Anda di halaman 1dari 2

Visi

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

M is i
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Matlamat
Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

sejahtera.