Anda di halaman 1dari 15

SK KAYAU, WDT 4, 89609 PAPAR, SABAH

LAPORAN AKHIR TAHUN 2010 PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

DILAPORKAN OLEH:

DISAHKAN OLEH:

(DK AFSYARIAH BINTI PG RAMBANG) BIDIN) KETUA PANITIA, PENDIDIKAN ISLAM SK KAYAU PAPAR

(MASNAH GURU BESAR, SK KAYAU, PAPAR

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Isi kandungan
PERKARA SURAT 1. ISI KANDUNGAN 2. CARTA ORGANISASI 3 2 MUKA

3. LAPORAN TAKTIKAL PROGRAM JANGKA PANJANG 4-7 4. LAPORAN TAKTIKAL PROGRAM JANGKA PENDEK 8-10 5. PENUTUP 6. LAMPIRAN 1-7 11-12 13

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SK KAYAU 2010


PENASIHAT PN.MASNAH BINTI BIDIN (GURU BESAR)

PENGERUSI EN. ROSLEE AG DAMIT (PEN. KANAN 1)

PEN. PENGERUSI EN. MOHD RIZAL AG ADDNAN (PEN.KANAN HEM)

SETIAUSAHA CIK DK. AFSYARIAH BINTI PG RAMBANG (KETUA PANITIA)

BENDAHARI PN. SOFIA ALLI

AJK PN. HJH JUNAIDAH HJ YUSOP EN. SAPTU JAMALUDIN PN.NORLELA ALI OMAR PN.NOORHAYATI SIDEK Pn. EMMI ABD AZIZ

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

LAPORAN PLAN TAKTIKAL PROGRAM JANGKA PANJANG PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2010 Latih Tubi

Latih tubi yang diberi dapat disempurnakan oleh murid dengan baik. Hampir keseluruhan murid membuat setiap latih tubi yang diberi. Namun terdapat beberapa orang murid yang sering member alasan buku latihan mereka tinggal di rumah dan tidak kurang pula yang beralasan tidak ada buku latihan dan buku teks. Berikut merupakan senarai murid yang kurang member LAPORA komitmen terhadap tugas yang diberi oleh guru; N 1 1. AZMIR ABD BASIR (THN 3) 2. ZULFIKAR HAMDAN (THN 4) 3. FAZLEY ROY JAMERIN (THN 5) 4. SAHFUAN SALIMAN (THN 5) 5. RABANI RAMLI (THN 6) 6. SHAFIZAN JANDI (THN 6) Bagi murid di atas tindakan telah diambil dengan memberi peringatan keras. Buku latihan murid sentiasa diperiksa dan diserahkan kepada penolong kanan 1 untuk semakan beliau. Amali Amali yang dimaksudkan adalah untuk murid tahun 2 hingga 6 LAPORA mengikut sukatan pelajaran masing-masing. Elemen yang menjalani N2 amali adalah mengenai perlakuan wuduk, solat dan tayamum serta membersihkan najis mughallazah. Kesemua amali ini telah dilaksanakan pada semester 1. Bagi tahun 6 amali ini dipanjangkan untuk penilian PAFA yang telah berakhir pada 31 Julai 2010. Keputusan PAFA boleh dirujuk pada lampiran 1. Pencapaian murid adalah baik. Hasil amali ini dapat mencapai matlamat agar murid menguasai sepenuhnya dengan lebih berkesan

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

berbanding hanya teori semata-mata.

Ujian LAPORA Ujian telah dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan N berdasarkan sukatan yang ditetapkan. Menerusi ujian yang diberi ini 3 dapat dikenal pasti pencapaian murid dari semasa ke semasa. Terdapat murid yang menguasai isi pelajaran dengan baik sekali namun terdapat juga murid yang agak lemah dalam menguasai topictopik tertentu. Markah ujian bulanan murid boleh dirujuk pada lampiran 2. Peperiksaan LAPORA Dijalankan untuk menguji dan mengukur tahap pencapaian N murid. Peperiksaan semester 1 dan 2 digunakan untuk mengukur 4 prestasi murid. Pencapian keseluruhan murid untuk matapelajaran pendidikan Islam ini adalah baik. Analisa peperiksaan boleh dirujuk pada lampiran 3. Membeli BBM Peruntukan PCG untuk Panitia Pendidikan Isalm kali ini telah LAPORA digunakan untuk memberli 4 naskah Al-Quran dan 4 helai telekung N kanak-kanak. Peruntukkan tersebut berjumlah RM418.00. Pembekal 5 yang dipilih ialah Sri Benoni Marketing Sdn. Bhd. Selain menggunakan peruntukn PCG khas untuk Pendidikan Islam, panitia ini juga mendapat agihan kewangan daripada Panitia Moral dan Kemahiran Hidup untuk menampung kos membeli barangbarang di atas. Pihak panitia mengucapkan terima kasih kepada Panitia Moral dan Kemahiran Hidup yang memberi laluan kepada Panitia Pendidikan Islam untuk melengkapkan bahan bantu mengajar dan keperluannya pada tahun ini. Membeli buku latih tubi

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

LAPORA N6

Cadangan untuk membeli buku latih tubi ini ditangguh ke tahun hadapan hanya setelah mendapat persetujuan daripada ibu bapa. Buat masa sekarang sekolah ini telah memohon daripada ibu bapa untuk membeli buku latih tubi untuk mata pelajaran teras sahaja. Oleh kerana itu, pihak panitia bercadang untuk membeli buku kerja Pendidikan Islam pada tahun hadapan. Walau bagaimanapun, pada masa kini guru Pendidikan Islam menggunakan lembaran kerja yang difotostat di sekolah. Kemudahan fotostat sekolah yang disediakan di sekolah sedikit sebanyak telah membantu guru dalam menyediakan lembaran kerja untuk murid. Minggu Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

Minggu Pendidikan Islam dan Bahasa Arab telah dilaksanakan pada 25 29 Oktober 2010. Pada mulanya aktiviti ini hanya melibatkan Panitia Pendidikan Islam tetapi setelah membuat penambahbaikan berdasarkan aktiviti tahun lepas maka Panitia LAPORA Pendidikan Isam telah bergabung dengan Panitia Bahasa Arab untuk N menganjurkan aktiviti ini. 7 Penglibatan murid-murid sepanjang aktiviti ini amat menggalakkan. Terdapat pelbagai aktiviti yang disediakn untuk murid Islam tahap 1 dan 2. Bagi Bahasa Arab aktiviti dijalankan untuk murid tahun 1-2. Peruntukan kewangan bagi aktiviti ini adalah daripada akauan SUWA sekolah. Sebanyak RM59.50 digunakan untuk menempah piala. Manakala sijil adalah hasil daripada pembelian yuran penyertaan daripada murid-murid yang mengambil bahagian. Laporan keputusan aktiviti seperti dalam lampiran 4 dan 5.

Membudayakan membaca surah Al-Fatihah dan 3 Qul sebelum memulakan sesi p & p LAPORA N Aktiviti membaca surah Al-Fatihah dan 3 Qul setiap memulakan 8 sesi p & p dapat dijalankan seperti yang dirancang. Tujuan utamanya dalah membantu murid menghafal surah- surah tersebut sebagaimana terdapat dalam sukatan pelajaran yang ada. Selain itu, ia dijadikan amalan dalam solat dan kehidupan seharian.

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Pengguasaan murid adalah amat baik. Hampir keseluruhan murid sudah hafal surah-surah tersebut dengan baik. Aktiviti ini dijalankan sepanjang tahun.

Kem Bestari Solat (KBS) Tahun 1 & 2 Kem Bestari Solat merupakan program yang wajib dilaksanakan bagi sekolah yang mempunyai j-Qaf. Kem Bestari Solat wajib LAPORA dijalankan sebanyak 4 kali setahun mengikut jadual yang ditetapkan. N Justeru, sekolah ini menjalankan kem tersebut seperti berikut; 9 Kem Bestari Solat 1/2010 = 27 Mac 2010 Kem Bestari Solat 2/2010 = 10 April 2010 Kem Bestari Solat 3/2010 = 6-7 Ogos 2010 Kem Bestari Solat 4/2010=22-23 Oktober 2010 Peruntukan bagi KBS 1 dan 2 menggunakan kewangan tahun 2009 yang disalurkan awal Mac tahun 2010. Manakala KBS 3 dan 4 menggunakan peruntukan tahun 2010 yang telah disalurkan pada Julai baru-baru ini. Pada setiap kem ini kehadiran murid adalah 100%, kecuali pada Kem ke 4 kerana terdapat 3 orang murid tidak dapat menghadirkan diri kerana sakit.Pencapaian murid setelah melalui 4 kem ini adalah sangat memberangsangkan. Penguasaan murid telah meningkat.

Secara keseluruhannya kesemua aktiviti yang dirancang untuk jangka panang ini telah dilaksanakan dengan jayanya. Terdapat 9 program yang disasarkan dan kesemuanya telah dijalankan 100%.

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

LAPORAN PLAN TAKTIKAL PROGRAM JANGKA PENDEK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2010 SAMBUTAN MAULIDUR RASUL 1433H Sambutan Maulidur Rasul 1431 H peringkat SK Kayau telah dilaksanakan pada 26 Mac 2010. Acara yang dijalankan adalah seperti berikut: 1. Nasyid Tahap 1 dan 2 2. Celik Jawi 3. Kuiz Bahasa Arab Tahap 1 Berikut ialah nama pemenang bagi pertandingan di atas: LAPORAN 1 Nasyid Tahap 1 Johan : Tahun 2 Kedua : Tahun 3 Ketiga : Tahun1 Nasyid Tahap 2 Johan :Tahun 5 Kedua:Tahun 6 Ketiga:Tahun 4 Celik Jawi Tahap 2 Johan :Nurfarhana Syahirah Roslan Kedua : Shyerinah Pepe Ketiga :Norshafiqa Ladama Kuiz Bahasa Arab Johan : Threnella Thadeus Kedua : Sharifah Aliza Abd Kas Ketiga : Azzmie Jamalul

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Secara keseluruhannya, sambutan ini dijalankan seperti yang dirancang. Penyertaan daripada murid-murid sungguh memberangsangkan. Selain itu, majlis penutupan berjalan dengan lancar seperti dirancang. Walaupun bajet sambutan ini hanya RM 150.00 namun ia dapat dijalankan dengan baik dan memenuhi matlamat dan objektif yang disasarkan. ISRAK MIKRAJ Peristiwa Israk Mikraj tahun ini adalah pada 10 Julai 2010. Oleh yang demikian, pihak panitia telah menyemarakkan penghayatan peristiwa ini dalam kalangan murid-murid melalui galakan membaca buku-buku agama khususnya dalam mencari maklumat berkaitan peritistiwa Israk Mikraj itu sendiri. Pada 9 Julai 2010 murid-murid Islam didedahkan dengan maklumat peristiwa Israk Mikraj melalui LAPORAN 2 pencarian bahan di pusat sumber sekolah. Tiada sambutan di peringkat sekolah diadakan. Adalah diharapkan pada tahun hadapan sambutan Israk Mikraj ini dapat dijalankan. Pada kesempatan ini panitia Pendidikan Islam membuat pertandingan tertutup untuk Tahun 6 bagi menyemarakkan penghayatan peristiwa tersebut. Pertandingan yang dimaksudkan ialah Teroka Ilmu. Di sini murid Islam Tahun 6 diminta membuat folio yang bertemakan Peristiwa isarak dan Mikraj. Garis panduan membuat folio ini telah didedahkan dengan lebih awal. Berikut ialah pemenang kepada pertandingan tersebut: Johan: Fazilah Zulkiffly Kedua: Norziana Hamdan Ketiga: Nurfathiah Syahirah Roslan Pemenang diberikan sijil. Penyampaian sijil-sijil ini akan dilakukan pada Minggu Pendidikan Islam kelak.

SOLAT HAJAT Program solat hajat tahun 6 ini digugurkan daripada LAPORAN 3 sasaran asal. Ini kerana ia tidak dapat dijalankan kerana

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

10

program ini telah jatuh pada bulan puasa dan cuti pertengahan semester kedua. Ketiadaan masa yang sesuai dan peruntukan yang tidak ada menyebabkan prorgam ini dibatalkan. Semoga hasrat untuk menganjurkan program ini dapat dilaksanakan pada tahun hadapan.

NUZUL AL-QURAN

LAPORAN 4

Nuzul Al-Quran adalah pda 17 Ramadan kalendar Islam. Pada tahun ini jatuh pada 27 Ogos 2010. Hasil perbincangan guru-guru maka program ini digugurkan. Penggugurannya kerana kesuntukkan masa ekoran cuti pertengahan semester kedua dalam bulan yang sama. Semoga aktiviti ini dapat diteruskan pada tahun hadapan. . SAMBUTAN HARI RAYA Sambutan Hari Raya 2010 telah berjaya dilaksanakan pada 1 Oktober 2010 bergabung bersama Panitia Pendidikan Muzik. Selain acara sambutan juga diselitkan pertandingan Pertandingan Kayau Idol. Sumber kewangan aktiviti ini sepenuhnya daripada Panitia Pendidikan Muzik. Ahli jawatankuasanya dalah daripada kalangan guru dan muridmurid.

LAPORAN 5

Penggabungan ini bukan sahaja dapat menjimatkan kos Panitia Pendidikan Islam dalam pada masa yang sama ia menunjukkan kerjasama guru yang padu demi menganjurkan program yang baik untuk murid. Berikut adalah senarai nama pemenang dalam acara yang dipertandingkan: Pakaian hari raya terbaik :

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

11

(perempuan) Tahap 1: Khairunnisa Kassim Tahap 2: Chong Kae Ni (lelaki) Tahap 1: Asyuur Asis Tahap 2: Rahmat Hidayat Jamalul Pemenang Kayau Idol: (duet) Perempuan:Nurfathiah Syahirah Roslan /Fazilah Zulkiffly Lelaki:Sahfuan Saliman/ZulkarnainIzami

Secara keseluruhannya program yang dirancang untuk jangka pendek ini dapat dijayakan sepenuhnya walaupun ada aktiviti yang digugurkan. Daripada 5 yang dirancang untuk dijalankan hanya 3 sahaja yang berjaya dilaksanakan iaitu sebanyak 60 %.

PENUTUP Panitia Pendidikan Islam 2010 amat bersyukur kerana

kebanyakan programnya sama ada Program Jangka Panjang mahu pun Jangka Pendek dapat dilaksanakan dengan jayanya sepanjang tahun ini. Oleh itu terdapat kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenalpasti seperti berikut. Kekuatan 1.Sokongan daripada pihak pentadbir yang amat baik 2. Perancangan yang teliti di pihak panitia

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

12

3. Kerjasama yang diberikan oleh semua guru sama ada muslim atau tidak muslim adalah amat memberangsangkan 4. Minat dan kesungguhan murid-murid pada setiap aktiviti yang dianjurkan 5.Kebanyakan program/sambutan yang dirancang di bawah Hari raya Aidilfitri. panitia

menjadi program rasmi sekolah seperti Sambutan Maulidur Rasul dan

Kelemahan 1.Kurangnya pemahaman tentang aktiviti Panitia Pendidikan Islam dalam kalangan guru dan murid. 2. Kekangan dari segi bajet dan masa. 3. Ibu bapa yang kurang peka terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam anak mereka Panitia Pendidikan Islam mengucapkan terima kasih kepada pihak pentadbir yang membri kerjasama sepanjang tahun ini. Selain itu komitmen dinafikan. guru-guru Manakala dalam minat membantu murid Islam yang dan pelaksanaannya meningkat Bahasa Arab tidak ini terhadap

matapelajaran

Pendidikan

memberangsangkan.

Sekian, terima kasih.

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

13

Dilaporkan oleh:

DK AFSYARIAH BINTI PG RAMBANG Ketua Panitia, Pendidikan Islam SK Kayau, Papar

LAMPIRAN

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

14

LAMPIRAN 6 TAKWIM PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2010

BIL

PERKARA

TEMPOH PELAKSANAAN Januari April Jun Jan-Nov

PENGISIAN

1 2 3 4

Mesyuarat Panitia Mesyuarat Panitia Mesyuarat Panitia Budaya membaca surah

Melantik AJK/ Merancang aktiviti tahunan Menjalankan aktiviti Menjalankan aktiviti Membaca surah dan doa belajar setiap kali p&p Aktiviti/pertandingan

Sambutan Rasul

Maulidur

Feb

6 7

Kem Bestari Solat 1 Minggu Pendidikan

Mac April

Menggabungkan murid tahun 1 dan 2 Mengadakan pelbagai pertandingan untuk

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

15

Islam 8 9 10 11 12 Kem Bestari Solat 2 Peperiksaan Semester Israk Mikraj Nuzul Al-Quran Sambutan Idulfitri Hari Raya Mei Mei/Okt Julai Ogos September

murid Murid tahun 1 Semakan soalan pendidikan Islam Aktiviti Aktiviti/pertandingan Jamuan Hari Raya Idulfitri Peringkat Sekolah

PLAN PERANCANGAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SK KAYAU, WDT 4, 89609 PAPAR.

2010