Anda di halaman 1dari 49

Bengkel i-Think

Hasil Pembelajaran
Peserta akan dapat mengenali program i-think Peserta akan di perkenalkan kepada program i-think dan penggunaan peta visual dalam pembelajaran

Peserta akan dapat membezakan jenisjenis peta visual Peserta akan dapat menggunakan 8 peta visual bagi mewakili 8 proses pemikiran

Pengenalan kepada Program iThink

Brace map/ peta dakap

6 TITIK PERMULAAN

Peta Visual
Kemahiran Berfikir

Rangkaian Kolaborasi

Membangunkan Kecenderungan Peribadi

Penyoalan Reflektif

Membentuk persekitaran

Bagaimanakah visual berperanan dalam dunia kita?


90% daripada maklumat di terima oleh otak kita dalam bentuk visual 40% daripada gentian saraf bersambung kepada otak melalui retina 36,000 mesej visual dalam sejam didaftarkan oleh

eyes

Source: Eric Jensen, 1996: The New Science Of Teaching And Training

Alat visual membantu pelajar memperoleh

bentuk visual untuk mengaitkan otak dan minda dalam ikatan persamaan untuk membuat perkaitan dan bentuk.
Alat visual memberikan guru bentuk yang praktikal untuk menyampaikan isi kandungan

pembelajaran dan proses pemikiran.

Apakah dia peta visual?

Digunakan untuk menggalakkan KBAT


Peta konsep
Susun atur grafik bagi penikiran analitikal.

PETA VISUAL

PETA MINDA

Sumbangsaran bagi pemikiran kreatif

JENIS-JENIS PETA VISUAL


Pengurusan Grafik berkaitan tugas
Kitaran Hidup:Sains

Peta Pemikiran
Mendefinisikan mengikut konteks
Menerangkan menggunakan kata/ frasa adjektif

Sumbangsaran
Peta minda webbing

Kronologi: Sejarah
Gambar rajah venn: Matematik

Membanding beza Pengelasan Sebahagian daripada keseluruhan Membuat turutan Sebab dan kesan Analogi

Kluster
Peta konsep

Untuk pengetahuan individu

Untuk tugasan yang lebih terperinci

Visual pemikiran yang umum untuk kelas dan sekolah

Apakah

Apabila dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah, Peta Pemikiran menyediakan cara yang konsisten dan brain compatible untuk guru-guru menyampaikan maklumat, dan bagi pelajar untuk belajar dan mengekalkannya.

Peta Pemikiran adalah bahasa bagi lapan bentuk visual bagi setiap proses pemikiran.

Pemikiran Kritis
Bagaimana anda membuat pelajar anda BERFIKIR tentang PEMIKIRAN mereka?

Adakah metakognitif?
"TAHU YANG KAMU TAHU, DAN TAHU YANG KAMU

TIDAK TAHU" ("Know that you know and know that you do not
know")
John Flavell (1976) mula memperkenalkan istilah metakognisi

yang ditafsirkan sebagai "pengetahuan seseorang tentang proses


kognitifnya"

Frame of Reference(Bingkai Rujukan)


The Frame of Reference akan terdapat di SEMUA

Peta Pemikiran.
The Frame of Reference (F.O.R.) meminta pelajar

untuk "Fikirkan tentang PEMIKIRAN mereka".


Ia menggalakkan Pemikiran Refleksi / kritikal

dan metakognisi.

Frame of Reference(bingkai rujukan)


Kenapa maklumat ini penting? Di mana anda peroleh maklumat Apakah yang mempengaruhi maklumat pada peta? Bagaimana anda tahu apa yang anda tahu? Bagaimanakah maklumat ini berkaitan dengan piawai

atau membantu kami memenuhi matlamat kita? Bagaimanakah maklumat ini berkaitan dengan pelajaran sebelumnya? Apakah maklumat yang paling relevan dan tidak relevan pada peta anda? Adakah perubahan maklumat tersebut jika diberitahu dari perspektif yang berbeza? Bagaimana anda akan menggunakan maklumat ini untuk melanjutkan pengetahuan anda tentang kandungan?

Proses pemikiran
1. Mendefinisi
2. Menerang 3. Membanding beza

4. Membuat urutan / menyusun


5. Sebab dan akibat

6. Menganalogi
7. Hubungan seluruh-bahagian 8. Membuat pengelasan/ pengkategorian

For defining in context

1. Circle map: Peta Bulatan


Proses pemikiran: mendefinisi

Bingkai rujukan : Dari mana anda ketahui mengenai topik?


topik

AKTIVITI 1:
Apakah yang anda ketahui mengenai durian? Bentangkan hasil anda dalam peta bulatan.

For describing things

2. Bubble map: Peta Buih


Proses pemikiran: mencirikan

Kata kunci dalam penggunaan Peta Buih


Menerangkan
Kualiti Mengenalpasti ciri-ciri

Bubble Map/ Peta Buih

Sifat (Attributes): Adjektif, frasa, ciri- Matematik


NOTES: ciri, sifat

Penerangan (adjektif atay frasa adjektif sahaja)

PROSES PEMIKIRAN:

Benda yang ada terangkan

Ciri-ciri (Properties): Sains

Hanya adjektif!

Science

For comparing & contrasting

Double Bubble Map Peta Buih Berganda


NOTES:

Perbezaan/unik

Berkaitan dengan Venn Diagram


Kod warna

PROSES PEMIKIRAN:

Banding beza

Persamaan/ciri sepunya

Biology

Membuat Pengelasan

Peta Pokok
Peta Pokok
BENTUK:

NOTA: Tajuk, topik, kategori

*perlu di GARISKAN! Induktif / Deduktif

Kategori

Kategori atau kumpulan

PROSES BERFIKIR:

Kelaskan, asingkan, kategorikan

Penerangan, contoh

Classification of objects in our classroom Length


Longer than 1 metre

Between 1 metre and metre

Less than metre

Hubungan Seluruh-Bahagian

Peta Dakap
Peta Dakap
BENTUK:

NOTA: Keseluruhan Pecahan kecil Bahagian utama

Sebahagian daripada Fizikal, benda maujud

PROSES BERFIKIR:

Hubungan SeluruhBahagian, Struktur

By Brett

Cranium
skull Facial bones Back bone ribs Hip bone femur lower body
tibia

skeleton

torso

fibula

Science

For seeing events in sequence

Flow Map/ Peta Aliran


BENTUK:

NOTES: Langkah utama

Plot, Proses, Kronologi Boleh dilukiskan dari pelbagai arah

THINKING PROCESS:

Penerangan tentang langkah utama

Urutan, Susunan, kitaran,dll.

Untuk memahami Sebab dan Akibat

Notemaking Guide for Learning Thinking Maps


Multi-Flow Map Peta Alir pelbagai
BENTUK:

NOTES: Sebab Perkara

Menyatakan sebab Menganalisis kesan jika-maka apabila-jadi Boleh dijadikan sebelah sahaja

Kesan
Proses Pemikiran:

Sebab dan akibat penaakulan, Ramalan

I put too much water in

I did not measure my flour accurately My cake sunk in the middle I opened the oven door too soon

I put too much water in

I was upset

I did not measure my flour accurately My cake sunk in the middle I opened the oven door too soon

Mum made another cake

It cost more money

Melihat analogi/ hubungan yang sama

Peta Titi
Peta Titi
BENTUK:

NOTA:
Kenalpasti perkaitan

RF: __________
Melihat Analogi Hubungan yang Sama
PROSES PEMIKIRAN:

Faktor Penghubung

Bagaimanakah kedua-duanya dapat dikaitkan?

Aktiviti 1:
Baca teks mengenai red alert
Dalam kumpulan bina peta pemikiran berdasarkan

maklumat yang terdapat dalam teks tersebut

Sekian, terima kasih