Anda di halaman 1dari 14

SULIT

1 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT

2 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT 8. I. II. III. IV. A. B. C. D. 9. Susun mengikut urutan yang betul bagi penggunaaan hot glue gun? Hidupkan suis dan panadkan glu Rapatkan bahagian projek dan biarkan glu sejuk Tarik picu pada pemanas glu untuk mengeluarkan glu Gunakan muncung pemanas glu untuk menyapukan glu I, II, III, dan IV I, II, IV dan III I, III, IV dan II II, III, IV dan I Jadual 1 menunjukkan kos untuk membuat satu unit rak pisau Butiran Kos Bahan Kos Upah Kos Overhead Jumlah (RM) 4.80 2.60 0.40

Hitungkan kos pengeluaran bagi 4 unit rak pisau? A. B. C. D. 10. A. B. C. D. RM7.80 RM19.20 RM29.60 RM31.20 Apakah tujuan pendokumentasian? Supaya kerja pembinaan menjadi lebih mudah Supaya mudah membuat pengubahsuaian projek Supaya dapat menyediakan jadual kerja yang terancang Supaya dapat dijadikan bukti perlindungan paten pada produk tersebut.

11.

3 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT

12.

13.

4 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT 14.

15.

Rajah di atas menunjukkan pelan dan pandangan hadapan untuk sesuatu objek. Antara objek berikut, yang manakah mewakili pandangan tersebut?

16.

Rajah di atas menunjukkan pelan dan pandangan sisi untuk sesuatu objek. 5 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT Antara objek berikut, yang manakah mewakili pandangan tersebut? A B.

17.

18.

6 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT

19.

Berdasarkan rajah di atas. tujuan menyiram tanaman hiasan, adalah... I II III IV A.


B.

untuk mengekalkan kesegaran tanaman. untuk mempercepat kadar pertumbuhan tanaman. untuk membekalkan air bagi keperluan tanaman. untuk menjadi pelarut s u p a y a a k a r d a p a t menyerap nutrien. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II,III,danlV

C. D. 20.

Apakah yang diperlukan oleh tanaman hiasan untuk hidup subur? I. II. III. IV. A. B. C. D. nutrien kegelapan pengudaraan cahaya matahari I, II, dan III I, II, dan IV I,III, dan IV II, III, dan IV

21.

Apakah tujuan merumput tanaman hiasan dalam pasu? I. II. III. IV. A. B. C. D. membekalkan nutrien kepada tanaman meratakan permukaan tanah dalam pasu menghapuskan tempat pembiakan haiwan perosak mengurangkan persaingan tanaman dengan rumput

I dan II II dan III II dan IV III dan IV

7 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT

22.

Aktiviti yang ditunjukkan di atas, ialah A. B. C. D. membaja. merumput. mencantas. menggembur.

23.

Apakah kelebihan pasu tanah liat berbanding dengan pasu plastik?


I. II.

tidak mudah terbalik tidak ditumbuhi lumut ringan dan mudah dialih mempunyai liang roma yang berfungsi sebagai ruang pengudaraan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

III. IV. A. B. C. D. 24.

Tujuan mencantas tanaman hiasan, adalah... I untuk membentuk turnbuhan. II untuk mempercepat kadar pertumbuhan. III untuk membuang bahagian yang berpenyakit. IV untuk menggalakkan pengeluaran tunas baru. A B C D I dan II II dan III I, II, dan III I, III, dan IV

25.

Manakah antara kaedah merumput yang berikut, sesuai untuk membuang rumpai pada tanaman hiasan dalam pasu? 8 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT I menggunakan cangkul II mencabut dengan tangan III membuang rumpai dengan tajak IV menggunakan serampang tangan A B C D 26. I dan II II dan IV II dan III III dan IV A p a k a h m a k s u d di e t s e imbang? A makanan yang cepat dimasak B makanan yang mengandungi nilai kalori yang tinggi C makanan yang dap at melindungi badan dari p ad a j angkitan penyakit D makanan yang mengandungi kesemua nutrien y a n g d i p e r l u k a n o l e h tubuh badan pada kadar yang betul 27. Faktor manakah yang perlu dipertimbangkan semasa membuat perancangan menu untuk tetamu? I perbelanjaan II rupa tetamu III bilangan tetamu IV makanan import A I dan II B I dan III C II dan IV D II dan IV 28. Makanan yang dirancang haruslah berbeza dan mempunyai variasi dari segi... I rasa. II warna III tekstur. IV harga. A. B. C. D. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

29. Antara yang berikut, manakah yang bukan kutleri? A B C garpu mangkuk pisau meja

9 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT D sudu makan

30. Apakah maksud menu yang paling tepat? A. B. C. D. senarai bahan kering dan bahan basah senarai hidangan Iengkap untuk suatu sajian senarai masakan dalam kertas perancangan satu hidangan lengkap yang mengandungi ke s e m u a n u t r i e n y a n g diperlukan oleh tubuh

31. Apakah tujuan membuat perancangan menu? I II III IV menyediakan diet seim bang menjimatkan ruang kerj a mengelakkan pembaziran makanan menyediakan hidangan yang menyelerakan

A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV Tekstur, warna, dan rasa hidangan yang pelbagai. 32. Berdasarkan penyataan di atas, apakah faktor peran cangan menu tersebut? A keperluan B kegemaran C perbelanjaan D kepelbagaian 33 Persiapan meja yang lengkap dengan susun atur alatan yang betul dinamakan... A. B. C. D. kulteri. alas meja. peranggu meja. susunan meja

34 I. II. III. IV.

Apakah kemahiran-kemahiran yang diperlukan semasa membuat perancangan menu? menghias masakan membuat keputusan menggunakan sumber menentukan keperluan

10 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT A. B. C. D. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan III II, III, dan IV

35 Faktor yang perlu diambil kira semasa membuat perancangan menu, ialah... I. II. III. IV. A. B. C. D. 36. saiz dapur. kepelbagaian. keperluan ahli keluarga. sumber tenaga dan masa. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Antara penyataan yang berikut, manakah yang benar m e n g e n a i p e r a n c a n g a n menu di bawah ini?

I Bua h- bua ha n da pat di makan mentah. II Lemak sayuran lebih baik daripada lemak haiwan. III Makanan seimbang ialah hidangan yang mengandungi semua jenis zat makanan. IV Orang dewasa perlu lebih banyak minum susu dan hasil tenusu berbanding dengan kanakkanak. A. B. C. D. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

37 Pemilihan menu yang berg a n t u n g k e p a d a u m u r , jantina, saiz tubuh, aktiviti, dan kesihatan dinamakan A keperluan. B tujuan sajian. C kepelbagaian. D kemahiran dan kebolehan. 38 Antara yang berikut manakah hidangan utama dalam sajian harian? A sarapan dan makan malam B sarapan, makan tengah hari, dan makan malam C s ar a pa n, m inum pa gi, makan tengah hari, dan makan malam D sarapan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, dan makan malam

11 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT

MENU
Sup bayam Salad buah-buahan Ikan kukus Air anggur

39 Menu di atas kekurangan... A B C D makanan pelawas. makanan pengawal. makanan pemberi tenaga. makanan pembina tubuh.

40 Makanan yang ditunjukkan dalam rajah di atas banyak mengandungi... A. B. C. D. lemak. protein. karbohidrat. v i t a m i n d a n g a r a m mineral.

41 Penyataan yang paling tepat menerangkan hidangan sepinggan lengkap, ialah... A mudah disediakan B disaji secara berpek C disediakan sebagai hidangan utama. D me ngandungi nutri en yang lengkap dalam satu hidangan.

42 A. B. C. D.

Hidangan sepinggan budaya setempat, ialah... lontong. nasi goreng. piza ayam. kuetiau sup.

2 biji telur 6 helai daun salad

12 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT
2 biji tomato 3 sudu mayonis

43

Diet di atas... A. B. C. D. tidak mengandungi protein. tidak mengandungi nutrien karbohidrat. mengandungi kandungan lemak yang tinggi. mengandungi hanya protein sumber haiwan.

44

Pilih hidangan sepinggan lengkap cara timur? A. B. C. D. Pizza nasi goreng makaroni bakar mihun goreng

45 Nasi goreng yang diletakkan sebiji telur goreng, timun, d a n i k a n b i l i s a d a l a h makanan... A. B. C. D. murah. berlemak. berkarbohidrat. hidangan sepinggan lengkap.

46 Bahan yang dapat digunakan untuk menghias mi goreng, ialah... I. II. III. IV. A. B. C. D. telur rebus. limau kasturi. daun bawang. kobis masak lemak. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

4 7 Y a n g m a n a k a h b u k a n hidangan sepinggan lengkap? A. B. C. D. nasi ayam bubur caca makaroni bakar kuetiau goreng

48 Hidangan panas harus... A. ditiup sehingga sejuk. B. dikacau dengan sudu sehingga sejuk. C. ditunggu sehingga makanan sejuk. D. diambil makanan dengan sudu sehingga sejuk. 13 HH/KHB/U2/T2/12

SULIT 49 Yang berikut merupakan adab dan sopan semasa makan, kecuali... A. B. C. D. 50 A. B. C. D. m e n g a m b i l s a j i a n s e cukupnya dengan cermat. berdiri untuk mencapai makanan yang jauh. mula makan apabila semua orang berada di meja. berbual mengenai perkara baik semasa makan. Etika makan bermaksud... adab dan sopan ketika makan. perancangan menu seimbang. c a r a m e l a y a n t e t a m u dengan sopan. sikap berjimat-cermat semasa membuat perancangan menu.

~ SOALAN TAMAT`

14 HH/KHB/U2/T2/12