Anda di halaman 1dari 29

PANDUAN MENGISI BORANG TUNTUTAN PETUGAS PEPERIKSAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ISIKAN/TUKARKAN MAKLUMAT YANG BERTANDA MERAH DI HELAIAN TNT 1 TERLEBIH DAHULU DAN KEMUDIAN DI SEMUA HELAIAN . ISIKAN NAMA TEMPAT JARAK YANG TERDEKAT SAMADA DARI RUMAH ATAU PEJABAT DI HELAIAN TNT 2 SILA BUAT PENAMBAHAN PERJALANAN JIKA DIARAH BERGERAK KE SESUATU TEMPAT OLEH PEGAWAI PASTIKAN KELAS TUNTUTAN YANG BETUL DI HELAIAN MAKLUMAT TUNTUTAN SILA TUKAR SECARA MANUAL PADA KADAR SEN , JIKA KELAS TUNTUTAN ADALAH B DAN C DI TNT 3 JIKA JUMLAH KM MELEBIHI 500KM , SILA MASUKKAN DATA SECARA MANUAL DI HELAIAN TNT 3 LENGKAPKAN MAKLUMAT DAN JUMLAH TOL DI HELAIAN TOL CETAK BORANG SENARAI SEMAK IKHTISAS DENGAN KERTAS WARNA MERAH DAN BIRU BAGI PERJALANAN CETAK SEMUA BORANG DAN SUSUN BORANG IKUT URUTAN SEPERTI DALAM SENARAI SEMAK IKHTISAS DAN PERJALANAN

KELAS TUNTUTAN PETUGAS


Kelas Lingkungan Gaji Sukatan Selinder

A B C D E

Tidak kurang dari RM2625.45 sebulan Tidak kurang dari RM2333.00 sebulan Tidak kurang dari RM1820.75 sebulan Kurang dari RM1820.75 sebulan Kurang dari RM1820.75 sebulan

1400 s.s ke atas 1000 s.s ke atas Di bawah1000 s.s Tidak kurang 175 s.s Di bawah 175 s.s

KADAR BAYARAN PETUGAS PMR


JAWATAN
PENYELIA KAWASAN KETUA PENGAWAS TIMBALAN KP PENGAWAS PEMBERSIH BILIK PEMBANTU PENULIS CALON CBK

ELAUN
RM100 + 10P + 2S RM90 + 0.25C + 2S RM100 RM75 + S RM20 + 2H RM10

P - BIL PUSAT PEP. S - BIL SESI ( PAGI DAN PETANG ) C - BIL CALON

H - BIL HARI

BA067
NO.PUSAT

JAWATAN

TIMBALAN KETUA PENGAWAS

PEPERIKSAAN PMR TAHUN 2013 SENARAI SEMAK SERAHAN DOKUMEN KEWANGAN PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN IKHTISAS
Nama : Nama Sekolah : No.Tel bimbit : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Semua dokumen hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan / Pentadbir Sekolah / PPD sahaja

HAFIZ BIN ABDULLAH SMK JALAN KEBUN,JALAN SATU SHAH ALAM 012-6245841 Dokumen

Daerah

KLANG (/)

Borang Pecahan Tuntutan Pengawasan Peperiksaan ..( JPS/SPP-03(Pin 3/12) - (Jika Berkaitan ) Borang Tuntutan Ikhtisas ( LP/Am17A ) Borang Pengesahan Tuntutan dan Jadual Pengawasan Peperiksaan Awam ( JPS/SPP-38 ) Pemantauan / Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( JPS/SPP-68) - utk PBS shj Surat Lantikan / Panggilan Mesyuarat Senarai Nama Calon / Senarai Kehadiran Calon ( JPS/SPP-69 ) - utk PBS shj Salinan Borang LP/Am 29 ( KP shj )
Salinan Surat Pengesahan Calon CBK / H / T (Jika Berkaitan )

Borang Maklumat Akaun Bank Terkini ( JPS/SPP-43 Pin.2/2012 ) Salinan Buku Bank / Penyata Bank ( Gaji shj ) Salinan Slip Gaji / Cetakan Penyata Gaji

Tandatangan Penuntut

Tandatangan & Cop Penyemak ( SPP )

Tarikh : 30.9.2013

Tarikh :

NOTA KUIRI :

1. Sila kemukakan dokumen di para . ke SPP dalam tempoh SATU MINGGU dari tarikh semakan dibuat. 2. Saya mengesahkan bahawa Perkara 1 di atas telah diambil tindakan.
Tandatangan Penuntut

Tarikh : ..

Vot B41

Jab 211

PTJ 221001

Prog/Akt 040105

Objek

Amaun

Disemak Oleh :

B99

211

310101

Tarikh :

z/spp/4/22/2013 3:36 PM(Pindaan 5)

BA067
NO.PUSAT

JAWATAN

TIMBALAN KETUA PENGAWAS

PEPERIKSAAN PMR TAHUN 2013 SENARAI SEMAK SERAHAN DOKUMEN KEWANGAN PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN PERJALANAN
Nama : Nama Sekolah : No.Tel bimbit : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Semua dokumen hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan / Pentadbir Sekolah / PPD sahaja

HAFIZ BIN ABDULLAH SMK JALAN KEBUN,JALAN SATU SHAH ALAM 012-6245841 Dokumen

Daerah

KLANG (/)

Borang Pecahan Tuntutan Pengawasan Pep ..( JPS/SPP-03(Pin 3/12) - ( Jika Berkaitan ) Borang Kenyataan Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri ( Lampiran A ) Surat Lantikan / Panggilan Mesyurat Borang Utk Pegawai Bertugas Rasmi Di Luar Pejabat ( JPS/SKPP-KEW/01 ) Borang Bayaran Tol Secara Tunai ( JPS/SPP-29 )/ Cetakan e-Statement Resit Tol ( Asal )
Surat Pengesahan Calon H/T

Borang Maklumat Akaun Bank Terkini ( JPS/SPP-43 Pin.2/2012 ) Salinan Buku Bank / Penyata Bank ( Gaji shj ) Salinan Slip Gaji / Cetakan Penyata Gaji

Tandatangan Penuntut

Tandatangan & Cop Penyemak ( SPP )

Tarikh : 30.9.2013

Tarikh :

NOTA KUIRI :

1. Sila kemukakan dokumen di para . ke SPP dalam tempoh SATU MINGGU dari tarikh semakan dibuat. 2. Saya mengesahkan bahawa Perkara 1 di atas telah diambil tindakan.
Tandatangan Penuntut

Tarikh : ..

Vot B41

Jab 211

PTJ 221001

Prog/Akt 040105

Objek

Amaun

Disemak Oleh :

B99

211

310101

Tarikh :

z/spp/4/22/2013 3:36 PM(Pindaan 5)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TUNTUTAN BAGI BAYARAN IKHTISAS Peperiksaan : Penilaian Menengah Rendah 2013
1. Nama Penuh : (Dalam huruf Besar) PPPBS DG 41 4. Jawatan : TIMBALAN KETUA PENGAWAS 8. Alamat Ibu Pejabat/Sekolah : SMK JALAN KEBUN,JALAN SATU SHAH ALAM 11. Alamat Rumah : NO. 2 JALAN BUNGA RAYA , KPG JOHAN SETIA 41200 KLANG 12. Nama Matapelajaran : 15. Nama Pusat/Tempat :
(Untuk diisi oleh semua Pengawas)

LP/Am17A

IKH

HAFIZ BIN ABDULLAH 5. Gred : DG41

2. No.Kad Pengenalan 3. No.Fail Cukai Pendapatan 6. Gaji Pokok :

: 761104-10-5333 : SG 43555564666 7. No. Gaji : 55666666666

5666.00 9. No.Tel Pej : 03-33487117 9.1 No.Tel Bimbit : 012-6245841 9.2 No.Faksimili : 03-33333333 9.3 Alamat E-mail : hafizabdullah@yahoo.com 13. Kod Kertas :

10. No.Akaun Bank : 55555555555 10.1 Nama Bank 10.2 Caw Bank : MAYBANK : KLANG

14. No.Kod Pemeriksa : 16. No.Pusat Kod : Ringgit BA067 Sen

SMK PENDAMARAN JAYA

17. Bayaran Pengelola :

17.1 Bayaran bagi lain-lain pelantikan RM .. 17.2 Bayaran bagi Penyelia Kawasan/Penyelia Matapelajaran/Ketua Pengawas/Pen.Pengawas RM Jumlah Kecil (17.1 + 17.2 ) 19. Bayaran Pemeriksa :
19.1 Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM . 19.1.1 Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM . 19.2 Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang penyelarasan pemeriksaan LP/am 19 )-RM . 19.2.1 Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar . Jumlah Kecil ( 19.1 + 19.2 ) C
TIMBALAN KP

( RM100

A B

100.00
0

18. Bayaran bagi Ahli Panel/Penggubal/Penyelaras/Pentaksir/Juru Tulis/Juru Baca : Bil Kertas MP( )xRM5.00

20. Bayaran Ketua Pemeriksa / Ketua Pemeriksa Bersama : 20.1 Pasukan di bawah jagaan saya dengan kadar RM .. bagi setiap pasukan - RM .. 20.2 Bayaran minima kepada Pemeriksa matapelarajan yang mempunyai seorang sahaja pemeriksa - RM .... D 0 21. Bayaran Ketua Pasukan : . Penolong pemeriksadi bawah jagaan saya dengan kadar RM .. bagi setiap Penolong Pemeriksa. 22. Jumlah Tuntutan SERATUS RINGGIT SAHAJA 23. Saya mengaku bahawa butir-butir tersebut di atas ialah bayaran dan perbelanjaan tuntutan yang sebenar. ______________________________ Tandatangan yang membuat tuntutan HAFIZ BIN ABDULLAH Nama : 24. Saya mengesahkan bahawa tuntutan yang tersebut di atas adalah benar. ______________________________ Tandatangan Nama : Jawatan ** :
* Potong yang tidak berkenaan.

100.00

Tarikh : 30.8.2013 UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN LP

Tarikh :

Disemak oleh Tarrikh

: :

_____________________

LAMPIRAN A

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BULAN SEPTEMBER 2013

MAKLUMAT PEGAWAI Nama (Huruf Besar) : No. K/Pengenalan Gred/Kategori/ [ Kumpulan ( * )] Jawatan HAFIZ BIN ABDULLAH 761104-10-5333

: : Gaji

DG41 PPPBS DG 41 TIMBALAN KETUA PENGAWAS : RM 5666.00 : RM 1200.00 : RM 6866.00 : : : : HONDA WXY 22222 1500 A Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat : No.Akaun Nama Bank Cawangan : 55555555555 : MAYBANK : KLANG

Pendapatan (RM)

Elaun-elaun Jumlah Jenis/Model

Kenderaan

No.Pendaftaran Kuasa (c.c.) Kelas Tuntutan

Alamat Pejabat

SMK JALAN KEBUN,JALAN SATU SHAH ALAM

Alamat Rumah

NO. 2 JALAN BUNGA RAYA , KPG JOHAN SETIA 41200 KLANG

Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat :

TNT 1

km

km

TNT 1

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Bertolak Tiba Tujuan/Tempat Jarak (KM)

30.09.13 8.15pg 12.00tgh 8.45pg 12.30tgh

TAKLIMAT DI PUSAT PEPERIKSAAN PMR 2013 Dari rumah ke BA067 SMK PENDAMARAN JAYA Dari SMK PENDAMARAN JAYA balik ke rumah

12 10

JUMLAH

22

TNT 2 (TIMBALAN KP)

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Bertolak Tiba Tujuan/Tempat Jarak (KM)

02.10.13 7.00pg 4.30ptg 7.30pg 5.00ptg

MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 2013 Dari rumah ke BA067 SMK PENDAMARAN JAYA Dari SMK PENDAMARAN JAYA balik ke rumah

10 10

03.10.13 7.00pg 4.30ptg 7.30pg 5.00ptg

MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 2013 Dari rumah ke BA067 SMK PENDAMARAN JAYA Dari SMK PENDAMARAN JAYA balik ke rumah

10 10

07.10.13 7.00pg 4.30ptg 7.30pg 5.00ptg

MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 2013 Dari rumah ke BA067 SMK PENDAMARAN JAYA Dari SMK PENDAMARAN JAYA balik ke rumah

10 10

08.10.13 7.00pg 4.30ptg 7.30pg 5.00ptg

MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 2013 Dari rumah ke BA067 SMK PENDAMARAN JAYA Dari SMK PENDAMARAN JAYA balik ke rumah

10 10

09.10.13 7.00pg 4.30ptg 7.30pg 5.00ptg

MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 2013 Dari rumah ke BA067 SMK PENDAMARAN JAYA Dari SMK PENDAMARAN JAYA balik ke rumah

10 10

JUMLAH

100

TNT 2 (TIMBALAN KP)

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi : 500 km Pertama 501 hingga 1000 km 1001 hingga 1700 km 1701 km dan seterusnya 100 0 0 0 km km km km x x x x 0.70 0.65 0.55 0.50 sen/km: RM sen/km: RM sen/km: RM sen/km: RM 70.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH

RM 70.00 0.00

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi [Resit (Tanpa Resit) ]: RM Bas [Resit (Tanpa Resit) ]: RM Keretapi [Resit (Tanpa Resit) ]: RM Feri [Resit NO. ]: RM Lain-lain [ Tambang gantian kapalterbang ] :RM Pendaftaran Seminar RM JUMLAH Jumlah RM TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN RM RM Jumlah RM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

hari x Elaun Makan sebanyak RM .00 x hari hari x Elaun Harian sebanyak RM x hari JUMLAH

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING ...hari x Bayaran Sewa Hotel RM 120.00/hari: RM [Resit No..] Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM ............. hari x Elaun Lojing sebanyak RM./hari: RM

JUMLAH
TUNTUTAN PELBAGAI Tol [Resit: ...................] : Tempat Letak Kereta [Resit: ...................] : Dobi [Resit: ...................] : Pos [Resit: ...................] : Telefon,Teleks,Faks [Resit: ...................] : Kerugian pertukaran matawang asing @ 3% : [Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja)

Jumlah RM RM RM RM RM RM RM

JUMLAH
JUMLAH SELURUH TNT 3

Jumlah RM RM

0.00 70.00

PENGAKUAN Saya mengaku bahawa: a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi; dibuat atas urusan rasmi; b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa; c) Perbelanjaan yang bertanda ( * ) berjumlah sebanyak RM dilakukan dan dibayar oleh saya; d) Panggilan telefon sebanyak RM ................ dibuat atas urusan rasmi ; dan e) Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya. Tarikh: 30.9.2013 . Tandatangan PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi Tarikh: . Tandatangan . Nama . Jawatan PENDAHULUAN DIRI (JIKA ADA) Pendahuluan Diri diberi Tolak : Tuntutan sekarang Baki dituntut/Baki dibayar balik Catatan: (*) (**) - Jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB - potong mana yang tidak berkenaan : RM : RM : RM

TNT 4

elah dibuat atas urusan rasmi;

g dinyatakan di bawah u pegawai berkursus


telah sebenarnya

san rasmi ; dan

an saya bertanggungjawab

. Tandatangan

. Tandatangan . Nama . Jawatan ADA)

TNT 4

JPS/SKPP-KEW/01(SPP68) (PERJALANAN RASMI:PINDAAN)

BORANG UNTUK PEGAWAI - PEGAWAI YANG BERTUGAS RASMI DI LUAR PEJABAT (*UNTUK URUSAN PENGAWASAN PEPERIKSAAN SAHAJA) 1 Nama Pegawai 2 Jawatan 3 Sektor / Unit : : : HAFIZ BIN ABDULLAH TIMBALAN KETUA PENGAWAS SMK JALAN KEBUN,JALAN SATU SHAH ALAM

4 Tugas - tugas Yang Akan Dijalankan , Tempat Dan Tarikh : TARIKH / MASA 30.09.13 PERIHAL TUGAS TAKLIMAT DI PUSAT PEPERIKSAAN PMR 2013 TEMPAT SMK PENDAMARAN JAYA

5 Cara Perjalanan { Sila tandakan ( / ) }


Kenderaan Sendiri Kereta Api Kenderaan Awam (Bas/Teksi/Dll) Kenderaan Pejabat

Kapal Terbang

Menumpang kereta Pegawai Lain.Sila sebutkan Nama dan Tempat Bertugas Pegawai

6 Alamat tempat berhubung : _____________________ Tandatangan Pemohon Tarikh : 30.9.2013 ___________________________ Tandatangan Pegawai Yang Menyokong Tarikh :

PERAKUAN KETUA JABATAN Permohonan untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar pejabat seperti di atas adalah * diluluskan / tidak diluluskan. Tiada tuntutan dibuat oleh pegawai Adalah disahkan pegawai ini * perlu / tidak perlu menggunakan kenderaannya sendiri dan diperakukan bahawa beliau perlu dibayar Elaun Hitungan Batu

Tarikh :

___________________________ Tandatangan Ketua Jabatan / Ketua Sektor Nama : Jawatan :

i. ii. iii.

Borang ini hendaklah diisi oleh setiap pegawai sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pegawai keluar dari ibu pejabat untuk mendapatkan kelulusan dari Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Sektor Borang ini diisi di dalam dua salinan , satu salinan diserahkan ke Unit Pentadbiran dan salinan ASAL hendaklah disertakan semasa membuat tuntutan perjalanan sebagai dokumen sokongan. Nota * Sila potong mana-mana yang tidak berkenaan

Pindaan /Ogos2012

(PERJALANAN RASMI:PINDAAN)

BORANG UNTUK PEGAWAI - PEGAWAI YANG BERTUGAS RASMI DI LUAR PEJABAT (*UNTUK URUSAN PENGAWASAN PEPERIKSAAN SAHAJA) 1 2 3 4 Nama Pegawai : HAFIZ BIN ABDULLAH Jawatan TIMBALAN KETUA PENGAWAS Sektor / Unit : SMK JALAN KEBUN,JALAN SATU SHAH ALAM Tugas - tugas Yang Akan Dijalankan , Tempat Dan Tarikh : TARIKH / MASA 02.10.13 03.10.13 07.10.13 08.10.13 09.10.13 PERIHAL TUGAS MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 2013 MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 2013 MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 2013 MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 2013 MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 2013 TEMPAT SMK PENDAMARAN JAYA SMK PENDAMARAN JAYA SMK PENDAMARAN JAYA SMK PENDAMARAN JAYA SMK PENDAMARAN JAYA

5 Cara Perjalanan { Sila tandakan ( / ) }


Kenderaan Sendiri Kereta Api Kenderaan Pejabat

Kapal Terbang

Kenderaan Awam (Bas/Teksi/Dll)

Menumpang kereta Pegawai Lain.Sila sebutkan Nama dan Tempat Bertugas Pegawai

6 Alamat tempat berhubung : _____________________ Tandatangan Pemohon Tarikh : 0 ___________________________ Tandatangan Pegawai Yang Menyokong Tarikh :

PERAKUAN KETUA JABATAN Permohonan untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar pejabat seperti di atas adalah * diluluskan / tidak diluluskan. Tiada tuntutan dibuat oleh pegawai Adalah disahkan pegawai ini * perlu / tidak perlu menggunakan kenderaannya sendiri dan diperakukan bahawa beliau perlu dibayar Elaun Hitungan Batu

Tarikh :

___________________________ Tandatangan Ketua Jabatan / Ketua Sektor Nama : Jawatan :

i. ii. iii.

Borang ini hendaklah diisi oleh setiap pegawai sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pegawai keluar dari ibu pejabat untuk mendapatkan kelulusan dari Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Sektor Borang ini diisi di dalam dua salinan , satu salinan diserahkan ke Unit Pentadbiran dan salinan ASAL hendaklah disertakan semasa membuat tuntutan perjalanan sebagai dokumen sokongan. Nota * Sila potong mana-mana yang tidak berkenaan

Pindaan /Ogos2012

JPS/SPP - 29

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR

BORANG BAYARAN TOL SECARA * TUNAI / KAD T & G BAGI PERJALANAN BULAN SEPTEMBER 2013 Nama Pemohon : HAFIZ BIN ABDULLAH

BIL 1

TARIKH 5.09.2013

PERJALANAN Dari SK PADANG JAWA SK SUBANG Ke SK SUBANG SK PADANG JAWA

TOL & Bayaran SG RASAU BATU TIGA 1.00 1.00

TOL & Bayaran BT TIGA SG RASAU 1.10 1.00

TOL & Bayaran

JUMLAH CATATAN :

1. * Potong yang tidak berkenaan

2. Lekatkan resit tol di lampiran berasingan & ketip bersama borang ini

______________________ ( Tandatangan Penuntut )

Tarikh :

JPS/SPP - 29

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR


BORANG BAYARAN TOL SECARA * TUNAI / KAD T & G BAGI PERJALANAN BULAN OKTOBER 2013 Nama Pemohon : HAFIZ BIN ABDULLAH

BIL 1

TARIKH 2.10.2013

PERJALANAN Dari SK PADANG JAWA SK SUBANG Ke SK SUBANG SK PADANG JAWA

TOL & Bayaran SG RASAU BATU TIGA 1.00 1.00

TOL & Bayaran BT TIGA SG RASAU 1.10 1.00

TOL & Bayaran

JUMLAH CATATAN :

1. * Potong yang tidak berkenaan

2. Lekatkan resit tol di lampiran berasingan & ketip bersama borang ini

______________________ ( Tandatangan Penuntut )

Tarikh :

JPS/SPP - 29

JUMLAH 2.10 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10

a borang ini

JPS/SPP - 29

JUMLAH 2.10 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10

a borang ini

JPS/SPP-43 (PIN2/2012)

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN PERJALANAN

Maklumat Akaun Bank Terkini


( dilampirkan bersama setiap baucer manual )

Nama Penerima No. Kad Pengenalan Alamat Sekolah / Pejabat

: : :

HAFIZ BIN ABDULLAH 761104-10-5333

SMK JALAN KEBUN,JALAN SATU SHAH ALAM

No. Gaji No. Akaun Bank Nama Bank Cawangan Bank No.Telefon Bimbit No.Telefon Pejabat No.Faks Pejabat Alamat E-mail

: : : : : : : :

55666666666 55555555555 MAYBANK KLANG 012-6245841 03-33487117 03-33333333


hafizabdullah@yahoo.com

JPS/SPP-38(Pin.3/2013)

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR

PENGESAHAN TUNTUTAN DAN JADUAL PENGAWASAN PEPERIKSAAN PMR 2013 A. MAKLUMAT PETUGAS : : : : HAFIZ BIN ABDULLAH 761104-10-5333
BA067 SMK PENDAMARAN JAYA

1 Nama 2 No. Kad Pengenalan 4 No Pusat 6 Nama Pusat B.

3. Jawatan : 5. Bil Calon :

TIMBALAN KETUA PENGAWAS

TIADA

JADUAL BERTUGAS / PENGAWASAN * HARI / SESI ( PAGI / PETANG ) / / / / / / / / / * HARI / SESI ( PAGI / PETANG )

BIL 1 2 3 4 5

TARIKH 02.10.2013 03.10.2013 07.10.2013 08.10.2013 09.10.2013

BIL

TARIKH

JUMLAH SIDANG
* SESI PAGI ( Sidang 1 , Sidang 2 )

C.

JUMLAH TUNTUTAN
1 2 3 4 5 ELAUN CALON (KP shj) ( ELAUN SIDANG / HARI ( ELAUN PUSAT (PK shj) ( ELAUN PEMBANTU CALON Lain - Lain (Timbalan Ketua Pengawas) X 0.25 + RM90 ) X1) X 10 + RM100 ) (S) (10 P) : : : RM RM RM RM RM 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

JUMLAH BESAR

RM 100.00

________________________ HAFIZ BIN ABDULLAH t.t Petugas D. PENGESAHAN ________________________ ( ) Cop Jawatan

Tarikh :

30.9.2013

Tarikh :