Anda di halaman 1dari 14

6.

3 ADAPTASI PELBAGAI PERKEMBANGAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN


Jauyah Igat Marliana Anak Dennis Maxwell Anak Peter Sulai Rachel Ann Berenai Anak Tedong

NAIK TARAF MAKTAB PERGURUAN KE IPG

LATIHAN PERGURUAN

KURIKULUM LATIHAN PERGURUAN

NAIK TARAF MAKTAB PERGURUAN KE IPG

2006

ASPIRASI KPM Melahirkan Guru SISWAZAH di SEKOLAH RENDAH

MAKTAB PERGURUAN

IPG TAWARAN KURSUS SEPENUH MASA PISMP, KPLI, DPLI, GSTT

DIPLOMA PERGURUAN

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

KURIKULUM LATIHAN PERGURUAN PERMATA & PRA SEKOLAH 6 ELEMEN LITERASI 5 USAHA

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Kemahiran TMK

Literasi - Numerasi

Kemahiran Insaniah

7 KEMAHIRAN

Kompetnesi Berbahasa Inggeris Pendekatan Terkini dalam Pengajaran dan Pembelajaran

50% BM + 50% BI

5 PENDEKATAN

PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK

P E R M A TA
Dasar asuhan & didikan awal kanak-kanak transformasikan sistem pendidikan sejak lahir ke peringkat pengajian tinggi Empat komponen (permata negara 2009) :kurikulum asuhan & didikan awal kanakkanak Kemudahan fizikal Tenaga pendidik Penglibatan ibu bapa Ipg k.Bm permata melalui program kpli (24 pendidik)

PRA SEKOLAH

Budak sekolah 4 6 tahun Baik untuk perekembangan minda Konsep belajar sambil bermain & pembelajaran bertema Tahun 2002, program tmk diberi perhatian Ipg juga menawarkan program kpli major prasekolah, p.Muzik + p.Jasmani (elektif)

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

6 elemen literasi: Maklumat : keupayaan makses, menilai & memilih guna maklumat yg D peroleh Digital : keupayaan fahami dgn mendalam guna palatan analisis & teknologi galakkan pembelajaran mudah, pantas & pintar Baharu : keupayaan selesaikan masalah limpahan maklumat ke bentuk digital Komputer : keupayaan guna palatan komputer proses data & buat persembahan guna perisian grafik Kritikal : keupayaan fahami makna & kepentingan teks dgn jelas Media : keupayaan komunikasi dlm semua bentuk media (cetak/media elektronik) akses, fahami,analisis, menilai imej,perkataan & bunyi

LITERASI DAN NUMERASI


5 USAHA KERAJAAN - PASTIKAN KADAR LITERASI & NUMERASI 100% - ` KALANGAN RAKYAT MALAYSIA
PROSES SARINGAN : LAKUKAN 3x /thn (mac,jun,sept) KENAL PASTI TAHAP PCAPAIAN MURID. Murid tidak capai ikut program linus

Pemantaun & penyediaan : ppd, nazir & jaminan kualiti jalankan pemantauan &penyeliaan lihat prestasi murid

MODUL PNP : UNTUK MURID thn 1,2 & 3 TUMPUAN PENGUASAAN LITERASI & NUMERASI UTAMAKAN KONSEP PALING MUDAH KE SUKAR

Meningkatkan komitmen pihak berkepentingan : program kesedaran diadakan- pastikan semua pihak fahami program linus

Latihan guru : dilatih melaksanaan pnp literasi & numerasi guna modul dgn berkesan

KEMAHIRAN INSANIAH GURU : PERLU KUASAI KEMAHIRAN INSANIAH KEMAHIRAN BELAJAR, BEKERJA 1 PASUKAN, PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT, PENGURUSAN EMOSI, KOMUNIKASI DITAWAR DI IPG

7 Kemahiran

Kemahiran Berkomunikasi Etika dan Moral Profesional

Kemahiran Kerja Berpasukan

Kemahiran Keusahawanan

Kemahiran Kepimpinan

Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah

Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat

KOMPETENSI BERBAHASA INGGERIS

BAHASA INGGERIS

KPM

Bahasa perantaraan peringkat antarabangsa Kursus wajib utk IPTA IPG KURSUS English Proficiency 1 & 2 WAJIB DI AMBIL

Tetapkan dasar pelaksanaan pendidikan pra sekolah 50 % BM, 50% BI

PENDEKATAN TERKINI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Kes metadologi
Suatu pendekatan mendorong perkembangan kendiri bakal guru Wujudkan pembelajaran interaktif

Pengurusan portfolio Pembelajaran berasaskan projek (pbl) Pembelajaran berasaskan masalah (pbm) Perubahan bilik darjah tradisional bilik darjah moden

Alat untuk pelajar merenung kembali pengalaman & pencapaian lalu Memupuk kesedaran nilai2 kehidupan, kualiti diri, keikhlasan kerja & hidup bermasyarakat

Ransang pembinaan masyarakat kreatif & inovatif Amalan ke situasi sebenar

Bina insan berfikiran kritikal, analitikal & selesaikan masalah Lahirkan pelajar mampu kenal pasti masalah, bina hipotesis & bina langkah2 penyelesaian

Susun atur ruang yg kondusif Penggunaan papan interaktif menarik perhatian murid

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

Mensizwazahkan guru-guru bukan siswazah sek men/sek ren

Tindakan selaras dengan aspirasi KPM yg menyasarkan 100% guru SM dan 50% guru SR memiliki ijazah menjelang 2010

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

Program Khas Pensiswazahan Guru (PKG)

Program Khas Pensizwazahan Guru Besar (PKPGB)

Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR)

PKPG PGSR

Mula pd 1999 utk mensiswazahkan guru-guru SM dan Merupakan program khas KPM dan melibatkan kerjasama IPTA dgn IPG Guru SM diberi peluang melanjutkan pengajian pada peringkat ijazah di mana-mana Uni tempatan Tamat pd 2006 1500 org ambilan terakhir pd 2006

Utk guru SR peluang menyambung pengajian pd peringkat Ijazah Sarjana Muda Perguruan (ISMP) Mula November 2008 Gunapakai kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan menggunakan mod Kursus Dalam Cuti (KDC) Tempoh 4 tahun

PKPGB

Dilaksanakan oleh Institut Aminuddin Baki dalam memastikan bahawa GB di SR memiliki ijazah Kolaborasi dgn UPSI Pengajian 3 tahun