Anda di halaman 1dari 2

Butiran

Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember (RM)

Nota
2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah Pendapatan

14

8,158,398,385

9,826,516,615

7,478,425,194

6,071,018,517

6,912,371,963

Tolak :
Perbelanjaan Berulang
Perbelanjaan Pembangunan

15
16

939,599,724
709,518,486

1,071,025,015
1,085,627,775

873,712,705
438,819,340

964,570,808
382,022,681

1,151,187,009
160,857,975

Jumlah Perbelanjaan

1,649,118,210

2,156,652,790

1,312,532,045

1,346,593,489

1,312,044,984

Untung Bersih

6,509,280,175

7,669,863,825

6,165,893,149

4,724,425,028

5,600,326,979

20%

22%

18%

22%

19%

0.204466

-0.23895

-0.1882

0.138585

0.307761

-0.3914

0.025951

-0.02566

0.178297

-0.19609

-0.23378

0.185399