Anda di halaman 1dari 2

Republic of the Philippines Department of Justice OFFICE OF THE PROVINCIAL PROSECUTOR Imus City, Cavite MILFRED ITCOBANEZ y BARILE

Plaintiff, IV-03-INQ-13F-2115 -versusFor: HOMICIDE ANTONIO MERTO y BOCO Respondent. x------------------------------------x

SINUMPAANG SALAYSAY NG PAG-UURONG NG DEMANDA


Ako, MILFRED ITCOBANEZ y BARILE, may sapat na taong gulang, Filipino, at kasalukuyang naninirahan sa MAlipay 3, Molino 4, Bacoor City, Cavite, matapos makapanumpa ng naaayon sa batas ay nagsasalaysay ng mga sumusunod: 1. Ako ay naghain ng demanda laban kay ANTONIO MERTO y BOCO ng HOMICIDE na may I.S Docket No. IV-03-INQ13F-2115 at kasalukuyang nakabinbin at dinidinig sa Provincial Prosecutors Office, Imus City, Cavite. 2. Na ako po ang nagsampa ng demandang ito dahil ang biktima pong si Emiliano Itcobanez ay aking buong kapatid at isang binata. At wala na rin po kaming mga magulang. 3. Pagkatapos kong pag-aralan ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa nasabing kaso, aking napagtanto at napag-isip isip na ito ay resulta lamang ng hindi pagkakaunawaan. 4. Dahilan dito ay aking hinihiling na ipawalang bisa na ang nasabing demanda laban kay Antonio Merto y Boco at ako ay humihingi rin ng dispensa sa kanya dahil sa pagkakaugnay sa nasabing kaso.

5. Na ginawa ko ang salaysay na ito ng buong laya, kusang loob, walang tumakot, pumilit sa akin o nangako ng anumang pabuya.

SA KATUNAYAN NG LAHAT ng ito, ako ay lumagda ngayong ika- 18 ng Hunyo 2013 dito sa bayan ng Imus, Lalawigan ng Cavite.

MILFRED ITCOBANEZ y BARILE Nagsasalaysay SINUMPAAN AT NILAGDAAN SA HARAP ko ngayong ika- 18 ng Hunyo 2013 dito sa bayan ng Imus, Lalawigan ng Cavite.

Administering Officer