluarga

Keluarga bahagia impian semua. Kehidupan keluarga bahagia kewajipan anggotanya. Kehidupan keluarga yang berkualiti. - Berkongsi masa suka duka. - Perpaduan.

Bertanggungjawab mengekalkan kehidupan keluarga yang berkualiti.

iv.

v.

vi.

masa suka duka dengan anggota keluarga. Main peranan tentang perkongsian masa suka duka dengan anggota keluarga menulis essei tentang cara meningkatkan perpaduan dalam hubungan keluarga. Bercerita tentang cara berkongsi masa suka duka dengan anggota keluarga. Main peranan tentang perkongsian masa suka duka dengan anggota keluarga

1.7 Kesederhanaan

Pertimbangan yang bijaksana membawa kebaikan. Amalan bersederhana dalam menangani sebarang masalah. Masalah dan krisis ditangani dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain.

Menyelesaikan masalah dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain.

i. -

Penyelesaian masalah. Mengenal pasti isuisu semasa. Berbincang tentang cara menangani masalah dan isu secara rasional.

- Masalah remaja.

ii.

Menyediakan rangka penyelesaian masalah remaja menggunakan carta pengurusan grafik. Lakonan bertemakan Murid yang Amanah. Perbincangan tentang kesan pekerja yang amanah terhadap diri, keluarga, majikan, masyarakat, dan Negara.

1.8 Kejujuran

Amanah tunjang Kemuliaan Amalan amanah satu cara hidup yang mulia. Amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai murid dan pekerja. - Tidak terlibat dalam penyelewengan kuasa dan wang.

Bersikap amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

i.

ii.

3.3 Semangat Bermasyarakat

Berbakti demi kesejahteraan masyarakat Kesediaan bekerjasama menjamin kesejahteraan bersama. Kesediaan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menyelesaikan sesuatu masalah

Bersedia untuk bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu masalah demi kebaikan bersama.

i.

Perbincangan tentang cara menghubungi pihak berkuasa bagi melaporkan sesuatu kes/ masalah kes

demi kebaikan bersama. ii.

4.3 Peka terhadap Isu alam Sekitar.

Alam sekitar terjaga hidup sejahtera. Isu alam sekitar tanggungjawab semua. Perihatin terhadap isu berkaitan tanah bencah.(wetland) - Pencemaran. - Penebangan pokok secara berleluasa.

i.

ii.

Menunjukkan sikap prihatin terhadap isu-isu yang berkaitan dengan tanah bencah. Menyokong dan melibatkan diri dalam usahausaha menjaga kawasan tanah bencah.

i.

ii.

iii.

jenayah , kebakaran. Lakonan perbualan telefon melaporkan sesuatu kes / masalah. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang isu di kawasan tanah bencah. Menghasilkan buku skrap tentang isu tanah bencah. Lawatan ke kawasan tanah bencah.

4.3 Peka terhadap Isu alam Sekitar.

Alam sekitar terjaga hidup sejahtera. Isu alam sekitar tanggungjawab semua. Perihatin terhadap isu berkaitan tanah bencah.(wetland) - Pencemaran. - Penebangan pokok secara

i.

ii.

Menunjukkan sikap prihatin terhadap isu-isu yang berkaitan dengan tanah bencah. Menyokong dan

i.

ii.

Mengumpul maklumat dan berbincang tentang isu di kawasan tanah bencah. Menghasilkan

berleluasa.

melibatkan diri dalam usahausaha menjaga kawasan tanah bencah. Bersikap baik hati kepasa semua anggota masyarakat di dalam dan luar Negara.

iii. i.

1.9 Baik Hati

Bakti ditabur masyarakat sejahtera Sikap baik hati sesama manusia menjamin kesejahteraan bersama. Amalan baik hati terhadap pelbagai lapisan masyarakat di dalam dan luar Negara. - Individu yang menghidap penyakit kronik. - Mangsa bencana alam dan peperangan.

ii.

buku skrap tentang isu tanah bencah. Lawatan ke kawasan tanah bencah. Mengadakan tabung kemanusiaan peringkat kelas / sekolah. Mengumpul keratin akhbar dan mengadakan perbincangan tentang bantuan kemanusiaan kepada pelbagai lapisan masyarakat yang ditimpa kesusahan.

10

1.9 Baik Hati

Bakti ditabur masyarakat sejahtera Sikap baik hati sesama manusia menjamin kesejahteraan bersama. Amalan baik hati terhadap pelbagai lapisan masyarakat di dalam dan luar Negara.

Bersikap baik hati kepasa semua anggota masyarakat di dalam dan luar Negara.

i.

ii.

Mengadakan tabung kemanusiaan peringkat kelas / sekolah. Mengumpul keratin akhbar dan

Individu yang menghidap penyakit kronik. Mangsa bencana alam dan peperangan.

11

1.10 Berterima Kasih

Pemimpin Negara kebanggan rakyat. Pemimpin berjasa dihargai rakyat. Hargai jasa dan pengorbanan pemimpin. - Pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan Negara. - Pemimpin yang membangunkan Negara. Pemimpin Negara kebanggan rakyat. Pemimpin berjasa dihargai rakyat. Hargai jasa dan pengorbanan pemimpin. - Pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan Negara. - Pemimpin yang membangunkan Negara.

Berterima kasih dan mengenang jasa pemimpin Negara.

i.

ii.

12

1.10 Berterima Kasih

Berterima kasih dan mengenang jasa pemimpin Negara.

i.

ii.

mengadakan perbincangan tentang bantuan kemanusiaan kepada pelbagai lapisan masyarakat yang ditimpa kesusahan. menghasilkan buku skrap tentang pemimpin Negara. Menulis surat / kad mengucap terima kasih kepada pemimpin Negara. menghasilkan buku skrap tentang pemimpin Negara. Menulis surat / kad mengucap terima kasih kepada pemimpin Negara.

13

3.4 Peka terhadap isu-isu social.

Masyarakat perihatin hidup sejahtera. Isu-isu social ditangani bersama. Perihatin terhadap langkah menangani isi-isi social. - Anti dadah. - Anti cetak rompak.

Perihatin dengan masalah social dan menjauhkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang tidak sihat.

i.

ii.

Ceramah oleh pihak polis Di Raja Malaysia / Pemadam. Pertandingan menulis cogan kata tentang anti

Anti lumba haram. iii.

dadah / cetak rompak. Menghasilkan artikel untuk majalah sekolah atau akhbar tempatan tentang isu dadah / cetak rompak/ lumba haram dan mengemukakan cadangan untuk menangani masalah tersebut.

14

3.4 Peka terhadap isu-isu social.

Masyarakat perihatin hidup sejahtera. Isu-isu social ditangani bersama. Perihatin terhadap langkah menangani isi-isi social. - Anti dadah.

Perihatin dengan masalah social dan menjauhkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang tidak sihat.

i.

ii.

Ceramah oleh pihak polis Di Raja Malaysia / Pemadam. Pertandingan menulis cogan kata tentang anti

Anti cetak rompak. Anti lumba haram. iii.

dadah / cetak rompak. Menghasilkan artikel untuk majalah sekolah atau akhbar tempatan tentang isu dadah / cetak rompak/ lumba haram dan mengemukakan cadangan untuk menangani masalah tersebut.

15

5.3 Cinta akan Negara

Demi Negara yang kucintai Maruah Negara tanggungjawab semua warganya. Tanggungjawab menjaga dan mempertahankan maruah Negara.

Bersedia menjaga dan mempertahankan maruah Negara.

i.

ii.

Carta aliran sejarah Negara dari zaman penjajah sehingga kini. Perbincangan tentang

Mempertahankan kemerdekaan Negara. Menentang penjajahan.

iii.

kepentingan kemerdekaan bagi sesebuah Negara/ bentuk-bentuk penjahan baru penjajahan minda / ekonomi. Tayangan filem Bukit Kepong / Leftenan Adnan / Sarjan Hasan dan membincangkan mesej filem tersebut.

16

5.4 Keamanan dan keharmonian.

Perpaduan asas keharnonian hidup di Malaysia. Masyarakat majmuk di Malaysia hidup harmoni. Penglibatan dalam usaha

Melibatkan diri dalam usaha mengekal perpaduan kaum demi keharmonian hidup.

i.

Mengenali sumbangan tokohtokoh perpaduan seperti Tun Hussein onn , Tun Tan Siew Sin, Tun Sambanthan, dan

mengekalkan perpaduan kaum. ii.

iii.

Temenggung Jugah. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang kesan jika tiada perpaduan. Contoh: Peperangan di beberapa buah Negara. Program kunjungan ke rumah rakan / guru berlainan kaum.