Anda di halaman 1dari 4

BIBLIOGRAFI Buku Chong Kum Ying, Mak Sew Yin, Sia Chwee Kim, Kee Bee Suan, &

Nagappan A/L Sithambaram. (2011). Focus SPM Science. Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. Joslyn, M., dan Heid, J.L. (1967). Fundamentals of Food Processing Operations. Westport, Conneticut : AVI Publishing Co. Mohd. Khan Ayob, Aminah Abdullah, Zawiah Hashim. (1989).Pengenalan Sains Makanan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Riemann, H. (1979). Foodborne Infectuons and Intoxications. New York: Academic Press. Wan Zuraidi Bin Wan Zaid, Iskandar Bin AB. Rashid, Zainon Bin Jusoh, & Md. Sharani Bin Hj. Yusof. (2006). Science Form 5. Selangor Darul Ehsan: Synergymate Sdn. Bhd. Yee Cheng Teik. (2000). SPM Rujukan Lengkap Era 2000 Sains. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. Internet Amekaw. (2012). Pembungkusan Jus Yang Menarik

http://amekaw.com/2012/05/kreatif-pembungkusan-jus-yang-menarik 6-foto/ Hazlan. (2011). Pembungkusan Bijak.

http://hairilhazlan.com/2011/04/12/pembungkusan-bijak/ Sam Wong. (2010). Label Pada Pembungkusan Makanan Mengelirukan Pengguna. http://www.konsumerkini.net.my/v1/index.php/berita makanan/428-label-pada-pembungkusan-makanan pengguna terkini/isu mengelirukan

REFLEKSI Salam sejahtera dan salam Satu Malaysia saya ucapkan. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kampus kerana telah memberi saya peluang untuk menghasilkan Tugasan Kerja Kursus Matematik (Literasi Nombor) ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada pensyarah bimbingan saya, Encik Wan Mohd Azmi Bin Wan Hassan. Beliau telah banyak membantu dan membimbing saya untuk menghasilkan kerja kursus ini. Jika tiada bimbingan daripada beliau, maka susahnya saya dapat berjaya menyiapkan kerja kursus ini. Sumbangan beliau amat saya hargai dan kasihi. Sepanjang kerja kursus ini, sokongan, bantuan dan tunjuk ajar rakan-rakan amat membantu juga kerana mereka turut memberikan komitmen. Sepanjang proses menyiapkan tugasan ini, saya menghadapi

beberapa masalah. Terutamanya, masa untuk menyiapkan tugasan ini tidak mencukupi oleh sebab sepanjang menyiapkan tugasan ini, banyak aktiviti diadakan dalam kampus. Saya berasa tertekan. Bagi menyelesaikan masalah ini, saya menyediakan jadual kerja untuk memastikan saya menyiapkan kerja saya dengan lebih sistematik. Selepas menyiapkan kerja kursus, saya mendapat benyak

pengetahuan baru. Dengan ini saya lebih memahami proses pembungkusan makanan dSelain itu, kreativiti saya dalam menghasilkan reka cipta yang baru juga dapat dirangsang. Bahkan, saya mendapati pembungkusan sesuatu makanan dan minuman perlu manarik dan melibatkan kos yang rendah. Pembungkusan yang kreatif amat penting bagi menarik perhatian konsumer seterusnya meningkatkan permintaan pasaran. Saya berasa sangat bangga kerana akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus ini. Saya sangat puas hati dengan hasil tugasan saya. Akhir kata, dengan menyediakan kerja kursus ini, saya telah mempelajari banyak perkara. Pengetahuan dan pengalaman tersebut amat memanfaatkan saya. Sekian, terima kasih. PANG CHUI HONG

BIODATA

NAMA

: PANG CHUI HONG

NO. KP

: 930127-07-5538

KURSUS

: 2 PISMP

UNIT

: RBT SJK (C)

ALAMAT

: 1494, JALAN TAN SAI GIN, TAMAN TAN SAI GIN,14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG.

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang telah saya nyatakan sumbernya

TANDATANGAN

: ..................................

NAMA

: PANG CHUI HONG

TARIKH

: 19. 9. 2013