Anda di halaman 1dari 17

Perkataan baik bermaksud memberi faedah apabila menggunakannya.

Idea baik boleh memberi makna yang berbeza mengikut situasi atau konteks tertentu seperti :

Baik dalam konteks pemilihan Baik dalam konteks nasihat Baik sebab memuji dan bersetuju Baik kerana menghargai Baik dalam hukuman dan nilaian serta tafsiran Baik disifatkan kerana kecekapan

Menurut Kant, sesuatu tingkah laku itu adalah benar sekiranya sejajar dengan tugas atau tanggungjawab dan salah sekiranya bertentangan. Bagi G.E Moore (ahli falsafah Inggeris) sama ada sesuatu pelakuan dilabel benar atau salah adalah bergantung kepada darjah keseronokan yang dihasilkan. Mengikut pandangan beliau hanya keseronokan mempunyai kebaikan instrinsik.

Menurut Kamus dewan Edisi Ketiga, bermaksud tidak salah, betul, dan tepat.

benar

Terdapat satu kajian Sains yang mengkaji tingkah laku manusia mengatakan bahawa manusia mampunyai tingkah laku yang baik, buruk, salah, benar, berstandard atau bernilai antara baik atau buruk nilai tersebut dan dilakukan secara sengaja atau tidak boleh dikawal.

KONSEP PATUT

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga: - baik atau elok (perangai, perbuatan, dan lain-lain) - senonoh (jangan kamu ingin akan yang tiada) - layak atau sesuai (melakukan sesuatu) - tidak berlebihan atau berkurangan, padan, sesuai - mesti, wajib

Dalam Etika, PATUT digunakan dalam tiga aspek yangberlainan seperti situasi-situasi berikut :

Tindakan patut kita dilakukan bermakna seharusnya

dipilih setelah menimbangkan semua perkara atau tindakan alternative lain. Tetapi tindakan tersebut perlu diberitahu oleh seorang individu yang mengetahui segala- galanya. patut juga digunakan untuk membawa maksud jangan melakukan sesuatu yang seseorang itu patut. Ini bermakna dia patut membuat sesuatu yang salah, iaitu apa yang dia patut jangan lakukan.
Tindakan yang patut saya lakukan. Ia bermakna satu tindakan yang digemari oleh saya walaupun ia mungkin bukan tindakan yang unggul.

Dalam bidang falsafah dan perbincangan biasa, istilah

Perhatikan lagi penggunaan patut di dalam ayat berikut :

Individu seharusnya berpegang kepada konsep baik, benar dan patut. Contohnya: - melakukan apa yang baik dan benar - berkelakuan baik - patut berkelakuan baik - patut saling menghormati - bercakap benar - patut menepati masa

Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, baik, benar dan patut penting agar kita dapat hidup dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Contohnya, kita patut mengetahui serba sedikit adat resam dan agama masyarakat setempat agar tidak menyinggung perasaan. Adalah baik kita perlu menghormati masyarakat di sekeliling kita tanpa mengira agama dan bangsa.

Benar kenyataan bahawa perpaduan penting dalam pembangunan sesebuah negara.

Contohnya: Situasi / Amalan Harian Layanan terhadap orang tua Pengurusan wang sendiri Tugas Profesional Guru Tindakan yang Baik Memicit bahu orang tua. Tindakan yang Benar Bersopan santun ketika melayan orang tua. Menyimpan wang di bank. Mengajar dengan sabar. Tindakan yang Patut Berbual mesra dengan orang tua. Berbelanja dengan cermat. Bertanggungjawab

Mencatatkan perbelanjaan harian. Prihatin terhadap tindak-tanduk pelajar.

Menggosok gigi

Menggosok setiap hari.

Menggosok sekurangkurangnya sekali sehari. Membuat tugasan dengan secepat mungkin. Berada di kelas sebelum guru masuk. Tidak melupai sembahyang.

Menggosok gigi setiap kali selepas makan. Menyiapkan tepat pada masa.

Menyiapkan tugasan

Menghasilkan tugasan yang berkualiti.

Kuliah

Datang awal.

Menepati masa. Sembahyang mengikut waktu

Sembahyang

Sembahyang tepat pada waktu.

Semasa memandu

Memberi tumpuan.

Tidak menggunakan telefon bimbit. 30 minit seminggu.

Mengikuti peraturan jalan raya. Setiap hari.

Bersukan

3 kali seminggu

Tindakan yang Baik Tidak Baik Benar Tidak Benar

Contoh Menderma darah. Mencaci. Bendahari amanah. Polis rasuah.

Kesan Membantu golongan yang memerlukan. Dibenci orang. Dipercayai. Tidak dihormati dan tidak dipercayai oleh orang ramai. Tidak menghadapi masalah kekurangan air pada musim kemarau.

Patut

Berjimat cermat dalam menggunakan air.

Tidak Patut Baik Tidak Baik Benar Tidak Benar

Membuang sampah di merata tempat. Bergotong-royong. Mengumpat. Rajin bertanya. Menipu semasa peperiksaan.

Persekitaran kotor dan berbau busuk. Persekitaran bersih. Tidak mempunyai ramai kawan. Memperoleh ilmu. Gagal dalam hidup.

Patut

Menyayangi ahli keluarga. Mengkritik agama orang lain.

Wujud keluarga yang bahagia. Berlaku perbalahan atau peperangan.

Tidak Patut

Tafsiran baik, benar dan patut adalah berlandaskan kepada ideologi sesebuah masyarakat dan undangundang sesebuah negara.

Cara-cara meningkatkan amalan yang baik, benar, dan patut:

- Ajaran agama. - Rujukan daripada ibu bapa. - Mendapat didikan dan bimbingan daripada guru. - Rujukan dari buku Pendidikan Moral. - Mengolah atau mentafsir sendiri melalui pengalaman
dan pemerhatian persekitaran.

Kesimpulan
Adalah penting untuk kita mengetahui dan mempertimbangkan apa yang baik, benar dan patut. Dalam kehidupan kita, kita akan menggunakan istilah ini dalam aktiviti harian kita. Kita juga perlu mengaitkan istilah ini dengan peraturan sosial dan memegang pada prinsip moral yang bersesuaian.
Setiap insan yang bermoral memerlukan ciri-ciri baik, benar, dan patut. Peraturan dan pegangan prinsip moral seseorang akan menentukan bagaimana seseorang menghayati konsep baik, benar dan patut.