Anda di halaman 1dari 6

1.Nyatakan satu sikap anda terhadap keluarga A. Kasih sayang B. Bergaduh C. Halau D. Benci 2.

Saling membantu dan menghormati anggota keluarga antara satu sama lain. Pernyataan di atas boleh A. Memburukkan nama baik keluarga. B. Menyusahkan anggota keluarga. C. Berbudi bahasa. D. Merapatkan hubungan sesama anggota keluarga. 3. Bagaimanakah anggota keluarga membantu antara satu sama lain? A. Selalu bergaduh antara satu sama lain. B. Saling membantu dan mengambil berat antara satu sama lain. C. Sentiasa tidak hormat antara satu sama lain. D. Suka melawan ibu bapa. 4. Mengapakah anggota keluarga pelu membantu dan menghormati antara satu sama lain? A. Kejiranan. B. Bersopan santun. C. Melahirkan keluarga bahagia. D. Ramah mesra. 5. Berikan cara anda menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga. A. Bantu dan hormat sesama anggota keluarga. B. Sentiasa melawan ibu bapa. C. Selalu membuli adik. D. Suka berbohong. 6. Asri ternampak ibu membawa pulang banyak hasil tanaman dari kebun. Dalam keadaan tersebut, apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Asri? A. Membantu ibu angkat hasil tanaman tersebut. B. Membiarkan ibu angkat sendirinya. C. Tidak mempedulikan ibu. D. Meminta ibu menyediakan makanan malam. 7. Nyatakan satu cara anda menghormati anggota keluarga kembangan anda. A. Bercakap dengan sopan. B. Berbohong C. Selalu marah anggota keluarga kembangan. D. Tidak menghormati anggota keluarga kembangan.

8. Berikan satu kebaikan mempunyai keluarga kembangan. A. Tidak bahagia B. Sentiasa bahagia. C. Tidak gembira. D. Tidak suka menghormati anggota keluarga kembangan. 9. Bagaimanakah anggota keluarga kembangan membantu antara satu sama lain? A. Selalu bergaduh antara satu sama lain. B. Saling membantu dan mengambil berat antara satu sama lain. C. Sentiasa tidak hormat antara satu sama lain. D. Suka melawan ibu bapa. 10. Mengapakah anda perlu menghormati anggota keluarga kembangan? A. Memburukkan nama baik keluarga kembangan. B. Merosakkan hubungan keluarga kembangan. C. Ramah mesra D. Kukuhkan ikatan kekeluargaan 11. Berikan satu sikap anda menunjukkan hormat terhadap anggota keluarga kembangan? A. Bertanya khabar apabila berjumpa. B. Tidak bertegur sapa. C. Saling mengejek antara satu sama lain. D. Berbohong 12. Azai mendapati adik sepupunya menangis mencari bukunya yang hilang. Dalam keadaan tersebut, apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Azai? A. Tidak mempedulikan. B. Menolong adik sepupunya mencari buku. C. Marah adik sepupunya. D. Membiarkan adik sepupunya. 13. Nyatakan satu amalan anggota keluarga menjaga maruah keluarga. A. Bergaduh dengan rakan. B. Berbohong C. Kurang beradab sopan. D. Rajin belajar. 14. Kita hendaklah sentiasa menjaga pertuturan, tingkah laku dan cara berpakaian. Amalan di atas ini A. Memburukkan nama baik keluarga. B. Mencerminkan maruah keluarga C. Merosakkan hubungan anggota keluarga. D. Menyusahkan anggota keluarga.

15. Bagaimanakah anda menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga? A. Membantu ibu mengemas rumah. B. Berpakaian kotor. C. Malas belajar. D. Ingkar pesanan ibu bapa. 16. Mengapakah maruah keluarga perlu dijaga? A. Keluarga dipandang rendah. B. Merosakkan hubungan baik keluarga. C. Maruah dipelihara keluarga sejahtera. D. Menyusahkan anggota keluarga. 17. Berikan satu cara anda menjalankan tanggungjawab terhadap anggota keluarga? A. Sentiasa berbudi pekerti B. Tidak bertegur sapa. C. Saling mengejek antara satu sama lain. D. Berbohong 18. Ceritakan cara anda menjaga maruah keluarga. A. Sentiasa menjaga pertuturan, tingkah laku dan cara berpakaian. B. Ingkar pesanan ibu bapa. C. Malas belajar. D. Kurang bersopan santun. 19.Kakak kepada ibu kita ialah. A. Kakak ipar B. Bapa saudara C. Nenek D. Ibu saudara 20.Asnizam terjumpa dompet orang tercicir,lalu dia menyerahkan dompet tersebut ke balai polis.Asnizam ialah seorang yang......... A. Bertanggungjawab B. Amanah C. Bersih D. Ikhlas 21.Kita hendaklah berpakaian A. Baru B. Comot C. Bersih D. Kotor

Encik Jinggel dan Encik Izzat hidup___(22) di Taman Emas.Anak-anak mereka ___(23)___baik.Anak-anak mareka__(24)___di Sekolah Kebangsaan Kahang.Mereka sering ___(25___sekiranya mempunyai masalah semasa mengulangkaji pelajaran.Anak-anak mereka juga sering ___(26)__bersamasama di taman permainan berdekatan.Encik Jinggel dan Encik Izzat sangat __(27)__melihat persahabatan yang__(28)__anak-anak mereka itu.Hubungan keluarga Encik Jinggel dan Encik Izzat __(29)___erat.Mereka hidup dengan ___(30)__dan saling membantu sekiranya berlaku sebarang masalah,bak kata pepetah ___(31)__membawa berkat. 22. A B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. berjauhan bermusuhan berjiran bergandingan berkawan berjiran bermusuhan bergaduh belajar bersukaria bermain berkebun tolong-menolong bercerai-berai bergotong-royong tiru-meniru bergaduh bersukaria bermain berkebun gembira mengantuk letih sakit hati busuk kusut erat manja

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

terjalin termakan terbelit ternakan harmoni senyap pecah-belah bising perpaduan sepakat bersatu pakatan

30.

31.

32. Antara berikut,yang manakah bukan cara meminta maaf ? A.Melafazkan kata-kata memohon maaf. B.Bersalaman sambil memohon maaf C.Menghantar kad untuk memohon maaf D.Membayar wang untuk memohon maaf 33. Ucapkanlah ______apabila rakan kita mendapat sesuatu berita buruk. A.tahniah B.takziah C.selamat pagi D.Malaysia boleh 34. Kita perlu minum sekurang-kurangnya____gelas air sehari A.lima B.enam C.tujuh D.lapan 35. Mengapakah sumber alam patut dikekalkan ? A.melambangkan kejayaan B.menjana kehidupan manusia dan hidupan lain C.menjana kemiskinan rakyat D.mendatangkan keseronokan

36.Kita hendaklah ______pendapat rakan kita. A. memuji-muji B.menentang C.menghina D.menghormati

37.Apakah sikap yang dapat membantu mengukuhkan nilai persahabatan dalam pergaulan ? A.Menghormati rakan-rakan ketika guru di dalam kelas sahaja B.Menghina rakan-rakan apabila tiba masanya C.Menganiayai rakan apabila berkesempatan D.Hormat-menghormati antara satu sama lain 38.Mengapakah terdapat batasan apabila bergaul antara lelaki dan perempuan ? A.Untuk bermusuh-musuhan B.Kerana murid lelaki nakal C.Kerana murid perempuan suka menangis D.Untuk membentuk tingkah laku yang mulia 39.Perbuatan atau tingkah laku yang biadap atau tidak sopan patut A.dipuji B.dihormati C.diberi tabik hormat D.dihentikan dan diubah 40.Merokok adalah suatu perbuatan yang ............ A.Terpuji B.Tidak baik C.Dihormati D.Sopan