Anda di halaman 1dari 12

• Digunakan untuk menguji litar

elektrik atau elektronik


• Digunakan untuk menyukat
pelbagai jenis sukatan elektrik
atau elektronik
• Meter ini adalah gabungan
daripada voltmeter, ammeter dan
ohm meter
• Fungsi meter boleh dipilih dengan
memutar tombol pemilih julat
Jenis meter pelbagai

1. Jenis analog
– Meter terdiri daripada jarum penunjuk

2. Jenis digital
– Meter hanya menunjukkan bacaan
Penunjuk
Skru pelaras
sifar

Tombol julat
pemilih Tombol
pelaras sifar

Terminal
negatif

Terminal
positif
BAHAGIAN UTAMA METER PELBAGAI
BAHAGIAN PENERANGAN
1. Skru pelaras sifar Melaraskan jarum penunjuk kepada sifar. Perlu
pelarasan jika tidak pada kedudukan sifar
apabila menguji arus dan voltan.
2. Pelaras sifar ohm Melaraskan jarum penunjuk sebelum menguji
kerintangan
3. Tombol pemilih julat Pemilihan julat bagi voltan, arus dan rintangan

4. Jarum penunjuk Penunjuk bacaan pada skala

5. Skala Penunjuk nilai rintangan, Vat dan Vac

6. Julat Kadar sukatan yang hendak diukur

7. Terminal negatif Terminal prob negatif (hitam)

8. Terminal positif Terminal prob positif (merah)


Skala rintangan
(Ohm)

Skala Voltan
Arus Ulangalik Skala Voltan
Arus Terus
MENGGUNAKAN
Jika julat rendah dipilih METER
PELBAGAI
untuk menyukat voltan
tinggi, ia boleh
1. Menyediakan meter pelbagai
merosakkan meter
Laraskan skru pembetul
Pemutar sifar dengan pemutar skru
skru
supaya mendapatkan
bacaan sifar
Penunjuk
bergerak Tetapkan tombol pemilih
julat kepada sukatan
yang dikehendaki. Julat
yang dipilih mestilah
mencukupi untuk fungsi
menyukat
Skru pemutar sifar
Langkah langkah
menggunakan ohmmeter
Putarkan tombol
Ohmmeter pelaras
hanya boleh
sifar bagi mendapatkan
digunakan untuk menguji
bacaan sifar
komponen / alat yang
tidak disambungkan
bekalan elektrik

Sentuhkan kedua
-dua hujung Pilih julat
Jenis-jenis perintang

2. Perintang tetap

2. Perintang bolehlaras

3. Reostat

4. Preset
Membaca nilai rintangan
dengan ohmmeter
Bacaan pada
skala = 50

Julat = Ω x 1

Bacaan sebenar
= 50 x 1
= 50ohm
Membaca nilai rintangan
dengan ohmmeter
Bacaan pada
skala = 150

Julat = Ω x k

Bacaan sebenar = 150 x k


= 150k atau 150,000Ώ
(1k = 1000ohm)
Membaca nilai rintangan
dengan ohmmeter
Bacaan pada
skala = 5

Julat = Ω x M

Bacaan sebenar = 5 x M
= 5M atau 5,000,000Ω
(1M = 1,000,000ohm)
PERATURAN / KESELAMATAN
• Pastikan sumber bekalan meter pelbagai
berkeadaan baik.
• Pemilihan julat mestilah sesuai dengan
nilai yang diukur.
• Jangan memegang dikedua-dua hujung
prob/tamatan apabila kerja dijalankan.