Anda di halaman 1dari 6

Oleh: Siti Nur Zulaikha binti Draman Nur Adibah binti Harun Zulaikha binti Abd Rahman Suriati

binti Johari

Bagaimanakah guru dapat memastikan akauntabiliti dalam pelaksanaan PEKA?

Pentaksiran PEKA Sains dilaksanakan oleh guru Sains secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pentaksiran terhadap pelajar hanya boleh dilakukan sekiranya pelajar telah mengikuti proses pembelajaran

Murid diberi peluang untuk memperbaiki skor dalam kemahiran yang ditaksir. Pentaksiran dilakukan secara berterusan sehingga murid menguasai kemahiran yang ditaksir

Pelajar mengetahui apa, bagaimana, bila dan di mana pentaksiran akan dilakukan telus dan terbuka

Aktiviti yang ditaksir berpusatkan murid. Ia memberi peluang kepada murid untuk ditaksir dalam keadaan tenang dan selaras dengan rancangan pengajaran guru Pentaksiran dilakukan dengan menggunakan pelbagai instrumen pemerhatian, senarai semak, laporan amali

Skor yang dilaporkan akan menunjukkan tahap penguasaan yang boleh menggalakkan murid memperbaiki tahap penguasaan dari semasa ke semasa Guru memastikan aspek yang ditaksir mengambil kira kemahiran saintifik, sikap saintisik dan nilai murni,.