Anda di halaman 1dari 1

Teori Ginzberg Empat faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya a) Faktor realiti- akibat tekanan yang diwujudkan olehpersekitaran

b) Proses pendidikan- bidang kerjaya ditentukan oleh kauntitidan kualiti pendidikan c) Faktor emosi aspek personaliti seseorang d) Nilai peribadi- jenis pekerjaan yang dipilih oleh seseorang 3 peringkat dalam proses pemilihan kerjaya a) Peringkat fantasi -kanak-kanak belum mempunyai sebarang keputusankerana belum capai kematangan dalamperkembangan vokasional - pilihan berubah-ubah, ideal tetapi tidak realistic - berlanjutan sehingga umur 10-12 tahun b) peringkat tentatif/ percubaan -mula menyedari tentang minat, keupayaan, nilaiperibadi dan nilai masyarakat terhadap perkerjaan. -Memilih pekerjaan berdasarkan berdasarkankebolehan dan bersesuaian dengan nilai sendiri danmasyarakat. c) Peringkat realistik Penerokaan - Individu giat melaksanakan pilihantentatif Penghabluran pilihan yang dibuat menjadi lebihtetap dan jelas Pengkhususan bentuk pekerjaan ditentukan Indiividu menukar pilihan yang kurang sesuai kepadalebih sesuai Proses pemilihan mengambil masa antara 10-15tahun