Anda di halaman 1dari 5

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

Bahagian A : Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 1. Garisan apakah yang terdapat pada ombak laut? A garisan bergetar B garisan beralun C garisan berbulu D garisan bergetar 2. Pernyataan berikut adalah ciri-ciri warna harmoni kecuali.. A warna sewarna B warna dari bahagian yang sama dalam roda warna C warna panas dan warna sejuk digabungkan D warna yang mempunyai nilai warna yang sama 3. Warna apakah yang menjadi warna penggenap bagi warna merah? A kuning B hijau C biru D jingga 4. Teknik apakah yang ditunjukkan bagi menghasilkan rupa dalam gambar rajah di bawah? 5. Antara berikut yang manakah yang bukan bentutk konkrit? A kapal terbang B catan C arca D bangunan 6. Bentuk apakah yang terdapat dalam gambar rajah di bawah?

A B C D

kubus silinder piramid kon

7. Apakah jenis rupa yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah?

A B C D

pengurangan tindanan teknik padanan teknik penambahan

A B C D

negatif positif organik geometri

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013


8. Berikut merupakan contoh penegasan yang terdapat dalam alam sekeliling kecuali A ibu ayam dengan ank ayam B buah betik masak dengan bijinya C kerusi bulat dengan meja bulat D bunga raya merah dengan daunnya 9. Berdasarkan gambar di bawah, corak yang manakah berimbangan tidak simetri 12. Manakah alat di bawah yang sesuai untuk lukisan teknik titik? I warna air II pen teknikal III pensel IV pensel warna A I dan II B I, II dan III C II, III dan IV D semua di atas

13. Berikut merupakan media yang sesuai untuk lukisan teknik garisan kecuali A pensel B pensel warna C pen teknikal D cat minyak Bagi soalan 14 hingga 16, pilih gambar yang sesuai.

A I dan II B I, II dan III

C II, III dan IV D semua di atas

Bagi soalan 10 higga 11, pilih gambar yang sesuai

14. Lukisan yang menggunakan teknik titik. 15. Lukisan yang menggunakan teknik garisan. 16. Lukisan yang menggunakan teknik campuran. 17. Proses menghasilkan seni dengan menggunakan bahan berwarna atau cat yang disapu ke atas sesuatu permukaan yang rata dinamakan..

10. Cetakan tali, di mana tali ditarik di antara dua permukaan kertas. 11. Cetakan yang dihasilkan daripada keratan kacang bendi dan ubi kentang.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013


A B C D lukisan catan cat air impasto Arca daripada ukiran kayu berikut sesuai diletakkan di ruang dalam bangunan.

18. Manakah media catan berikut yang selalu digunakan oleh murid-murid sekolah menengah? I cat poster II cat minyak III cat air IV cat akrilik A B C D I dan III I, II dan III I, III dan IV semua di atas

22. Jenis arca tersebut ialah A arca berfungsi B arca estetika C arca buaian D arca 2D 23. Sebuah arca bersaiz besar seperti Tugu Negara dalam gambar rajah berikut hanya sesuai dipamerkan

19. Berikut merupakan teknik cat air yang digunakan dalam penghasilan catan air kecuali. A teknik basah atas basah B teknik kering atas basah C kering atas kering D teknik hard edge 20. Berikut merupakan teknik cat minyak yang digunakan dalam penghasilan catan minyak kecuali. A teknik titik B teknik glazing C teknik kering atas kering D teknik impasto 21. Arca adalah satu karya seni halus yang dihasilkan melalui aktiviti. A cetakan B binaan C catan D lukisan

A B C D

di tepi bangunan di halaman yang luas di pusat membeli belah di sudut dalam bangunan

24. Gambar rajah di bawah merupakan arca jenis

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013


A B C D arca binaan arca luakan arca timbul arca mobail Rajah berikut menunjukkan keratan rentas blok cetakan. Bahagian X disapu dakwat dan kemudian blok tersebut dicetak.

25. Pilih penyataan yang benar tentang arca di bawah. 27. Apakah jenis cetakan dihasilkan? A cetakan kolaj B cetakan timbul C cetakan benam D cetakan sutera saring yang

I II III IV

dihasilkan daripada kayu dihasilkan menggunakan teknik luakan pengarcanya tidak mahir arca jenis mobail C II dan III D III dan IV

Soalan 28 hingga 30 adalah berdasarkan gambar rajah di bawah

A I dan II B I dan IV

26. Pilih penyataan yang sesuai dengan arca berikut. 28. Tajuk cetakan. 29. Bilangan siri atau bilangan cetakan. 30. Nama pengkarya dan tahun cetakan dihasilkan.

I II III IV

berbentuk mobail arca berbentuk kolaj sesuai dipamerkan di taman permainan dapat dihasilkan secara asemblaj C II dan III D III dan IV 4

A I dan II B I dan IV

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013


Bahagian B : Lengkapkan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. wau Labu sayong tampak durian sentuh ukiran strawberi tembikai anyaman cempedak

1. Jalinan ada dua jenis iaitu jalinan _______________ dan jalinan _________________ 2. Berikan tiga contoh buah-buahan yang mempunyai jalinan sentuh pada kulitnya. a)_____________________ b)___________________ c)______________________ 3. Berdasarkan gambar di bawah namakan barang kraf tradisional tersebut.

__________________ _________________ ________________ ________________ Prinsip pergerakan amat penting bagi menampakkan sesebuah karya lebih realistik. Oleh itu, lukiskan rambut wanita di bawah dan beberapa helai pakaian seolah-olah sedang bergerak ditiup angin.

KERTAS SOALAN TAMAT SELAMAT MENJAWAB 5