Anda di halaman 1dari 3

PKSR 2 (2010) BAHASA MALAYSIA (TAHUN 2) NAMA: _________________________________ Jawab semua soalan. Pilih jawapan yang betul.

Soalan 1 berdasarkan Gambar 1. TARIKH: _____________________

1. Jeffery sedang ___________ kasut sekolahnya. A. menyental B. menggilap C. membasuh 2. Amilinda, Adonetta, Rebecca dan Olivia pergi ke perpustakaan. ____________ hendak meminjam buku cerita. A. Dia B. Kami C. Beliau D. Mereka 3. Aricson tidak menghadiri latihan bola sepak kerana _________ sakit perut. A. dia B. kami C. mereka Soalan 4 berdasarkan Gambar 2.

4. Beberapa biji guli diletakkan di ________ mangkuk kristal. A. tepi B. dalam C. tengah 5. Salman berlari dengan _________ untuk memenangi acara lumba lari.

A. laju B. kuat C. lancer D. kencang 6. Kek buah yang dibuat oleh ibu sungguh ______. A. aman B. wangi C. cantik D. sedap Soalan 7 berdasarkan Gambar 3. 7. Earon dan Yohanes sedang _______ ikan di sungai. A. menolak B. membeli C. melawan D. memancing 8. ____________ kamu akan berpindah ke rumah baharu? A. Bilakah B. Apakah C. Siapakah D. Bagaimanakah 9. Datuk Halim tidak tahu membaca. Dia seorang yang ______ A. ada hati B. buta huruf C. lipas kudung D. panjang tangan 10. ___________ yang berterbangan itu sungguh cantik. A. Pijat-pijat B. Kura-kura C. Rama-rama D. Labah-labah Soalan 11 hingga Soalan 15 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

11. Di manakah mereka berada? A. Taman Sains B. Taman haiwan C. Taman permainan 12. Bagaimanakah keadaan di taman itu? A. Panas B. Bersih C. Sunyi 13. Siapakah yang sedang bermain bola? A. Alvin dan Alan B. Alan dan Amir C. Gurmit dan Arif 14. Apakah yang dilakukan oleh Lina dan Amir? A. Membina jalan B. Membina rumah C. Membina istana pasir 15. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang gambar. A. Devi sedang bermian buaian. B. Suzi tidak suka bermain gelungsur. C. Arif dan Gurmit bermain jongkang-jongket. Soalan 16 hingga Soalan 20. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Ali gemar membaca buku. Dia selalu membaca buku pada waktu malam. Pada suatu malam, selepas membaca buku dia masuk tidur. Semasa hendak tidur, dia terdengar seperti pintu rumah jirannya dibuka orang. Dia mengintai di celah tingkap. Ali ternampak dua orang pencuri. Ali menelefon polis. Polis dating lalu menangkap pencuri itu.