Anda di halaman 1dari 5

Hasil Pengamatan

Kedudukan

Ulangan

Biji

(Kel.Besar)
1
2
3
Rerata
1
2
3
Rerata
1
2
3
Rerata

Ujung

Tengah

Pangkal

Berat Benih

Parameter
GB (%)

CV

26.15
33.52
24.62
28.09
25.70
35
28.39
29.56
23.80
27.62
24.62
25.34

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0.5
0.543478
0.471698
0.505059
0.609756
0.520833
0.5
0.54353
0.735294
0.555556
0.490196
0.593682

LAMPIRAN

Gaya berkecambah

x 100%

Pangkal
Gaya berkecambah

x 100% = 100 %

x 100% = 100 %

x 100% = 100 %

Tengah
Gaya berkecambah
Ujung
Gaya berkecambah

Indeks Vigor

Ujung
Hari ke-1
Hari ke-3

.33

Hari ke-2
Hari ke-4

Hari ke-5

Hari ke-7

Hari ke-6

Tengah
Hari ke-1

Hari ke-3

Hari ke-2

Hari ke-4

Hari ke-5

Hari ke-7

Hari ke-6

Pangkal
Hari ke-1

Hari ke-3

Hari ke-2

Hari ke-4

Hari ke-5

Hari ke-7

Hari ke-6

Rerata berat biji


Pangkal
Rerata berat biji

Tengah
Rerata berat biji

Ujung
Rerata berat biji