Anda di halaman 1dari 11

KECEMERLANGAN AKADEMIK

Visi : SJK (C) Liman . Liman Kati cemerlang, gemilang dan terbilang menjelang tahun 2010

Misi : Kami, warga SJK(C) Liman akan : a) berusaha untuk memamtapkan pengurusan dan pentadbiran yang telus dan tulus b) memastikan pencapaian akademik berkualiti c) melahirkan murid-murid bersahsiah dan berdisiplin terpuji d) melahirkan atelit berwibawa e) melahirkan murid-murid berterampilan dan bidang kepimpinan
3.Latar Belakang 3.1Kekuatan i. Mempunyai 92% guru bukan siswazah terlatih 8% guru siswazah terlatih serta berdedikasi ii. Mempunyai sebuah makmal komputer dengan 13 unit komputer iii.Kemudahan asas yang lengkap seperti mempunyai bilik yang lengkap dan mencukupi. iv Suasana pembelajaran yang kondusif. V Kewangan PIBG yang kukuh . Vi Sumbangan dan sokongan yang kuat dari pada Lembaga Pengurus, PIBG dan komuniti tempatan. 3.2 Kekurangan i. Guru selalu berkursus semasa persekolahan ii Persekitaran pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang kurang menggalakkan. iiiMurid-murid masih lemah dalam kemahiran penulisan khususnya B.M. dan B.I.. ivPeruntukan masa untuk matapelajaran B.M. dan B.I. tidak mencukupi. 3.3 Peluang i.Kewangan PIBG kukuh

ii.Masyarakat sangat bekerjasama iii.Persatuan murid tua sangat aktif 3.4 Ancaman i. Kemiskinan ii.Sikap ibu bapa tidak mementingkan pelajaran murid iii Taraf pendidikan bagi ibu bapa sederhana, menjejas pangajaran sempurna terhadap anak-anak mereka 4. Matlamat Strategik 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan yang cekap, berkesan, telus dan tulus Kecemerlangan Akademik yang berasaskan Pengajaran dan Pembelajaran yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan awam yang terbilang Pembangunan Sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan Kecemerlangan Sukan yang berasaskan pendekatan sainstifik dan inovatif Kecemerlangan Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integrasi nasional. BIDANG PENGURUSAN AKADEMIK MATLAMAT STRATEGIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Meningkatkan kecemerlangan peperiksaan awam Meningkatkan penguasaan kemahiran asas dalam kalangan murid Memantapkan pelaksanaan dasar 60:40 Memantapkan pelaksanaan Dasar PPSMI Meningkatkan penguasaan dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK) Meningkatkan ketrampilan murid Meningkatkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat

1. Matlamat Strategik 1: Meningkatkan kecemerlangan peperiksaan awam UPSR 2006 2. Objektif 2.1. Peratus murid yang lulus cemerlang 7A meningkat. 2.2. Peningkatan peratus murid yang lulus semua mata pelajaran UPSR 2006.

TOV Perkara Kualiti Kuantiti 1 10 Bil Peratus 3.7% 37.03% 3 25 Bil

TARGET Peratus 12% 100%

Plan Tindakan

Strategi
1.Pemantapan kualiti pengajaran dan pembelajaran

Aktiviti

Tindakan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Catatan

Perjumpaan dengan guruguru Tahun 6

Guru Besar

Menyediakan head count Menilai head count

Guru Kanan Guru Kanan Gruru Besar Guru Kanan

Pencerapan P & P

2 Peningkatan Prestasi

Kelas Tambahan Berfokus

Semua Guru

1.20 2.20petang

Bacaan Pagi/ English Hour

Semua Guru

7.25 7.45pagi

Motivasi / Kem Teknik Menjawab soalan

Guru mata pelajaran

Motivasi: BM Pn Suzana BI Cik Yeoh Sains Pn Lam

3. Pemantapan penguasaan Bahasa Inggeris

Latihtubi terancaang

Guru BI

4.Pengayaan Murid Elit 5.Peningkatan prestasi murid lemah dan sederhana

Kelas Pengayaan

Guru mata pelajaran

Program SBT

Guru SBT

Matapelajaran yang diajar: BM, BI, Matematik, Sains.

1 Matlamat Strategik 2: Meningkatkan penguasaan kemahiran asas dalam kalangan murid 2. Objektif 2.1. Semua murid dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.
TOV Perkara Celik 3M Bil 140 Peratus 98.6% Bil 128 TARGET Peratus 100%

Plan Tindakan

Strategi

Aktiviti

Tindakan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis
Guiru Besar Pn. Kok Pn. Kok

Catatan

1.Program Buta 3M

Pembentukan J/K Ujian diagnostik Kelas Pemulihan

Pada masa yang tertentu. Murid terlibat dalam

kelas pemulihan semakin kurang Pemantauan dan penilaian

Guru Besar, Guru kanan

1 Matlamat Strategik 3: Memantapkan pelaksanaan Dasar 60:40 2. Objektif 3.1. Nisbah penyertaan murid ke aliran Sains dan Teknologi (S&T) berbanding aliran kemanusiaan kepada 60:40

Plan Tindakan

Strategi

Aktiviti

Tindakan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Catatan

1.Penggalakkan penyertaan murid dalam aliran S&T

Sudut Sains

Guru Sains

Taman Sains Eksperimen

Guru Sains Guru Sains Guru Sains dan matematik

Kuiz Sains dan Matematik

2 Peningkatan prestasi S&M di peringkat UPSR

P&P Sains dan MatematikTahun 6 berkualiti

Guru Sains & Mat

Ujian topikal

Guru Sains dan Mat

Pencerapan Guru

Ketua Panitia Sains dan Matematik

Semakan buku rampaian

Guru Besar dan Guru Kanan

1 Matlamat Strategik 4: Memantapkan pelaksanaan Dasar PPSMI 2. Objektif 4.1. Melaksanakan Dasar PPSMI dengan berkesan
Plan Tindakan

Strategi

Aktiviti

Tindakan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Catatan

1.Pelaksanaan Dasar PPSMI berkesan

Guru layak dihantar berkursus PPSMI, kursus orientasi

Guru Sains dan Mat Tahun 2, 5 ,6 Waktu Pendidikan Moral ( 1 waktu seminggu)

Program Invervensi Pelebalan Maklumat Sains & Matematik dalam B.I. / dwi Bahasa dalam kelas, makmal & kantin sekolah Penggunaan buku glossary dan kamus BM dan BI Siaran children Songs Semasa waktu rehat

Guru Besar

Guru Sains dan Mat BI.

Guru Sains dan Mat

Guru Bertugas

Learn similar & opposite

Guru Sains dan Matematik

Hafal similar & opposite semasa perhimpunan Spelling ( 5 perkataan setiap waktu)

Learn simple sentences, Spelling.

Guru Bahasa Inggeris Sains dan Matematik

Pemantauan PPSMI

Guru Besar dan Guru Kanan

2 Peningkatan kepakaran guru PPSMI

Kursus Teaching Courseware

Guru Sains & Mat

Penggunaan buku teks PPSMI

Guru Sains dan Mat

3. Program Buddy Support system

Perjumpaan Rakan Kritikal

Guru Bahasa Guru Besar dan Guru Kanan

Pemantauan Program

1 Matlamat Strategik 5: Meningkatkan penguasaan dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 2. Objektif 5.1.Guru mahir menggunakan peralatan TMK serta dapat menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran 5.2. Murid dapat menggunakan TMK dalam proses pembelajaran
Plan Tindakan

Strategi

Aktiviti

Tindakan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Catatan

1.Pelaksanaan Program literasi komputer

P&P berkesan

Guru TMK

Pencerapan guru 2.Program Penggalakkan TMK Penggunaan TMK untuk P &P

Guru Besar dan Guru Kanan Guru Mata pelajaran Setiap kelas 2 waktu seminggu

Program ICTL

Guru Bahasa Cina Tahun 1

Murid Tahun 1 (2WAKTU SEMINGGU)

Pemantauan Program TMK

Guru Besar dan Guru Kanan

1 Matlamat Strategik 6: Meningkatkan ketrampilan murid 2. Objektif 6.1 Murid boleh menggunakan kemehiran generik 6.2. Murid dapat menguasai kemahiran bersosial dan berkomunikasi 6.3 Melahirkan murid yang boleh berdikari
Plan Tindakan

Strategi

Aktiviti

Tindakan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis
Guru Kemahiran Hidup

Catatan

1.Pelrtandingan vokasional dan teknologi 2.Peningkatan kurikulum akademik

Mencipta dan merekabentuk bahan buangan Pertandingan bercerita/ syarahan Pertandingan mewarna Pertandingan Membina Ayat & mengarang Pertandingan Sains & Kajian Tempatan

Guru Bahasa Cina & Bahasa Malaysia Guru Pendidikan Seni Visual Guru Bahasa Cina & Bahasa Malaysia Guru Sains & Kajian Tempatan

Pertandingan Matematik

Guru Matematik

3. Peningkatan kokurikulum

Pertandiingan Bola Keranjang

Guru Bola Keranjang

1 Matlamat Strategik 7 Meningkatkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat 2. Objektif 7.1 Murid menguasai strategi pemerolehan ilmu pengetahuan 7.2. Murid menguasai TMK dan memperoleh maklumat dan menyampai maklumat

Plan Tindakan

Strategi

Aktiviti

Tindakan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Catatan

1.Penggalakkan eLearning

Pembinaan laman web


Plan Tindakan

Guru TMK

Pembelajaran melalui internet 2.Peningkatan minat membaca Program NILAM

Guru Mata pelajaran Guru PSS Pinjaman Buku Bahasa Malaysia.B. Inggeris, Bahasa Cina

Baca buku cerita semasa cuti sekolah

Semua guru

Strategi

Aktiviti

Tindakan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Catatan

3.Penerapan sikap cinta akan ilmu 4.Penggunaan pelbagai sumber pendidikan di sekolah 5.Penerapan sikap cinta diri

Pembelajaran kendiri,

Semua guru

Radio Pendidikan, CD pembelajaran Smart Me : Melatih murid berdikari -Menjaga kebersihan kelas, menjalani tugas mengikut jadual tugas.

Guru Mata pelajaran Semua guru Memastikan kebersihan kelas dijaga. Guru memeriksa pada waktu pertama

10

dan akhir waktu Menjaga kebersihan diri kuku, pakaian

Semua guru

11