Anda di halaman 1dari 14

KURSUS PENDEDAHAN MODUL LINUS ASAS 3 PROGRAM LINUS 2.

0 NKRA TAHUN 2013 (PPD SANDAKAN)

5 HINGGA 7 SEPTEMBER 2013 HOTEL SWISS-INN WATERFRONT, SANDAKAN

Saringan Program LINUS 2.0


1. Konsep dan Objektif

2. Definisi Literasi dan Numerasi


3. Pelaksanaan

4. Pengoperasian
5. Pelaporan

6. Percetakan

Konsep
Program LINUS 2.0 LINUS ialah satu program pemulihan yang direka bentuk untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi di akhir 3 tahun persekolahan melainkan murid yang mempunyai masalah pembelajaran

Objektif

Program LINUS 2.0

Setiap kanak-kanak berupaya menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah

Definisi

Literasi

Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.

Definisi

Numerasi

Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah

Pelaksanaan

Isu

1. 2. 3. 4. 5.

Penjadualan Pentaksir Dokumen saringan Pemeriksaan Pelaporan

Pengoperasian

Isu

1. 2. 3. 4. 5.

Kesediaan Kaedah Peluang Bimbingan Intergriti

Pelaporan Isu

1. 2. 3. 4.

Portal NKRA Evidens murid Analisis penguasaan Tindak susul

Tarikh Saringan 2013

Membaca / Lisan 10 Mac hingga 19 April


Bertulis 21 April hingga 30 April Data 6 Mei hingga 17 Mei

Saringan 1

Tarikh Saringan 2013

Membaca / Lisan 1 Sept hingga 27 Sept


Bertulis 29 Sept hingga 11 Okt Data 16 Okt hingga 25 Okt

Saringan 2

KPI Saringan 2013


Tahun 1
Saringan 1 75 % Saringan 2 90 %

(52.55%) / S1 Kh 3 (71.67%) / S2 Kh 3

Tahun 2
Saringan 3 93 % Saringan 4 96 %

(92.32%) / S3 Kh 3
(96.31%) / S4 Kh 2

Tahun 3
Saringan 5 97 % Saringan 6 100 %

(97.52%) / S6 Kh 2 (99.99%) / S9 Kh 1

SARINGAN 2013
1. Semua murid (Tahun 1, Tahun 2 danTahun 3) akan menduduki saringan. 2. Semua murid mesti menguasai sehingga Konstruk 12 (Literasi dan Numerasi) bagi memasuki kelas biasa. 3. Saringan akan dijalankan dua (2) kali setahun

4. Surat Siaran Bil 6 Tahun 2013

Sekian
Terima kasih