Anda di halaman 1dari 16

1

BAND 1
B1D1E1 Menyatakan pengertian sejarah
1.

Lengkapkan rajah tentang maklumat berkenaan pengertian sejarah dengan berpandukan


pilihan jawapan yang diberi.
catatan
keturunan

Pokok
perubahan

Istilah Arab

Syajaratun iaitu pohon atau pokok. Ia juga


boleh dikaitkan dengan ___________, riwayat,
__________________ dan asal-usul

Ibn Khaldun

Sejarah membicarakan tentang masyarakat


manusia, atau __________ manusia, tentang
______________________ yang berlaku pada
sifat-sifat masyarakat itu

Muhd. Yusof
Ibrahim

Herodotus

2.

Peradaban
peristiwa

Sejarah merupakan _________ ataupun rekod


mengenai sesuatu __________ yang berlaku
pada suatu masa yang lalu

Penceritaan tentang tindakan manusia dan


sebab-sebab mereka melakukannya

Kesimpulannya, sejarah bermaksud ____________________ tentang perkara yang telah berlaku.

B1D1E2 Menyatakan istilah / konsep masa dalam sejarah


1.

Tandakan

pada istilah yang betul

Jangka masa seratus tahun

Kurun

Dekad

Tahun atau kurun yang dihitung sesudah


kelahiran Nabi Isa

Hijrah

Masihi

Kronologi

Zaman

Jangka masa sepuluh tahun atau dasawarsa

Zaman

Dekad

Tahun Islam yang bermula dari tarikh Nabi


Muhammad s.a.w berpindah dari Makkah
ke Madinah

Hijrah

Masihi

Kurun

Zaman

Berurutan mengikut masa kejadian

Jangka masa tertentu yang mempunyai


keistimewaan atau pertalian masa

B1D1E3 Menyenaraikan tujuan belajar sejarah


1.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan
jati diri

panduan

iktibar

pengetahuan

wawasan

menghargai
berbangga

berhati-hati

patriotisme

Keperibadian
bangsa

a) Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memperolehi banyak .


b) Sejarah dapat melahirkan perasaan .. dan membentuk

c)

Kita harus ..jasa pemimpin sama ada pemimpin masa lalu atau
masa kini

d) Sejarah banyak mengajar kita sikap .supaya kesilapan masa lalu


tidak berulang kembali
e) Generasi masa kini dapat merangka ..masa depan dengan lebih
yakin
f)

Sejarah boleh menjadi dan memberi untuk


memperbaiki sebarang kesilapan yang telah dilakukan

g)

Sejarah dapat memupuk semangat ..

h) Kita seharusnya .menjadi rakyat Malaysia

BAND 2

B2D1E1 Menjelaskan ciri-ciri sejarah


1.

Jelaskan ciri-ciri sejarah di bawah.

Fakta yang Tepat dan Benar


Fakta sejarah ialah ...................
..................................................
..................................................
Maksud

..................................................
.................................................
Fakta sejarah tidak boleh
.............................................
serta perlu
di .............................................
dari segi ..................................
dan ..........................................

Penting dan Bermakna


Peristiwa yang penting dan

Sebab dan Akibat

Untuk mengetahui sebab dan

bermakna akan memberi..................

akibat sesuatu peristiwa, pengkaji

kepada ...............................................

perlu tahu .....................................

............................................................

........................................................

...........................................................

........................................................
........................................................

B2D1E2 Menjelaskan sumber-sumber sejarah


1. Jelaskan sumber-sumber sejarah di bawah.

Sumber Pertama
Juga dikenali sebagai sumber
.............................................
Bahan dalam bentuk
Maksud

Sumber Kedua
Juga dikenali sebagai sumber
......................................................
Terdiri daripada bahan yang dikaji

..............................................

melalui ..........................................

..............................................

.............................................

..............................................

Merupakan bahan yang telah

Belum ..................................

.......................................................

.............................................

.......................................................

Bersifat ................................

........................................................

..............................................

........................................................

B2D1E3 Menjelaskan kaedah pengkajian sejarah


1.

Berikan definisi kaedah berikut secara ringkas

Kaedah

Maksud

a) Kaedah lisan

b) Kaedah bertulis
c) Kaedah pandang
dengar

d) Kaedah arkeologi

B2D1E4 Menjelaskan istilah/konsep masa dalam sejarah


1.

Berikan maksud istilah-istilah berikut


Istilah
a) Kurun/abad

b) Zaman

c) Masihi

d) Hijrah

e) Kronologi

f) Dekad

Maksud

BAND 3
B3D1E1 Memberi contoh peristiwa penting dalam sejarah Negara

1. Gambar di bawah menunjukkan peristiwa pengisytiharan kemerdekaan Tanah


Melayu.

a) Apakah ciri sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut?

......
b) Mengapakah tarikh 31 Ogos 1957 merupakan tarikh yang sangat bermakna bagi
seluruh rakyat Malaysia?

B3D1E2 Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah


1.

Berikan tiga (3) sumber sejarah yang sesuai berdasarkan penyataan peristiwa berikut:

Siti ingin mengkaji riwayat hidup Tunku Abdul Rahman


Purta al-Haj.

....................................
....................................
....................................

Ahmad ingin mengkaji peradaban manusia di Lembah


Bujang

...................................
...................................
....................................

Aminah ingin mengkaji tentang kedatangan Islam di


Tanah Melayu

....................................
....................................
....................................

B3D1E3 Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dalam mengkaji sejarah


1.

Nyatakan penggunaan kaedah sejarah yang sesuai berdasarkan peristiwa berikut:

Siti ingin mengkaji riwayat hidup Tunku Abdul


Rahman Putra al- Haj

Ahmad ingin mengkaji tentang peradaban manusia


yang hidup sekitar zaman kegemilangan Kedah
Tua

Abu ingin mengkaji tentang kedatangan Islam di


Tanah Melayu. Apakah kaedah yang boleh
digunakan oleh Abu?

10

B3D1E4 Mengaplikasikan istilah / konsep masa dalam sejarah


1.

Tukar perkataan yang bergaris dalam istilah/konsep masa dalam sejarah serta terangkan maksud konsep tersebut
Penyataan

Istilah

a) Cikgu Zakaria berumur 30 tahun

3 ................................

b) Negara kita telah dijajah oleh kuasa asing


hampir 500 tahun

5 ................................

Portugis

Belanda

British

MERDEKA

Jepun

.....................................

c) Negara kita telah mengalami zaman


penjajahan kuasa asing sebelum mencapai
kemerdekaan. Turutan peristiwa tersebut
telah disusun mengikut ..................................
d) Apakah konsep pentarikhan yang boleh
dikaitkan dengan perpindahan Nabi
Muhammad s.a.w dari Makkah ke Madinah?

...................................

e) Tahun 2012 mula dihitung selepas kehadiran


Nabi Isa a.s. Ia dinamakan tahun....................

.....................................

Maksud Istilah

11

B3D1E5 Memberi contoh kejayaan Negara yang menjadi kebanggaan kita


1.

Berikan 3 contoh pencapaian tokoh negara yang membanggakan


a) ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

12

B3D1E6 Mengamalkan unsur patriotism


Lihat tingkah laku murid
BAND 4
B4D1E1 Mengelas sumber sejarah dalam mengkaji sejarah
1.

Lengkapkan jadual berikut


JENIS SUMBER

CIRI-CIRI SUMBER

CONTOH
a) batu bersurat
b)
c)
d)
e)

Telah di tafsir

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

13

B4D1E2 Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah


1.

Anda ingin membuat kajian tentang sekolah anda. Huraikan 4 contoh sumber yang
boleh anda gunakan untuk menyiapkan tugasan anda dengan sempurna.

B4D1E3 Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah
1.

Lengkapkan jadual berikut.


JENIS

a) Kaedah lisan

b) Kaedah
pandang
dengar

c) Kaedah
bertulis

d) Kaedah
arkeologi

MAKSUD

CONTOH

14

B4D1E4 Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah
Anda ingin membuat kajian tentang sekolah anda. Huraikan 2 kaedah yang boleh digunakan
untuk menyiapkan tugasan anda.

B4D1E5 Mengaplikasikan istilah/konsep masa dalam sejarah dengan mahir


Berikut adalah peristiwa bersejarah bagi negara Malaysia.
Hari kemerdekaan

Hari Guru

Hari Buruh

Hari Malaysia

Susun peristiwa di atas mengikut kronologi dan lengkapkan jadual berkaitan nilai bagi
peristiwa yang berkaitan
PERISTIWA

NILAI

15

B4D1E6 Selalu mengamalkan unsur patriotisme


Lihat tingkah laku ( Pemerhatian guru)

BAND 5
B5D1E8 Sentiasa mengamalkan unsur patriotism
Lihat / Pemerhatian
B5D1E9 Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah
Tulis satu karangan pendek mengenai pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa
pengisytiharaan Kemerdekaan di Tanah Melayu 1957 seperti gambar di bawah. Karangan
anda mesti tidak lebih daripada 100 perkataan

16

BAND 6
B6D1E1
Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran Negara serta dunia
Sebagai seorang pelajar, jelaskan sumbangan anda untuk menjayakan Wawasan 2020.

B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme


Lihat Tinglah laku Pemerhatian guru ( Tidak boleh ditaksir dengan pensel dan kertas)